Právní předpisy

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)
Název předpisu Formát
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - platné znění. RTF 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - platné znění. Pdf 
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění od 1.1. 2008 RTF 
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění od 1.1. 2008 Pdf 
Metodické opatření MPSV k postupu při mimořádném použití klecových lůžek opatřených sítí v zařízeních sociálních služeb. Pdf 
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Pdf 
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. Pdf 
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce RTF 
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Pdf 
Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - platné znění RTF 
Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - platné znění Pdf 
Zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením - platné znění RTF 
Zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením - platné znění Pdf 
Smlouva o poskytování poradenství Rtf 
Souhlas se zpracováním osobních údajů Rtf 

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.