login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581
Dotaz č. 6039 | 2023-03-29 21:11:38 | kategorie
příspěvek na pořízení automobilu
Tisk

Dobrý den,

mám těžce zdravotně postiženého syna s dg.težká mentální retardace se stanoveným IQ 24 soudním znalcem z oboru psychiatrie a psychologie před 6 lety,kdy si syn žádal o příspěvek na koupi automobilu.V červenci roku 2023 uplyne 7 let od podání minulé žádosti a syn bude znovu žádat o tento příspěvek.

Budeme muset znovu dokládat nové psychologické a psychiatrické vyšetření synova mentálního postižení,když v závěru minulého vyšetření byl posudek přiznán trvale?,nebo buse stačit to vyšetření před 6 lety?

Ptám se proto,že objednání ke specialistovi z oboru psychiatrie a psychologie trvá někdy i půl roku,tak aby se nám zase termínpřiznání příspěvku neposunul z důvodu čekání na toto vyšetření,když synův stav je neměnný,nebo se máme zeptat u posudkového lékaře jaké nové vyšetření bude syn s ohledem na novou žádost potřebovat?

 děkuji za odpověď   Zdenek

Dotaz č. 6038 | 2023-03-21 11:36:41 | kategorie 9
úhrada léků
Tisk

Dobrý den,

jsem sociální pracovnicí v adiktologické službě a nově spolupracuji s klientkou, která je po autonehodě, má přiznán invalidní důchod II.stupně s výplatou cca 10.000, náklady na bydlení v sociálním bytě 5.500. Má podánu žádost o příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí. Z peněz, které jí po úhradě nákladů na bydlení zbydou, si ještě musí hradit léky ve výši 1.600,- Kč, kdy jí tento náklad nebyl při posuzování příspěvku na živobytí zohledněn. S lékařem tuto situaci řešila, jiné léky bohužel možné nejsou. Prosím, je možné nějakým způsobem získat prostředky, z kterých by bylo možné tyto finančně nákladné léky hradit?

Předem moc děkuji za odpověď!

 

Odpověď - 2023-03-23 11:31:44
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz. 

Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět, protože podle §1 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze odborné sociální poradenství poskytnout pouze fyzickým osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Je tedy třeba, aby se Vaše klientka na nás obrátila sama. Obrátit se může na nejbližší poradnu NRZP ČR, kontakty naleznete zde v dolní části stránky.

S pozdravem Marie Ďugová, DiS.
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6037 | 2023-03-20 13:57:32 | kategorie 4
jak zmocnit maminku postiženého dítěte k výběru peněz
Tisk

Dobrý den, 

jsem sociální pracovnice a řeším s klientkou jak vyzvednou peníze na poště , které jsou na jméno syna. Syn má OP, je mu 15 let, ale vzhledem k závažnému postižení není schopen se podepsat. Co může klientka dělat? 

Děkuji za Vaši odpověd

 

KOlenová

Odpověď - 2023-03-23 11:26:39
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz. 

Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět, protože podle §1 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze odborné sociální poradenství poskytnout pouze fyzickým osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Je tedy třeba, aby se Vaše klientka na nás obrátila sama. Obrátit se může na nejbližší poradnu NRZP ČR, kontakty naleznete zde v dolní části stránky.

S pozdravem Marie Ďugová, DiS.
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6036 | 2023-03-08 09:38:42 | kategorie 5
daňová sleva na dítě
Tisk

Dobrý den,

mám dotaz, který pravděpodobně nespadá do působnosti této poradny, ale případná odpověď by pomohla dalším osobám, proto prosím o zodpovězení, jestli je to ve Vašich silách a máte správné kontakty.

Syn dovršil 18 let, stále žákem ZŠ, zažádáno o invalidní důchod ode dne 18. narozenin, podmínky pro ID splňuje, měl by mít ID ve výši cca 14500. Do kdy si může rodič uplatnit slevu na dítě, resp. do kdy se považuje za vyživované dítě? Naposledy v měsíci, kdy dovršil 18 let? Nebo naposledy v měsíci, kdy přijde první záloha na ID? Z OSSZ zatím nepřišel ani dopis.

Od dvou maminek stejně postižených dívek, které už pobírají ID, jsem se dočkala odpovědi, že ony slevu na dítě uplatňuijí stále, dokud budou studovat nebo do 26 let, protože to není ID III. stupně, ale ID z mládí (berou okolo 15000) a tj. splňují podmínku, že dítě vyživují.

Jak to tedy je? Předem děkuji.

Odpověď - 2023-03-09 09:40:57
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte na možnost uplatnění slevy na dítě, kterému byla přiznána invalidita z mládí. 

K Vašemu dpotazu sdělujeme následující:

Dítě, kterému je přiznán invalidní důchod III. stupně, již není nezaopatřeným dítětem, a proto od data přiznání invalidity již nemůžete uplatňovat daňovou slevu na nezaopatřené dítě.

Děti, kterým je přiznán invalidní důchod I. nebo II. stupně, jsou považovány po dobu studia za nezaopatřené a rodič si může uplatnit, nejdéle do 26 let věku dítěte, daňovou slevu na dítě.

Přiznáním invalidity III. stupně se z nezaopatřeného dítěte stává zaopatřené, a proto není možné slevu na dani uplatnit. Invalidita z mládí se uznává pouze u osob, jejichž snížená pracovní schopnost odpovídá invaliditě III. stupně, a proto osoby, které pobírají invalidní důchod z mládí, nelze považovat za nezaopatřené děti, i když stále studují a jsou mladší 26 let. 

Rozhodující pro skončení nároku na slevu na dani na vyživované dítě je datum přiznání invalidity, u Vašeho dítěte od 18 let věku, ne datum výplaty důchodu či zálohy na důchod.

   

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6035 | 2023-03-06 13:22:48 | kategorie 5
Odejmutí invalidity
Tisk

Dobrý den,
před dvěma roky mi byla diagnostikována rakovina prsu. Nastoupila jsem na léčbu (operace,chemo, redioterapie, biologická léčba, hormonální terapie). Vše mám za sebou, trvá jen hormonální terapie. Minulý rok jsem přešla z neschopenky na invalidku 3. stupně. Protože nejsem schopná pracovat víc než 5 hodin denně, tak jsem si snížila pracovní úvazek na poloviční. Letos mi přišel dopis, že mi invalidku nepřiznávají v žádném stupni. Zatím ještě čekám, až přijde rozsudek, ale budu se proti rozhodnutí odvolávat. "Papírově" jsem podle doktorů zdravá, bez recidivy. Po náročné léčbě u mě ale trvají obtíže, které mi komplikují běžný život. Bolí mě klouby, brní mě prsty, mám spánkové problémy, trápí mě únava a jsou dny, kdy mám problém vstát z postele. Vše jsou vedlejší účinky léčby, ale nikdo to nebere nijak v potaz. Je prosím něco, co byste mi mohli poradit, aby odvolání bylo úspěšné a aspoň "jedničku" mi přidělili? Nyní musím navýšit úvazek na celý, který vím, že reálně nezvládnu a jsem opět ve stresu.

Děkuji.

Odpověď - 2023-03-09 11:02:51
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, jak máte postupovat při podávání námitky proti odebrání invalidního důchodu. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující

Ve Vašem případě by bylo vhodné obrátit se na Vaši nejbližší poradnu NRZP ČR se žádostí o podrobnější konzultaci, ideálně osobně, případně e-mailem. Nejvhodnější postup Vám může kvalifikovaně poskytnout poradenský pracovník příslušné poradny po prostudování podkladové dokumentace - nejdůležitější jsou posudek o invaliditě, kterým Vám byl přiznán invalidní důchod III. stupně, lékařské zprávy, z nichž posudkový lékař tehdy vycházel, dále posudek o invaliditě, kterým Vám byl nyní invalidní důchod odebrán, a lékařské zprávy, které měl k dispozici posudkový lékař v tomto řízení. Z nich bude totiž jasné, z jakého důvodu Vám byl invalidní důchod nejprve přiznán a poté odebrán. Podle toho se následně bude odvíjet nejvhodnější postup. Protože aktuálně k Vaší situaci tyto podklady k dispozici nemáme, můžeme Vám odpovědět pouze v obecnější rovině. Z Vašeho dotazu totiž neplyne, zda lékaři, podle nichž jste "papírově" zdravá, jsou lékaři z lékařské posudkové služby, nebo Vaši odborní lékaři z onkologie. 

Při posuzování invalidity vychází posudkový lékař z Přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, v níž jsou jasně definovány zdravotní stavy a jejich procentní výměra snížené pracovní schopnosti. Ve Vašem případě Vás posudkový lékař pravděpodobně zařadil do Kapitoly II - Onkologie. Přesnou informaci o tom, podle kterého bodu byl Vás zdravotní stav posouzen, naleznete v obou posudcích o invaliditě, konkrétně v závěru, v němž naleznete přesné umístění zdravotního stavu podle výše uvedené vyhlášky. Nejprve je tedy třeba nahlédnout do posudku a zjistit důvody, proč Vám byla invaldita přiznána a následně odebrána. Posudkový lékař při zařazování do příslušné kapitoly a položky vychází z lékařských zpráv, které mu poskytne praktický lékař z Vaší karty. 

Odebírání invalidity při onkologických onemocněních probíhá obvykle z jednoho z následujících důvodů

1. Posudkový lékař neměl k dispozici všechny lékařské zprávy rozhodné pro nárok na invalidní důchod. Stává se to tehdy, když se zdravotnická dokumentace ze specializovaného pracoviště nedostane k praktickému lékaři. 

2. Váš současný zdravotní stav je v lékařských zprávách od odborného lékaře či ze specializovaného pracoviště popsán  lékařských zprávách pouze z hlediska úspěšnosti léčby, ale nereflektuje dostatečně funkční dopad na Váš každodenní (a potažmo pracovní) život. Toto se stává tehdy, když s lékařem nepříznivé projevy léčby málo diskutujete, případně může dojít k technické chybě při zápisu, k překlepu, nebo k příliš stručnému popisu těchto projevů. Z výše uvedených důvodů poté posudkový lékař nemá podklady pro to, aby funkční dopad zdravotního postižení na pracovní schopnost adekvátně posoudil (dojde v podstatě ke komunikačnímu šumu). 

3. Váš zdravotní stav ani v době, kdy Vám byla přiznána invalidita III. stupně, tomuto stupni invalidity objektivně neodpovídal, ale posudkový lékař přistoupil k dočasnému přiznání invalidity z důvodu velmi náročné onkologické léčby, abyste měla čas a prostor na zotavení. V důsledku toho dochází po skončení léčby a stabilizaci zdravotního stavu ke snížení či odebrání invalidity. 

Ve Vašem případě mohlo dojít k jednomu z výše uvedených scénářů, případně k jejich kombinaci - toto Vám opravdu může sdělit pouze pracovník poradny po prostudování podkladové dokumentace. 

V každém případě při podávání námitky proti odebranému invalidnímu důchodu je dobré uvést přesně, co namítáte a proč a mít své důvody podložené lékařskými zprávami - v každém případě Vám lze tedy doporučit, abyste obrátila na svého odborného lékaře - onkologa a požádala ho o vystavení nové lékařské zprávy, v níž budou negativní dopady léčby podrobně popsány, a to v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Bylo by tedy vhodné, abyste si posudková kritéria nejprve nastudovala - i v tomto Vám může pomoci poradenský pracovník místně příslušné poradny NRZP. Zároveň Vám může poradit, jak nejlépe námitku sepsat. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6034 | 2023-03-06 11:44:52 | kategorie 8
Bezbarierový přístup do domu
Tisk

Dobrý den,

obracím se na vás s prosbou o konzultaci ve věci zřízení bezbarierového přístupu do našeho domu. Jedná se o 13ti patrový panelový dům, který spravuje SVJ. V domě bydlí několik osob, které by bezbarierový přístup využívaly, a přivítaly by ho jistě i senioři a maminky s kočárky. Nejsem členkou SVJ, ale bezbarierový přístup se zřizuje z mého popudu a ráda SVJ se zařízením pomohu. 

Potřebovali bychom především znát technické parametry bezbarierového přítupu a, pokud máte takové informace, doporučení spolehlivé firmy, příp. firem, na které bychom se mohli obrátit.

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Milena Srbová

Odpověď - 2023-03-07 16:31:38
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte na technické záležitosti týkající se zřízení bezbariérového vstupu do panelového domu, v němž bydlíte. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující

Vzhledem k tomu, že neuvádíte žádné parametry stavby, budu odpovídat v obecnější rovině. Předpokládám, že se jedná o pouze bezbariérový vstup do bytového domu, pohyb po jednotlivých patrech je zajištěný výtahem a ostatní společné prostory jsou bezbariérové.

Úpravu vstupu je možné řešit několika způsoby, záleží však na okolním terénu a na výškovém rozdílu, který je nutný z přístupového chodníku zdolat. Důležité je znát i majetkové poměry v okolí z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů (stavba na cizím pozemku, zajištěné věcného břemene - resp. služnosti atp.)

Univerzálním řešením je vybudovat souběžně se schody rampu nebo chodník ve sklonu. Řešení vyhovuje všem uživatelům (senioři, osoby na vozíku, s chodítky, s kočárky, přeprava rozměrných a těžkých předmětů…). Při rozhodování o této variantě hraje velkou roli právě zmiňovaný rozdíl výšek, resp. počet schodů. Čím vyšší výškový rozdíl, tím delší musí rampa nebo chodník být. Ne vždy je možné toto opatření realizovat. Parametry pro rampu i pro chodník ve sklonu stanovuje vyhláška č. 398/2009 Sb. V případě rampy jde zejména o sklon a délku ramen, nezbytné je řešit oboustranné zábradlí s madly ve dvou výškách a zarážky proti sjetí. V případě chodníku jde příčný a podélný sklon a o zajištění vodící linie, případně i o osazení zábradlí. Samozřejmostí je protiskluzný, pevný a rovinný pochozí povrch.

Přístup je rovněž možné řešit pomocí zdvihacího zařízení (svislá nebo šikmá plošina). Z hlediska univerzálního designu doporučuji preferovat svislou plošinu, která umožňuje použití nejen pro osoby na vozíku, ale rovněž i pro stojící seniory s holemi, berlemi, s chodítkem nebo přepravu kočárku. Šikmou plošinu může použít zpravidla pouze vozíčkář.

Plošiny i rampy jsou zařízení, které nabízí mnoho firem, stačí si zadat pojem do vyhledávače. Naše poradenská služba nám neumožňuje doporučovat komerční subjekty a zasahovat tak do výběrových řízení.

Stejně tak nemůžeme doporučovat projektové kanceláře nebo stavební firmy pro zhotovení díla. Informace o autorizovaných osobách, které mohou zpracovat projektovou dokumentaci, naleznete na stránkách ČKAIT (nejlépe obor pozemní stavby) nebo ČKA.

Obě navržené varianty řešení budou potřebovat souhlas příslušného stavebního úřadu, dle rozsahu může jít jak o územní, tak o stavební řízení. Podrobnosti nelze v tuto chvíli posoudit.

V případě dalších dotazů nebo upřesnění mne neváhejte kontaktovat. V případě stavby je možné vyžádat si vyjádření příslušné krajské pobočky NIPI (kontakty viz: https://www.nipi-bp.cz/ - konzultační střediska dle kraje).

S pozdravem Ing. Dagmar Lanzová
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6033 | 2023-02-27 14:33:22 | kategorie 7
dlouhodoba luzkova pece pro postizene deti
Tisk

Dobry den,

mohu poprosit o zodpovezeni dotazu, kde je mozno umistit nase tezce postizene 2-mesicni dite, kdyz se o nej nemuzeme sami starat? Dlouhodobou luzkovou peci moc detskych center nenabizi a kdyz uz, tak maji jen omezenou kapacitu.

Dekuji.

Odpověď - 2023-03-02 09:47:07
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz, ve kterém se ptáte na možnost umístění Vašeho dítěte do lůžkového zařízení pro děti se zdravotním postižením. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující

Nejprve je třeba kontaktovat úřad pro sociálně právní ochranu dětí (OSPOD). S pracovníkem úřadu můžete řešit tíživou situaci a případné umístění dítěte do lůžkového zařízení. 

O umístění dítetě do zařízení musí rozhodnout soud, musí dojít k nařízení ústavní výchovy. 

Další možností je umístění dítěte do rodinného prostředí u pěstounů na přechodnou dobu, případně do jiné formy náhradní rodinné péče. Tuto možnost opět můžete konzultovat s pracovníkem OSPODU.

Zdravotnická zařízení pro péči o děti s těžkým postižením jsou až od jednoho roku věku dítěte. Kontakt najdete například zde

Existují i denní rehabilitační stacionáře, ale i ty jsou až pro děti od jednoho roku věku.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 6031 | 2023-02-23 13:35:45 | kategorie 10
Karta OZP
Tisk

Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu. Syn je autista do 30.9.2021 mu byl přiznán průkaz ZTP/P se zdravotním stavem v odst 3.pismeno m) přílohy c.4 ve vyhlášce 388/2011Sb ve znění vyhlášky 388/2013Sb. Tzn osoba se zvlast tezkym funkcni postizenim nebo uplnym postizenim pohyblivosti a orientace ,vcetne osob s poruchou autistickeho spektra.Po skončení platnosti průkazu došlo k preposouzeni a paralelně k tomu i ke změně legislativy a znění zdravotních stavu ve vyhlášce. V žádné lékařské zprávě,posudku nebo jakémkoliv dokumentů není zmínka o setrvání zdravotního stavu ne stejně úrovni nebo o zlepšení zdravotního stavu. Pouze změna legislativy..a PKMPSV nyní přiznává synovi pouze kartu ZTP s odůvodněním zdravotního stavu odst 2.pismeno m) přílohy c.4 ve vyhlášce 388/2011Sb ve znění vyhlášky 388/2011 Sb ve znění vyhlášky 388/2013Sb. Syn byl původně ve III.Stupni závislosti a poté byl preposouzeny do IV.stupne závislosti a intelwkt snížený do pásma střední mentálně restaurace.. tudíž došlo ke zhoršení zdravotního stavu...chtěl bych se zeptat,jestli existuje nějaký vztah mezi diagnozama před a po novele zákona.. jako,že když před novelou měl ZTP/P v bodě 3 písm m) a nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu, Jak to,že teď mu PKMPSV přiznává PO novele jen ZTP podle bodu 2 písmene m). A argumentuje tim,že stejně střední mentální restaurace naplňuje kriterium přiznání POZP II.stupně nikoli vyššího stupně.. neměl by nějaký způsobem zdravotni stav minimálně být ve stejné úrovni? Takto synovi sebrali ZTP/P průkaz jen na základě změny legislativy..odvolávat se již 17mesicu..můžu se někde dobrat pomocí?třeba ombudsman nebo nějaká jiná relevantní organizace?děkuji mnohokrát Trecha Ladislav

Odpověď - 2023-03-02 09:46:06
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte, zda změnou legislativy a novým posouzením zdravotního stavu Vašeho syna mohla nastat změna v přiznání průkazu pro osobu se zdravotním postižením, konkrétně z průkazu  ZTP/P na průkaz ZTP.

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením je uveden v § 34 zákona 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Pro přiznání průkazu ZTP i ZTP/P pro osobu se zdravotním postižením je třeba mít aktuální lékařské zprávy, které prokazují, že osoba má sníženou schopnost pohyblivosti nebo orientace na dané úrovni. Dále platí, že pro posouzení tohoto funkčního dopadu je nutné doložit všechny lékařské zprávy, které tuto skutečnost jednoznačně prokazují.

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) jsou uvedené ve vyhlášce 388/2011 Sb., a to v příloze 4.

Jakmile dojde ke změně legislativy, tak se zdravotní stav posuzuje dle aktuální legislativy a proto je možné, že Vašemu synovi nebyl přiznám průkaz ZTP/P, ale průkaz ZTP.

V roce 2012 došlo ke změně posuzování nároku na průkaz OZP u lidí s autismem:

Průkaz TP: 

psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí,

Průkaz ZTP:

psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,

Průkaz ZTP/P:

psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí, 

Pokud má Váš syn klinickým psychologem diagnostikovanou středně těžkou mentální retardaci, je možné překvalifikovat přiznání nároku na průkaz ZTP/P dle vyhlášky č. 388/2011 Sb. přílohy číslo 4 odst. 3 písmeno l):

střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50.

Jestliže se domníváte, že zdravotní stav Vášeho syna byl podle aktuální legislativy posouzen nesprávě, máte možnost do patnácti dnů od převzetí rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím Úřadu práce dle Vašeho bydliště ke Krajské pobočce MPSV.  Pokud nebudete souhlasit s rozhodnutím Krajské pobočky MPSV, můžete ve lhůtě šedesáti dnů od jeho převzetí podat správní žalobu k soudu.   

Přiznání příspěvku na péči nemá na posuzování nároku na přiznání průkazu OZP žádný vliv.

V případě podrobnější konzultace kontaktujte nejbližší pobočku NRZP ČR. Kontakty na jednotlivé pobočky NRZP ČR naleznete zde, v dolní části webové stránky.

S pozdravem Mgr. Martin Bořivoj Novosad
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6030 | 2023-02-21 10:37:39 | kategorie 4
omezení právních úkonů
Tisk

Dobrý den,

 

chci se zeptat: starám se o maminku, která navštěvuje denní stacionář. Zároven má přiznaný příspěvek na péči ve III. stupni závislosti. Zají má mě, jestli bych mohla za ni obstarávat podpisování smluv, změny ve smlouvách (zbavit ji způsobilosti k právním úkonům) a zda je to ukotvené někde v zákoně a co mám pro to udělat.

 

děkuji

Odpověď - 2023-02-28 15:01:32
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda můžete podat návrh na soud na zbavení svéprávnosti své maminky, která pobírá příspěvek na péči ve III. stupni, a co pro to máte případně udělat. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující

Zbavit svéprávnosti Vaši maminku nemůžete. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, již status zbavení svéprávnosti nezná. 

Svou maminku můžete nechat na svéprávnosti pouze omezit, a to podle § 55 - 65 téhož zákona. Podle této legislativy lze svéprávnost člověka omezit jen v jeho zájmu, a to v situaci, kdy pro duševní poruchu nemůže své zájmy hájit. Omezit svéprávnost může pouze soud, a to jen v nezbytném rozsahu. Soud by měl k omezení svéprávnosti přistoupit pouze v případě, že k hájení zájmů daného člověka nelze použít jiný druh z podpůrných opatření osob, které mají omezenou schopnost právně jednat. Návrh na soud můžete podat Vy. 

Kromě omezení svéprávnosti lze navrhnout soudu jiné podpůrné opatření - zastoupení členem domácnosti. Toto opatření upravují § 49 - 54 občanského zákoníku. Jde o opatření, kterým má člen domácnosti právo vyřizovat (a tedy i podepisovat) běžné záležitosti osoby, které bylo toto podpůrné opatření ustanoveno. I toto opatření musí schválit soud. 

Pokud necháte maminku na svéprávnosti omezit, neznamená to, že za ni budete moci vše podepisovat. Na některé právní úkony budete potřebovat souhlas opatrovnického soudu - jde o případy, kdy potřebujete vyřídit záležitost, kterou nelze považovat za běžnou (tedy například prodej nemovitosti). 

Pro podrobnější informace kontaktujte nejbližší poradnu NRZP ČR, kontakty naleznete zde v dolní části stránky

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6029 | 2023-02-19 20:08:47 | kategorie 1
Zřeknutí se příspěvku na péči
Tisk

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem.
Pobírám příspěvek na péči a můj zdravotní stav se zlepšil natolik, že již péči jiných osob nepotřebuji.
Jakým způsobem je možné se "zřeknout" příspěvku? Probíhá v takovém případě nějaká kontrola například ohledně nároku na průkaz ZTP?

Děkuji.

Odpověď - 2023-02-22 13:17:35
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte, zda je možné zrušit pobírání příspěvku na péči vzhledem ke zlepšení zdravotního stavu a zda je s tím spojené přezkoumání  nároku na ZTP průkaz.

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Pobírání příspěvku na péči můžete zrušit na vlastní žádost. Není k tomu žádný standardizovaný formulář. Stačí volnou formou napsat žádost, podepsat a doručit na Úřad práce dle Vašeho trvalého bydliště. Kontakty na jednotlivé pobočky Úřadu práce naleznete zde.   

Pokud nemáte příspěvek na péči přiznaný trvale, dojde v budoucnu k přezkumu Vašeho zdravotního stavu. Doba, po kterou máte přiznaný příspěvek na péči, je uvedena v posledním rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.

Z moci úřední je možné, že v případě podání Žádosti o zrušení pobírání příspěvku na péči s Vámi Úřad práce ČR zahájí správní řízení o přezkoumání Vašeho zdravotního stavu pro účely nároku na průkaz OZP (TP, ZTP, ZTP/P). Jde o § 35 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

V případě podrobnější konzultace se, prosím, obraťte na nejbližší pobočku NRZP ČR. Kontakty najdete zde v dolní části stránky.  

S pozdravem Mgr. Martin Bořivoj Novosad
Poradna NRZP ČR
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění (Výpočty a přepočty důchodů neprovádíme)
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.