login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
Dotaz č. 5753 | 2020-07-08 07:55:38 | kategorie 1
dotaz na zaměstnání
Tisk

Dobrý den,

mojí mladší dceři před nedávnem diagnostikovali závažnou srdeční vadu, výhledově bude muset podstoupit transplantaci srdce. Je tedy nutné, abych s ní byla doma, pečovala o ni (je velmi unavená, náchylná k infekcím, křehká, neprospívá) a zároveň aby velmi často a pravidelně navštěvovala lékaře v Hradci králové a v Praze Motole.  Končí mi ale teď na konci července RD a já nevím, jak postupovat dál, abych nezůstala bez příjmů. Starší dcera chodí sice do školky, ale v případě výskytu jakýchkoliv školkových hromadných infektů apod. bude muset i ona důsledně zůstávat doma, aby mladší dceru nenakazila.

 

Děkuji.

Skohoutilová

Odpověď - 2020-07-09 14:10:35
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Ptáte se nás na možnost získání financí, když Vám končí rodičovská dovolená a potřebujete se starat o nemocnou dceru.

Nejprve je třeba vyjasnit pojem rodičovská dovolená. Rodičovská dovolená je pojem z pracovního práva a znamená, dobu, po kterou pečujete o dítě do 3 let a jste uvolněna z práce. 

Předpokládám tedy, že Vám na konci července končí výplata rodičovského příspěvku, který Vám vyplácí úřad práce. 

Pokud se po skončení rodičovského příspěvku nebudete vracet do zaměstnání, je třeba ukončit pracovní poměr u svého zaměstnavatele. Pokud dítěti ještě nejsou 4 roky, je možné ukončit pracovní poměr z důvodu péče o dítě do čtyř let. Poté se můžete zaevidovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti.

Nyní můžete podat žádosti na ÚP, oddělení dávek pro OZP o příspěvek na péči. Jedná se o dávku, která je určena pečující osobě, která pečuje o dítě, které potřebuje pomoc při zvládání základních životních potřeb. 

Pokud dítě nezvládá alespoň 3 ZŽP, jedná se o příspěvek na péči v I. stupni.

U dětí se neposuzuje potřeba péče o domácnost.

Vyřízení o příspěvku je zdlouhavé, ale pokud je přiznán, je vyplácen od měsíce, kdy byla podána žádost. Po podání žádosti následuje sociální šetření v rodině a poté posoudí zdravotní stav posudkový lékař. Podklady pro posudkového lékaře bude vyplňovat obvodní lékař, a proto je důležité, aby měl všechny podklady od odborných lékařů.  

Pro podrobnější informace doporučuji telefonickou nebo osobní konzultaci v některé z poraden NRZP, kontakt naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5752 | 2020-07-05 15:48:07 | kategorie 1
využití příspěvku na péči na obživu
Tisk

Dobrý den,

můj dotaz:

Pokud má někdo velmi nízký, resp. minimální invalidní důchod (3.st.), tak že mu v kombinaci s příspěvkem na bydlení stačí sotva na úhradu nákladů na bydlení, může použít příspěvek na péči nebo jeho část na obživu, případně ostatní základní životní potřeby?

... nebo by to bylo kvalifikováno jako zneužití příspěvku na péči a mohl by být odejmut, i když je zřejmé, že nemocný jinou možnost k zajištění základních životních potřeb nemá?

Jak byste to řešili kromě eutanázie? Podotýkám, že na dávky HN není při minimálním ID nárok, je příliš "vysoký". Už jsem se na to ptal na sociálním výboru MHMP, ale neměli řešení, tak raději ani neodpověděli.

Vyvíjí NRZP nějakou legislativní iniciativu, aby nebyly minimální ID 3. stupně tak příšerně nízké (něco přes 4 tisíce Kč)?

Odpověď - 2020-07-10 08:30:39
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali lze část příspěvku na péči v případě výplaty nízké částky invalidního důchodu použít na obživu, případně ostatní základní životní potřeby.

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Dle této definice z příspěvku hradíte pomoc, kterou Vám poskytuje buď osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociální služby v případě, že nezvládáte některé základní životní potřeby. Není určen na obživu.

Z Vámi uvedeného popisu není jasné, z jakého důvodu je Vám vyplácen nízký invalidní důchod III. stupně.

Výše invalidního důchodu se stanovuje ze součtu základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra v sobě obsahuje solidární složku a procentní výměra je odrazem složky zásluhové. V této se zohledňuje počet odpracovaných let a výše výdělku.

Pro rok 2020 je základní výměra určena ve výši 3 490,- Kč.

Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištěnídopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí u invalidiního důchodu pro invaliditu III. stupně 1,5%.

Ustanovení o nejnižší procentní výměře invalidního důchodu ve výši 770 Kč měsíčně zůstává v platnosti, a to bez ohledu na stupeň invalidity.

Nyní k problematice dávek hmotné nouze. Jednou z podmínek pro vznik nároku na tyto dávky je to, že nejste invalidní ve 2. a 3. stupni invalidity a nejste poživatelem příspěvku na péči ve 2. až 4. stupni. Tyto podmínky jsou dány zákonem.

Zůstává Vám tedy nárok nárok na příspěvek na bydlení, o čemž se zmiňujete.

Další možností je požádat o pomoc některou z nadací, které poskytují podporu osobám se zdravotním postižením.

V případě Vašich připomínek k nízké částce invalidního důchodu ve III. stupni se prosím obracejte na příslušné ministerstvo. V tomto případě se jedná o MPSV.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5751 | 2020-07-03 07:38:49 | kategorie 5
žádost o změnu data přiznání starobního důchodu
Tisk

 

Dobrý  den 

 

Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne

24.6.2020 mi byl od 28.6.2020 ( dovršení věku 65 let) namísto

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně stanoven

starobní důchod ve výši, ve které mi dosud náležel invalidní

důchod.

Je možno souladu s ustanovením § 86 odst. 4 zákona č.

582/1991Sb., o organizaci sociálního zabezpečení ,ve znění

pozdějšíchpředpisů , požádat o změnu data přiznání starobního

důchodu z 28.6.2020 na 27.6.2020 . A zároveň požádat o

přepočítání starobního důchodu k 27.6.2020 mj. též se

zohledněním faktu, že jsem jako invalidní důchodce ( invalidita III.

stupně ) souběžně v pracovním poměru řádněodváděl odvody do

systému.

 

Děkuji za odpověď 

Odpověď - 2020-07-09 14:11:50
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Ptáte se na možnost přepočtu invalidního důchodu, který byl automaticky v 65 letech překlopen na starobní důchod.  

Jestliže Vám ČSSZ zaslala oznámení o tom, že Váš ID III. stupně byl automaticky v 65 letch překlopen na starobní důchod, není možné podat námitku.

Je třeba zajít na ČSSZ dle místa trvalého bydliště a požádat o řádné přiznání starobního důchodu, kde již dojde k přepočtu důchodu a zohlednění odpracovaných let a odvádění sociálního pojištění. Pravděpodobně máte nárok na starobní důchod již delší dobu, a tak je možné požádat o přiznání ode dne dovršení důchodového věku. Důchodový věk si můžete spočítat zde.

Pokud jste pracoval na chráněném pracovním místě a zaměstnavatel na Vás čerpal dotaci z úřadu práce, je třeba počítat s tím, že tato dotace byla vázána na to, že jste byl ID ve III. stupni. Na starobní důchodce se nevztahuje dotace na chráněné pracovní místo. V případě, že si budete žádat o změnu data přiznání starobního důchodu na dřívější datum, je možné, že zaměstnavatel bude nucen dotace vrátit úřadu práce. Důvodem vrácení bude nesplnění podmínky zaměstnávání OZP, protože nebudete považován za invalidního důchodce.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5750 | 2020-07-02 15:43:45 | kategorie 15
Telemarketing
Tisk

Dobrý den. Kontaktovalo mě číslo +420777462150, že jde o sociální průzkum společnosti která zaměstnává postižené a volající mi zdělil že on sám je tělesně postižený. Končilo to nabídkou energií. Zajímá mě vás názor na to. Mě osobně přijde sprosté využívat teoretické postižení ku prospěchu firmy. Osobně nejsem postižený, ale i tak mi to příjde přes čáru. Děkuji za váš názor do diskuse a poprosím o kopii na muj email. Děkuji Jan

Odpověď - 2020-07-08 09:45:50
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět a zkušenost.

Naše poradna se zabývá odborným sociálním poradenstvím osobám, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci a spadají do cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením či senioři. 

Bohužel, stále se setkáváme s tzv. nekalými praktikami prodejců, kteří k získání nových klientů volí různé způsoby.

Nejsnadnější způsob je ten, že hovor hned v začátku odmítnete.

V případě, že jste si nabídku vyslechl, doporučuji zjistit si, z jaké společnosti mi bylo voláno, a vznést vůči této společnosti požadavek, že si již nepřejete být kontaktován. Případně se obrátit na Českou obchodní inspekci, či Energetický regulační úřad.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5749 | 2020-06-29 15:11:04 | kategorie 8
Žádost o soudního znalce pro bezbariérové koupelné
Tisk

Dobrý den, nechala jsem si zrekonstruovat velmi malou koupelnu i s wc na bezbarierovou, jelikož jsem na inv. voziku. Omítky na stěnách byly obyty, obložené sadrokartonem tak, že se mi koupelna zmenšila cca o 15cm, takže se v ní nemůžu otočit. WC bylo položné do výše zdravého člověka, přestože jsem jednala přímo s majitelem stavební spol., který si výšku voziku měřil. Umyvadlo je zbytečně o 10 cm vysoko nad koleny, sprchovou sedačku bez nohy není možné instalovat, protože zeď není vyztužená. Mnou navrhované topení bylo zamítnuto,  ale položené topení, které mi doporučili nemá dostatečnou výhřevnost a hlavně zvýšilo podlahu koupelny aniž bych byla na tuto skutečnost upozornena. Bezespárové obklady i dlažba mají velké spáry. Při sprchovani voda teče do poloviny chodby. Jedna strana zárubní je už vyhnilá, dveře jsou nafouknuté, stěna za dveřmi opadává a soused má mokrý flek na stěně. Kapající bojler udělal na dlažbě flek, který nejde odstranit. Vypínače jsou umístěné ve výšce pro zdravou osobu. WC splachuje jen z velké nádržky, malá nikdy nefungovala.

Žádám vás tímto o doporučení soudního znalce v oboru stavebním, který se specializuje na bezbariérové koupelny.

Předem mnohokrát děkuji za pomoc

 

Odpověď - 2020-07-03 08:58:49
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz. Žádáte o doporučení znalce z oboru stavebnictví se specializací na bezbariéové koupelny. 

Konkrétního soudního znalce, který by se touto problematikou zabýval, Vám doporučit ani vyhledat nemůžeme. 

Existuje však databáze soudních znalců. Tuto databázi je možné dohledat na internetových stránkách, které naleznete zde Níže je  uveden postup, jak je možné s uvedenou databází pracovat:

V části oboru je možné  zvolit z poskytnutých možností například obor stavebnictví, dále v části odvětvové je možné zvolit například stavby obytné. Vyhledávání je možné dále omezit například podle krajů.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem Mgr. Šárka Vandová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5748 | 2020-06-26 12:23:18 | kategorie 5
změna stupně invalidního důchodu
Tisk

Dobrý den,

známý (věk 55 let) měl přiznán invalidní důchod již 10 let v I. stupni. Jeho zdravotní stav se zhoršuje. V letošním roce si tedy požádal o změnu stupně ID. Byl mu přiznán ve druhém stupni (míra poklesu PS 50%). V odůvodnění má ale napsáno: "Účastníku řízení náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně v dosavadní výši. Skutečnost, že účastník řízení byl podle výše uvedeného posudku uznán invalidním pro invaliditu druhého stupně je tedy bez vlivu na výši vypláceného invalidního důchodu." Vůbec tomu nerozumíme - proč tedy vůbec existují různé stupně invalidity, když to neovlivní výši vyplácené dávky? Má známý možnost s tím ještě něco udělat?

Děkuji předem za odpověď

 

 

Odpověď - 2020-07-03 08:54:48
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Ptáte se na možnost zvýšení výše invalidního důchodu, v případě, že byla Vašemu známému zvýšena invalidita z I. na II. st. 

Nemám dostatek podkladů k posouzení správnosti rozhodnutí ČSSZ, ale přšedpokládám, že Vašemu známému byl přiznán částečný invalidní důchod před 1.1.2010 a automaticky se od 1.1.2010 překlopil na ID I. stupně. V tomto případě totiž nedochází   k přepočtu invalidního důchodu z I. na II. stupeň. K přepočtu by došlo až v případě, že by se ID zvýšil na III. stupeň.

K přepočtu nedochází proto, že částečný invalidní důchod odpovídal výši invalidniho důchodu ve II. stupni.

Pokud by byl ID I. stupně přiznán až po 1.1.2010, bylo by možné ID přepočítat.

Více informací o invalidních důchodech najdete zde.

 

K bližšímu posouzení by bylo třeba nahlédnout do rozhodnutí o zvýšení ID a do posudku o invaliditě. Můžete kontaktovat přímo poradnu, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5747 | 2020-06-19 01:29:13 | kategorie 10
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Tisk

Dobrý den, 

mám dotaz týkající se příspěvku na zvláštní pomůcku, podle novely zákona 329/2011sb. , platnou od 1.3.2020.

Jsem invalida lll. stupně po rozsáhlem infarktu s implantovaným ICD, s DIA I.typu s mnohačetnými komplikacemi, s dlouhodobě nepríznivým stavem, bez možnosti zlepšení

Není mi dost dobře jasné, jak je to v případech nás, interně nemocných, kteří byly nově zařazení do možných žadatelů o příspěvek. Zažádal jsem o příspěvek na zvláštní pomůcku, automobil a bylo mi zděleno  že se na mě nevztahuje tato možnost. Dost dobře potom tedy nerozumím o jakou jinou pomůcku mám zažádat, když jako invalida, který není schopen z přilehlé obce se jinak dopravit do města k doktorovi, ani na nákup. To jsou opravdu invalidé s onemocněním interního charakteru s dlouhodobě nepříznivým stavem vyloučeni, z této kompenzační pomůcky ? Mě opravdu nenapadá moc jiných kompenzačních pomůcek, které bych při svém stavu potřeboval více. Děkuji za odpověď.¹

Odpověď - 2020-06-25 14:43:40
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali je Vaše onemocnění nově zařazeno do zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na motorové vozidlo.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání naleznete v příloze k zákonu 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - viz níže.

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

 a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

 b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

 c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

 d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

 e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

 f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

 g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

 h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

 i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

 j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

 k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,

 l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,

 m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla.

 

 2. Těžké zrakové postižení, za které se považuje:

 a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

 b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

 c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),

 d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

 

 3. Těžké sluchové postižení, za které se považuje:

 a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,

 b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,

 c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02).

 

4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:

 a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,

 b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,

 c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),

 d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,

 e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,

 f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,

 g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,

 h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,

 i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,

 j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,

 k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),

 l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).

 

 5. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:

 a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m),

 b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

 

 II. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

 a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,

 b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,

 c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.

V příloze zákona došlo k novelizaci, o čemž víte. Byly přidány zdravotní postižení interní  povahy. Body, které se vztahují ke zdravotním problémům se srdcem, jsou bod 4 písmena  f) - j).

Bohužel, nemáme zde přítomného žádného posudkového lékaře, který by byl schopen dle popisu Vaší diagonozy určit, do které kategorie budete pravděpodobně zařazen a zdali Vám na příspěvek vznikne nárok.

Z Vašeho výše uvedeného popisu neplyne, zdali Vám žádost byla zamítnuta na základě posouzení LPS a následně na základně rozhodnutí, nebo Vám danou informaci poskytl některý pracovník úřadu práce.

V případě zamítavého rozhodnutí se lze do 15-ti dnů od doručení odvolat; v ostatních případech žádost znovu podejte. 

V případě dalších dotazů, kontaktujte prosím nejbližší poradnu. Odkaz naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5746 | 2020-06-17 18:03:03 | kategorie 9
Příspěvek na bydlení - dílčí zápočet faktur
Tisk

Dobrý den,

měla bych dotaz k příspěvku na bydlení:

Pokud jej pobírám pouze 3/4 roku a přišla mi (už v dubnu) faktura za roční vyúčtování energií s přeplatkem, smí mi úřad práce započítat z tohoto přeplatku také jen poměrnou 3/4 část, nebo celý?

Bylo by logické, že přeplatek za období, ve kterém jsem platila veškeré náklady sama (3 měsíce), by se započítávat neměl. Navíc stát ušetřil i ty 3 měsíční platby záloh .. to se také zohledňuje?

Děkuji předem za vysvětlení.

P.S. Je nějaký důvod, proč se přeplatky nákladů na bydlení započítávají 100%, zatímco ostatní příjmy jen 35, resp. 30%? Obojí jsou přece příjmy.

Odpověď - 2020-06-22 15:20:11
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali ÚP smí u příspěvku na bydlení započítat do nákladů za bydlení pouze poměrnou část, či celý přeplatek, i když příspěvek pobíráte pouze 3/4 roku. 

V zákoně č.  117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v § 25 odst. 4 je uvedeno:

"Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí."

Z toho plyne, že je třeba do zjišťovaných nákladů doložit celý přeplatek, který bude následně započítán za dané čtvrtletí, v němž jste ho obdržela. Náklady na bydlení se za dané čtvrtletí, díky započítanému přeplatku, sníží.

Přeplatky nákladů na bydlení nejsou započítávány jako příjem, ale jsou zahrnuty jako náklady na bydlení, neboť se jedná o náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla, poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů apod. Tím pádem přeplatek ovlivňuje výši nákladů na bydlení.

To, co je považováno za příjem pro účely stanovení rozhodného příjmu naleznete v § 5 zákona č.  117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - více zde.

Pro bližší informace k výpočtu se, prosím, obraťte přímo na pracovníky místně příslušného úřadu práce.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5745 | 2020-06-16 04:12:48 | kategorie 2
sociální služby
Tisk

Dobrý den,

zajímalo by mně,co to znamená,že sociální služba aktivizační a rozvojové služby pro seniory a zdravotně postižené má preventivní charakter a z tohoto důvodu nemohou klienti tuto službu navštěvovat neomezeně dlouhou dobu,protože by u nich vznikla závislost na této službě a proto z těchto důvodů může být uzavřena smlouva o této soc. službě pouze na dobu určitou.

Klienti jednoho zařízení,které vybudovali rodiče postižených dětí v minulosti,se nyní potýkají s novým vedením tohoto zařízení,které výše uvedené informace tvrdí,že jinak tato služba nastavena být nemůže.Klienti by však chtěli toto zařízení využívat stále,což jim z výše uvedených důvodů není umožněno,protože se jedná o službu preventivní.

Může toto zařízení,které vybudovali rodiče postižených dětí jít proti vůli klientů?

Vůle klientů je,aby režim programů,které se doteď nabízely zůstaly,ale nové vedení tohoto zařízení tvrdí,že stávající klienti nesmí navštěvovat tuto soc. službu po neomezenou dobu právě proto,aby na této službě nevznikla závislost a aby tím pádem tam klienti chodily cca po dobu 1 roku.Je to tak správně,nebo by se měla respektovat vůle a přání klientů,kteří dosud službu využívali? a přání rodičů postižených,kteří zařízení v minulosti vybudovali.

děkuji za odpověď       Zdenek

Odpověď - 2020-06-19 10:30:53
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se nás, co znamená, že sociální služba aktivizační a rozvojové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením má preventivní charakter a zdali je nějaké zákonné omezení pro časovou dotaci preventivní sociální služby.

Tento dotaz jste již v minulosti na E-poradnu pokládal a byl Vám zodpovězen - viz dotaz č. 5563 z roku 2019.

Dle §66 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou sociálně aktivizační služby terénní, případně ambulantní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Preventivní charakter služby spočívá v tom, že vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a podpoře jejich sociálního začleňování a zároveň nedochází k závislosti klienta na poskytované službě. 

V praxi to znamená, že při uzavírání smlouvy je sestaven individuální plán na základě vzájemné dohody s klientem, příp. se zástupcem klienta. Tento individuální plán má mj. nastavené cíle a je třeba je splnit do předem určené doby, která se taktéž do IP uvádí. Plány se revidují, případně obnovují v závislosti na potřebách klienta a kapacity sociální služby.

Obavy vedení z toho, aby nevznikla závislost klienta na této službě mohou spočívat právě v tom, že klient byl dostatečně podpořen v získání kompetencí a ze strany sociální služby došlo k naplnění jejího účelu.

Zákon, který by přesně definoval časové rozmezí uvedené sociální služby, neexistuje. Vše záleží na vnitřních pravidlech nastavení služby (pravidla pro poskytování sociální služby, poslání), podmínek registrace služby - kapacitě, cílové skupině, aj. 

Rozsah poskytované péče a časové dotace záleží na následném smluvním ujednání mezi sociální službou a klientem. 

Neuvádíte, zdali je daná služba zapsaným spolkem, či příspěvkovou organizací. Není jasné, z jakého důvodu došlo k výměně ve vedení služby. U příspěvkové organizace v případě nespokojenosti je třeba vznést námitky přímo ke zřizovateli a najít kompromis pro řešení Vašeho požadavku. V případě neziskové organizace bude třeba jednat přímo s vedením.

V případě dalších dotazů kontaktujte nejbližší poradnu. Kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5744 | 2020-06-06 09:17:13 | kategorie 1
PnP - asistent neprofesionál
Tisk

Dobrý den,

měla bych dotaz k příspěvku na péči:

Pokud by o mě pečoval známý - neprofesionál ("asistent sociální péče"), musel by stejně jako komerční poskytovatelé vykazovat úřadu práce, jaké úkony provedl, nebo by pro něj v podstatě platil režim osoby blízké, tj. nic by dokládat nemusel?

Děkuji.

Odpověď - 2020-06-10 15:12:56
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali v případě, pokud o Vás bude pečovat tzv. "známý" - neprofesionál, bude muset úřadu práce prokazovat, jaké úkony byly provedeny, či zdali ho lze považovat za osobu blízkou.

Tzv. pečující osobou může být osoba blízká, nebo asistent sociální péče dle §83 zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.

Asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a zdravotně způsobilá.

 Dle §22 zákona 89/2012 Sb. je: "Osoba blízká příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí."

Lze tedy vyjít z výše uvedené definice, že osobou blízkou může být Váš známý ve smyslu tom, že ho pokládáte za osobu sobě navzájem tak blízkou, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z osob, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (např. druh, družka). 

Jestliže je váš vzájemný vztah obdobný, nemusí se sepisovat písemná smlouva o poskytnutí pomoci. 

Pokud dojde ke kontrole péče ze strany ÚP u tohoto typu pečující osoby, stačí sepsat čestné prohlášení o poskytování péče.

Nemáme informace o tom, že by byly kontroly ÚP u těchto pečujících prováděny namátkově. Sociální pracovník se vždy předem ohlašuje a domlouvá termín kontroly.

V případě, že poskytovatel péče nebude splňovat definici osoby blízké, je třeba s ním uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. V těmto případě je třeba následně péči vykazovat. Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc. 

Pro další informace kontaktujte, prosím, nejbližší poradnu. Seznam poraden naleznete zde.

 

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění (Výpočty a přepočty důchodů neprovádíme)
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.