login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
Dotaz č. 5802 | 2020-12-01 09:41:11 | kategorie 10
Prakovací průkaz a elektronická dálniční známka
Tisk

 

Vážení,

 

z důvodu opakovaných dotazů na naše oddělení se na Vás obracím z dotazem v oblasti parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 

Byla zde vznesena otázka, pokud budou od příštího roku možné jen elektronické dálniční známky, budou zde nějaké změny pro tyto parkovací průkazy či to přinese nějaké povinnosti pro naše klienty?

 

Do této doby platilo, že pokud osoba na kterou je vydán parkovací průkaz je přepravovaná, může se Parkovací průkaz brát jako dálniční známka po České republice.

 

 

 

Děkuji za informace a spolupráci.

 

 

 

S pozdravem,

 

 

 

Bc. Hana Veselá

 

Odpověď - 2020-12-02 08:42:09
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz. 

Vzhledem k tomu, že jsme vázáni zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nemůžeme Vašemu požadavku vyhovět. Podle § 1 odst. 1 zákona totiž lze sociální poradenství poskytnout pouze fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci. Je třeba, aby Vaši občané naši poradnu kontaktovali sami

Nicméně dotazy, které se týkají dané problematiky, jsme v nedávné době zodpovídali. Jedná se o Dotaz č. 5796 a Dotaz č. 5797

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5801 | 2020-11-25 15:05:31 | kategorie 8
invalidní vozík
Tisk

Dobrý den,

 

Obracím se se ne tuto poradnu s s dotazem,

Jsem od svého narození upoutém na vozík .

V současné době vlastním eletrický vozík který byl plně hrazen zdra votní pojštovnou. 

Uvažuji o pořízení i nechanického vozíku .

Chtěl bych se se proto infomovat zda je možné si píez pojíštovnu nechat uhradit druhý vozí či nikoliv.

 

Děkuji

 

Odpověď - 2020-11-30 16:24:38
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda Vám pojišťovna uhradí mechanický vozík v situaci, kdy již máte elektrický vozík, který byl hrazený zdravotní pojišťovnou.

K Vašemu dotazu uvádíme následující:

Nově od října 2019 je možný tzv. souběh mechanického a elektrického invalidního vozíku. Pokud již máte elektrický vozík, můžete tohoto souběhu využít pro mechanický vozík. Pro druhý elektrický vozík by to možné nebylo.

Upozorňujeme, že maximální výše příspěvku na druhý invalidní vozík činí 20 000 Kč. Pokud byste pořizoval dražší vozík, musíte si zbytek ceny uhradit z vlastních zdrojů. Pokud by pro Vás byl případný doplatek velkým problémem, je možné se obrátit na některou z nadací se žádostí o finanční pomoc, například na Nadaci Agrofert, Dobrý skutek, z. s., Nadace Cesty k integraci, Nadace GCP nebo Nadace Revenium.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5800 | 2020-11-24 21:09:26 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

My jsme podali v červenci žádost o navýšení prispevku na peci, v listopadu prislo zamítnutí navýšení příspěvků a zároveň rozhodnuti o úplném odebrani příspěvku, ktery byl drive schválen až do roku 2023, zdravotní problemy se zhoršily od doby kdy byl prispevek přiznán 

Odpověď - 2020-11-26 18:12:13
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

 

děkujeme Vám za dotaz. Ptáte se, jak postupovat v případě, když Vám byl odejmut příspěvek na péči, přestože byla podána žádost o zvýšení příspěvku. A PNP byl původně přiznán do roku 2023.

Bohužel posudkový lékař může přehodnotit stanovisko o nároku na dávku a úřad práce poté následně rozhodne o odejmutí dávky. Předchozí posudek pozbyl platnosti vydáním nového posudku na jehož základě bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu výše PNP a odejmutí PNP.

Do 15 dnů od převzetí rozhodnutí máte možnost podat odvolání prostřednictvím ÚP, který rozhodnutí vydal, ke krajské pobočce MPSV. 15 dnů se počítá od převzetí rozhodnutí z pošty, do lhůty se počítají všechny dny.

V odvolání můžete rozporovat všechny základní životní potřeby, které posudkový lékař uznal jako zvládnuté a vy je považujete za nezvládnuté. Máte právo nahlížet do spisu na ÚP a můžete si okopírovat lékařský posudek i zápis ze sociálního šetření. V lékařském posudku by mělo být uvedeno, z jakého důvodu bylo přehodnoceno zvládání základních životních potřeb a také, zda obvodní lékař doložil všechny lékařské zprávy od odborných lékařů. Obvodní lékař vyplňuje podklady pro posudkového lékaře.

Vymezení základních životních potřeb najdete zde, více informací o PNP najdete zde.

K odvolání je vhodné připojit aktuální lékařské zprávy, které prokazují nárok na PNP. Lékařské zprávy je možné dokládat po celou dobu řízení.

Se sepsáním odvolání Vám můžeme pomoci v naší poradně NRZP, kontakty najdete zde.

Pokud uplynula lhůta pro odvolání, je jedinou možností znovu podat žádost o PNP a projít celým rpocesem posuzování od začátku.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5799 | 2020-11-18 18:52:16 | kategorie 11
Práce
Tisk

Dobrý den,

Prosím o kontakty na zaměstnavatele kteří zaměstnávají osoby zdravotně postižené,osoby s invalidním důchodem a nabízí pozice Call centrum příjem hovorů, Administrativní pracovník Recepční a jsou v Praze.

Děkuji.

Odpověď - 2020-11-19 13:46:28
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Žádáte kontakty na zaměstnavatele v Praze - call centra, případně na pozici recepční, admin. pracovník, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Bohužel, není možné Vám sdělit touto cestou konkrétní zaměstnavatele, neboť se většinou jedná o komerční subjekty.

Doporučujeme Vám zvolit cestu přes webové portály, které práci nabízejí. U většiny lze i upřesnit Vaše požadavky - např. vzdělání, zájem o HPP, DPP, zdali se jedná o osobu se zdravot. postižením - OZP apod. Dále lze nabídky zaměstnání vyhledat i přes portál úřadu práce.

V přáípadě, že budete s vyhledáváním potřebovat pomoci, kontaktujte prosím nejbližší poradnu. Kontakty na poradny naleznete zde.

 

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5798 | 2020-11-13 13:47:04 | kategorie 5
zvýšení ID
Tisk

Dobrý den, zajímalo by mě, zda v případě, kdy na základě námitky proti zamítnutí zvýšení ID došlo k novému posouzení se zpětnou platností, s datem předcházejícím snížení - tj. zrušení posudku k žádosti o zvýšení i předchozího kontrolního posudku, na jehož základě došlo ke snížení, bude zpětně přiznán a dopllacen ID ve výši odpovídající III.st. či pouze nově rozhodnuto od data podání žádosti o zvýšení?

Děkuji, s pozdravem SK

Odpověď - 2020-11-19 12:53:00
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

Děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, od jakého data se vyplácí nová výměra invalidního důchodu v případě, kdy dojde ke zvýšení jeho stupně.

V odpovědi vycházíme z Vašeho popisu, který ve svém dotazu uvádíte:

Změny ve výši výplaty invalidního důchodu v souvislosti se změnou stupně invalidity se řídí podle § 56 odst. 1 e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

„(1) Zjistí-li se, že

e) se změnily skutečnosti rozhodné pro výši důchodu nebo pro nárok na jeho výplatu, postupuje se obdobně podle ustanovení písmene b) nebo c).“

V situaci, na kterou se ptáte, toto ustanovení odkazuje na odst. b):

„b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení,“…

V praxi to znamená, že pokud jste si požádala o zvýšení stupně invalidity, který Vám byl na závěr celého přezkumného řízení přiznán, náleží Vám zvýšená výše invalidního důchodu od data, od kterého Vám posudkový lékař přiznal vyšší stupeň invalidity.  Zpětně se zvýšená částka invalidního důchodu vyplácí maximálně 5 let zpětně.

Pokud jste tedy žádost o zvýšení stupně invalidity požádala například dne 9. 7. 2020 a posudkový lékař určil datum změny stupně invalidity na 12. 2. 2020, měl by Vám být rozdíl ve výši invalidního důchodu vyplacen zpětně od 12. 2. 2020. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5797 | 2020-11-06 21:21:13 | kategorie 10
Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021
Tisk

Dobrý den, četl jsem email s upřesněním Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021, stejně se ale musím zeptat. Chápu podmínky, jen mi není jasná jedna věc (tato se mi stala zrovna letos v létě). Měli jsme zaplacený hotel na druhé straně repubiky, bohužel vozidlo, jehož jsem majitelem se tři dny před odjezdem porouchalo, půjčil mi kamarád jeho vozidlo. Vzal jsem si svůj parkovací průkaz (kartu), který jsem umístil za sklo vozidla a u sebe jsem měl průkaz osoby se zdravotním postižením (jsem ve III.st. invalidity), vozidlo jsem sám řídil. Jestli to tedy dobře chápu, i v tomto případě bych musel koupit dálniční známku ?? Kamarád přeci není osoba blízká. Pokud ano, je to přeci pěkná hloupost, vždyť se mohu nechávat třeba i jen vozit, nemusím mít ani vozidlo ne ?? Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2020-11-12 11:21:51
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda lze dle nové právní úpravy přenášet parkovací průkaz na zapůjčené vozidlo. Váš dotaz se týká zákona č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon vejde v účinnost 1. 1. 2021.

Výklad nové právní úpravy naleznete zde. Nově bude podstatné, kdo je provozovatelem vozidla, nikoli jeho držitelem (vlastníkem), a to dle § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

"Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.

Podle aktuální právní úpravy jste si v situaci, kterou popisujete, opravdu měl zakoupit dálniční známku. Podle právní úpravy, která vejde v účinnost od 1. 1. 2021, budete mít tuto povinnost rovněž, pokud nebudete v registru vozidel veden jako provozovatel.

Aby bylo podle nové právní úpravy možné použít parkovací průkaz, musí být provozovatelem držitel parkovacího průkazu nebo jeho osoba blízká ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

"Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí." 

V souladu s tímto ustanovením tedy obecně viděno nelze kamaráda považovat za osobu blízkou.

V případě použití parkovacího průkazu nadále platí, že při jeho použití musí být ve vozidle přítomna osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem Bc. Monika Trávníčková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 5796 | 2020-11-04 05:02:06 | kategorie 10
DÁLNIČNÍ KUPON
Tisk

Dobrý den.

(Elektronické dálniční známky)-...osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má zároveň parkovací průkaz, tak nemusí i nadále kupovat elektronickou dálniční známku...

ALE-že pokud se jízda nekoná v souvislosti s držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a takové vozidlo nebude mít elektronickou dálniční známku, tak může být provozovatel vozidla pokutován.

---------------------------------------------------

1) JE POSUZOVÁNO  JAKO SOUVISLOST? - pokud pojedu za držitelem na návštěvu do zařízení(nemocnice,rehabil.ústav,atd.,)

(v souvislosti s držitelem průkazu ZTP,ZTP/P)

-----------

2) Jak tuto situaci řešit,pokud vezu takovou osobu (ZTP,ZTP/P )

do nějakého zařízení(nemocnice,rehabilitační ústav,atd.,ta osoba bude hospitalizována a já pojedu zpět bez držitele průkazu?

 

Odpověď - 2020-11-04 16:18:09
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Ptáte se, jak postupovat, když povezete držitele průkazu ZTP či ZTP/P, např. do lázní, do školy, či do zdravotnického zařízení, a zpátky se již doprovod bude autem vracet sám. Jaké jsou možnosti i v těchto případech cestovat bez elektronické dálniční zmámky.

V současné době nedošlo k žádné změně, která by daný stav upravovala.

Nejprve je třeba upozornit, že se musí jednat o osoby blízké. Pokud je držitel průkazu dopraven do zdravotnického zařízení, speciální školy a doprovod se vrací domů sám, je třeba mít o této skutečnosti vystavené potvrzení od zařízení, kam je držitel průkazu dopraven. Potvrzení by mělo obsahovat údaje o držiteli průkazu, i o jeho doprovodu, o účelu dopravy a nutnosti vrátit se zpět domů. Potvrzení je třeba mít podepsané od kompetentní osoby, kterou je možné v případě pochybností kontaktovat o informaci a potvrzení ověřit.

Neexistuje žádný zákon, který by tuto oblast upravoval, ale Policie ČR tato potvrzení akceptují.

Nelze předjímat, jaký bude postoj od příštího roku. Zatím doporučujeme potvrzení dokládat a při silniční kontrole se jím prokázat.

Sledujte prosím také informace z NRZP. Budeme Vás i nadále informovat o novinkách v této oblasti.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5795 | 2020-10-30 16:22:29 | kategorie 9
Příspěvek na zvláštní pomůcku-automobil
Tisk

Dobrý den,

Podávali jsme si žádost na příspěvek na zvláštní pomůcku - automobil, ale kvůli chybě v posudku nám byl zamítnut. Jednalo se o kontraindikaci, která vyloučila přiznání příspěvku, jinak by byl příspěvek přiznán. Jenže ta kontraindikace byla chyba v posudku, protože syn neměl být ten, kdo by auto řídil, byl by jen majitel a já provozovatel. Zřejmě to na OSSZ, kde posudek vypracovali, špatně pochopili, syn samozřejmě auto řídit nemůže vzhledem k jeho postižení. Má STMR s projevy autismu a jiné diagnosy, ale jde o to, že kdyby neudělali na OSSZ chybu v té kontraindikaci, tak nám příspěvek přiznali. Bylo to v době, kdy bylo ještě v platnosti staré znění zákona. Museli jsme se odvolat, ale odvolání už nedělalo OSSZ, ale MPSV a ta si udělala vlastní jiný posudek, jenže ten nám úplně znemožnil přiznání příspěvku. Jde mi o to, zda je možné, aby se dalo řídit zněním starého zákona, který platil v době podání žádosti, a že by se nemuselo řídit tím novým, dle kterého by syn nárok neměl. Dá se řídit tedy starým zněním zákona, který byl v době podání žádosti a nebyl tak přísný?

 

A mám tedy ještě otázku, může se dát v případě, že se během projednávání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku-automobil změnil zákon, dát řídit tím zákonem, který ale platil v době podání žádosti?

Nebo se musí už řídit novým zněním zákona, ikdyž v době podání a během průběhu se zákon změnil.

Jde o to, že v době podání a během šetření na OSSZ platil ještě starý zákon, ale ten se následně změnil a tím se i v podstatě změnilo to, že dle nového zákona by pak nárok na příspěvek neměl.

Podle starého ale by nárok mít mohl.

Jak to s tím zákonem tedy je, když v době podání platil jiný zákon, může být ten starý zákon stále aplikován na tuto žádost, když platil v době podání žádosti?

 

 

 

Děkuji odpověď a přeji hezký den, Drdlíková

Odpověď - 2020-11-03 15:18:04
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda se může aplikovat zákon účinný v době podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla i v případě, kdy se právní úprava změní v průběhu tohoto řízení. 

 Zákon č 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením ve svém § 14 odst. 1 a 2 stanoví:

§ 14

„(1) Nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a podáním žádosti o přiznání dávky.“

Z textu právního předpisu vyplývá, že právní rámec pro posuzování žádosti,  je fixován podáním žádosti.  To znamená, že se žádost posuzuje podle znění právního předpisu, který byl platný a účinný v době podání žádosti i v případě, že během řízení dojde k legislativní změně.  

Takto se žádost posuzuje až do vydání pravomocného rozhodnutí o žádosti . V opačném případě by došlo k porušení zásady zákonnosti, která je zakotvena v § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu.

Níže Vám dále uvádím dle přílohy vyhlášky zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - indikace a kontraindikace.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:

a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m),

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,

m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla.

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

 • těžká mentální retardace – IQ  20–34
 • hluboká mentální retardace –IQ  pod 20

Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

 a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

Proti rozhodnutí MPSV o odvolání lze případně podat žalobu ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o odvolání.

Pro bližší zhodnocení by bylo třeba vidět písemnosti, které se případu týkají.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem Mgr. Šárka Vandová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5794 | 2020-10-23 16:28:11 | kategorie 4
nepovolené stavby
Tisk

Dobrý den, jsem plně invalidní, držitelka průkazu ZTP-P.

Potřebovala bych radu k řešení mého dotazu.

Loni jsme zdědili pozemek, na kterém byla umístěna maringotka na kolech a dřevník. Toto slouží hlavně k ukládání nářadí, jelikož na pozemku máme zahrádku. Já jsem dokoupila ještě kadibudku-suchý záchod, protože z důvodu mého zdravotního stavu nejsem schopna chodit do lesa, u kterého se pozemek nachází.

Někdo na udání nahlásil toto na městském úřadě jako TŘI černé stavby.

Úředník stavebního úřadu doporučil zkusit vyřídit dodatečné stavební povolení, nechat vytvořit stavební projekt, v případě neúspěchu vše zbourat.

Jelikož nerozumím tomu, proč je maringotka na kolech, dřevník a kadibudka nazývána stavbou a jakým způsobem se na toto vytváří projekt, prosím o vysvětlení. Taky číslo stavebního zákona, v kterém je toto uvedeno. Děkuji.

Odpověď - 2020-10-26 12:05:34
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Naše poradna se zabývá odborným sociálním poradenstvím osobám, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci a spadají do cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením či senioři. 

Dle Vámi výše popsaného požadavku se nejedná o nepříznivou sociální situaci a odborné sociální poradenství problematiku stavebního zákona řeší pouze v oblasti odstraňování architektonických bariér a tematikou přístupnosti prostředí.

Z tohoto důvodu Vám doporučuji obrátit se na stavební úřad, komerční právníky, či právní a občanskou poradnu.

Odkaz na asociaci občanských poraden naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5793 | 2020-10-15 13:58:33 | kategorie 7
Roušky pro děti se statutem ZTP
Tisk

Dobrý den,

mám jako samoživitel dítě mladší 18 let, které má status ZTP. Kde a u koho na něj mohu dostat respirátor a roušky, jak tvrdí ministryně práce a sociálních věcí Maláčová z ČSSD? Děkuji

 

Odpověď - 2020-10-19 14:31:04
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, kde a u koho je možné obdržet respirátor a roušky, které budou distribuovány osobám ve III. stupni invalidity a držitelům průkazu ZTP, či ZTP/P mladším 18ti let.

Distribuce ochranných pomůcek bude zajištěna prostřednictvéím České pošty. Samotné doručení bude realizováno shodným postupem jako v případě jiných písemností doručovaným klientům resortu. Česká pošta bude také pověřena tříděním a kompletací jednotlivých zásilek, které bude probíhat za přísného dodržení všech nezbytných hygienických opatření.

Předpokládejme tedy, že ochranné pomůcky obdrží Vaše dítě standardně poštou v obálce, tak jako tomu bylo v případě distribuce ochranných pomůcek seniorům.

Bližší informace naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění (Výpočty a přepočty důchodů neprovádíme)
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.