login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
Dotaz č. 5898 | 2021-11-24 19:40:32 | kategorie 5
Odmítnutí proplacení paragrafu pro postižené dítě
Tisk

Dobrý den, ve dnech 27.10.-2.11. byl můj syn (20 let) poslán hygienou do karantény, protože se ve škole potkal s nakaženou osobou. Jeho ošetřujicí lékař mi vystavil paragraf, protože jsem pcacující pečující osoba. Dnes mi bylo z okresní správy sociálního zabezpečení doručeno oznámení, že mi nebude paragraf proplacen z důvodu, že nárok na ošetřovné z důvodu karantény je pouze na dítě do 10 let. Co mám v této věci dělat? Děkuji za pokud možno brzkou odpověď, protože mi běží lhůta 10 dnů a pak vydají rozhodnutí. 

Odpověď - 2021-11-25 17:03:23
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, co dělat v situaci, kdy Vám Okresní správa sociálního zabezpečení sdělila, že Vám nebude proplaceno ošetřovné za dobu 27. 10. – 2. 11. 2021, kdy jste pobývala doma s dvacetiletým synem, který je závislý na péči a který nemohl chodit do školy z důvodu nařízené karantény.

V prvé řadě je třeba se zabývat tím, zda Vám mohl za uvedené období vzniknout nárok na čerpání ošetřovného. Podmínky vzniku nároku na čerpání ošetřovného v případě péče o dítě v karanténě stanoví § 39 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ten stanoví, že: „nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože  dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy

Pravidla týkající se tzv. krizového ošetřovného, která umožňovala čerpání ošetřovného rodičům dítěte závislého na péči staršího 10 let, již bohužel nejsou od 1. 7. 2021 platná a v současné době je tak pro čerpání ošetřovného rozhodující výše citované ustanovení, které stanoví hranici 10 let dítěte. Pokud Vám tedy lékař vystavil tzv. paragraf z důvodu, že se Váš syn nacházel v karanténě, je možné, že Váš zaměstnavatel to akceptoval jako omluvu Vaší absence v práci, za tuto dobu Vám však nárok na čerpání ošetřovného nemohl ze zákona vzniknout. Případné rozhodnutí o nepřiznání ošetřovného by pak nemělo smysl rozporovat.

Nad rámec tohoto dotazu si dovoluji upozornit na to, že je v současné době projednáván návrh na znovuzavedení tzv. krizového ošetřovného. Jeho platnost je navrhována od 1. 11. 2021. Pokud by tedy došlo k jeho schválení, mohlo by Vám být ošetřovné za dny 1. 11. a 2. 11. 2021 dodatečně vyplaceno. Více informací k projednávanému návrhu naleznete pod tímto odkazem.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat nejbližší poradnu NRZP. Kontakty naleznete zde - v dolní části stránky.

 

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5897 | 2021-11-23 23:23:26 | kategorie 10
Příspěvěk na mobilitu-valorizace
Tisk

Dobrý večer,

chtěl bych se touto cestou zeptat,jestli nevíte o tom,že by se měl valorizovat také příspěvěk na mobilitu,který je v součané době 550,-Tato částka je již od roku 2018 a popravdě v současné době,kdy stoji litr benzinu téměř 40,- tak je tento příspěvěk již nedostatečný,když absolujete v danémm měsicí několikrát návštěvu lékaře a další věci,ke kterému potřebujete automobil.

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď - 2021-11-24 14:52:27
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

 

děkujene Vám za Váš doaz. Ptáte se na valorizaci příspěvku na mobilitu. 

Bohužel se v současné době nepřipravuje žádné navýšení tohoto příspěvku, i když se náklady na dopravu výrazně zvyšují.

Doporučuji Vám přihlásit se k odebírání novinek z NRZP, kde pan Krása o těchto změnách pravidelně informule. Novinky najdete zde. 

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5896 | 2021-11-22 13:34:30 | kategorie 10
Praktická kontrola osvobození od zpoplatnění využití dálnice pro ZTP či ZTP/P od 2022
Tisk

DObrý den,

prosím má NRZP nějakou oficiální zprávu z MD ČR jakým způsobem bude od roku 2022 automaticky kontrolováno osvobození od zpoplatnění dálnice pro osoby ZTP či ZTP/P, když jejich vozidlo dle oficiálních informací nemusí býti nikde registrováno?

Nalezla jsem sice na webu MD ČR i na webu edalnice a emyto informaci o osvobození, ale stále mi není jasné, jak tedy bude osvobození probíhat v praxi? Nebude tomu tak, že osoba osvobozená bude reagovat až na zaslanou případnou pokutu a zpětně dokazovat svůj nárok na osvobození?

Děkuji za Vaši odpověď

Odpověď - 2021-11-24 14:44:27
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

 

děkujeme Vám za Váš dotaz. Ptáte se, jak se bude od roku 2022 kontrolovat jízda držitele průkazu ZTP a ZTP/P na dálnici.

Pravidla zůstávají stejná jako v letošním roce. Ve vozidle musí být přítomna osoba, která je držitelem prlkazu ZTP nebo ZTP/P a při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem. Nestačí parkovací průkaz za oknem. 

 

Policie již netoleruje žádné výjimky a potvrzení o tom, že řidič pouze jede pro osobu s průkazem ZTP nebo ZTP/P do školského zařízení, do zařízení sociálních služeb apod. V těchto případech je vyžadovaná dálniční známka.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5895 | 2021-11-22 11:54:25 | kategorie 4
Informace kolem dědického řízení
Tisk

Dobrý den,

jako neslyšícímu se ZTP je znemožněna přes nutnost nosit respirátor konzultace s advokátem nebo notařem kolem informací o dědickém řízení, které následně budu muset podstoupit se sourozenci po odchodu otce v září t.r. Uvažuji, zda je okruh vaší problematiky s poskytováním informací ve věci dědického řízení pro OZP běžnou praxi, nebo se odkazují na specializovaná advokátní pracoviště formou externího poradenství. Jsem odkázán v této dnešní situaci na textový přepis nebo e-mail, je-li problematika dědického řízení širší. Dobře odezírám, ale v právní problematice se odezírá dost obtížně a navíc se zakrytými ústy. Jsem z Prahy a dědické řízení proběhne asi v malém městě cca 160 km od ní,a které je bližší okruhu bydliště zesnulého otce a 2 zcela slyšícím sourozencům. Některý se sourozenců už zajistil u notáře dědické řízení, ale nevím, kdo to je a kde se to uskuteční. Proto bych potřeboval podrobné informace hlavně mého práva na informace o dědickém řízen,í a na co bych se jeko OZP měl nejvíce soustředit, aby to nezaznělo jako "o nás bez nás" neboli " o mne beze mne" - tj. abych nebyl vyloučen bez zásadních informací v probíhajicím dědickém řízení.  

Najde-li se někdo s předmětnými zkušenostmi, jsem pak ochoten zaslat podrobnější informace kolem chystajícího se dědického řízení. Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Jiří Dachovský, Praha 5

Odpověď - 2021-11-24 14:30:46
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jak řešit situaci, kdy je Vám skrze povinnost nošení respirátorů fakticky znemožněno odezírání v rámci nastávajícího dědického řízení. Dále se ptáte, na co se jakožto osoba se zdravotním postižením zaměřit, abyste nebyl připraven o zásadní informace v dědickém řízení.

V rámci dědického řízení budete společně s ostatními dědici předvolán k jednání, v jehož rámci se bude projednávat pozůstalost. Zcela zásadní pro Vás je, abyste rozuměl všemu, co bude v rámci jednání rozebíráno a abyste měl možnost bez obtíží komunikovat s notářem a ostatními dědici. Jakožto neslyšící máte právo na to, aby Vám byl ustanoven soudní tlumočník pro český znakový jazyk. V případě, že se hodláte osobně jednání zúčastnit a že je pro Vás znakový jazyk preferovaným způsobem komunikace, bylo by na místě možnost tlumočení využít. Jakmile se dozvíte, který notář byl pověřen projednáním pozůstalosti, doporučuji se s ním spojit, informovat se o možnosti ustanovení tlumočníka a domluvit se na dalším postupu.

Další možností, jak Vaši situaci řešit, je udělit plnou moc někomu jinému k tomu, aby se namísto Vás zúčastnil jednání o pozůstalosti a v rámci tohoto jednání Vás zastupoval. Tuto možnost bych však doporučoval volit pouze v případě, že byste měl ve svém blízkém okolí někoho, komu můžete plně důvěřovat a kdo současně nebude mít problém za Vás v rámci řízení jednat.

V případě, že byste měl konkrétní dotazy týkající se dědického řízení, je možné se obrátit na pobočku naší poradny. Kontakt na poradnu naleznete pod tímto odkazem.

Obrátit se můžete též na organizaci Tichý svět, která se zaměřuje na pomoc osobám se sluchovým postižením.

 

 

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5894 | 2021-11-20 12:57:24 | kategorie 1
Doplatek
Tisk

Dobrý den, můj dotaz se týká zpětného doplatku příspěvku na péči.

Dne 28.4 2021 jsem podala žádost na zvyšování příspěvku na péči do 3 stupně. Došlo však naopak ke snížení stupně s různým komentářem. Podala jsem odvolání, to mi bylo zamitnuto. Další odvolání Jsme již adresovali vyšší instanci (MPSV)

To dne 19. 11.2021 na základě zdravotních zpráv rozhodlo o zařazeni do 3 stupně.

Bude mi doplacena zpětně částka od měsíce ( tedy dubna) kdy probíhalo řízení?

Děkuji 

Odpověď - 2021-11-22 12:42:21
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda Vám bude přiznané zvýšení příspěvku na péči vyplaceno zpětně od data podání žádosti. 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující: 

Příspěvek na péči nemusí být zvýšen od data podání žádosti, protože o datu vzniku nároku rozhoduje posudkový lékař na základě zhodnocení lékařské dokumentace žadatele. Datum, od kterého Vám (nebo osobě, pro niž jste příspěvek vyřizovala) náleží vyšší stupeň příspěvku na péči, se dozvíte z Rozhodnutí, kterým byl tento nárok přiznán. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5893 | 2021-11-18 14:11:44 | kategorie 4
Omezení svéprávnosti a podnájem
Tisk

Dobrý den, zajímá mě otázka řešení podnájmu pro maminku, která má finanční omezení svéprávnosti. V rozsudku to zní takto : není způsobila nakládat majetkovouhodnozou nad 11.000 Kč měsíčně. A není způsobila uzavřít pracovní smlouvu spojenou s hmotnou zodpovědnosti.

Nyní pobývala v chráněném bydlení, startovací byt má již také vyzkoušeni. Je celkem soběstačná, akorát z hlediska psychické nemoci a dřívějším problémům je omezení na místě. 

Smlouvu na bydlení tedy uzavřít může? Potřebovala bych to nějak objasnit, děkuji. 

Odpověď - 2021-11-24 14:21:52
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda Vaše maminka může uzavřít smlouvu na bydlení (podnájemní smlouvu) v situaci, kdy je v jejím rozsudku o omezení svéprávnosti uvedeno, že není způsobilá nakládat s majetkovou hodnotou nad 11.000 Kč měsíčně a kdy není způsobilá uzavřít pracovní smlouvu spojenou s hmotnou odpovědností.

To, že má Vaše maminka omezenou svéprávnost, neznamená, že by nemohla uzavřít podnájemní smlouvu. Je ovšem otázkou, zda je způsobilá ji platně uzavřít sama, či zda je třeba, aby jste ji za ni nebo v součinnosti s ní uzavřela Vy jakožto její opatrovník. Další otázkou pak je, zda by v tomto případě nebylo k platnému uzavření smlouvy třeba přivolení soudu.

Abych mohl Váš dotaz zodpovědět, potřeboval bych mít více vstupních informací a zejména bych potřeboval mít možnost prostudovat celý rozsudek o omezení svéprávnosti. Pouze na základě uvedeného výňatku rozsudku není možné situaci posoudit. Je možné kontaktovat pobočku naší poradny a domluvit se na zaslání kopie či scanu rozsudku a následné konzultaci. Kontakt na poradnu naleznete pod tímto odkazem.

 

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5892 | 2021-11-14 19:38:51 | kategorie 9
Zvýšení prispevku zamestnavatelum ozp
Tisk

Dobry den, 

mám dotaz, zda se  zvýší prispevek zamestnavatelum 

OZP letos, popř. příští rok. Vláda se na zamestnavatele 

jiz 2 roky vykašlala a jen zvyšuje min.mzdu a nekompenzuje

Prispevek.

Děkuji  Aleš Vilam 

 

 

 

 

Odpověď - 2021-11-15 15:33:07
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, v němž se dotazujete, zdali dojde k navýšení příspěvku zaměstnavatelům působícím na chráněném trhu práce.

Naše poradna poskytuje poradenství na základě Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách fyzickým osobám; konkrétně lidem se zdravotním postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci. Toto poradenství tedy nelze poskytnout organizacím a zaměstnavatelům.

O navýšení příspěvku k dnešnímu dni nemáme bližší informace. Doporučujeme tedy sledovat webové stránky NRZP ČR - viz jednotlivé informace - kde bude případným změnám věnována pozornost a pan předseda Mgr. Krása o nich bude informovat. 

Případně se lze informovat na místně příslušné pobočce úřadu práce.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5891 | 2021-11-10 17:19:58 | kategorie 10
Zóny placeného stání
Tisk
Dobrý den,
chci vás poprosit o radu ohledně mé maminky ZTP-P odkázaná na invalidní vozík a pečovatele, kterým jsem v současnosti já.
Používám osobní automobil, který je k péči velmi důležitý a vlastní ho má maminka (dostala na něj příspěvek, takže ho nemohu převést na sebe). Maminka bydlí na Praze 9 kde má trvalý pobyt a já na Praze 5 kde mám trvalý pobyt.
V místě mého trvalého bydliště bude MČ Praha 5 zavádět zóny placeného stání a v tom je kámen úrazu. S tím, že já nejsem vlastníkem automobilu, tak nemohu vlastně v místě svého bydliště parkovat (neprodají mi parkovací kartu).
Pokoušel jsem se ptát na úřadě, ale jejich rady tipu: převod auta, změna trvalého bydliště, nepoužívání auta, atd. jsou pro mě k ničemu a nic neřešící.
Dočetl jsem se, že existují tzv. "karty pro pečovatele", ale jestli to dobře chápu, tak pečovaná osoba musí mít trvalé bydliště v místě zóny placeného stání což v mém případě není.
Proto se chci zeptat vás jestli existuje nějaká legální možnost jak celou situaci vyřešit
Odpověď - 2021-11-12 13:27:24
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda existuje legální možnost, jak zařídit parkování automobilu v zóně placeného stání. Jedná se přitom o oblast, v níž vlastník automobilu, který je držitelem průkazu ZTP-P a který automobil pořídil z příspěvku na zvláštní pomůcku, nemá trvalý pobyt.

Problematika fungování systému parkování představuje záležitost vnitřní správy obcí a měst. Pro nalezení odpovědi na Váš dotaz je tak třeba hledat primárně v interních dokumentech. V tomto ohledu bude ve Vašem případě rozhodující Metodika vydávání parkovacích oprávnění/karet pro zóny placeného stání v hlavním městě Praze. Naleznete ji pod tímto odkazem. Metodika obsahuje podmínky pro získání jednotlivých parkovacích oprávnění (karet). Dále se pokusím podmínky pro získání jednotlivých parkovacích oprávnění aplikovat na Vaši situaci.

Parkovací oprávnění pro rezidenty (bod II. metodiky)

Podmínkou pro získání tohoto oprávnění je kromě trvalého pobytu v Zóně placeného stání v dané vymezené oblasti i právní vztah k vozidlu, pro které je oprávnění vystavováno. 

Podmínku právního vztahu k vozidlu však v současnosti nesplňujete vzhledem k tomu, že vlastníkem automobilu je Vaše maminka. Mohl byste ji však splnit v budoucnu za předpokladu, že by byl automobil převeden do Vašeho vlastnictví. K tomu by však mohlo ve smyslu § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, dojít až po uplynutí 7 let ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení tohoto automobilu. Pokud by k převodu došlo dříve, musely by být příspěvek či jeho poměrná část vráceny.

Parkovací oprávnění pro pečovatele (bod V. metodiky)

Toto parkovací oprávnění je vydáváno v režimu návštěvníků pouze pro virtuální parkovací hodiny. Vydává se na 3 SPZ/RZ vozidel a 10 úseků (okolí trvalého pobytu, sídlo lékaře apod.).

Toto parkovací oprávnění by ze své podstaty řešilo pouze krátkodobé parkování automobilu, např. za účelem dopravení se k mamince v rámci poskytnutí péče či v rámci dopravy maminky k lékaři atd. Nevyřešilo by však potřebu dlouhodobého parkování na Praze 5.

Parkovací oprávnění pro vlastníky nemovitostí (bod III. metodiky)

Za předpokladu, že jste vlastníkem nemovitosti v Zóně placeného stání v dané vymezené oblasti, mohlo by být řešením Vaší situace získání tohoto parkovacího oprávnění v jeho přenosné formě.

Jak již bylo výše uvedeno, problematika parkování představuje záležitost vnitřní správy. Na úrovni zákona bohužel žádná výjimka, která by např. zaváděla zvláštní parkovací režim pro automobily pořízené z příspěvku na zvláštní pomůcku, zakotvena není.

Bližší odpověď na Váš dotaz Vám bohužel nejsem schopen dát. V rámci řešení Vaší situace bych Vám doporučil se obrátit na odbor dopravy magistrátu hl. města Prahy. Kontakt naleznete pod tímto odkazem.


Více informací k problematice parkování v hl. městě Praze naleznete dále na webu www.parkujvklidu.cz 

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5890 | 2021-11-05 09:35:56 | kategorie 8
poplatek za novou protézu
Tisk

Dobrý den.

Jsem ročník 1947 a od 14 let používám stehenní protézu. Nikdy jsem za novou protézu žádný poplatek neplatil. Nyní při výrobě nové protézy mi firma A-orto Uherské Hradiště vyúčtovala poplatek 2 213,- Kč. Má na to právo a mám ho zaplatit? Děkuji.

Odpověď - 2021-11-08 15:16:50
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, v němž se ptáte, zdali má protetická firma, která Vám vyrábí novou stehenní protézu, právo žádat po Vás úhradu ve výši 2 213,- Kč.

Dnem 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tzv. kategorizační strom, který zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. 

Konkrétně, oblast protéz je zahrnuta v příloze č. 3 tohoto zákona, tabulce č.2. Zde je v posledním sloupci uveden úhradový limit ze strany zdravotní pojišťovny, který v tomto případě činí 99 %. Zbylé 1 % je třeba, aby bylo uhrazeno klientem. Maximální doplatek je zde stanoven na částku 2 609,- Kč bez DPH.

Množstevní limit je stanoven u stehenních protéz na 1 ks za 2 roky. Tzn., že lze pojišťovnu žádat o úhradu protézy jednou za 2 roky.

Ve Vašem případě Vám bylo vypočítáno 1% z celkové částky výroby protézy (za materiál a práci) ve výši 2 213,- Kč. Postup protetické firmy je tedy - dle zákona - správný a danou částku bude třeba uhradit.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5889 | 2021-11-04 14:33:00 | kategorie 11
Dovolena
Tisk

Dobrý den!  Pečují o dceru  která je ZTP  ve II. stupni. Zaměstnavatel mi nařizuje vybraní 40% mé dovolené mimo dobu kdy potřebují já/dcera nastoupila do školy a já potřebuji dov. hlavně o prázdninách /. Musim si ji vybrat jak žáda zamestnavatel ,či mám nějakou výjimku a mohu si ji vybrat jak já s dcerou potřebuji? Děkuji 

Odpověď - 2021-11-08 08:52:56
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda existuje pro osoby pečující o osobu závislou na péči ve II. stupni výjimka, jež by jim umožňovala si stanovit termín čerpání dovolené.

Ve smyslu § 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), je určení doby čerpání dovolené nejen oprávněním, nýbrž i povinností zaměstnavatele, který ji určuje podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců (za předpokladu, že byly zřízeny).

§ 217 odst. 1 ZP stanoví, že při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. V praxi se lze nezřídka setkat s tím, že je doba čerpání dovolené stanovena v souladu s požadavkem zaměstnance. To, aby tomu tak vždy bylo, však není nezbytné a v některých případech to není ani dost dobře možné. V konečném důsledku je stanovení doby čerpání dovolené kompetencí zaměstnavatele. Zvláštní výjimka z výše nastíněného režimu čerpání dovolené pro osoby pečující bohužel stanovena není.

Pokud je to možné, doporučil bych Vám se obrátit na zaměstnavatele a pokusit se s ním na čerpání dovolené v uvedeném termínu dohodnout. Bohužel však neznám blíže Vaši situaci a nedokáži říct, zda bude domluva na termínu čerpání dovolené s Vaším zaměstnavatelem možná.

S pozdravem Mgr. Marek Caha
Poradna NRZP ČR
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění (Výpočty a přepočty důchodů neprovádíme)
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.