login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Dotaz č. 4866 | 2017-03-24 06:17:01 | kategorie 9
Příspěvek zaměstnavateli na OZZ-oprava
Tisk

Dobrý den.

Jen chci doplnit  svůj předchozí dotaz. Navýšení je samozřejmě o 700kč nikoliv o 1500kč jak jsem mylně uvedl. Stále mě ale zajímá, proč se netýká i OZZ. Nejen že příspěvek na OZZ je celkově nižší, ale jestliže nedojde ani k jeho navýšení současně s navýšením minimální mzdy, ještě více to stěžuje situaci OZZ na trhu práce.

Přeji pěkný den.

Odpověď - 2017-03-27 07:22:10
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

je mi líto, ale o informace ke změnám/novelám zákonů se musíte obrátit na legislativní odbor NRZP. E-poradna, na kterou jste dotaz zaslal je spravována poradci z brněnské poradny, kteří odpovídají na dotazy odborného sociálního poradenství. Na odpovědi k dotazům ke změnám legislativy nemáme potřebné kompetence. Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4865 | 2017-03-23 13:11:06 | kategorie 9
Příspěvek zaměstnavateli na OZZ
Tisk

Dobrý den.

Dnes nám přišlo do firmy oznámení z ÚP, že jde do senátu návrh na navýšení příspěvku zaměstnavateli OZP o 1500kč. Toto se však údajně netýká osob zdravotně znevýhodněných. Jelikož jsem osobou zdravotně znevýhodněn zájímalo by mne jak je to možné, když OZZ jsou také OZP. Jestli že NRZP zastupuje všechny OZP, co udělala pro to aby nějaké navýšení připadlo i na OZZ?

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Odpověď - 2017-03-27 07:21:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

je mi líto, ale o informace ke změnám/novelám zákonů se musíte obrátit na legislativní odbor NRZP. E-poradna, na kterou jste dotaz zaslal je spravována poradci z brněnské poradny, kteří odpovídají na dotazy odborného sociálního poradenství. Na odpovědi k dotazům ke změnám legislativy nemáme potřebné kompetence. Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4858 | 2017-03-13 13:26:58 | kategorie 9
Příspěvek na nákup automobilu
Tisk

Dobrý den,

jsem držitelem průkazu ZTP a v prosinci 2016 jsem si požádal na Úřadu práce v Českých Budějovicích o poskytnutí příspěvku na nákup osobního automobilu.

Žáost o příspěvek jsem podal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již po třetí.

V roce 2005 jsem na nákup obdržel příspěvek ve výáši 100 tis. Kč na období 5 let.

V roce 2011 jsem podobný příspěvek obdržel ve výši 80 tis. Kč rovněž na 5 let.

V současném rozhodnutí mi byla přiznána částka 120 tis., ale dle současného zákona na období 10 let.

Podotýkám, že moje současné finanční situace se nikterak proti minulému období nezlepšila,byl jsem v invalidním důchodu jako nyní již ve starobním a pouze se zhoršil můj zdravotní stav.

Odůvodnění v rozhodnutí zmiňuje pouze odkaz na současný zákon, který je údajně odlišný od zákona předcházejícího, proto mi byly přiznána již uvedená částka. Tento příspěvek mi jeví jako nízký, vzhledem k délce doby využitelnosti vozidla na 10 let, kdy jsem zakoupil vozidlo dražší, aby mělo možnost požadované délky využívání.

Prosil bych o Váš názor na můj dotaz, příp. radu, jak bych měl dále postupovat.

Za Vaši odpověď děkuje Antonín Kolář, nar. 17.6.1947, Č. Budějovice

 

 

 

Odpověď - 2017-03-15 08:31:30
Aktualizace - 2017-03-15 08:32:22
Tisk

Dobrý den,

způsob stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) je upraven odlišně od jiných pomůcek a také od posuzování předchozího.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanoví s přihlédnutím k:

·         četnosti a důvodu dopravy

·         k příjmům osoby a příjmům osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu

·         k celkovým majetkovým poměrům dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 

 

Posloupnost uvedených kritérií (četnost dopravy, příjem, sociální a majetkové poměry) dovozuje jejich význam pro stanovení výše dávky.

Četnost a důvod dopravy hodnotí krajská pobočka dle následujících posloupností (nejdůležitější důvody, které budou mít pozitivní vliv na výši dávky, jsou uvedeny odshora):

 

1.       Doprava do zaměstnání, školy, předškolního zařízení, zařízení sociálních služeb apod. v zásadě „každodenního“ charakteru.

2.       Doprava do zaměstnání, školy, předškolního zařízení, zařízení sociálních služeb apod., která nemá charakter každodenní, ale jde např. o dopravu do týdenního stacionáře apod.

3.       Obstarávání nákupů a dalších osobních záležitostí, návštěvy lékaře vyplývající z dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (nikoli v důsledku běžné nemoci) apod. alespoň 1x týdně.

4.       Doprava uvedená v bodě 3 realizovaná v menší intenzitě a doprava související s volnočasovými aktivitami (výlety, návštěvy příbuzných apod.).

Příjem se hodnotí dle zákona o životním a existenčním minimu. Obecným pravidlem je, že se zvyšujícím se příjmem „klesá výše dávky“. Nicméně na otázku příjmu je třeba pohlížet poněkud komplexněji. Krajská pobočka nemůže přijmout automatické pravidlo, že čím nižší příjem, tím vyšší dávka, a to zejména tam, kde je výše příjmu natolik malá, že reálně neumožní efektivní využívání motorového vozidla či je v logickém rozporu s uváděnou četností dopravy.

 

Celkové sociální a majetkové poměry se hodnotí dle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Při hodnocení celkových sociálních a majetkových poměrů se krajská pobočka zaměří na další vlastněná a užívaná motorová vozidla. V dané souvislosti může krajská pobočka také brát v potaz, kdo motorové vozidlo, na které je žádán příspěvek, řídí a kdo ho bude (k jakým účelům) dále využívat. Stejně tak může krajská pobočka vzít v potaz cenu vozidla, které má být zakoupeno, a možnost uplatněné vrácení daně z přidané hodnoty osobám se zdravotním postižením.

Odkaz na zákon o pomoci v hmotné nouzi neznamená, že by osoba byla „nucena“ prodávat majetek apod. Provázanost obou zákonů je pouze vodítkem pro posouzení, jaké jsou celkové sociální a majetkové poměry konkrétní osoby.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000 Kč. Přiznání dávky v této částce by mělo být spíše výjimkou; dávka v maximální výši by měla být přiznána pouze v odůvodněných případech. Vždy by mělo jít pouze o osobu, u které je četnost dopravy na úrovni dopravy do zaměstnání, školy, předškolního zařízení, zařízení sociálních služeb apod. v zásadě „každodenního“ charakteru.

Stanovení výše příspěvku je nezbytné posuzovat vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci žadatele a na dobu, po kterou je příspěvek poskytován!

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4851 | 2017-03-02 20:21:07 | kategorie 9
nový výpočet za teplo
Tisk

Dobrý večer, dnes nám bylo doručeno vyúčtování za teplo a teplou a studenou vodu. Vždy jsme dobírali. Jsme s manželem v důchodu. Máme doplácet skoro 3000,- Kč. Potraviny zdražují a co nám bylo přidáno na důchod je výsměch. Nyní kde máme vzít na doplatky za léky. Museli bychom se domluvit s ostatními aby také šetřili na teple ale to nevidím reálně. Co máme dělat. Děkujeme Novákovi

Odpověď - 2017-03-06 13:29:12
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

doporučujeme Vám navštívit úřad práce a informovat se na dávky pomoci v hmotné nouzi. Je možné si zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc, která by pokryla doplatek za teplo. K dalším dávkám pomoci v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Dále je možné se informovat o příspěvku na bydlení, který spadá do státní sociální podpory a přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Bohužel Ván nemůžeme říci, zda budete mít na uvedené příspěvky nárok, proto se obraťte na příslušný úřad práce, kontakty můžete najít zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4843 | 2017-02-21 02:46:28 | kategorie 9
Příspěvek na automobil
Tisk

Dobrý den,

zajímalo by mně,co všechno se započítává do majetku společně posuzovaných osob při výpočtu výše příspěvku na pořízení nového automobilu pro zdravotně postiženého,který jinak splňuje veškerá kriteria nároku na tento příspěvek.

Započítává se i hodnota starého automobilu,na který byl v minulém období poskytnut příspěvek na pořízení motorového vozidla ve výši 100 000,-Kč?.Tento automobil bude samozřejmě prodán a peníze budou použity na koupi nového automobilu společně s přiznaným novým příspěvkem.pořizovací hodnota nového vozu bude cca 500 000 Kč.

                         děkuji za odpověď                    Zdenek

Odpověď - 2017-02-21 08:29:59
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den Zdenku,

výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimua k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. Přiznání dávky v této částce by mělo být spíše výjimkou; dávka v maximální výši by měla být přiznána pouze v odůvodněných případech. Vždy by mělo jít pouze o osobu, u které je četnost dopravy na úrovni dopravy do zaměstnání, školy, předškolního zařízení, zařízení sociálních služeb apod. v zásadě „každodenního“ charakteru.

Celkové sociální a majetkové poměry se hodnotí dle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Při hodnocení celkových sociálních a majetkových poměrů se krajská pobočka zaměří na další vlastněná a užívaná motorová vozidla. V dané souvislosti může krajská pobočka také brát v potaz, kdo motorové vozidlo, na které je žádán příspěvek, řídí a kdo ho bude (k jakým účelům) dále využívat. Stejně tak může krajská pobočka vzít v potaz cenu současného vozidla a jeho prodejní cenu zohlednit, dále cenu vozidla, které má být zakoupeno, a možnost uplatněné vrácení daně z přidané hodnoty osobám se zdravotním postižením.

Pro účely tohoto zákona se celkovými sociálními poměry rozumí podíl rodiny na trvání stavu hmotné nouze, do kterého se osoba dostala. Při posuzování celkových sociálních poměrů příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje také využívání jiného než vlastního majetku, které umožňují zpravidla osoby blízké.

Pro účely tohoto zákona se celkovými majetkovými poměry rozumí hodnota movitého a nemovitého majetku vycházející z jeho zjištěné ceny, kterého lze využít ihned, popřípadě po určité době, pro zvýšení příjmu, a to jak krátkodobě k překlenutí přechodného stavu hmotné nouze, tak dlouhodobě, pokud nelze využít jiné možnosti. Z movitého a nemovitého majetku, uvedeného ve větě první, je vyloučen majetek, jehož prodej nebo jeho jiné využití nelze po osobě vyžadovat. Pokud jde podle poměrů osoby o běžný nemovitý nebo movitý majetek, jehož hodnota je zjevně nízká nebo naopak tak vysoká, že nelze mít pochyby o tom, že majetkové poměry nebrání přiznání dávky nebo naopak jsou na překážku přiznání dávky, nemusí být jeho cena zjišťována.

 

Z uvedeného je zřejmé, že žádný taxativně vymezený seznam majetku se při posuzování nároku na příspěvek na pořízení motorového vozidla v zákonu neuvádí. Co a jak bude v případě majetku započteno, bude v metodických pokynech pracovnic úřadu, které ovšem nemáme k dospozici.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4835 | 2017-02-13 21:08:12 | kategorie 9
pomoc ve stáří
Tisk

Dobrý večer, mám známého který je v důchodovém věku a nemá nárok na starobní důchod, nedostatek odpracovaných let. Dostane alespoń nějakou hmotnou nouzi nebo něco podobného. Na doplacení let nemá. Je bez prostředků. Děkuji Faltýnek.

Odpověď - 2017-02-14 10:28:33
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel nejsme schopni říci, zda Váš známý má na podporu nárok. Pán musí zajít na úřad práce oddělení státní sociální podpory. Úřednice s pánem situaci probere, vyplní formuláře a následně, po doložení všech potřebných dokladů, se mu vypočte, zda má na pomoc nárok či nikoli. V případě, že nedostačují dávky státní sociální podporu, řeší se pomoc v hmotné nouzi.

Doporučte tedy pánovi, aby navštívil příslušný úřad práce dle místa trvalého bydliště. Obecné informace o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi naleznete na stránkách MPSV, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4833 | 2017-02-08 13:10:01 | kategorie 9
Sluchadlo
Tisk

Dobry den rad bych vedel jak je to s prispevkam na zakoupeni zvlastni pomuck sluchadla. Dle mych inflo a dle zakona 329/2011 odst.b bych mel mit narok na prispevek na zakoupeni sluchadla kde je avizovano ze nehradili zdravotni pojistovna v plnem rozsahu mel bych i vzhledem k postizeni mit narok na prispevek. Moje postizeni je trvala prakticka hluchota dle Fowlera dx100% sin 100% celkove 100%. Ja potrebuji sluchadlo ktere by me pooomohlo a ktere stoji kem 30tisic a na urade me nebyli ochotni ani vydat formular ze nemam narok ale dle zakona.  Pripade ze neni hrazeno v ne vysi zdrav.pojistovnou bych narok na prispevek mel mit! Muzete se prosim ktomu vyjadrit? Mam vrozenou. Adu a chronicky zanet obou usi. Dekuji za vasi odpoved. Josef 

 

Odpověď - 2017-02-10 10:59:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den Josefe,

těžké sluchové postižení se, které odůvodňuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy. To je samozřejmě pravda. Přesto lze z Úřadu práce přispět pouze na pomůcky, které uvádí prováděcí vyhláška.

Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám jsou uvedeny v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky 388/2011 Sb. a jsou to tyto:

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:

a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,

b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,

c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:

       individuální indukční smyčka.

 

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:

a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:

a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,

b) signalizace telefonního zvonění,

c) telefonní zesilovač.

V uvedeném seznamu není sluchadlo nikde uvedeno, a proto příspěvek na něj nelze od Úřadu práce žádat. Naopak sluchadla do určité částky proplácí zdravotní pojišťovna. I zde však platí, že zdravotní pojišťovna hradí jen pomůcky v základním provedení, a jak jsem se díval, tak to jsou částky kolem 10 tisíc a sluchadlo pro kostní vedení do 22 tisíc. Zbylou částku je třeba si uhradit ze svého, a pokud nemáte dostatek prostředků, měl byste se obrátit na nadace, které na pomůcky přispívají, např. tyto

http://www.hest.cz/hestia/etela/#.UuUEIxBNyM8

http://www.kontobariery.cz/home.aspx

http://www.vize.cz/

http://www.detskymozek.cz/

http://www.vdv.cz/uvod/

http://www.krasapomoci.cz/

https://www.nadacnifondjt.cz/

 

https://www.agrofert.cz/spocitano/nadace-agrofert

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4826 | 2017-01-31 07:57:05 | kategorie 9
Davky přispěvky
Tisk

Mám neustálé bolesti hlavy od krční páteře. Moje zaměstnání k bolestem  napomáhá. Chci jít na 4 hod pracovní poměr, ale finančně potřebuji pomoc. Mám nárok na soc. příspěvek

Odpověď - 2017-02-02 09:20:07
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zda máte, či nemáte nárok na sociální příspěvky, bohužel nejsme schopni posoudit. Tyto dávky a příspěvky se posuzují dle příjmu.

Mohlo by se jednat o životní a existenční minimum, popř. příspěvek na bydlení. Informace o těchto dávkách lze najít na stránkách MPSV.

Dále Vám doporučuji zvážit podání žádosti o invalidní důchod, zvláště pokud Vám zdravotní stav nedovoluje pracovat. Žádosti o ID se podávají prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení. Pro přiznání ID je zapotřebí splnit dvě kritéria - dobu pojištění a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Dobu pojištění lze zjistit zasláním Informativního osobního listu důchodového pojištění. Dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav s Vámi probere Váš lékař. Můžete konzultovat v návaznosti na vyhlášku č. 359/2009 Sb., určující míry poklesu pracovní schopnosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4825 | 2017-01-30 16:38:20 | kategorie 9
Doložení využití příspěvku na stavbu plošiny
Tisk

Dobrý den,

potřebovala bych poradit, protože nevím, co mám dělat. Dostala jsem od ÚP příspěvek na el.venkovní zdvihací plošinu. Po převzetí plošiny jsem na ÚP doložila výpis z mého účtu (ten požadovali), že celá částka opravdu byla poslána firmě, která mi dodala plošinu + předávací protokol, že jsem plošinu opravdu převzala. Nicméně paní pracovnice chce ještě kupní smlouvu, kterou ale od firmy nemám (dodala jsem závaznou objednávku i fakturu) a pořád chce po mné nějaké potvrzení, že jsem doplatila zbytek částky plošiny, tj. 5%, které jsem si doplácela pomocí nadace. Od nadace mám darovací smlouvu, nadace peníze posílala přímo na účet dodavateli, takže já zase od toho nemám žádný doklad. Má sociální pracovnice vůbec právo po mně požadovat doložení toho, jakým způsobem jsem si já sama doplatila zbytek částky plošiny? V poučení stojí, že musím doložit, že jsem příspěvek neze zbytku využila na jeho účel - to jsem doložila tím výpisem z účtu a předávacím protokolem. Fakt nevím, kde mám shánět nějaká další potvrzení. Nehledě na to, že už jsem tam byla 3x jen kvůli tomuto problému (prý nesmím nic poslat elektronicky). Prosím, poraďte, zda vůbec má úřednice právo na toto "potvrzení". Děkuji a zdravím.

Odpověď - 2017-02-02 09:20:17
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

k žádosti o příspěvek ne nutné doložit, mimo jiné, druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Toto jste udělala.

Dále je žadatel povinen, opět mimo jiné, prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu. K prokázání těchto skutečnosti slouží faktura a výpis z účtu, potvrzující úhradu faktury. Jelikož jde o částečnou úhradu, je možné úhradu zbývající části doložit pouze darovací smlouvou.

S úřadem jste zcela jistě uzavírala smlouvu o poskytnutí příspěvku. Podívejte se tedy co vše je nutné doložit k splnění této povinnosti.

Prokázat rozhodné skutečnosti jste povinna do 8 dnů. Pokud si nejste jistá, co vše doložit a smlouvě to nenajdete, projednejte tyto skutečnosti s pověřenou úřednicí.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4818 | 2017-01-21 19:18:55 | kategorie 9
kompenzační pomůcky-mám na něco nárok?
Tisk

Dobrý den. Z důvodu těžkého postižení plic(CHOPN, ASTMA) a srdce jsem dkázán na invalidní vozík s nutnou výpomoci druhé osoby. Mám přiznán ID 3. stupně a ZTP. Chtěl bych si požádat o příspšvek na pořízení plošiny. Nikde však nevidím, na co mám, jako těžce pohybově postižená osoba odkázána na invalidní vozík a k tomu ještě za nutné pomocí druhé osoby, nárok. U všch lékařů mám poznámku o dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, těžkém omezení pohyblivosti, odkázanosti na invalidní vozík s nutnou pomocí druhé osoby. Předpokládám, že bych měl mít jako vozičkář alespoň na něco nárok. Pokud ne, kdy bude tato veřejně viditelná diskriminace odstraněna? Děkuji. 

Odpověď - 2017-01-23 10:00:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle prováděcí vyhlášky k zákonu o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, lze příspěvek na schodišťovou plošinu poskytnout osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. Konkrétní postižení, na která se příspěvek poskytujete, uvádím zde

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

Máte-li dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a potřebujete nějakou pomůcku či příspěvek, je třeba se informovat, zda takový příspěvek či pomůcka vůbec existuje, a jestli ji můžete s Vaším postižením získat. Od toho jsou instituce či neziskové organizace, aby Vám při jejich získání poskytly radu.  

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.