login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
Dotaz č. 6196 | 2024-05-22 13:24:32 | kategorie
Jak se bránit
Tisk

Dobrý den,

mám Invaliditu 3. stupně a pracuji ve školství na poloviční úvazek. Jsem slabozraká. Je na mě tlačeno, abych jeden den pracovala v jiné budově školy, která je vzdálena sice ne příliš daleko ale kvůli orientaci by pro mne bylo obtížné tam pracovat. Bezpečný prostor je pro mne v místě, kde nyní pracuji a působení na jiném místě by bylo pro mne velmi stresující. Což dle mého názoru moc nechápou.

Prosím, jak bych měla postupovat, aby vedení školy bralo ohledy na mé potřeby? Jak se mám bránit nepochopení ze strany kolegů, kterí vidí normálně?

Moc děkuji. 

Dotaz č. 6195 | 2024-05-21 11:31:29 | kategorie 8
Odpočet DPH na koupi vozidla
Tisk

Hezký den,

omlouvám se, ale dovoluji vznést specifický dotaz. Má 82 letá maminka je letitou držitelkou (přiznáno trvale) průkazu ZTP (nikoliv ZTP/P), včetně příspěvku na dopravu. Kromě jiného pobírá příspěvěk na péči v I. stupni (prozatím).

Já jsem sice ještě v produktivním věku, ale ID I. stupně, přičemž mi byl přiznán (pro pohybový hendykep) průkaz ZP.

Vzhledem k tomu, že doprava, zejména matky, k lékařům, která je poměrně častou, je náročnou, rozhodli jsme se koupit nový automobil.

 

Otázka zní, je možné (u matky, nepočítám, že u mne) daňová úleva v podobě odpočtu DPH, jestliže se jedná o sobu se zdravotním potižením? Je mi jasné, že nelze žádat o státní příspěvěk na vozidlo (pouze osoby ZTP/P), ale jde mi o případnou daňovou úlevu.

Děkuji mnohokráte za pochopení. Kučera Luděk

Odpověď - 2024-05-23 09:36:02
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

 

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte na možnost uplatnění nároku na vracení daně při koupi vozu.

 

Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku- motorové vozidlo.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku motorového vozidla podle bodu 5. Přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb.:

 • anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 • funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 • funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 • ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 • ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 • těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 • disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 • anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
 • anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,
 • anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla,
 • těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace,
 • autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.

 

Další podmínkou mimo jiné je, že motorové vozidlo musí být zakoupeno v ČR! Maximální částka vráceného DPH je 100 000 Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně je nutné podat do tří let od zakoupení motorového vozidla.

Pro vrácení daně je potřeba podat u Finanční správy žádost o vrácení DPH formulovanou volnou formou ve znění např.:

 

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty  (DPH)

Já, XY, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště jsem dne ..... zakoupil/a osobní automobil značky. ..Na tento mi byl úřadem práce v název města  poskytnut příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo ve výši. .. Kč. 

 

Kupní cena vozidla činí. ...Kč, DPH je...Kč. 

 

Žádám tímto Finanční úřad o vrácení DPH ve výši Kč. .., v souladu se zněním § 65 zák.č.235/2004 Sb. v platném znění, z nakoupeného motorového vozidla. 

 

Částku prosím poukázat na můj účet vedený u název banky, číslo. ...

 

Děkuji 

 

vlastnoruční podpis 

 

datum

 

K žádosti přikládám:

1. originál faktury o koupi vozidla č....ze dne 

2. kopii  průkazu ZTP nebo ZTP /P č.

3. kopii občanského průkazu č.

4. kopii rozhodnutí z úřadu práce adresa, č.j. MPSV-ÚP. ....

5. kopii malého technického průkazu k vozidlu

6. kopii velkého technického průkazu. 

 

Finanční správa k dané problematice vydala sdělení, které v plném znění naleznete v odkazu. Zde naleznete všechny podmínky vrácení daně.

Pro podrobnější konzultaci se lze obrátit na nejbližší pobočku NRZP ČR. Kontakty na jednotlivé pobočky jsou uvedené v dolní části stránky.

 

S pozdravem Kateřina Havlíková
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6194 | 2024-05-20 09:52:16 | kategorie
Zamítnutí žádosti o příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den, prosím o Váš názor, k zamítnutí žádosti příspěvku na péči.

Maminka ná lehké stadium Alzhaimerovy choroby. Zažádali jsme o příspěvek, který nám byl zamítnut z důvodu, že maminka zvládá péči o sebe sama. Jsem zděšená, na základě lékařských zpráv a sociálního šetření, které jednoznačně popisuje že maminka ač fyzicky zvládá, tak mentálně je všechno špatně a to ovlivňuje veškeré rozhodování a péči o sebe. Potřebuje neustálý dozor a kontrolu.Má problémy s orientací a bloudí i před vlastním domem. Není schopná si navařit, smysluplně něco nakoupit, zapomíná jíst a pít, Není schopna užívat léky. Buď si je zapomene vzít, nebo pro změnu spolyká několik dávek za den. Hygiena je na tom podobně. Samotnou ji málo kdy napadne se okoupat nebo vyčistit zuby. Použité oblečení včetně spodního prádla, nedá do koše na praní, ale poskládá zpět do skříně mezi čisté. Problém má i s oblékáním. Rubem nahoru, lodičky k teplákům, dvě zimní bundy na sobě a k tomu 3 kabelky, 3/4 legíny k nízkým kozačkám, nedávno si dokonce zapoměla obléct sukni a přišla k nám jen v punčochách... Spotřebiče a přístroje už neovládá, přestala jim rozumět. Nepere, nevaří,nežehlí a má problém už i s tlačítkovým telefonem. Za posledního půl roku už zničila 3 hlavně tím, že do něj zapojovala špatné nabíječky a tím zničila konektor. Už se stalo že vzala cizí jízdní kolo, protože byla přesvědčená že je její... je přece zelené...  A tak bych mohla pokračovat dál. Nejhorší co na jejím stavu je, že je hyperaktivní. Neposedí a pořád musí něco dělat.... třeba jen otvírat a zavírat skříňky. Podle sousedky, je mamka nejaktivnější kolem půlnoci. Většinou má potřebu stěhovat nábytek a tím ruší noční klid sousedů. Nosí si domů od někud, hlavně z domu jejího bratra, různé předměty nebo menší nábytek, který si nelogicky rozmísťuje po bytě a blokuje si tím třeba otvírání dveří. Ikdyž má jako pomůcku různé nalepené připomínky nebo instrukce, neřídí se jimi. Snad trochu fungují  poznámky o aktivitách v kalendáři, ale nikdy nevím, jestli je dodrží. Na něčem se domluvíme, ale mamka si mění plány podle momentálních nápadů. Jen mi to zapomene oznámit a já nevím kde zrovna je a co dělá. Telefon většinou zapomíná doma... stejně tak zavírat nebo zamykat dveře do bytu. Takže se jí nemůžu ani dovolat. Co se týče úřadů, banky a všemožného vyřizování, nezvládá nic... poslední rok to všechno za ni řeším já. Další problém je její nakupování nepotřebných věcí od různých šmejdů, kteří ji po telefonu přesvěčí ke koupi a pak se jí doma hromadí zboží, které je předražené,nepotřebujé, některé ani neotevře a některé zboží má již několikrát.Tak hlídám zásilky, vracím a ruším objednávky a bojím se, že se dostane do nějakých dlužných problémů. Sice už mám veškeré její finance na starosti já a ona má kapesné,je schopná si od někoho půjčit a dělat dluhy. Jak byla dřív velmi společenská a komunikativní, přestala mít zájem i osvé koníčky a některé přátele. 2x týdně ji vozím do stacionáře, kde má alespoň nějaké aktivity a vyžití. Abych to shrnula, maminka je možná schopná se o sebe fyzicky postarat, ale pouze pod dohledem a kontrolou.Několikrát za den k ní musím přijít, uvařit, uklidit, vyprat, někam odvézt, něco za ni vyřizovat,vozit do stacionáře, po lékařích, neustále hlídat, aby jedla, pila, koupala se, oblékala se vhodně a čistě, netoulala se. Je to pro mě velmi časově náročné a ikdyž jsem masérka OSVČ , svou klientelu jsem musela snížit na polovinu abych se mohla o maminku postarat. Někdy jsem nucena klientovy masáž na poslední chvíli zrušit, kvůli maminčiných nepředvídatelných situacích, kdy je musím okamžitě řešit. Finančně jsem tedy padla pod hranici životního minima a tak nás živí především manžel. To, že maminčina nemoc bude už jenom horší a horší, a časově čím dál náročnější, je fakt a zásadně to ovlivní život nás všech. Maminčin důchod stěží pokryje výdaje na domácnost a stacionář, který si musí platit sama. Není tedy možnost oslovit nějakou občasnou ošetřovatelku nebo charitu. Na to jí peníze již nezbývají.... To jak na tom maminka je a co dělá a nedělá, to všechno sepsala i sociální pracovnice při šetření u maminky v bytě. Posudkový lékař to ale asi vůbec nečetl a nebral v potaz. O přídavek na péči jsme zažádali z důvodu, že péče o maminku se stává časově i finančně čím dál náročnější a z vlastních prostředků bez pomoci státu, nebudeme postupně schopni maminku řádně zaopatřit.

Prosím tedy o Váš názor.... je správné rozhodnutí o zrušení žádosti na příspěvek na péči nebo je jejich rozhodnutí správné ? Pokud nám můžete poci alespoň radu, která nám pomůže při odvolání proti rozhodnutí, budeme Vám vděční.

Dotaz č. 6193 | 2024-05-18 09:44:46 | kategorie 5
Výpočet starobního duchodu
Tisk

Dobrý den,jsem z pracovního úrazu 11 let v invalidním důchodu III.st.

a nyní mám přejít do starobního důchodu.

Jelikož mě bude za dobu invalidního důchodu započítává doba pouze z 80% ,můžu tedy 

požadovat na pojišťovně  o doplatek těch 20%.

Děkuji za informaci s pozdravem Jirka 

 

Odpověď - 2024-05-23 13:02:57
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Ptáte se na možnost získání starobního důchodu, když máte přiznaný ID III. stupně, jste 11 let po pracovním úrazu a domníváte se, že doba pobírání ID III. stupně se Vám pro nárok na starobní důchod počítá pouze z 80 %.

Z dotazu není zřejmé, zda Vám je nebo byla vyplácená renta.

Pokud Vám bude přiznán starobní důchod, končí výplata renty a Vy pobíráte už pouze starobní důchod. 

Starobní důchod se nekrátí o 20 %. Pokud se domníváte, že součet renty a invalidního důchodu je vyšší než samotný starobní důchod, můžete o starobní důchod požádat až v 65 letech, protože to je maximální doba, do kdy lze rentu pobírat.

Doba pobírání invalidního důchodu ve III. stupni je náhradní dobou pojištění pro nárok na starobní důchod a tato doba není nijak krácena.   

Jestliže požádáte o starobní důchod, tak důchod je vyplácen v částce, která je pro vás výhodnější, tedy buď invalidní nebo starobní. 

V případě podrobnější konzultace a přesnějšího rozebrání situace prosím kontaktujte Poradnu NRZP ČR v Praze, problematice pracovních úrazů a rent se věnuje JUDr. Petr Schweiner. 

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 6192 | 2024-05-07 15:47:49 | kategorie 9
Výměry od roku 2023
Tisk

Dobrý den, 

Paní z Actonu byla minulý rok informována po tom co nám poslala nedoplatek ve výši desítek tisíc, že nám má pravidelně zvedat zálohy, aby k takto vysokému nedoplatku nedošlo. Tento rok nám opět zálohy včas nezvedla a poslala nám nedoplatek ve výši 26600 cca. Cítíme se ekonomicky utiskováni a bude nám hrozit bezdomovectví, tedy smrt. Poraďte mi prosím jak se máme bránit, víc peněz již z důchodu dohromady nedáme a odmítáme ty manipulace a pokusy o podvod, kdy nám nezvedne zavčas zálohy a my nemůžeme reagovat na takovéto drastické zdražení. Odmítáme dluhové otroctví. 
Co máme nyní dělat, podla jsem žádost o doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

PoraĎte mi prosím.

Odpověď - 2024-05-09 09:47:17
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte, jak řešit situaci ohledně nedostatku finančních prostředku  v souvislosti s vyúčtováním za energie.

 

Na stejný dotaz, který jste položil na naši E-poradnu NRZP ČR pod číslem 6190 dne 2.5.2024,  jsme Vám odpověděli dne 6.5.2024.   

Jestliže potřebujete Vaši tíživou situaci podrobně prokonzultovat, prosíme, kontaktujte přímo centrálu poradny NRZP ČR v Praze. Kontakt i konzultační hodiny poradny najdete zde.

 

S pozdravem Mgr. Martin Bořivoj Novosad
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6191 | 2024-05-02 11:20:40 | kategorie 11
sociálně terapeutická dílna
Tisk

Dobrý den, moje známá má zájem o práci v sociálně terapeutické dílně. Je mentálně postižená.  Nyní pracuje 2 dny na zkrácený úvazek (asi 2-3 hodiny) jako uklízečka. Může v dny, kdy nechodí uklízet, navštěvovat sociálně terapeutickou dílnu?

 

 

Odpověď - 2024-05-06 08:59:02
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte, zda Vaše známá, osoba s mentálním postižením, pracující na zkrácený úvazek jako uklízečka, může také ve volných dnech pracovat v sociálně terapeutické dílně. 

 

Pokud to zdravotní stav dotyčné osobě umožní, může současně pracovat na zkrácený úvazek jako uklízečka i pracovat v sociálně terapeutické dílně. V takovém případě by se jednalo o souběh dvou pracovních poměrů.

Na zaměstnanou osobu se zdravotním postižením, která pobírá invalidní důchod v jakémkoliv stupni, dostává zaměstnavatel od úřadu práce příspěvek. V případě souběhu dvou pracovních poměrů u osoby se zdravotním postižením, příspěvek od úřadu práce dostane pouze jeden zaměstnavatel a to ten, který ji zaměstnal jako první. To je uvedeno v § 78a odst. 6 zákona č 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Sociálně terapeutickou dílnu může osoba se zdravotním postižením navštěvovat také jako sociální službu. V tomto případě by se nejednalo o souběh pracovních poměrů.

Pro podrobnější konzultaci se lze obrátit na nejbližší pobočku NRZP ČR. Kontakty na jednotlivé pobočky jsou uvedené v dolní části stránky.

S pozdravem Mgr. Martin Bořivoj Novosad
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6190 | 2024-05-02 10:29:05 | kategorie 9
Výměry od roku 2023
Tisk

Dobrý den, 

Paní z Actonu byla minulý rok informována po tom co nám poslala nedoplatek ve výši desítek tisíc, že nám má pravidelně zvedat zálohy, aby k takto vysokému nedoplatku nedošlo. Tento rok nám opět zálohy včas nezvedla a poslala nám nedoplatek ve výši 26600 cca. Cítíme se ekonomicky utiskováni a bude nám hrozit bezdomovectví, tedy smrt. Poraďte mi prosím jak se máme bránit, víc peněz již z důchodu dohromady nedáme a odmítáme ty manipulace a pokusy o podvod, kdy nám nezvedne zavčas zálohy a my nemůžeme reagovat na takovéto drastické zdražení. Odmítáme dluhové otroctví. 
Co máme nyní dělat, podla jsem žádost o doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

PoraĎte mi prosím.

Odpověď - 2024-05-06 10:34:34
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte jak řešit situaci ohledně nedostatku finančních prostředku  v souvislosti s vyúčtováním za energie.

Můžete po dodavateli energie požadovat vysvětlení vyúčtování. Pokud nebudete s vysvětlením spojeni, tak můžete vyúčtování reklamovat, doporučujeme písemně. Žádost o reklamaci  by měla obsahovat předmět  reklamace ve Vašem případě na příklad nesouhlas s vyúčtováním. Dále by měla žádost obsahovat jméno příjmení, datum narození, bydliště  majitele nemovitosti, případně nájemce bytu adresu odběrového místa a číslo smlouvy. Na vyřízení reklamace má dodavatel energie ve Vaší situaci 30 dnů od doručení žádosti o reklamaci. Podrobnosti ohledně reklamace obsahují  obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy s dodavatelem energie. 

 Pokud bude vyúčtování energie v pořádku a vy nebudete mít finanční prostředky  na úhradu nedoplatku, na základě Vaší žádosti může Vám dodavatel energie  nabídnout možnost  na splátkového kalendáře.

Ve Vaší situaci  je  další možnou finanční pomocí  příspěvek na bydlení. Nárok vzniká tehdy, pokud náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí přesáhnou 30 % příjmů všech členů domácnosti. Zažádat můžete na místně příslušném úřadu  práce podle místa trvalého bydliště na oddělení dávek státní sociální podpory. Můžete žádat až 3 měsíce zpětně. 

Výši záloh za energie můžete změnit samostatně bez pomoci druhé osoby. V budoucnu můžete  zvážit i změnu dodavatele energii.

Pro podrobnější konzultaci se může obrátit Enegický regulační úřad kontakty naleznete zde.

 

 

S pozdravem Bc. Tomáš Chovanec
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6189 | 2024-04-29 20:28:01 | kategorie 11
pomoc v zaměstnání
Tisk
Můžete pomoci člověku s epilepsií najít práci?
Odpověď - 2024-04-30 10:15:10
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte na pomoc při hledání zaměstnání pro osobu s epilepsií.

 

Vzhledem k tomu, že potřebujete hledat zaměstnání v Pardubickém kraji, obraťte se prosím přímo na Poradnu NRZP ČR v Pardubicích. Kontakt najdete zde.

Poradnu kontaktujte nejdříve ve čtvrtek 2.5.2024.  

 

 

S pozdravem Mgr. Martin Bořivoj Novosad
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6188 | 2024-04-26 16:33:58 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Prosím o radu - dne 23. 10. 2023 bylo 83 letým, zcela ležícím, otcem požádáno o příspěvek na péči. Od lékaře jsme měli informaci, že jeho nárok je ten nejvyšší. O otce se starala doma celá rodina a docházel Hospic. Dne 2. 12. 2023 otec doma zemřel. Po celou dobu nedošlo pracovníky Úřadu práce (ÚP) k jeho kontrole. Rozhodnutím ÚP bylo 11. 1. 2024 v souladu s § 66 odst. 1, písm. f) správního řádu řízení o přiznání příspěvku na péči zastaveno s tím, že proti rozhodnutí se nelze odvolat. Jelikož se domnívám, že došlo k porušení lhůty k seznámení pracovníkem ÚP, od podání žádosti do úmrtí, ráda bych Vás požádala o radu jak postupovat. Předem velice děkuji.

Odpověď - 2024-04-29 10:22:33
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme Vám za dotaz, ve kterém se ptáte, jak postupovat v případě zamítnutí žádosti o příspěvek na péči z důvodu úmrtím Vašeho otce.  

 

Vzhledem k tomu, že sociální šetření nebylo provedeno, musela být žádost o příspěvek na péči z důvodu úmrtí zamítnuta. 

Legislativa nestanovuje přesný termín, kdy musí proběhnout sociální šetření.

Proti rozhodnutí o zamítnutí příspěvku na péči z důvodu úmrtí, nelze podat žádný opravný prostředek. 

V případě dalších dotazů se může obrátit na nejbližší pobočku NRZP ČR, podle místa Vašeho bydliště. Kontakty na jednotlivé pobočky jsou uvedené v dolní části stránky.

S pozdravem Mgr. Martin Bořivoj Novosad
Poradna NRZP ČR
Dotaz č. 6187 | 2024-04-25 10:33:43 | kategorie 6
Stravování v DS
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych požádat o informaci, zda vyplývá ze zákona povinnost odebírat stravu v domově pro seniory? Rěditelka DS argumentuje nepodkročitelností zákona, který údajně nařizuje uživateli DS odebírat stravu. Není přístupná vyhovět žádosti o odhlášení stravy seniorovi, který nekonzumuje podávanou stravu v DS ze zdravotních důvodů a přitom je nucen ji nadále hradit. Rodina zajišťuje seniorovi vhodnou stravu, kterou DS není schopen poskytnout.

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2024-04-30 13:17:09
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Ptáte se na možnost odhlášení celodenní stravy pro seniora žijícího v domově pro seniory. 

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 15, písm. b) stanovuje následující:

b) poskytnutí stravy v domově pro seniory:

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Zajištění stravy je povinností poskytovatele této sociální služby a je součástí smlouvy o poskytování sociální služby.

Zajištění stravy je základní činnost, kterou musí domov poskytovat.

Z výše uvedených důvodů stravu nelze celodenně odhlásit, domov má právo i při nečerpání stravy požadovat úhradu za stravu. 

Vy můžete požadovat, aby domov vařil dietu, kterou má uživatel předepsanou od lékaře. K dietě musí být medicínský důvod. Např. pokud požadujete diabetickou dietu, musí být uživatel diabetik, nemůžete se pro ni svévolně rozhodnout.

Pokud chcete vypovědět smlouvu o poskytování služby, nelze ji vypovědět částečně (strava), musela by se smlouva vypovědět celá, všechny služby - ubytování. strava, praní prádla atd.

Pokud nepožadujete v domově pro seniory stravu, je možné uvažovat o jiném typu služby, např. dům s pečovatelskou službou.

V případě podrobnější konzultace se ozvěte přímo do poradny, kontakty najdete zde, v dolní části stránky.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění (Výpočty a přepočty důchodů neprovádíme)
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.