login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7
Dotaz č. 5057 | 2017-10-11 11:02:29 | kategorie 7
lékařská zpráva
Tisk

Dobrý den! Chtěla bych se zeptat, zda mohou neziskové organizace nahlížet, případně si i kopírovat lékařskou zprávu od odborného lékaře, když jim to pomůže při lepším výběru např. kompenzačních pomůcek? Děkuji

Odpověď - 2017-10-11 12:20:27
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

kdo může nahlížet do pacientovi karty najdete v zákoně 372/2011 Sb, v paragrafu 65.

§ 65 „Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií“

 (1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Pokud tedy bude mít nezisková organizace souhlas (písemný) s nahlížením do spisu pacienta. Neměl by s tím být problém.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5036 | 2017-09-21 14:04:15 | kategorie 7
parkovací místo
Tisk

Dobrý den, jsem držitelem průkazu ZTP a evropského parkovacího průkazu. Chtěl bych zažádat o vyhrazené místo k parkování. Co je k tomu, prosím, potřeba? Stačí průkaz ZTP a evropský parkovací průkaz nebo je třeba přinést i rozhodnutí z ÚP? Děkuji

Odpověď - 2017-09-25 14:38:14
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

o vyhrazené parkovací místo můžete požádat na místně příslušné obci s rozšířenou působností na odboru dopravy. Každé město si upravuje podmínky ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa odlišně. Doporučujeme předem se informovat, jak má Vaše město tyto podmínky upraveny. Například o zřízení parkovacího stání ve městě Ostrava Poruba můžete najít informace zde.

Všeobecně se dá říct, že k žádosti o parkovací místo je třeba doložit kopii platného ZTP průkazu, kopii platného parkovacího průkazu, kopii velkého technického průkazu, kopii lékařského nálezu, pokud možno z poslední doby, popisující Váš aktuální zdravotní stav. Vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

 Ještě musím upozornit, že poplatky za zřízení místa se rozlišují na poplatek za využívání veřejného prostranství (nehradíte), poplatek za řízení o povolení ke zřízení (nehradíte), a dále poplatek za samotné zřízení, resp. úhrada nákladů za vyznačení formou vodorovného (malba na komunikaci) a svislého značení (výroba dopravních značek), tyto náklady musí žadatel hradit.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5018 | 2017-09-08 09:50:31 | kategorie 7
BAXTER infusor
Tisk

Dobrý den,

mou maminku dnes propouštějí z nemocnice do domácí péče. Maminka má recidivu rakoviny, pro léčbu budou třeba baxter infusory. Podle propočtů vycházejí zhruba na 9000 korun měsíčně, což je pro naši rodinu velmi zatěžující , ovšem nemáme pro maminku jinou možnost léčby. Pojišťovna baxter infusory nehradí, nemocnice nás vybavit nemůže, praktický lékař nemá možnost bezplatného předpisu... Protože se zatím v dané problematice  příliš neorientuji, posílám základní dotaz: kam se obrátit o pomoc? Jakou má maminka možnost příspěvku na pomůcky, které opravdu potřebuje?

Děkuji mnohokrát za odpověď. MM

 

Odpověď - 2017-09-11 14:40:55
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Vaši situaci chápu, ze všeho nejdříve bych kontaktoval zdravotní pojišťovnu a pokusil se nalézt nějaké oboustranně přijatelné řešení. Každá z pomůcek je opatřena kódem, a některé pomůcky (a jejich kódy) mají alternativu, která je třeba alespoň částečným způsobem hrazena. Některé pomůcky tuto alternativu však bohužel nemají.

 

Pokud by se nepodařilo nalézt řešení v tomto směru, můžete se zkusit obrátit na různé nadační fondy pro onkologické pacienty s žádostí o pomoc s úhradou pomůcek.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5015 | 2017-09-05 17:58:46 | kategorie 7
doprovod
Tisk

Vážení,

poletím na zdravotní pobyt do Itálie z Bratislavy. Jsem ZTP, chodím krátké vzdálenosti o dvou FH. Na cestu na letiště a pak i z, si neporadím s kufrem. Jakým způsobem si mohu zajistit bezplatný doprovod v ČR a SR? Jsem z Ostravy. Děkuji

Odpověď - 2017-09-11 10:43:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

bohužel jsem nevypátrala, žádnou přepravu Ostrava - Bratislava Letiště, která by byla zadarmo. Tedy budete nejspíše muset využít služeb některého z dopravců (autobus, vlak), případně si objednat přepravu vlastní. Přímo na letišti si pak můžete zajistit asistenční službu.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě je provozovatel letiště povinen zajistit svými silami nebo prostřednictvím vybraného dodavatele asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením. O asistenční službě na letišti v Bratislavě se můžete dočíst zde. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4966 | 2017-07-19 15:25:59 | kategorie 7
EUROKLIC
Tisk

Zadam timto o zaslani soupisu WC ve Stredoceskem kraji a v Praze opatrenych zamkem s EUROKLICEM. Diky za zaslani zpravy

Odpověď - 2017-07-20 10:43:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

informace o euroklíčích naleznete na našich webových stránkách, popř. zde. Dále také na stránkách www.eurokeycz.com

Aktuální seznamy míst osazených eurozámkem naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4956 | 2017-07-11 15:12:49 | kategorie 7
autoškola pro zdravotně postižené
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné sehnat někde seznam autoškol, které provádějí výcvik pro zdravotně postižené, včetně kontaktů na ně.

Odpověď - 2017-07-12 10:58:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

seznam a kontakty na autoškoly, které provádějí výcvik pro osoby se zdravotním postižením najdete například na stránkách www.nicm.cz , stránkách Ligy vozíčkářů

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4955 | 2017-07-11 12:06:48 | kategorie 7
plošina pro vozíčkáře
Tisk

Dobrý den, obracím se na Vás jako statutární představitel bytového družstva, který udělil souhlas podnájemníku s umístěním a montáží zdvižné plošiny v našem domě z prostředků úřadu práce. Jako družstvo jsme nebyli seznámení s technickým řešením a nyní po montáži se zjistilo, že zařízení není plně funkční pro potřebu paní na vozíku. Otázka tedy zní: existuje někdo, kdo by byl schopen fundovaně posoudit správnost stavebně technického provedení a umístění plošiny s ohledem na stavební řešení vstupu do domu? Je někdo kdo v tomto ohledu chrání zájmy zdravotně postiněných? Děkuji

Odpověď - 2017-07-12 13:38:35
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

problematikou odstraňování bariér, včetně konzultací, vyjadřování se k projektům a doporučování vhodných návrhů se zabývá Národní institut pro integraci osob, na který se můžete obrátit. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4889 | 2017-04-14 13:53:19 | kategorie 7
prosba o radu
Tisk

poradnabrno@nrzp.cz
Poradna NRZP ČR

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, popř. o pomoc. Mám dva problémy. Napřed Vás seznámím se situací.
 Před šesti roky jsem měl těžký pracovní úraz a od té doby jsem kvadruplegik upoutaný na lůžko a vozík.
 Potom po čtyřech létech, po ročním pobytu v nemocnici, kde jsem byl na operaci plic (nefunkční spodní pravý lalok), jsem zůstal s tracheostomií na domácí plicní ventilaci.
 Stará se o mne manželka 24 hodiny denně, protože u pacienta s plicní ventilací musí být pořád k dispozici poučená osoba. Pomáhají ji pomocnice 5 hodin a odborné zdravotní sestry 7 hodin týdně. Abych neměl proleženiny, polohuje(otáčí) mne zhruba co 4 hodiny ve dne i v noci. Vylučování mám-moč epicistomií(do sáčku), stolici do plenek. Takto se o mne stará již přes šest roků. Rád  bych, aby jela někam na dovolenou, ale je problém co se mnou. Stejný problém by nastal, pokud by měla něco zlomeného, nebo musela do nemocnice, např. na operaci. Potřeboval bych najít nějaké zařízení (zdravotnické, sociální..), kde by mne manželka na čas \"odložila\". V zařízení by měl být personál, školený tak, aby si poradil s kvadruplegikem s tracheostomií. Měly by tam být k dispozici příslušné přístroje(dýchací, odsávací přístroj a kašlací asistent) a potřebný zdravotnický materiál. Případný chybějící přístroj mohu přivézt s sebou.
  Dříve, dokud jsem neměl tracheostomii, jsem jezdil 1x za rok na rehabilitační pobyty do Paraplete v Praze  a do Hrabyně. V té době mohla manželka odjet(na dovolenou, na návštěvu za dcerou atd.). Teď s tracheostomií mne tam asi nevezmou.Také vím, z výpisu o zaplacených úhradách ZP, že můj pobyt v nemocnici na lůžkovém zařízení stál  denně okolo 30 000 Kč, pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných denně okolo 10 000 Kč. Proto si myslím, že pobyt v domácností je mnohonásobně levnější. I proto bych byl rád, aby manželka měla možnost aspoň 1x za rok si odpočinout - zajet si na zotavenou. To je první problém.
 Protože je u mne manželka 24 hodiny denně, kromě 7 hodin týdně(3+1+3), kdy ji zastoupí odborné zdravotní sestry, chtěli jsme sehnat někoho dalšího. Dotyčná agentura již nemá volnou kapacitu, jiné zase dostatečně kvalifikované sestry. Našli jsme sestru, která má i kvalifikaci i zájem. Problém je s odpovědností. Sestra pracuje v nemocnici, která také nese odpovědnost. Podobně i sestry z agentury, agentura má potřebné pojištění a certifikáty k takové práci. Mám sestru zaměstnat? Nebo práci na dohodu? A co s pojištěním? Jestli Vás něco napadne, tak mi to prosím, napište. Problém by také vyřešilo pokud bych zemřel, to se mi ale nechce. Předem děkuji a budu Vám vděčný za radu, popř. pomoc.


Předem děkuji.
S pozdravem K. M.

Odpověď - 2017-04-19 12:18:19
Aktualizace - 2017-04-19 12:19:01
Tisk

Dobrý den,

řešením by pro vás mohla být odlehčovací (respitní) sociální služba. Tato služba je určena rodinám, které pečují doma o osobu se zdravotním postižením. Slouží k tomu, aby si odpočinuli od péče o postiženého člena rodiny, případně měli prostor zařídit si věci, které při celodenní péči o postiženého člověka nejsou možné. Odlehčovací služba je jen na přechodnou dobu a organizace poskytující odlehčovací službu můžete vyhledat například v registru poskytovatelů sociálních služeb. Bohužel tyto sociální služby nejsou příliš často kombinovány se zdravotní péčí, proto bych vám doporučila obrátit se na sociální pracovnici z odboru sociálních věcí a zdravotnictví v místě vašeho bydliště, která by měla mít přehled o zařízeních, které jsou schopny naplnit vaše potřeby.

Dále, co se zdravotní sestrou, která se o vás chce starat, ale nemá za ní kdo nést odpovědnost. S touto otázkou bych vás odkázala na vaši zdravotní pojišťovnu, naše poradna se zabývá především sociálními otázkami a nemáme dostatečné kompetence zodpovídat otázky z oblasti zdravotnictví.

 

Se svými dotazy ohledně zdravotnictví se můžete obrátit na Ombudsmana pro zdraví, nebo na Svaz pacientů ČR. 

S pozdravem Jitka Nosková, DiS.
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4857 | 2017-03-11 16:33:33 | kategorie 7
nemohu sehnat znalce, zavinění autonehody lékaři
Tisk

Léčili mně lékem interferon v depresích při rozvodu a já mněla autonehodu s vážnými důsledky. Tedy přesnění- spáchala jsem sebevraždu, což je důsledek interferon a deprese. Jsem na vozíčku s hemiparézou. Převezli mně do rehab. ústavu a tam jsem prodělala ischemickou mrtvici. Zkrátka lékaři mně posadili na invalidní vozík a nikdo nechce vypracovat posudek proti Hrabyni. Již jsem na zastupitelství podala žalobu, stalo se to 2011 a v takovém případě podle znalců z doslechu je tam i 15ti létá promlčecí lhůta.

Případ je velice vážný. Je mi 40let a přišla jsem defakto o vše.

Odpověď - 2017-03-13 11:49:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

lékařské zprávy si dnes většina lékařů a zařízení přeposílá samostatně. Rehabilitační ústav Hrabyně by tedy měl tyto lékařské zprávy o Vašem zdravotním stavu již mít. Dále je možné, že jsou tyto zprávy u Vašeho obvodního lékaře. Pokud zprávy nemáte, je nutné požádat zařízení, kde Vás ošetřovali o vystavení kopie zprávy. Každopádně si většina zařízení dělá tzv. vstupní prohlídky, kterými zjistí aktuální zdravotní stav pacienta (klienta).

Jedná-li se o znalce k soudnímu sporu, můžete si znalce vyhledat přes stránky českého soudnictví. Na těchto stránkách naleznete odkazy na vyhledávání v evidenci znalců a tlumočníků a také na seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. Dále se můžete obrátit přímo na Komoru soudních znalců ČR.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4719 | 2016-10-06 22:22:57 | kategorie 7
Vybírání parkování z míst označené pro tělesně postižené.
Tisk

Dobrý den. Dost často cestuji a využívám parkovací místa s označením pro tělesně postižené, které je zdarma a to ať se jedná o městskou část, tak u různých parkovacích míst  v místě hradu. Právě nyní jsem navštivil ratibořický prostor a tam za místo označené pro tělesně postižené chtěli na mě zaplatit 50% z normálního parkování. Když jsem se oháněl nečestným jednáním tamějšího výběrčího, tak ten se zase oháněl tím, že pan Mgr. Krása jim to dovolil ! Ptám se pane Mgr. Václave Kráso jak jste na to přišek? Za odpověď děkuje Valenta.

Odpověď - 2016-10-07 09:39:48
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

parkovací místa pro invalidy nemusí být provozovány bezplatně. Záleží na majiteli parkoviště, zda držitelům evropských parkovacích průkazů umožní bezplatné parkování. Je mnoho parkovišť, které jsou zpoplatněné pro všechny. Osoby se zdravotním postižením mají vyhrazené místo pro parkování, ale parkové platí stejné jako ostatní.

 

Poikud chcete celou záležitost řešit s panem Krásou, obraťte se prosím přímo na něj a to emailem na v.krasa@nrzp.cz

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.