login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Dotaz č. 4948 | 2017-06-27 16:00:48 | kategorie 9
Příspěvek na nákup motorového vozidla pro ZTP/P
Tisk

   Dobrýden,v roce 2014 jsem si zakoupil nové osobní vozidlo neboť jsem osoba ZTP/P a chtěl bych po uplynutí pěti let zažádan opět o příspěvek  s tím, že vrátím poměrnou část příspěvku. Budu na to mít nárok a pokud ano, jak to bude s příspěvkem na ruční ovládání.

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-06-28 13:08:05
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

je to tak, jak píšete. Protože si chcete nový automobil koupit dříve než ulyne 120 měsíců od přiznání předchozího příspěvku, budete muset vrátit poměrnou část příspěvku.

K příspěvku na ruční ovládání - zde žádnou částku vracet nebudete. Příspěvek jste použil ve lhůtě 3 měsíců ode dne jeho vyplacení a tím jste splnil zákonné podmínky jeho použití. Znovu si tedy můžete společně s příspěvkem na motorové vozidlo zažádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku - dodatečnou úpravu motorového vozidla. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4946 | 2017-06-26 09:22:26 | kategorie 9
prodej auta s příspěvkem
Tisk

Dobrý den,

můj 88 letý otec je po amputaci jedné nohy nad kolenem držitelem ZTP-P a na jaře 2016 dostal od úřadu práce příspěvek na nákup ojetého auta 50tis. Kč. a na úpravu rušní spojky 17 tis.

S autem jezdil necelý rok a postihla jej mozková příhoda. Od té doby(prosinec 2016) si nechce za volant sednout, necítí se. Navíc si myslím, že od ošetřujícího lékaře už nedostane opakované potvrzení o zdravotní způsobilosti k řidičáku.

Lze vůz "beztrestně" prodat? Asi ne. Co vše by se muselo úřadu práce vracet, z částky na nákup a z částky na přestavbu? Jak je to s údajnými čtyřletými kontrolami ÚP týkajícími se využívání vozu? Zatím jsme auto zamkli do garáže, ale, že si otec znovu sedme za jeho volant, je tkřka nulová.

S díky a pozdravem váš čtenář.

Odpověď - 2017-06-27 13:08:00
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

skutečnost, že otec nemůže auto řídit, není důležitá. Pokud je auto využíváno pro jeho potřeby, tedy tak jak otec potřebuje, pak jej stále využívá a nemusí příspěvek vracet.

Pokud se ale rozhodnete auto prodat, musíte počítat s tím, že budete vracet poměrnou částku z obou příspěvků. U příspěvku na zakoupení motorového vozidla, který se poskytoval na 10 let, by Vám Úřad práce vypočítal částku přesně ode dne nákupu po den prodeje. V tomto případě by šlo o vratku v částce kolem 45 tisíc.

Příspěvek na úpravu ručního řízení se poskytuje na 5 let, ale i tak by vratka činila cca 13,5 tisíce korun.

 

Nechcete-li nebo nemůžete tuto částku vrátit, doporučuji auto využívat pro otcovy potřeby i nadále a nebudete muset nic vracet.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4942 | 2017-06-20 19:37:23 | kategorie 9
Vrácení DPH postižené osobě
Tisk

Dobrý den, 

v minulosti jsme čerpali nárok na vrácení DPH ze zakoupeného vozu pro osobu s postižením §85 ZDPH od FÚ. Nyní (2017) budeme automobil prodávat. Musíme vrátit DPH zpět Finančnímu úřadu? Děkuji. 

Odpověď - 2017-06-21 08:57:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle zákona o dani z přidané hodnoty § 85, odst. 3, se daň vrací osobě se zdravotním postižením za jedno motorové vozidlo jí dodané v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

 

Pokud auto prodáte dříve, než po uplynutí 5 let, ale i po uplynutí této doby, daň vracet finančnímu úřadu nemusíte. Finanční úřad Vám již jednou DPH vrátil z důvodu zdravotního postižení, a proto se vracet nemusí. Zde je samozřejmě mít na mysli, že si nemůžete zažádat o vracení daně z dalšího vozidla dříve, než Vám vyprší pětiletá lhůta. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4922 | 2017-05-19 10:37:34 | kategorie 9
koupě os.vozu
Tisk

Zdravím, je možné koupit starší osobní automobil s úpravou pro invalidy od soukromé osoby?

Příspěvek na pořízení motorového vozidla byl přiznán. Předpokládám, že odečet DPH není možný. Nebo je nutné koupit vůz přes autobazar?  Děkuji.

Odpověď - 2017-05-22 09:16:05
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

i v případě, že Vám byl přiznán od ÚP příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky na pořízení motorového vozidla, si můžete vozidlo zakoupit od soukromé/fyzické osoby. Podmínkou je, abyste následně Úřadu práce doložil kupní smlouvu a daňový doklad, kterým příjemce potvrdí, že od Vás peníze přijal.

 

Správně uvádíte, že nebude možné žádat o vrácení DPH, protože fyzická osoba DPH neodvádí.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4898 | 2017-05-01 19:50:50 | kategorie 9
priznaná částka na pořízení mv
Tisk

Dobrý den obracím se na vás s žádostí o radu.Mému otci byla přiznána částka na pořízení mv ale provozovatelem budu já dotaz zní jestli při koupi vozu musí být přítomen k podpisu kupní smlouv mv, pojištění mv,k případnému potvrzení vystavení možného odpočtu dph?Co vše má nebo musí být psáno a papírové napsáno na majitele a co na provozovatele po koupi ojetého mv z bazaru s odpočtem dph ? 

Odpověď - 2017-05-03 13:08:01
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

ve všech dokumentech ke koupi auta a přiznání příspěvku musí figurovat otcovo jméno. Jediné, co uzavřete na své jméno je pojištění vozidla - povinné ručení, popř. i havarijní pojištění.

Zákon jasně stanovuje, že příjemce příspěvku musí být majitelem vozidla. V opačném případě by mohlo dojít k odebrání příspěvku, resp. k jeho vrácení.

Jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

  • nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky
  • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
  • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce
  • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat
  • se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla
  • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
  • se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.
S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4890 | 2017-04-18 08:02:42 | kategorie 9
Darovací smlouva
Tisk

Dobrý den, sháním si finance na léčbu nehrazenou zdravotní pojišťovnou. Může si firma vytvořit vlastní darovací smlouvu - kde předmětem budou finance na mou léčbu a uplatnit tak slevu na dani? I když tedy bude darovací smlouva pro FO (tedy mně)? Jsem povinná poté vše dodat k daňovévu přiznání? Jsem ID ve 2.stupni. 

 
 
Děkuji za odpověď 
Odpověď - 2017-04-19 12:27:22
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

darovací smlouvu si může vytvořit firma sama. Smlouvu si můžete vytvořit i Vy sama (vzor zde). Darovací smlouva musí obsahovat: kdo je dárce a kdo obdarovaný, na jaké účely má být dar použit, výše daru a datum, kdy došlo k převzetí daru.

Uplatnit slevu na dani může právnická osoba (firma), jestliže poskytla dar fyzické osobě uvedené v zákoně O daních z příjmu 586/1992 v
odst. 1. § 15: poskytující zdravotní služby nebo provozující školy nebo školská zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat nebo fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Aby firma slevu na dani mohla uplatnit, zákon předpokládá, že úhrnná hodnota daru bude alespoň 1 000 Kč nebo přesáhne 2 % jejich základu daně. V součtu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

 

Příjmy z darů jsou osvobozeny od daně z příjmu v případě, že hodnota, nebo součet hodnot od jednoho dárce, nepřesáhne za rok částku 15 000,- Kč.

Příjmy z darů jsou také osvobozeny od daně z příjmu, pokud platí dle zákona 586/1992 § 4a písmeno j), že poplatník, který dar nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

S pozdravem Jitka Nosková, DiS.
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4887 | 2017-04-11 11:27:26 | kategorie 9
Vraceni DP u pomucky motorove vozidlo
Tisk

Dobry den,

chceme pro postizenou dceru zadat o prispevek na pomucku/motorove vozidlo. V pripade ze nam bude uznana mame narok na vraceni DPH. 

Otazka zni zda na vraceni DPH mam narok pouze v pripade noveho vozidla, nebo i v pripade zakoupeni vozidla ojeteho nebo predvadeciho?

Dekuji

Odpověď - 2017-04-12 15:59:14
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle zákona o dani z přidané hodnoty lze vrátit DPH při nákupu motorového vozidla osobě se zdravotním postižením i v případě, že se jedná o vozidlo starší. Zde je však třeba připomenout, že když kupujete nové auto, pak se DPH vrací z celkové částky vozidla. Pokud však budete kupovat auto z bazaru, pak se DPH vrací pouze z rabatu autobazaru, což je značný rozdíl.

 

Pokud chcete vracet DPH u staršího vozidla z celkové částky vozidla, musí obchodník (autobazar) v daňovém dokladu uvést, že uplatňuje daň ve zvláštním režimu, cože autobazary často neví a nedělají. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4886 | 2017-04-11 07:45:47 | kategorie 9
Na co je nárok.
Tisk

Dobrý den. 

Dcera má 1 stupeň pnp. Má dětský autismus a lehkou mentální retardaci. Má krom peněz nárok ještě na něco jiného?

 

Děkuji Minika

Odpověď - 2017-04-12 10:55:57
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

můžete si například na Úřadu práce zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). Tento průkaz umožní některé výhody dle toho, který typ průkazu Vám bude přiznán. Nárok na tento průkaz má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Přiznávané diagnózy najdete na našich stránkách v inforamcích o průkazech OZP.  Více najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud Vám bude přiznán průkaz OZP ve formě ZTP nebo ZTP/P můžete si zažádat následně o příspěvek na mobilitu.

Také je možné si zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcky.

Můžete si požádat o vydání Euroklíče. Jedná se o speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se zdravotním postižením, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (např. vozíčkáře), a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení.

Je možné využít ve Vašem okolí podpory organizací poskytující například odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, službu rané péče, asistenční službu apod.

 

Dále doporučuji obrátit na některou z organizací, zaměřující se na podporu osob s autismem, Tyto organizace mají dlouholeté zkušenosti a ví, co specifického je pro lidi s PAS potřeba. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4880 | 2017-04-05 09:06:38 | kategorie 9
Pořízení automobilu z příspěvku a dítě ZTP/P
Tisk

Zdravím Vás,

prosím o informaci, zda je ještě nutné získat souhlas soudu se zapsáním dítěte jako vlastníka osobního automobilu do technického průkazu pořízeného z příspěvku na zvláštní pomůcku nebo zda už byla tato povinnost zrušena?

a druhý dotaz, nevíte, zda existuje nějaké výhodné havarijní pojištění pro osoby ztp/p? výše pojistky mě nepříjemně překvapila :(

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-04-05 14:15:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

soudem schválený zápis do technického průkazu auta mít již nemusíte. Musíte mít ovšem souhlas s nákupem automobilu, protože nejde o běžný nákup.

Co se týče pojištění s tím Vám bohužel nemůžeme pomoci, musíte si projít různé nabídky najít tu nejvhodnější. Některé pojišťovací pojišťovny průkazy OZP zohledňují případnou slevou. Není to ovšem povinnost, pouze určitý benefit.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4878 | 2017-04-03 20:21:22 | kategorie 9
narok na vymenu auta a uprava terenu
Tisk

dobry den

chci se zeptat zda mužu zažadat znova asi po třech letech o přispevek na vozidlo pro ztp/p jelikož vozidlo ktere jsme koupili za přispevek 100 000kč se začina stale porouchavat a opravy začinaji byt neunosne.:(

a ješte jeden dotaz prosim :ma zttp narok na upravu terenu kolem domu aby se mohl pohybovat vozičkem.

 

na uřadech jsou nekdy docela neochotni uřednici tak nam řeknou akorat ne a naschledanou :(

(starame se z manželkou a 2 detma o strejdu ktery je ztp/p a každa pomoc je dobra)

dekuji za odpoved

Odpověď - 2017-04-04 10:13:34
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

o příspěvek na zvláštní pomůcku na zakoupení motorového vozidla si samozřejmě můžete požádat i po třech letech. Měl byste však vědět, že příspěvek se přiznává na období 10 let, a proto budete muset vracet poměrnou část příspěvku. Jestli jste dostal 100 tisíc a auto máte cca 3 roky, pak budete muset vrátit přibližně 70 tisíc. Úřad práce Vám tuto vratku spočítá přesně na koruny.

S tím také souvisí skutečnost, že pokud jste si nechal vrátit od Finančního úřadu DPH z nákupu vozidla, pak nárok na další vrácení DPH máte až po 5 letech, takže této výhody byste nyní nemohl využít.

 

V případě dotazu na úpravu terénu musím uvést, že takový příspěvek neexistuje. Dle prováděcí vyhlášky k zákonu o dávkách pro osoby se zdravotním postižením lze žádat na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.). Úpravu terénu kolem domu zde zahrnuty nejsou.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.