login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
Dotaz č. 5202 | 2018-03-13 13:38:03 | kategorie 11
zkrácená pracovní doba
Tisk

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli mám dle zákona nárok požadovat po svém zaměstnavateli poloviční pracovní úvazek (4 hodiny denně) v případě, že můj syn (7 let) je osobou zdravotně postiženou (vlastní průkaz ZTP). Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-03-15 10:58:15
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

dle zákona můžete po svém zaměstnavateli chtít upravit Váš pracovní úvazek dle Vašich potřeb. Především můžete využít § 241 v zákoníku práce (262/2006 Sb.)

 (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

(3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5201 | 2018-03-07 10:17:55 | kategorie 11
Ztp/p sleva na dane
Tisk

Dobrý den, chtela bych se zeptat na vraceni dane. Synovi je 18, zacal pobirat invalidni duchod 3.stupne Bude moci jeste manzel v roce 2019 zadat FU o vraceni dane - slevu na ztp/p na syna? Chodi na střední praktickou skolu, ale pobira jiz inv.duchod.Predem dekuji za odpoved

Odpověď - 2018-03-12 13:48:03
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

jelikož má syn přiznán invalidní důchod třetího stupně, nemůže manžel již uplatňovat slevu na dani.

Píšete, že manžel by slevu uplatňoval v roce 2019, synovi byl tedy nejspíše přiznán ID letos. ID se přiznává ke zpětnému datu, proto pozor na datum, ke kterému byl ID přiznán. Je totiž rozhodný pro uplatnění slevy, např. i za rok 2017 podávaný v letošním roce 2018.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5200 | 2018-03-07 05:10:50 | kategorie 9
sluchově postižená dcera
Tisk

dobrý den, dostanu na 4 letou dceru příspěvek na péči, pokud bych se rozhodla být s ní doma, musím si hradit sociální a zdravotní? Dále pak - z čeho se mi bude vypočítávat na důchod? Kdy máme národk na příspěvek na vozidlo pro ni? úplně dobře nevím, zda tam spadá, jak jsem si pročetla podmínky....děkuji J.P.

Odpověď - 2018-03-12 09:09:43
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více o příspěvku na péči najdete na stránkách MPSV. 

Doporučuji před podáním žádosti o příspěvek podívat se na 10 základních životních potřeb, podle kterých se přiznávají jednotlivé stupně příspěvku na péči. Tyto potřeby jsou vypsány ve vyhlášce 505/2006 Sb, v části první.

K tomu, abyste se stala osobou pečující, musíte splnit následující podmínky:

péče o dítě do 10 let s příspěvkem na péči v I. stupně, nebo péče o osobu starší 10 let s příspěvkem na péči v II., III., nebo IV. st.

Pečující osoba musí být uvedena na úřadu práce ve formuláři „oznámení o poskytovateli pomoci“ na 1. místě a musí se jednat o blízkou osobu, tzn., přímého příbuzného nebo člověka, který žije s příjemcem příspěvku na péči ve společné domácnosti (doloží čestným prohlášením).

Zdravotní pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, že pečuje o příjemce příspěvku na péči a nemá zdravotní pojištění hrazeno z výdělečné činnosti. Pečující osoba se musí nahlásit jako pečující na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od zahájení péče.

Sociální pojištění – Doba péče se pečující osobě počítá pro nárok na důchod jako náhradní doba pojištění v případě, že pečuje o příjemce příspěvku na péči a nemá sociální pojištění hrazeno z výdělečné činnosti.

Co se týče nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku – pořízení automobilu. Nejsme oprávněni posuzovat, zda Vám příspěvek bude náležet. Podat žádost si každopádně můžete. O příspěvku rozhoduje příslušný úřad práce na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou. V zákoně o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením se uvádí toto:

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují zdravotní postižení:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

 A dále těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Ve vyhlášce 388/2011 Sb. se dočtete, na které pomůcky lze žádat u osob se sluchovým postižením.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5199 | 2018-03-06 15:20:58 | kategorie 1
Stížnost na průtahy v řízení na péči o osobu blízkou
Tisk

Dobrý den,

prosím o radu nebo pomoc při jednání s  MPSV v Ústí nad Labem.
 Žádala jsem o péči pro maminku, již v roce 2016.
Dne 8.6.2017 nám přišlo sdělení,  že se moc omlouvají, ale že ze závažných provozních důvodů nebude možno zařadit náš případ k jednání posudkové komisi ve stanovené lhůtě.
Dále bylo zděleno, že naše žádost bude neprodleně zařazena k projednání a budeme informováni o dalším postupu.
Uplynulo dalších 9 měsíců nic se neděje.
Maminka se den ode dne horší, posouzení jejího zdravotního stavu před touto žádostí byl jiný, než dnes. Musela jsem zanechat práce a celodenně se o ní starám.
 Nevidím už jinou možnost nápravy než si stěžovat a zjišťovat další cesty jak postupovat, ale nevím kde a jak.
Poradíte mi?

 

Odpověď - 2018-03-12 08:59:53
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

rozhodně bych ještě doporučila znovu obrátit se na úřad a zeptat se na průběh řízení.

A Jelikož řízení trvá nad rámec obvyklé lhůty, můžete podat stížnosti na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

Žádost by měla obsahovat kontaktní údaje o Vás a řízení - tedy číslo jednací, vůči komu je stížnost adresována, atd. Dále kontaktní údaje na ÚP. V textu popíšete k čemu došlo - tedy, že žádost byla podána dne, k přerušení došlo dne, atd, čímž je zřejmé, že došlo k nečinnosti úřadu. Dále ve stížnosti uvedete, že prodlevou v řízení došlo k újmě, popíšete situaci, např. finanční tíseň způsobená nepřiznáním dávky; 
hrozící úmrtí žadatele, kterému by pak nemusela být přiznána dávka;
nutnost dělat úsporná opatření v domácnosti; stresovost spojená s nekonáním úřadu; atd.

Dále stížnost doplníte o podpis a datum, kdy stížnost sepisujete.

V případě bližší konzultace se obraťte na některou z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5198 | 2018-03-05 17:34:46 | kategorie 9
příspěvek na zvláštní pomůcku - auto
Tisk

Dobrý den, požádali jsme o příspěvek na auto a bylo nám sděleno, že pokud auto zakoupíme dřív než bude o příspěvku rozhodnuto, může být z tohoto důvodu žádost zamítnuta. Jelikož z důvodu situace - zhoršení zdravotního stavu tchýně potřebuje toto vozidlo pořídit co nejdřív, chci se zeptat zda je skutečně zakoupení auta dřív, než bude o příspěvku rozhoduto, důvodem pro zamítnutí žádosti. Děkuji.

 

 

Odpověď - 2018-03-12 09:01:34
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

zákon stanovuje, že: „Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.“ Hovoří se tedy o zakoupení před podáním žádosti. Naopak zákon neupravuje, že pomůcku nemůžete zakoupit již během řízení. Podmínkou pro vrácení je pouze nevyužití příspěvku do tří měsíců od vydání rozhodnutí.

V případě, že se rozhodnete zakoupit pomůcku již během řízení a následně Vám bude žádost odmítnuta, máte dvě možnosti následného postupu. První je podání odvolání. Druhou je podání nové žádosti, ve které budete žádat příspěvek na již zakoupenou pomůcku, což zákon umožňuje, viz výše.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5197 | 2018-03-05 16:29:19 | kategorie 9
schodolez/plošina
Tisk

Dobrý den,

dnes jsme s kolegyněmi řešily otázku indikace Schodolezu verzus Šikmé schodišťové plošiny, je pravda, že se musí vždy nejdříve vybrat schodolez a pokud klient potřebuje plošinu, nejdříve dokladovat, že použití schodolezu není možné? (Jde mi hlavně o nutnost asistence při použití schodolezu, což u plošiny není potřeba) Existuje nějaký přehlednější návod nebo informace? Velice děkuji za odpověď 

   

Odpověď - 2018-03-12 09:02:22
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

je to opravdu tak. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením toto opravdu upravuje v § 9 odst. 10 věta třetí a násl., „Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.“

Zároveň ovšem toto řešení musí plně vyhovovat osobě, pro kterou je plošina zařizována. Pro podrobnější postup doporučuji obrátit se přímo na příslušný úřad práce.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5196 | 2018-03-04 18:34:59 | kategorie 9
SOCIÁLNÍ DÁVKY
Tisk

dobrý den..:maminka ( sousedka ) má invalidního sYna vím.. že měl jinak ty sociální dávky.nějak navíšené

z ohledem na zdravotnís tav syna..Dotaz podle čeho..a jak to je abych to sousedce poradil.. mu  řekl že nemá právo na jiné jak normální výši.zdravotní hledisko se nezapočítává

....ale já to mĚl před 10 lety jinak  ODPOVĚ´D PROSÍM NA EMAIL...

PŘEDEM dĚKUJI PETR 

Odpověď - 2018-03-12 09:11:26
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, Petře,

z Vašeho dotazu mi není zřejmé, na jaké dávky se dotazujete. Pro všeobecnou informaci uvedu základní dávky a způsob jejich získání.

Dávky hmotné nouze:

- vyřídit si tyto dávky můžete na úřadě práce v místě Vašeho bydliště,

- dělí se na tři dávky – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc,

- o tuto dávku může požádat osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.

- výše dávky se odvíjí od částek životního minima,

- navýšit částku určenou na živobytí si může ta osoba, která vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně. Případně si dávku může navýšit osoba, která má lékařem danou specifickou dietu.

více informací získáte na stránkách MPSV.

Státní sociální podpora:

- o tyto dávky si můžete taktéž požádat na úřadě práce v místě bydliště,

- rozlišující se dávky: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné

- výše těchto dávek se odvíjí od příjmů žadatele a společně s ním posuzovaných osob a to zejména u přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a porodného. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné.

- více inforamcí najdete taktéž na stránkách MPSV.

Příspěvek na péči:

- o tuto dávku si lze taktéž požádat na úřadě práce.

- výše dávky se rozlišuje dle přiznaného stupně závislosti, který se posuzuje dle zdravotního stavu žadatele a dále za pomoci sociálního šetření v místě bydliště žadatele.

- stupeň závislosti se posuzuje dle 10 základních životních potřeb, které najdete zde.

- výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 •  3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislosti)
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislosti)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

- výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislosti) 
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

- Při zhoršení zdravotního stavu si může osoba, která PnP již pobírá, požádat o přehodnocení stupně závislosti.

V případě potřeby nám svůj dotaz prosím blíže specifikujte, případně kontaktujte přímo některou z našich poraden. Kontakty na naše poradny najdete na našich stránkách.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5195 | 2018-03-04 16:53:04 | kategorie 11
Diskriminace žadatele o práci
Tisk

Dobrý den,

jako zaměstnanec organizace, se nyní snažím pomoci vyhledat zkrácený pracovní úvazek pro dva uživatele naší sociální služby. V obou případech se jedná o mentálně postižené osoby, které jsou omezené ve svéprávnosti. Práci tudíž vyhledávám společně s opatrovníky. Oba zájemci o práci jsou ZTP/P a pobírají příspěvek na péči. Se zájemci o práci a opatrovníky se nám nyní podařilo sehnat zaměstnavatele, který by byl ochoten tyto osoby zaměstnat. Při vyřízení zaměstnání jsme již absolvovali vstupní zdravotní prohlídku u smluvního lékaře budoucího zaměstnavate. Ten nám bohužel vystavil potvrzení o zdravotní způsobilosti platností jednoho kalendářního měsíce. Delší dobu platnosti zdravotní prohlídky podmiňuje vyšetřením u psychiatra. V uvedeném případě bych se rád dotázal, zda je postup smluvního lékaře správný. Z jeho nestandardního postupu cítím určitou formu diskriminace. Jak se v případně nesprávného postupu lékaře můžeme bránit? Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-03-12 08:57:31
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

jako zaměstnanci organizace Vám bohužel nemůžeme odpovědět. Naše služba je poskytována pouze jednotlivcům se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům a seniorům. S touto informací jste souhlasil při zadávání dotazu. Prosíme tedy, aby se na nás obrátil přímo Váš klient .

Děkujeme.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5194 | 2018-03-03 08:14:35 | kategorie 9
Příspěvk na zvláštní pomůcku
Tisk

Dobrý den,

prosím o informaci ohledně Příspěvku na zvláštní pomůcku.

Dcera je držitelem průkazu ZTP|P, věk 29 let. Je chodící, nemluví, s velmi špatnou chůzí i jemnou motorikou. Kvůli nevyhovujícím podmínkám chůze po schodech jsme nuceni předělat dřevěné schody s betonovým základem. Dřevěné zábradlí i madla na schodech. Jedná se o 18 schodů v chodbě. Před schody je nutné zvlášť  madlo bránící pádu z terasy do chodby. Dále se jedná o madlo ke 3 schodům. Musíme přidělat úchyt na dveřích z chodby na terasu. Dveře se neotevírají klasickým způsobem, proto je nutný úchyt na dveře. Také madlo ve verandě k jednomu schodu. Dcera bez držení a podpory není schopna chůze po schodech. Na výtah a plošinu není prostor. Finančně jak pro nás tak stát by to byla varianta hodně dražší. Naše varianta je mnohem levnější. Jedná se o práci provedenou stolařskou firmou i s výrobou zábradlí a madel na míru. Provedení všech úprav je nutné udělat pouze kvůli postižení dcery.

Prosím o informaci zda-li máme nárok na tuto zvláštní pomůcku.

Mockrát děkuji za odpověď

 

Odpověď - 2018-03-12 08:56:12
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

bohužel nejsme kompetentní k posuzování nároku na jakékoli příspěvky.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí vyhláška č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Vámi uváděné řešení v legislativní úpravě není stanoveno. Doporučovala bych proto domluvit si konzultaci na příslušném úřadu práce, který o příspěvcích rozhoduje. V případě, že na ÚP neuspějete, můžete se obrátit na některou z nadací, které na tyto úpravy přispívají.

Vyhláška uvádí pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí tyto typy pomůcek:

- dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,

- stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.

- nájezdové ližiny,

- přenosná rampa,

- schodolez,

- svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

- šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

- stropní zvedací systém, včetně instalace,

- roštová rampa, včetně instalace.

- stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

- schodišťová sedačka, včetně instalace.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5193 | 2018-03-01 12:56:41 | kategorie 5
Důchod
Tisk

Dobrý den,Psycharie po mě požaduje potvrzení o stupní invalidity.?

Děkuji za odpověd.

Odpověď - 2018-03-07 09:23:12
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

bohužel nemůžeme posoudit Váš dotaz s ohledem na jeho nedostatečnou konkretizaci.

Specifikujte prosím Váš dotaz, případě kontaktujte přímo některou z našich poraden, kontakty na jednotlivé pobočky naleznete na našich webových stránkách, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.