login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573
Dotaz č. 5951 | 2022-05-19 12:49:19 | kategorie
je chráněné místo podmíněno přiznaným důchodem?
Tisk

Mám přiznanou invaliditu prvního stupně bez nároku na výplatu důchodu. Opakovaně se mi stává, že pokud nemám vyměřený žádný důchod, tak mne nemohou zaměstnat na chráněném trhu.

Je tento požadavek správný a nebo mne mohou zaměstnat?

Najdu to někde v nějakém zákoně?

Děkuji za odpověď

Dotaz č. 5950 | 2022-05-16 14:27:18 | kategorie 11
Renta
Tisk

Dobrý den, dovoluji si požádat o radu v této věci: Přítel byl po uznaném pracovním úrazu rok v pracovní neschopnosti, PN nebyla prodloužena s tím, že se neočekává zlepšení zdravotního stavu a má zažádat o invalidní důchod. Nastoupil zpět do zaměstnání, kde se již nemohl vrátit na svoji pracovní pozici a byla mu nabídnuta pozice jiná. Zkusil ji vykonávat  a po dvou směnách měl tak velké bolesti (jednalo se o úraz páteře po dlouhodobém přetěžování - výhřez plotének), že požádal, zda by se dala nějak pracovní náplň upravit, že by zde rád pracoval i nadále. Bylo mu nařízeno čerpání dovolené a po návratu z ní dostal výpověď ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů, bylo mu vyplaceno odstupné 12 platů. T. č. je na úřadu práce, mezitím mu přiznán zpětně invalidní důchod 1. stupně, prodělal operaci páteře. Pojišťovna Kooperativa mu vyplácí tzv. rentu, ale v minimální výši s tím, že bezdúvodně odmítl vhodnou pracovní pozici. On však práci neodmítnul, jen požádal o nějkou úpravu pracovní náplně, aby vydržel s bolestmi na pracovišti 8 hodin. Pojišťovna námitku zamítla. Má nějakou šanci získat rentu v plné výši? Je mu 57 let a žádnou práci zatím bohužel nesehnal. Děkuji Vám.

Odpověď - 2022-05-23 10:03:34
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda má Váš přítel možnost získat rentu v plné výši. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující

Na základě Vámi uvedených skutečností, kterých je pouze minimum, a bez znalosti obsahu příslušného rozhodnutí pojišťovny Kooperativa nejsem tzv. od zeleného stolu schopen případ Vašeho přítele vyčerpávajícím způsobem posoudit. Nyní se proto omezím pouze na ty nejzákladnější informace.

Postup pojišťovny Kooperativa v případě Vašeho přítele se zřejmě opírá o § 271b odst. 5 zákoníku práce, ve kterém je uvedeno, že zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle § 271b odst. 1 zákoníku práce pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna.

V případě Vašeho přítele je tedy klíčovou otázkou, zda odmítl nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, z vážného důvodu, nebo nikoliv. Co se týče vážných důvodů, ty mohou spočívat zejména v tom, že by nabízená práce neodpovídala dosavadní pracovní kvalifikaci zaměstnance, místo jejího výkonu by bylo příliš vzdáleno od místa výkonu dosavadní práce, a také v tom, což je v případě Vašeho přítele zásadní, neodpovídala zdravotnímu stavu zaměstnance.

K posouzení toho, jaká práce by mohla by mohla být zaměstnanci s ohledem na jeho zdravotní stav nabídnuta, je třeba vycházet z § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, ve kterém je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz ad.

K posouzení této otázky v případě Vašeho přítele je tedy zcela zásadní obsah lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb, podle kterého Váš přítel nesměl dále konat předchozí práci pro pracovní úraz. Ani jeho obsah neznám. Co se týče dalšího postupu, vzhledem k tomu, že pojišťovna Kooperativa v případě Vašeho přítele zamítla odvolání, se podle mého názoru nabízí pouze podání žaloby k civilnímu soudu. K tomuto účelu určitě doporučuji profesionální advokátní zastoupení. A protože je celkově v případě Vašeho přítele pro moji osobu vícero neznámých, které by bylo vhodné vyjasnit a posoudit, nabízím Vám možnost intenzivní konzultace případu Vašeho přítele v rámci naší olomoucké poradny, a to prostřednictvím našeho pracovního e-mailu: poradnaolomouc@nrzp.cz

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

S pozdravem JUDr. Martin Škurek, Ph.D.
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5949 | 2022-05-09 18:48:02 | kategorie 10
Uznani invalidity uprchlika z Ukrajiny
Tisk

Dobry den, muj bratr v soucstne dobe je uprchlikem z Ukrajiny na uzemi CR a leci se po zraneni ve valecnem konfliktu. Dustojnik ukrajinske armady, dostal zraneni v roce 2016 naslapnou minou. Na Ukrajine mu byla pridelena 2. skupina invalidity a ma pravo treba pouzivat parkovani pro invalidy. Jak se da potvrdit status invalidity v Cechah a pripadne dostat prukaz ZP/ZTP? Dekuji.

Odpověď - 2022-05-11 13:15:56
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, za jakých podmínek je pro osobu uprchlou z Ukrajiny možné získat nárok na vydání průkazu OZP.

Okruh oprávněných osob, kterým může při splnění stanovených podmínek vzniknout nárok na průkaz osoby se zdravotním (TP, ZTP, ZTP/P) postižením obsahuje § 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Mezi oprávněné osoby se řadí:

a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního předpisu,

b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu,

c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,

d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,

e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,

f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného právního předpisu,

a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi.

V případě, že Váš bratr nespadá do okruhu výše uvedených osob, tedy například pokud je uprchlíkem, kterému byla udělena dočasná ochrana, nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením mu nemůže vzniknout. V České republice mu nemůže vzniknout ani nárok na vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, protože předpokladem pro jeho vydání je, že žadatel je držitelem průkazu ZTP (s výjimkou osob úplně nebo prakticky neslyšících) nebo průkazu ZTP/P.

 

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na nejbližší pobočku poradny NRZP ČR. Kontakty na jednotlivé pobočky naleznete zde – v dolní části stránky.

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5948 | 2022-05-05 23:13:01 | kategorie 5
vyloučená doba pro výpočet starobního důchodu
Tisk

Dobrý den,

mám těžce postiženého syna,o kterého pečuji od jeho 7 let věku.

Od 18 let má syn přiznaný invalidní důchod ve 3 stupni,dále má průkaz ZTP/P a já jako jeho otec jsem po celou dobu pečující osoba,péče o syna trvá dosud,synovi je t.č. 35 let a já bez přestávky o něj od jeho 7 let věku pečuji.

Pečuji o syna 24 hod.denně.

Z informativních důvodu jsem požádal ČSSZ o informativní výpis ohledně odpracovaných a vyloučených dob potřebných k výpočtu mého pozdějšího starobních důchodu. Letos mi bude 61 let a zajímalo mně,zda mám všechno v pořádku a zda mi v evidenci nějaká doba nechybí,abych při žádosti o starobní důchod neměl problém.

Ve výpisu jsem zjistil,že vyloučenou dobu péče mám započítanou pouze do 18 let věku mého syna a dále až dosud nic.

Po dovršení 18 let věku syna a přiznání invalidního důchodu synovi ve stupni 3 jsem dle dop.úředníků magistrátu navštívil ČSSZ,kde byla sepsána zpráva o mé péči o syna,která prý bude potřeba právě pro žádost o můj starobní důchod,jako potvrzení,že jsem o syna pečoval.

Ale co bude dále,kdo dodá ČSSZ potvrzení o zbytku vyloučené doby - doba péče o syna?

T.č. se jedná cca o zatím 20 let,kdy jsem pečoval o syna a nepracoval jsem,ale tuto dobu právě v evidenci ČSSZ nemá.

Nebo je snad jiný postup?

 děkuji za odpověď a přeji pěkný den

         Zdenek

 

Odpověď - 2022-05-10 10:39:19
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

 

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jak doložit dobu péče o syna na ČSSZ. 

Doložení doby péče je povinnost pečující osoby. Péči je třeba doložit před žádostí o Váš důchod, případně po skončení péče. Potvrzení o péči do roku 2007 Vám vydá sociální odbor obce s rozšířenou působností. Od roku 2007 Vám vydá potvrzení o péči úřad práce, oddělení příspěvku na péči.

Obě tato potvrzení doložíte na ČSSZ a počkáte, až ČSSZ vydá rozhodnutí o zápočtu dob péče. Teprve po nabytí právní moci rozhodnutí bude péče řádně zaevidovaná.

V případě podrobnější konzultace se ozvěte přímo do poradny, kontakty najdete zde.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5947 | 2022-05-02 18:36:03 | kategorie 10
Parkovací místo pro tělesně postiženou osobu
Tisk

Dobrý den, mám prosbu jak dál postupovat při zamítnutí parkovacího místa. Manžel má invalidní důchod 3 stupně, průkaz ZTP-P,  příspěvek na péči 3 stupně. Žádali jsme o parkovací místo pro invalidu, bylo nám to zamítnuto, ani nevíme proč. Manžel částečně používá i vozík a máme problém zaparkovat, nebo i složit vozík do auta a město to vůbec nezajímá prý je tam dost invalidních míst , které jsou věčně obsazené. Nevíme jak dál postupovat, podotýkám zamítnutí žádosti bylo bez možnosti se odvolat. Děkuji za odpověď a radu 

Odpověď - 2022-05-06 15:45:58
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jak postupovat v případě zamítnutí žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením.

Vyhrazené parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením představuje případ zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. K zvláštnímu užívání je třeba povolení místně příslušného silničního správního úřadu vydaného po předchozím souhlasu vlastníka pozemní komunikace (zpravidla obce). O žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa se rozhoduje ve správním řízení a proti rozhodnutí je možné se ve lhůtě 15 dnů odvolat k nadřízenému správnímu orgánu.

Překážku pro to, aby bylo vyhověno žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením, představuje neudělení souhlasu vlastníka pozemní komunikace. Na udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením však není právní nárok a jeho neudělení není možné napadnout odvoláním. Předpokládám, že zamítnutím žádosti bez možnosti odvolání máte na mysli právě neudělení souhlasu vlastníka pozemní komunikace.

Neudělení souhlasu vlastníka pozemní komunikace se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením však může představovat případ nepřímé diskriminace, neboť zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením představuje případ realizace tzv. přiměřených opatření dle antidiskriminačního zákona. V případě, že nebylo žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením vyhověno, a v případě, že má žadatel za to, že v  důsledku toho došlo k jeho diskriminaci, má možnost se obrátit s  podnětem k veřejnému ochránci práv, který poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace a může např. doporučit, aby obec novou žádost o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením řádně individuálně posoudila v souladu s požadavky antidiskriminačního zákona. Informace k podávání podnětů k Veřejnému ochránci práv naleznete pod tímto odkazem.

Lze tedy shrnout, že proti rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením se lze bránit prostřednictvím odvolání. V souvislosti s neudělením souhlasu vlastníka pozemní komunikace se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením lze podat podnět k Veřejnému ochránci práv.

V případě dalších dotazů kontaktujte nejbližší pobočku poradny NRZP ČR. Kontakty na jednotlivé pobočky naleznete zde, v dolní části webové stránky.

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5946 | 2022-04-28 12:25:14 | kategorie 7
přeprava invalidního vozíku sanitkou
Tisk

Dobrý den Jsem po amputaci nohy a na invalidním vozíku. Mám obrovský problém při přepravě invalidního vozíku, kdy na dispečinku jednotlivých dopravcu mi je říkáno, že mají zákaz přepravy inv. vozíku z důvodu bezpečnosti a v nemocnicích mají invalidní vozíky jenom takové které musí další osoba tlačit. Takže když se mi chce po delším čase čekání v čekárné na wc tak mám požádat pacienty aby mně dotlačily na wc nebo mam slest s toho půjčeného vozíku a doplazit se na WC

JAK MÁM POSTUPOVAT DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ

Odpověď - 2022-05-04 11:20:15
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jak postupovat v případě, že Vám není jednotlivými dopravci umožněno se přepravovat sanitou s Vaším invalidním vozíkem.

Předpokládám, že dopravci, na které jste se s Vaším požadavkem obracel, byli provozovateli zdravotnické dopravní služby (provozovateli sanity), kteří mají uzavřenu smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou. Provozovatelům zdravotnické dopravní služby ovšem není uložena povinnost vybavit své vozy pro převoz invalidních vozíků. Může tak nastat i situace, kdy žádný ze smluvních provozovatelů zdravotnické dopravní služby působící ve Vaší oblasti nebude takovými vozy disponovat.

V případě, že taková situace nastala, mohlo by být řešením využití služeb jiného dopravce, než je smluvní provozovatel zdravotnické dopravní služby. § 36 odst. 3 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění, umožňuje, aby byla přeprava hrazená zdravotní pojišťovnou zajištěna i jiným dopravcem, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na invalidním vozíku a pokud o takové přepravě rozhodne ošetřující lékař. Mezi takové přepravce lze zařadit např. různé komerční provozovatele mikrobusů adaptovaných pro invalidní vozíky. Pokud byste volil tuto možnost, bude třeba, aby Váš ošetřující lékař vyplnil cestovní příkaz, na jehož základě by Vám pak měla být cesta proplacena. Rovněž doporučuji tuto možnost nejprve konzultovat s Vaší zdravotní pojišťovnou a dotázat se na podmínky proplacení, či zda ve Vaší oblasti nepůsobí smluvní provozovatel zdravotnické dopravní služby, který by Váš převoz s invalidním vozíkem umožnil.

Nejvhodnější tedy bude, pokud se v prvé řadě obrátíte na Vaši zdravotní pojišťovnu a možnosti přepravy s invalidním vozíkem s ní budete konzultovat.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat nejbližší poradnu NRZP. Kontakty naleznete zde - v dolní části stránky.

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5945 | 2022-04-28 12:12:47 | kategorie 1
Příspěvek na péči po amputaci nohy
Tisk

Dobrý den Vloni mi amputovali nohu z důvodu cukrovky Pobíral jsem příspěvek ve výši 4400kč.

 V nemocnici mi říkaly že po amputaci  se příspěvek zvyšuje . že amputáři mají vyšší příspěvek.

Tak jsem si dal žádost ,ale byla zamítnuta a po té i odvolání. Dotaz zní zda samotná amputace

končetiny není  automaticky považována za takový hendicap , který je důvodem k vyšímu

stupni příspěvku Děkuji za odpověď

Odpověď - 2022-05-02 10:22:18
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda je amputace končetiny automaticky považována za důvod ke zvýšení stupně příspěvku na péči.

Kritéria pro určení stupně příspěvku na péči pro osoby starší 18 let stanoví § 8 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle kterého:

 

(2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb,

 

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

 

To, které základní životní potřeby se pro potřeby stanovení stupně příspěvku na péči posuzují, stanoví § 9 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle kterého:

 

(1) Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

a) mobilita,

b) orientace,

c) komunikace,

d) stravování,

e) oblékání a obouvání,

f) tělesná hygiena,

g) výkon fyziologické potřeby,

h) péče o zdraví,

i) osobní aktivity,

j) péče o domácnost.

 

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby pak obsahuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Stran vašeho dotazu lze uvést, že amputace končetiny sama o sobě nepředstavuje důvod ke zvýšení příspěvku na péči. Pokud ale v důsledku amputace končetiny v současnosti nezvládáte takový počet základních životních potřeb, který odpovídá vyššímu stupni příspěvku na péči než který aktuálně pobíráte, pak to důvodem ke zvýšení příspěvku na péči je.

Nad rámec Vašeho dotazu pak uvádím, že proti rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto Vaše odvolání, lze podat do dvou měsíců od jeho doručení správní žalobu a domáhat se jeho zrušení.

V případě dalších dotazů kontaktujte nejbližší pobočku poradny NRZP ČR. Kontakty na jednotlivé pobočky naleznete zde, v dolní části webové stránky.

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5944 | 2022-04-21 11:58:25 | kategorie 7
osvobození od poplatku Tv a R
Tisk

Jsem osoba se sluchovým postižením - praktická hluchota (ZTP).Žádám na České poště osvobození od poplatku za rozhlas a televizi (placené inkasem).Pošta nechce uznat,protože se to týká pouze osoby osaměle žijící.

 Ale v § 4,odst.1,písm. g)zákona 348/2005 Sb. o R a Tv poplatcích se píše za ; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,.

 

   Je postup a odůvodnění České pošty  správné ???

        Děkuji

 

                       

Odpověď - 2022-04-22 13:14:51
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda máte jako neslyšící osoba nárok na osvobození od rozhlasového a televizního poplatku v situaci, kdy nejste osobou samostatně žijící podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující

Osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou jsou od rozhlasového a televizního poplatku osvobozeny standardně v případě, kdy jsou osobami samostatně žijícími, tj. nežijí ve společné domácnosti se žádnou další osobou. 

Dodatek v právní úpravě, se týká situace, kdy osoba s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou žije ve společné domácnosti s další osobou, která je rovněž neslyšící, případně s osobou s oboustrannou úplnou nebo praktickou slepotou obou očí (tj. i ona splňuje podmínky pro osvobození od rozhlasového a televizního poplatku). 

Pokud tedy žijete ve společné domácnosti pouze s další neslyšící osobou nebo s nevidomou osobou, nárok na osvobození máte. Doporučujeme Vám proto obrátit se opět na Českou poštu a doložit, že všechny osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti splňují požadavky na osvobození od rozhlasového a televizního poplatku.

Žije-li ale ve Vaší domácnosti další osoba, která je slyšící a vidící, je Vaší povinností poplatek hradit, pokud v domácnosti máte rozhlasový přijímač (rozhlasový poplatek), případně televizní přijímač (televizní poplatek). Poplatek totiž hradí jedna osoba z domácnosti za celou svou domácnost

 V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5943 | 2022-04-20 10:21:29 | kategorie 9
Podpora v nezaměstnanosti
Tisk

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, zda je nárok na podporu v nezaměstnanosti když:

Pracovní poměr v posledních 2 letech byl 1 rok a potom byl 1 rok péče o osobu postiženou, která neměla s pracovnicí trvalé bydliště hlášené na úřadě, ale bydleli ve společném bytě v domě s pečovatelskou službou. Pán zemřel letos a paní, která se o něj starala se přihlásila na úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti. Dnes jí bylo sděleno, že nemá žádný nárok, protože neměli společné bydliště. Ale vždyť přece ještě předtím pracovala. 

Když šla  pána pečovat, tak jí bylo sděleno, že mají udělat mezi sebou smlouvu a tu odevzdala na úřadě, aby za ní bylo placeno sociální a zdravotní pojištění. Kde se může dovolat pravdy?Nebo co má dělat? Je naprosto bez prostředků. Děkuji za odpověď na můj email. Dana Kubešová

Odpověď - 2022-04-20 14:07:58
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz. 

Bohužel Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět, protože jsme vázáni § 1 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle něhož se odborné sociální poradenství poskytuje pouze fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci. Je tedy potřeba, aby se paní, které se dotaz týká, obrátila sama na její nejbližší poradnu NRZP ČR. Kontakty naleznete zde v dolní části stránky

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5942 | 2022-04-14 11:03:38 | kategorie 4
Sleva stočné a odpady pro obyvatele CSS
Tisk

Dobrý den,

prosím o informaci zda uživatel CSS má nárok na slevu nebo odpuštění poplatků za stočné a svoz odpadů jak v trvalém bydlišti, tak v místě užívání služžeb CSS.

Podle jaké vyhlášky.

Děkuji

Odpověď - 2022-04-20 15:47:26
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda má uživatel Centra sociálních služeb nárok na slevu či odpuštění poplatků za stočné a za svoz komunálního odpadu. 

Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jste naší cílovou skupinou, nicméně budeme předpokládat, že tomu tak je, a dotaz zodpovíme. 

Nyní k Vašemu dotazu

Komunální odpad

Odpuštění poplatků za komunální odpad může být stanoven zákonem nebo místně příslušným obecním úřadem.

Zákonné podmínky osvobození od poplatků za komunální odpad jsou závazné pro celou ČR a řídí se § 10g zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kde z písm. d) vyplývá, že osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením je osvobozena od poplatků za komunální odpad v místě trvalého pobytu. Pokud má ale osoba povinnost platit komunální odpad podle § 10f písm. b), tj. z důvodu vlastnictví nemovitosti, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, osvobození se jí netýká a hradit poplatky musí, i když je umístěna v zařízení CSS

Odpustit poplatek za komunální odpad může být stanoven i nad rámec zákonných podmínek, pokud tak stanoví místně příslušný obecní/městský úřad. Informace o této možnosti si musíte uvěřit v obci, ve které jste k trvalému pobytu přihlášen. 

 

Stočné

Povinnost hradit stočné je pevně spjata s odběrem vody v obcích, ve kterých je zřízena veřejná kanalizace a s jejich vypouštěním do této kanalizace. Povinnost hradit stočné je zakotvena v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, kde žádná možnost odpuštění pro fyzické osoby nevyplývá. Nicméně i zde může být osvobození stanoveno na úrovni předpisů dané obce - i v tomto bodě se tedy obraťte na příslušný obecní/městský úřad. 

 

Úhrada v místě poskytování pobytových služeb CSS

Co se týče úhrad nákladů za stočné a svoz komunálního odpadu v místě užívání pobytových sociálních služeb, tyto případné úhrady jsou plně v kompetenci daného zařízení a vycházejí z podmínek o poskytování dané služby, smlouvy s uživatelem a z ceníku daného zařízení, v tomto bodě se tedy obraťte přímo na pracovníky konkrétního zařízení. 

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění (Výpočty a přepočty důchodů neprovádíme)
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.