login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7
Dotaz č. 5223 | 2018-04-05 15:50:49 | kategorie 8
ponechání starého mech. vozíku
Tisk

Dobrý den. Před časem (r. 2017) se snad někde objevila informace, podle které je u vozíčkáře, používajícího jen mechanocký vozík možné po získání nového mechanického vozíku ponechat si i ten starý a jak při tom postupovat. Můžete mi prosím sdělit zdroj či oficiální znění této informace, pokud existuje (vyhláška apod.)? Děkuji.

Odpověď - 2018-04-10 12:18:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

domnívám se, že máte na mysli informaci o převodu zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištěnce, kterou vydal předseda NRZP pan Mgr. Václav Krása v září 2017.

V této informaci se dozvíte o jednání mezi NRZP a VZP ohledně "dohody o narovní "a dále zde najdete , jak docílit toho, aby vám vozík (případně jiný ZP) byl dán do osobního vlastnictví. 

Jedná se o informaci č. 72 -2017, kterou najdete na našich webových stránkách www.nrzp.cz

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5170 | 2018-02-07 16:05:14 | kategorie 8
asistenční pes na ZŠ
Tisk

Dobrý den,

syn ( porucha aut. spektra a jiné) bude mít asistenčního psa. Hlavním úkolem tohoto psa bude psychická podpora, pomoc při zvládání stresu a nutkavého chování. Bylo nám doporučeno, aby pes trávil se synem co nejvíce času, pokud možno i ve škole. Doporučila to lékařka, organizace pro výcvik psa i pracovnice NÚV kam docházíme. Syn je schopen sám se o zvíře postarat ( povely, venčení). Když jsem se předběžně zeptala ve škole ( běžná ZŠ) bylo mi okamžitě sděleno, že s tím by vedení nesouhlasilo. Jako důvod uvedli případné alergie ostatních dětí, hygienu a strach z toho, že budou protestovat jak učitelé, tak i rodiče dětí. 

Co mohu udělat pro to, aby pes mohl do školy docházet? Syn bude mít pravděpodobně asistenta pedagoga ( letos má, psa bude mít zřejmě za cca půl roku až rok). Zdá se mi, že se našla pouze tvrzení PROTI, ale není zde vůle hledat PRO. Paní ředitelka je jinak velmi vstřícná a milá, toto ale odmítla ihned.

Děkuji za případnou odpověď

Odpověď - 2018-02-08 13:29:24
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

s asistenčními psy ve školách je to bohužel komplikovanější, protože pro jejich vstup do škol není opora v zákoně a vše tak závisí na domluvě mezi Vámi a vedením školy. Co se týče alergií, tak někteří rodiče postupují tak, že obejdou ostatní rodiče s písemným potvrzením, že jim pes ve třídě nevadí, to bych viděl jako první krok k obměkčení paní ředitelky.

Dále můžete zkusit navrhnout přechodné období, kdy by se po určitou dobu zkusilo, zda je pes ve škole přínosem, nebo naopak problémem. Po uplynutí oné doby si můžete znovu s paní ředitelkou sednout a vyhodnotit, co dál. Případně by bylo dobré, informovat se na nějaké škole, kde již asistenčního psa mají, mohli by tím pádem předat své zkušenosti Vaší škole.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5052 | 2017-10-08 18:44:18 | kategorie 8
Exekuce
Tisk

Dobrý den, člen rodiny je na invalidním vozíku.Chtěl by si pořídit s příspěvkem na motorové vozidlo nové auto a sloužilo by na přepravu, ale má na sebe exekuci.Může mu být auto odebráno?Jelikož mu přispějeme na nové auto, mohou mu jej odebrat v případě úmrtí? Děkuji vám za odpověď. 

Odpověď - 2017-10-11 09:16:00
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

auto zakoupené z příspěvku na zakoupení kompenzační pomůcky (automobilu), by zabaveno být nemělo, mělo by být z výkonu rozhodnutí vyjmuto a bráno jako speciální kompenzační pomůcka usnadňující handicap.

Avšak praxe může být i taková, že exekutor auto zabaví a Vy (potažmo majitel auta) se budete muset obrátit nejprve na exekutora a dokázat, že auto slouží jako kompenzační pomůcka a doložit zdravotní omezení majitele (lékařskými zprávami, posudkem o invaliditě, ověřenou kopií průkazu ZTP apod.), dále rozhodnutím úřadu práce o přiznání příspěvku a počkat, zda exekutor tuto Vaši námitku uzná. Případně máte možnost obrátit se na soud s takzvanou vylučovací žalobou, kterou se lze domoci vyloučení majetku z nařízené exekuce.

V případě úmrtí příjemce příspěvku na motorové vozidlo nevzniká pozůstalým vůči úřadu práce oznamovací povinnost. Není nutné ÚP kontaktovat, protože nežádáte o nový příspěvek. Nevracíte žádnou poměrnou část přiznaného příspěvku. To znamená, že auto nebude odebráno. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5050 | 2017-10-07 09:12:47 | kategorie 8
VZP-mechanický vozík
Tisk

Dobrý den, obracím se na vás s žádostí o pomoc. Mám těžce zdravotně postiženého syna s diagnozou DMO spastická forma všech končetin. Je mu 27 let, měří asi 165cm a váží 60kg. Mě je 50 let a manželovi 53. Začátkem června 2017jsme poslali VZP žádost o nový speciální mechanický vozík a jeho příslušenství, který jsme si vybrali a nechali zaměřit firmou Medicco. Všechny námi vybrané komponenty VZP hradí. Protože syn má to nejtěžší postižení, sám nechodí, nesedí, nenají se, nepřevleče, prostě nic, musí mít vozík, který lze napolohovat, má  opěrku,mezinožní klín, boční peloty proti přepadnutí, astavitelný  úhel nožní stupačky atd. Cena se v nabídce vyšplahala na 100.000,- plus nějakých deset doplatek pacienta.Stím jsme souhlasili. VZP však poslala první zamítavou odpověd, že je vozík příliš drahý a máme si vybrat jiný. Při odvolání jsme sme s tím nesouhlasili a paní doktorka znovu všechno zdůvodnila, proč tento a proč jednotlivá příslušenství. Druhá zamítavá odpověď VZP následovala vzápětí a v ní byly pojišťovnou vybrané tři vozíky, která podle nich splňovala stejná kritéria a byly levnější. Žijeme na vesnici a já syna převážím na cerifikované rampě připoutaného na vozík, protože přesun do auta na sedadlo nebo otočnou sedačku (využívali jsme ji před namontováním rampy) už vzhledem k jeho velikosti a váze nebyl možný, rozhodla jsem se tedy, že všechny 3 nabízené vozíky prověřím, zda-li je možné při jejich převozu použít rampu anechat na nich syna sedět. Ve všech třech případech přišla zamítavá odpověď, vozíky nemají certifikát do zádržných systému a vozíčkář se z nich musí před jízdou ve vozidle sundat. Tuto korespondenci jsem znovu poslala VZP s tím, že ani jeden nám nevyhovuje z důvodů přepravy a bezpečnosti. Podotýkám, že sociální odbor nám API rampu za 200.000,- určenou pro přepravu vozíčkáře schválil a zaplatil protože tento převoz při místním šetření zhodnotil jako jediné možné řešení. Tento pátek mi přišla od VZP 3 zamítavá odpověď cituji "Z dokumentace vyplývá, že není objktivní důvod se domnívat, že by pojištěnec nemohl být přepravován v automobilu jiným než uvedeným způsobem". Jaký mají na mysli, to už se nezmínili. Vozík, který jsme si my vybrali samozřejmě kritétia pro převoz na rampě splňuje, stejně jako ty zdravotní. Nezlobte se že do píšu, ale toto už mě zavání jako ukázka moci. Kdo je tady silnější? Znovu poukazují na zmíněné 3 vozíky, z kterých si máme vybrat a ty nám prý uhradí v plné výši. Tak se vás ptám, co dělat dál? Jak se bránit? Nemůžeme přeci mít dalších 5 nebo 7 let vozík, který nelze převážet na rampě a jak syna do auta dostaneme,když na to nemáme sílu? Děkuji za případné rady.

Odpověď - 2017-10-11 12:20:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v tuto chvíli máte několik možností. První z nich je osobní schůzka s revizním lékařem pojišťovny. Schůzku si domluvte předem, aby s Vámi mohl být i syn. Dále vezměte všechny podklady k rozhodnutí a vozíku a předložte mu své argumenty osobně. Předpokládáme, že kladné stanovisko úřadu ohledně rampy a zhodnocení jediného možné způsobu přepravy, jste v podkladech také pojišťovně doložili. Tento způsob přepravy je také zcela jistě podložen lékařskou zprávou. Je tedy vhodné tímto argumentovat a vyvrátit tak uvedenou větu revizního lékaře.

V případě, že ani po osobní schůzce Vám vozík nebude přiznán, můžete nepřiznání vozíku pojišťovnou řešit soudní cestou. Toto řešení je ovšem zdlouhavé a neřeší aktuální situaci.

Pokud jste celkově s pojišťovnou spokojeni a nechcete ji změnit. Můžete si podat žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. V žádosti bude nutné vysvětlit, proč žádáte o vozík a zamítavé stanovisko pojišťovny. Dále se můžete obrátit na různé nadace a požádat o příspěvek na zakoupení vozíku.  

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5042 | 2017-09-27 17:30:24 | kategorie 8
Elektrická trikolka
Tisk

Dobrý den prosím jak a kde žádat o finance na elektronickou trikolku pro pohybove postižené a jaké sou podmínky.Děkuji

Odpověď - 2017-10-02 16:01:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

záleží na mnoha okolnostech. Předně na Vašem zdravotním stavu a typu tříkolky. Na některé typy tříkolek přispívá i zdravotní pojišťovna, pokud na pomůcku máte nárok. 

Ze všeho nejdříve bych doporučil zajít k prodejci pomůcky, tam Vám poradí, která pomůcka je hrazena a v jaké výši. Posléze Vám pomůcku předepíše lékař, případně odborný lékař. 

Další cestou je příspěvek na zvláštní pomůcku podle zákona 329/2011 Sb. Nárok na tento příspěvek opět záleží na diagnoze a typu tříkolky. Opět bych doporučil ze všeho nejdříve kontaktovat prodejce. 

V případě, že i po využití možností příspěvku od státu a od zdravotní pojišťovny Vám stále nedostačují finanční prostředky na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis Vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4980 | 2017-07-31 11:28:14 | kategorie 8
Podložky abrisoft
Tisk

Dobrý den,

dnes jsem byl u lékaře, nechat si napsat savé podložky abrisoft a dozvěděl jsem se, že VZP už nehradí jednu denně, ale že když mi napíše 3 balíky po 25 ks, tak žádat o další mohu až po 90 dnech. Jsem quadruplegik, nepoužívám pampersky. Má můj lékař pravdu? A pokud ano, z jakého důvodu VZP preferuje používání pampersek, které taky nejsou pro každého vhodné? 

Dřív se hradily, pokud mě paměť neklame, dvě podložky na den a stejně se na ně doplácelo a doplácí značná finanční částka. Mě to připadne jako něčí dobře odvedený lobbing. 

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-08-03 13:07:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle Úhradového katalogu VZP, který je platný od 1. 8. 2017 platí (můžete si jej přečíst zde), že vám lékař může předepsat maximálně 30 ks podložek na měsíc. Cituji z metodiky: „podložky absorpční s absorpční plochou od 40cm x 60cm do 60cm x 90cm – SKP = 3 hrazeno: maximálně 30 kusů/měsíc, úhrada do výše 75% konečné ceny ekonomicky nejméně náročné varianty.“  To znamená, že vám lékař předepsal možný počet podložek na dobu 3 měsíců (90 dní). Tedy o další si můžete zažádat až po 90 dnech.

 

Bohužel nemohu posoudit, zda VZP opravdu preferuje používání „pamprsek“ oproti podložkám a zda se jedná o lobbing některé z firem. 

Doporučuji se s dotazem případně obrátit přímo na VZP. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4939 | 2017-06-12 11:12:26 | kategorie 8
plovací a plážový vozík
Tisk

Vaše jméno:  Ing. Miroslava Člupná

Váš email: miricc@seznam.cz

 

Váš dotaz:
Dobrý den,
tento dotaz se bude týkat mého manžela, který je upoután na invalidní vozík po amputaci LDK ve stehně před dvěma léty jako důsledek diabetické nohy. PDK má značně oslabenou, tudíž zvládne přesun např. na sedačku do auta, jedná se o krátkodobé vzepření se na této noze. Aby si alespoň trochu ještě užil života, rozhodli jsme se, že o prázdninách navštívíme letecky naši milovanou Mallorcu. Vše potřebné ohledně letu máme zprostředkované přes CK. Momentálně se mi jedná o to, jak ho dopravit do moře přes písečnou pláž. Zjistili jsme, že existují plážové vozíky a taky plovací vozíky. A tady, když jsme se pídili po tom, kde by bylo možné případné zapůjčení buď jednoho či druhého, jsme narazili. Nemůžu nikde dohledat, kde by bylo zapůjčení možné. Kupovat plážový vozík přes DMA se nám nechce. A tady je má otázka, zda by jste nám mohli v tomto ohledu pomoc.
Děkuji Vám předem za ochotu a vstřícnost při řešení našeho problému.
Miroslava Člupná, Jeseník
Odpověď - 2017-06-12 16:05:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle našich informací se tato situace řeší přímo na místě rekreace, resp. možnosti dostupnosti pláže pro osoby na IV. Ve Vašem případě tedy situaci řešte s delegátkou CK. Měla by Vám zjistit, zda není možné zapůjčit vozík přímo na místě, popř. jaká je přístupnost s IV do moře. Mnoho hotelů a pláži je k tomuto již přizpůsobena a není tedy nutné řešit zapůjčení jiného vozíku v ČR.

Pokud budete trvat na zapůjčení vozíku, doporučuji oslovit konkrétní společnost, která vozíky vyrábí. Většinou mají v rámci své činnosti i půjčovnu těchto vozíku. Dále se nabízejí již samotné půjčovny kompenzačních pomůcek. Podmínky půjčení se ovšem budou lišit u jednotlivých půjčoven a je nutné si také prostudovat podmínky výpůjčky.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4924 | 2017-05-24 09:22:20 | kategorie 8
Potřebná pomůcka
Tisk

Dobrý den

Mám jen dotaz. Jsem Tělesně postižený (ZTP) a na své náklady, jsem si nechal autorizovanou firmou na zakázku, vyrobit šlapací pololežící tříkolku. Elektrický vozík, který vlastním, má malý dojezd-takže používam Tříkolku. Bohužel, jak se mi už hodně často stává, mě České dráhy (CD) odmítají přepravovat přes místa, kde mají výluku, nebo nejsou vybaveny vagóny, pro přepravu zavazadel. Tříkolku uvádějí, jako kolo. I cena, přepravovaného zavazadla, se mi zda velká a CD, by měly brát v úvahu-potřebnost pomůcky. Teď se ptám-tříkolka je pro mě, velice důležitá pro přepravu. Mají CD, právo tříkolku brát jako kolo? Cítím se v cestování diskriminován!! Děkuji za odpověď..

Odpověď - 2017-05-26 10:19:35
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pátrala jsem v přepravních podmínkách Českých drah a hledala, jakým způsobem je upravena přeprava osoby s postižením a dále mě zajímalo, co je považováno za kompenzační pomůcku, dle Českých drah.

To jakým způsobem lze cestovat vlaky ČD a jak si objednat asistenci najdete zde.

V přepravních podmínkách ČD se uvádí v kapitole VIII Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace toto:

Cestující na vozíku

113.  Ve vlacích ČD lze cestovat pouze s vozíkem, který je opatřen funkční ruční brzdou k jeho bezpečnému zajištění během přepravy.

114. Cestující na vozíku mohou k přepravě ve vlacích ČD využít vozy: a) přizpůsobené přepravě cestujících na vozíku, b) umožňující bezpečný nástup, výstup a přepravu, c) služební (nesplňující standardy přepravy).

V přepravních podmínkách se nikde neuvádí, jiný prostředek než vozík s funkční ruční brzdou. Naopak na stránkách ČD – Podmínky Zvláštního jízdného ZTP a ZTP/Pse uvádí toto:  

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:

*bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. třídě, a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné

*bezplatnou přepravu vodícího psa nevidomého držitele průkazu ZTP/P v 1. i 2. třídě, jakožto jeho průvodce

*bezplatnou přepravu jednoho ortopedického vozíku nebo tomu odpovídajícího kompenzačního prostředku, přičemž skútr se za kompenzační pomůcku nepovažuje

*bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu dítě.

Zákaznická podpora ČD mi telefonicky sdělila, že opravdu není jednoznačně určeno, co přesně je myšleno odpovídajícím kompenzačním prostředkem.

Chápu, že je pro vás cestování za těchto podmínek velmi náročné. Bohužel z toho, co jsem zjistila, nevyplývá jednoznačná odpověď, zda je tříkolka odpovídajícím kompenzačním prostředkem, či nikoli. Doporučuj se obrátit přímo na České dráhy a podat podmět k vyjádření, co přesně se za odpovídající kompenzační prostředek považuje.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4833 | 2017-02-08 13:10:01 | kategorie 8
Sluchadlo
Tisk

Dobry den rad bych vedel jak je to s prispevkam na zakoupeni zvlastni pomuck sluchadla. Dle mych inflo a dle zakona 329/2011 odst.b bych mel mit narok na prispevek na zakoupeni sluchadla kde je avizovano ze nehradili zdravotni pojistovna v plnem rozsahu mel bych i vzhledem k postizeni mit narok na prispevek. Moje postizeni je trvala prakticka hluchota dle Fowlera dx100% sin 100% celkove 100%. Ja potrebuji sluchadlo ktere by me pooomohlo a ktere stoji kem 30tisic a na urade me nebyli ochotni ani vydat formular ze nemam narok ale dle zakona.  Pripade ze neni hrazeno v ne vysi zdrav.pojistovnou bych narok na prispevek mel mit! Muzete se prosim ktomu vyjadrit? Mam vrozenou. Adu a chronicky zanet obou usi. Dekuji za vasi odpoved. Josef 

 

Odpověď - 2017-02-10 10:59:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den Josefe,

těžké sluchové postižení se, které odůvodňuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy. To je samozřejmě pravda. Přesto lze z Úřadu práce přispět pouze na pomůcky, které uvádí prováděcí vyhláška.

Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám jsou uvedeny v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky 388/2011 Sb. a jsou to tyto:

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:

a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,

b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,

c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:

       individuální indukční smyčka.

 

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:

a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:

a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,

b) signalizace telefonního zvonění,

c) telefonní zesilovač.

V uvedeném seznamu není sluchadlo nikde uvedeno, a proto příspěvek na něj nelze od Úřadu práce žádat. Naopak sluchadla do určité částky proplácí zdravotní pojišťovna. I zde však platí, že zdravotní pojišťovna hradí jen pomůcky v základním provedení, a jak jsem se díval, tak to jsou částky kolem 10 tisíc a sluchadlo pro kostní vedení do 22 tisíc. Zbylou částku je třeba si uhradit ze svého, a pokud nemáte dostatek prostředků, měl byste se obrátit na nadace, které na pomůcky přispívají, např. tyto

http://www.hest.cz/hestia/etela/#.UuUEIxBNyM8

http://www.kontobariery.cz/home.aspx

http://www.vize.cz/

http://www.detskymozek.cz/

http://www.vdv.cz/uvod/

http://www.krasapomoci.cz/

https://www.nadacnifondjt.cz/

 

https://www.agrofert.cz/spocitano/nadace-agrofert

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4830 | 2017-02-06 13:53:28 | kategorie 8
aplikační pero
Tisk

Dobrý den, po zemřelé babičce nám zůstaly nepoužité diabetické aplikační pera a jehly. Nechceme je jen tak vyhodit, a můj dotaz je, zda existuje nějaké místo, kde je možné je odevzdat, aby eventuelně mohly sloužit někomu jinému.

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-02-07 10:21:53
Aktualizace - 2017-02-07 10:25:39
Tisk

Dobrý den,

 

na Vašem místě bych zkusil diabetické pomůcky udat v lékárně, pokud jsou ještě nové a zabalené.Nebo také kontaktovat Českou diabetickou společnost. 

Další možnost bych viděl v inzerci v časopisech pro zdravotně postižené, a to časopis Vozka a časopis Vozíčkář.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.