PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM platné od 1. 1. 2014

Naposledy změněno 07.06.2023

PRŮKAZ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(dle § 34 a § 36 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vydává se ve třech typech: TP, ZTP a ZTP/P.

Průkaz TP je určen pro osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti a orientace; výhody jsou tyto podle §36 odst. 1:

a)      vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

 

b)      přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

 

Průkaz „ZTP“ má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra; výhody jsou tyto podle §36 odst. 2:

a)      výhody uvedené v odstavci 1,

 

b)     bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

 

c)      slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

 

Průkaz ZTP/P má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra; výhody jsou tyto podle §36 odst. 3:

a)      výhody uvedené v odstavcích 1 a 2,

 

b)     bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

 

c)      bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

 

(4) Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

 

 


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.