Nový dotaz

Poučení:
Naše poradny můžete kontaktovat osobně, písemně, telefonicky, skypem nebo e-meilem.

!!Využitím e-poradny dochází ke zveřejnění vašich dotazů a našich odpovědí na našem webovém portálu a vaše dotazy i s odpověďmi jsou veřejně přístupné i pro ostatní uživatele internetu!!

Odpovědi na dotazy z e-poradny zpracovávají převážně poradci z brněnské poradny.
Jsem si vědom(a), že můj dotaz je pokládán veřejnou formou.
Pozn. V případě nesouhlasu zvolte formu email dotazu na brněnskou poradnu
Váš email:
Zadaný email se nezveřejňuje, slouží k zaslání automatické odpovědi o přijetí dotazu a o zodpovězení dotazu. NENÍ POVINNÝ.
Vaše jméno:
Nezveřejňuje se, slouží místo Vašeho podpisu, který NEUVÁDĚJTE v textu dotazu! NENÍ POVINNÉ.
Obec:
Nezveřejňuje se, slouží pouze pro statistické účely. JE POVINNÉ.
Předmět:
Předmět, tj. čeho se dotaz týká, který bude zveřejněn. JE POVINNÝ.
Kontrolní otázka:
Kolik dní má jeden kalendářní týden ?
(jde jen o kontrolní údaj, aby nedocházelo k technickému spamování prostřednictvím jiných počítačů)
Dotaz:
Celý obsah tohoto rámečku bude zveřejněn – prosím, NEPODEPISUJTE SE a NEUVÁDĚJTE KONTAKTY. V případě bližší identifikace Vaší osoby celým jménem, bude toto jméno při odpovídání na dotaz nahrazeno iniciály Vašeho jména. Kontaktní údaje budou vymazány.
Zadáním dotazu na e-poradnu, uzavírám s poskytovatelem bezplatnou smlouvu o poskytnutí sociální služby poradenství.
Seznámil jsem se s provozním řádem a pravidly Poradny NRZP ČR a s možností podat stížnost.
Přeji si kopii dotazu zaslat na svůj e-mail uvedený v záhlaví dotazu.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.