login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
Dotaz č. 5371 | 2018-09-25 11:42:03 | kategorie 9
Vlastnictví vozidla v souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku
Tisk

Dobrý den. Moje 30-letá dcera je mentálně postižený člověk trpící epilepsií. Byla soudně omezena ve svéprávnosti tak, že není způsobilá samostatně právně jednat a spravovat svůj majetek s výjimkou právního jednání v běžných záležitostech jejího každodenního života (toto je citace z rozsudku a nevím přesně, co si mám představit pod pojmem „právní jednání v běžných záležitostech života“). Já jsem byla ustanovena jejím opatrovníkem. Jsem zaměstnaná a pravidelně dceru dopravuji do denního zařízení. A k tomuto účelu jsem zakoupila motorové vozidlo. Po jeho koupi jsem podala k Úřadu práce žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Přišel mi dopis o přerušení řízení o přiznání této dávky s odůvodněním, že faktura za koupi vozidla a stejně tak i velký technický průkaz k vozidlu musí být psány na její jméno – tedy že dcera musí být majitelem vozidla. Když pominu problém s přepisem vozidla na dopravním oddělení (na základě čeho vozidlo přepíšou na dceru?), tak největší obavy mám z dalších případných kroků. Jestliže ÚP nepřizná nárok na zvláštní pomůcku a nevyplatí žádný příspěvek, jakým způsobem zruším její vlastnictví vozidla? Budu toto muset řešit soudně? Vozidlo fakticky není její, nehradila jeho pořizovací hodnotu a nemůže je ani provozovat. Jak může být nesvéprávný člověk majitelem vozidla? A v případě, že ÚP přizná nárok na tuto dávku, musí ona zůstat vlastníkem vozidla? Děkuji předem za odpovědi.

Odpověď - 2018-09-26 11:48:58
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ohledně vlastnictví vozidla ve chvíli, kdy na jeho pořízení žádáte příspěvek.

Je to skutečně tak, že pokud chcete na pořízení vozidla čerpat příspěvek, protože ho využíváte pro svou dceru, která má mentální postižení, musí být Vaše dcera uvedena jako vlastník vozidla, protože příspěvek žádáte na ni.

Vozidlo můžete na dceru přehlásit na dopravním inspektorátu-registru vozidel. Dle Vámi poskytnutých informací by neměl být k přepisu nutný ani souhlas soudu, protože již máte rozsudek o omezení svéprávnosti a zároveň i rozhodnutí o přerušení řízení o poskytnutí příspěvku.

Pokud by nebyl Vaší dceři příspěvek z nějakého důvodu přiznán, můžete si vozidlo samozřejmě přehlásit zpět na sebe. Avšak v zásadě k tomu není žádný důvod, protože dcera bude uvedena pouze jako majitel, nicméně provozovatelem vozu můžete být stále Vy.

Bez této změny majitele není bohužel možné příspěvek poskytnout.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5370 | 2018-09-25 06:30:13 | kategorie 9
příspěvek na speciální zádržný systém
Tisk

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda když si žádem o příspěvek na speciální zádržný systém na městkém úřadě, musím mít dva cenové návrhy této pomůcky a nebo jestli mi stačí jeden cenový návrh na speciální zádržný systém. Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-09-26 11:50:16
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jestli při žádosti o příspěvek na speciální zádržný systém je nutné předložit více kalkulací.

Žádost o příspěvek na pořízení speciálního zádržného systému se podává prostřednictvím Úřadu práce, více cenových kalkulací není zákonem vyžadováno, avšak pokud je možné vybírat z více alternativ, doporučuje se doložit více návrhů. Záleží však, jestli opravdu všechny alternativy plně vyhovují potřebám žadatele.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5369 | 2018-09-24 08:34:52 | kategorie 5
Posudek invalidní důchod
Tisk

Dobrý den,

 

rád bych se zeptal na situaci, kdy jsem 10.7.2018 podal žádost ohledně invalidního důchodu, do té doby jsem měl invaliditu 3.stupně. Od tohoto data marně čekám na vyhotovení posudku, mám pouze příjem příspěvek na péči ve výši 4.400 Kč. Poslední výplatu důchodu jsme měl květen 2018. Z příspěvku se prostě žít nedá. 

 

Můj dotaz je, jak dlouho trvá vyřízení posudku, protože ČSSZ stále odepisuje jen, že musím čekat. A je možné požádat o nějaký příspěvěk?

Děkuji. 

 

 

Odpověď - 2018-09-24 15:07:55
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, jak dlouho trvá vyřízení posudku LPK na základě podané žádosti o invalidní důchod?

Rozhodnutí o přiznání dávky je povinna ČSSZ vydat do 90 dnů od zahájení řízení (tzn. od data podání žádosti nebo od data zahájení řízení z moci úřední).

K této lhůtě lze přičíst dobu nutnou k provedení dožádání (30 dní na úkon od dožádaného správního orgánu, lhůtu lze prodloužit) a ke zpracování posudku o invaliditě (45 dní, lze prodloužit o 30 dní na žádost lékařské posudkové služby).

Standardně činí lhůta na vyřízení žádosti o invalidní důchod 135 dní, u složitějších případů může být prodloužena na 195 dní.

V případě, kdy je ČSSZ v řízení nečinná, lze podat na MPSV žádost o přijetí opatření proti nečinnosti. 

Co se týče dávek, lze si zažádat o tyto:

1. v případě, že máte uvedené trvalé bydliště v bytě, v němž žijete, v prvé řadě si lze zažádat o Příspěvek na bydlení ze Státní sociální podpory.

2. Dále si lze zažádat z Dávek hmotné nouze o Doplatek na bydlení, Příspěvek na živobytí a Okamžitou pomoc.

O výše uvedené dávky lze žádat na místně příslušném úřadu práce.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5368 | 2018-09-23 21:58:28 | kategorie 5
dlouhodobé ošetřovné
Tisk

Dobrý den , obracím se na Vás s tímto dotazem, lékař mi jej nedokázal zodpovědět. Od 29.08. jsem využila čerpání dlouhodobého ošetřovného na mou matku, až do dnešního dne, tj.23.09., vyčerpala jsem tedy 26 dní. Matka byla dnes hospitalizována pro zápal plic. Můj dotaz zní - mohu opět při propuštění z nemocnice žádat o dlouhodobé ošetřovné? Mám nárok dočerpat dlouhodobé ošetřovné max. 90 dní s tímto přerušením? Nebo můj nárok vznikne až po roce, přestože jsem vyčerpala jen 26 dní? Diagnoza matky - Alzheimer - proto se ptám na další možnosti, potřebuji být připravena a informována dopředu. Od lékařů se žádné informace nedovím, krčí rameny, nejsou s touto novou dávkou patřičně seznámeni.. Proto Vám  děkuji, Vaši poradnu nevyužívám poprvé, vždy od Vás dostanu profesionální  odpověď.Pomáhate lidem - velký dík za všechny - Helena.

Odpověď - 2018-09-24 11:57:43
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali po propuštění maminky po hospitalizaci můžete znovu žádat o dlouhodobé ošetřovné?

Pokud jste ještě dlouhodobé ošetřovné neukončila, běží Vám dál, až do vyčerpání 90 ti dní - dle zákona. To znamená, že Vám bude proplacena doba, kdy jste o maminku pečovala doma; doba její hospitalizace Vám proplacena nebude, ale jakmile ji propustí a budete o ni znovu doma pečovat, opět Vám budou dané dny uhrazeny. Do 90 ti dní se započítává doba vaší péče i doba pobytu v nemocnici. Dobu hospitalizace by měl do příslušného formuláře zaznamenat lékař.

V případě, že jste dlouhodobé ošetřovné ukončila, není již možné si jej znovu nárokovat.

Váš nárok na něj vznikne až po roce, tj. nejdříve k datu, k němuž jste zahájila ošetřovné v letošním roce ( např. 20. srpna 2018, následně budete moci nastoupit na další dlouhodobé ošetřovné k 20. srpnu 2019).

V případě, že jste ho letos ukončila, může si o něj zažádat jiný rodinný příslušník.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5367 | 2018-09-23 09:56:56 | kategorie 10
ID s RS a o co mohu požádat a co obnáší (TP, ZTP, ZTP/P)
Tisk

Dobrý den,

 

mám roztr.sklerozu, dva roky ID 1. stupně, lze požádat o některou z průkazek a o jakou a jaké slevy poskytují průkazky?

 

Děkuji, Eva

Odpověď - 2018-09-24 15:09:48
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, o jaký typ průkazu OZP si můžete zažádat a jaké slevy průkazky poskytují?

O jaký typ průkazu OZP si můžete zažádat Vám nejsme schopni odpovědět. Váš zdravotní stav posuzuje lékařská posudková komise, na základě Vámi dodaných lékařských zpráv, a dle tohoto zhodnocení je následně určen konkrétní typ průkazu.

O průkaz si můžete zažádat na místně příslušném úřadu práce. Formulář, na jehož základě o průkaz žádate, si můžete vytisknout zde.

Níže Vám zasílám informace k jednotlivým průkazům a jejich výhody:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě

bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5366 | 2018-09-23 09:49:12 | kategorie 11
ID a výpověď ze strany zaměstnavatele
Tisk

Dobrý den.

Jsem ID 1.stupně.

Pracuji v bankovnictví. Šestý měsíc. Pracovní smlouvu mám na dobu určitou jeden rok, jak to bývá. Nejsem tudíž ve zkušební době.

Vzhledem k mé nemoci jsem nyní byla více nemocná. Praktiky jsou, že se zaměstnancem více nemocným chtějí ukončit HPP a místo toho mu nabídnou dohodu. Neznalý odkývne....

Jak to je, pokud by se mi takto přihodilo. Zásadně dohodu nechci, za svou nemoc nemohu. Mám nárok na odstupné a jak bych měla postupovat, pokud by se přihodilo i mně?

Děkuji vám moc Eva

Dotaz č. 5365 | 2018-09-22 11:34:09 | kategorie 15
Zvyšování hmotnosti po lécích?
Tisk

Dobrý den,od roku 2000 dodnes užívám Seropram 20mg (1-0-0) a Zyprexu 5mg (0-0-1). Na začátku užívání jsem měl váhu okolo 90kg, dnes 102kg. Od roku 2012 docházím do metabolické poradny, léčím se pro metabolický syndrom.V příbalovém letáku Zyprexy čtu:"Velmi časté nežádoucí účinky(projevují se u více než 1 osoby z 10)zahrnují přibývání na váze...atd.." Ano,sice přiznávám, že se na večer často přejídám, tudíž mám rezervy v úpravě stravy a pohybu(jako první řešení nadváhy). Přesto se ptám takto: Kamarád (profesí lékař,který má sám zkušenost s psych.onemocněním)mi doporučil místo Zyprexy americký lék ze skupiny atypických antipsychotik, tedy stejné jako Zyprexa, s názvem ABILIFY (ARIPIPRAZOL). Dle jeho slov Abilify má méně nežádoucích účinků než Zyprexa.Prý depotní forma léku je velmi drahá cca 8000,-Kč, ale tbl. forma je levnější. Tento americký lék je prý na trhu (českém trhu?) již asi 10 let Prosím, můžete mi říci svůj názor k informacím o Abilify? Samozřejmě budu konzultovat se svým ošetřujícím psychiatrem.

 

Děkuji za odpověď a přeji příjemné dny.

Odpověď - 2018-09-24 15:13:26
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se na náš názor k léku ABILIFY.

Bohužel, naše služba neumožňuje hodnotit účinky tohoto léku a nemáme zde ani lékaře, který by byl schopen Vám sdělit k tomuto léku konkrétní informace a zhodnotit jej.

K jeho posouzení se, prosím, obraťte na lékaře - specialistu v dané problematice.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5364 | 2018-09-20 21:25:41 | kategorie 4
pomoc při rozhodování
Tisk

Dobrý den,

náš plnoletý syn s DMO, IV.stupeň inval., naprůměrně inteligentní, s kombinovanými vadami zraku, řeči, pohybu včetně jemné motoriky, na vozíku,není schopen samostatného podpisu. Narážíme na problém podepisování smluv v soc.službě, na poště... Potřebuje text upravit pro vlastní čtení nebo ho předčítat, je závislý na pomoci jiné osoby. Jaká je možnost tyto smlouvy uzavírat (ústně?), jak postupovat v těchto případech?

Děkuji

Odpověď - 2018-09-26 11:48:22
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, který se týká pomoci při rozhodování.

Záležitosti kolem pomoci při rozhodování upravuje nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. Konkrétně §45 - §54. Konkrétně Vás se pak pravděpodobně bude nejvíce týkat část "Zastoupení členem domácnosti" tedy §49 - §54

Pro vznik zastoupení je třeba souhlas soudu. Je tedy nutné podat Návrh na schválení zastoupení k příslušnému soudu I. instance (městský, okresní).

Pokud by byl problém jen na poště, lze na kterékoliv poště zřídit Zmocněnku, která by jejího držitele opravňovala k přebírání korespondence.

Budete-li chtít pomoci s vypracováním návrhu na vznik zastoupení, doporučuji, obrátit se osobně na některou z našich poraden, jejich adresář naleznete zde. Na některých poradnách jsou k dispozici i právníci, kteří Vám rádi poradí.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5363 | 2018-09-20 19:04:14 | kategorie 9
Vrácení DPH při nákupu vozidla
Tisk

Dobrý den , pro mého syna držitele průkazu ZTP/P byl na základě rozhodnutí a příspěvku z Úřadu práce ČR zakoupen osobní automobil. Autobazar - prodejce je plátcem DPH a je zde možnost požádat Finanční úřad o vrácení DPH. Poprosil bych Vás o zaslání vzoru formuláře žádosti o vrácení DPH anebo o vysvětlení náležitostí , které tato žádost má obsahovat. Děkuji P.K.

Odpověď - 2018-09-25 09:54:09
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na náležitosti žádosti o vrácení DPH při koupi motorového vozidla.

K podání žádosti není žádný formulář třeba. Stačí sepsat žádost o vrácení DPH. V žádosti by mělo být uvedeno, že žádáte o vrácení DPH podle zákona 235/2004 Sb. § 35 a způsob, kterým chcete vratku DPH vyplatit, dále k žádosti přiložte kopie daňového dokladu o koupi vozu, velkého technického průkazu a rozhodnutí o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla. Podání žádosti o vrácení DPH je v tomto případě ošetřeno §85 zák. 235/2004 Sb.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5362 | 2018-09-20 09:26:01 | kategorie 9
příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM
Tisk

Dobrý den ,  počítá mpsv se zvýšením příspěvku na podporu zaměstnávání ozp  ( na mzdu ) v souvislosti s očekávaným  nárůstem minimální mzdy v roce 2019 ?

děkiji za odpověď.

Odpověď - 2018-09-25 09:44:14
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ohledně příspěvku na zaměstnanost.

V oblasti zaměstnávání OZP došlo v loňském roce k výrazným změnám, ty následně vstoupily v účinnost od 1. 1. 2018. V rámci těchto změn došlo i k úpravám příspěvku.

O tom, že by se chystaly další změny, zatím nemáme žádné informace. Doporučuji sledovat naše webové stránky, kde náš pan předseda vždy vydává aktuální informace k probíhajícím změnám.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.