login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1
Dotaz č. 4641 | 2016-07-21 15:03:44 | kategorie 6
žádost oumístění do domova důchodců
Tisk

Dobrý den,

jsem po mozkové příhodě v r. 2015 při ketréjsem ochrnul na levou část těla.Nejsem schopen ží samostatně a celkově seo sebe postarat.Jsem nucen využívat pomoci přátel,kteří mi zabezpečí nákup základ. věcí potřebných k životu a zabezpečení úkildu a praní.Pracovní úřad mi přiznal příspěvek na péči ve výši 800 Kč.ZTP MI  nebylo přiznáno,púřstože mám plně nehybnoulevou ruku a nohu pouze v kyčli.Jsem chůze asi do 100 m přičemž nemohu nésti v rukou nic kromě hole v pravé ruce.

Z výše uvedených dúvodů mám zájem u pobyt v domově důchodců či domů s pečovatelskou službou.Podle mínění ošetřujícího lékaře v REH Ú Chotěboř,kde jsem momentlně v ústavní péči nejsem schopen bydlet samostatně.

Děkuji za Vaši pomoc Miloslav Mrázek.

Odpověď - 2016-07-22 09:51:18
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

ihnes si prosím podejte žádosti na umístění do domova pro seniory, doporučuji podat více žádostí, ať máte větší šanci na dřívější umístnění, domovy můžete hledat v registru poskytovatelů sociálních služeb.

 

Pokud nesouhlasíte s posouzením zdravotního stavu pro nárok na PNP, průkaz OZP a PNM, podejte odvolání a to do 15 dnů od převzetí rozhodnutí. Žádejte o osobní účast u jednání posudkové komise. Doporučuji doložit nové zprávy od odborných lékařů, které prokazují nárok na průkaz ZTP a PNP vyššího stupně.

Do mailu vám posílám vzor odvolání.

Pokud již čas na podání odvolání uplynul, podejte nové žádostí o vvýšení PNP a zvýšení průkazu OZP.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4099 | 2015-05-19 14:37:23 | kategorie 6
splátky
Tisk

Dobrý den,

můj přítel žije v domově pro seniory. Je proti němu vedeno soudní řízení o úhradu dlužné částky za období, kdy žil doma, ve výši cca 25.000,- Kč. On má nízký důchod a zbývá mu pouze částka 15% z důchodu po úhradě pobytu. Sociální pracovnice ho nutí, aby částku hradil z tohoto zůstatku. Domnívám se, že na to nemá právo, nezbyde mu pak ani na základní věci denní potřeby. Jak se může bránit?

Děkuji

Odpověď - 2015-05-20 10:09:08
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

sociální pracovnice opravdu nemůže Vašeho přítele nutit uhradit dlužnou částku z částky, která mu zbyde po úhrady domova pro seniory. Domov má ze zákona povinnost mu tu částku nechávat na ostatní náklady.

I v případě, že by úhrada dlužné částky byla určena soudně, stále mu musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum. Tedy částka, se kterou může disponovat.

Pokud se celá situace řeší soudně, nechť Váš přítel vyčká na vydání rozhodnutí. Poté má možnost podat odvolání.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 3727 | 2014-11-11 10:09:28 | kategorie 6
Pomoc seniorům
Tisk

Dobrý den,
můj bratr radí seniorům, jak mají postupovat, když chtějí podat příspěvek na péči,
na bydlení a podobně, protože dělal dříve na úřadu a této problematice rozumí.
Za poskytnutou pomoc si nic neúčtuje, dělá ji zcela zdarma,
někdy si dá novin inzerát, že pomůže lidem ohledně těchto záležitostí.
Nemusí mít založenou neziskovnu, aby se nedostal do problémů,
že by se to úřadům nebo dalším státním institucím po právní stránce nelíbilo?

Děkuji Maňásek

Odpověď - 2014-11-11 11:22:35
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud si bratr nic neúčtuje a jeho poradenství je zcela zdarma, neměl by mít žádný problém.

Ovšem poradenství a služby by měly být zaevidovány jako živnost, popř. jiným způsobem, přináší-li zisk. Pokud by tedy bratr již pravidelně inkasoval zisk, mohlo by docházet k porušení živnostenského zákona s ohledem na neoprávněné podnikání.

Získává-li ke své pomoci finanční prostředky z jiných zdrojů (než svých vlastních), rozhodně je vhodné si neziskovku, popř. jinou formu společnosti, založit. Další možností je přihlásit se jako dobrovolník u již založené neziskovky, popř. společnosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 3405 | 2014-04-19 20:03:49 | kategorie 6
platby za poskytovanou péči
Tisk

Dobrý den,

existují nějaké úlevy od poplatků za poskytování péče pro totálně nasazené nebo na co mají tyto osoby nárok

Děkuji

Odpověď - 2014-04-22 12:21:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

komplexní informace o organizacích a službách, výhodách a příspěvcích můžete najít na http://www.shoahlegacy.org/sites/default/files/attachments/1/studie_finalni_verze_cj.pdf

 

Na bezplatnou pečovatelskou službu mají nárok tito lidé

 

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytuje bez úhrady

:

a)Držitelům osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé

armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

 

b)Osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní

rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní

rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona

č.47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace

podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněnývýkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

c) Osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jejich zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č.87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců

 

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 2643 | 2013-05-29 11:09:38 | kategorie 6
lázně
Tisk

Dobrý den potřebuji poradit mám umělé koleno operovali mě 4.2.rehabilitaci mě nedaly ,že pojedu do lázní tak jsem si žádala a včera mě volali z pojištovny .že mě je zamítly mám se odvolat .děkuji za odpověd .

 

Odpověď - 2013-05-29 12:45:57
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

je vhodné podat odvolání, ale odvolání lze podat proti písemnému rozhodnutí o zamítnutí. V rozhodnutí by měl být také uveden důvod zamitnutí. Kontaktujte ještě jednou pojišťovnu a zeptejte se, zda vám již poslali rozhodnutí o zamítnutí.

 

Při psaní odvolání je vhodné rozporovat důvod zamítnutí, případně je možné přiložit nové vyjádření lékaře, který lázně doporučil.

 

Jakmile budete mít písemné vyjádření z pojišťovny, můžete kontaktovat některou z našich poraden http://www.nrzp.cz/cinnost-v-krajich/poradny-nrzp-cr-v-regionech.html můžeme vám se sepsáním odvolání pomoci.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 2590 | 2013-04-24 18:53:47 | kategorie 6
•Výběr vhodné sociální služby v regionu
Tisk

Dobrý den,

nevím zdali se obracím správně, ale potřebuji se s rodinou poradit. Mému tátovi byla loni diagnostikována Binswangerova choroba spojená s dalšími zdravotními neduhy. Nemoc se bohužel dosti rychle zhoršuje. táta je stále doma, nicméně mamka musí i nadále chodit do práce (už má ale  zažádáno o příspěvek na péči). Zajímalo by mne tedy zdali jsou v našem regionu dostupné nějaké sociální služby či organizace, zaměřené na toto či podobné onemocnění. bohužel informace o této chorobě nejsou skoro žádné dostupné, alespoň při pátrání jsme na nic nenarazili. Nechceme zatím jít cestou umístění táty do LDN - i když možná v budoucnu se tomu nevyhneme. moc děkuji za jakoukoliv radu či odkaz.

 

 

Odpověď - 2013-04-29 21:16:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

protože tuto e-poradnu spravujeme z Brna, nemáme bohužel příliš povědomí o službách ve Vašem regionu.

Nicméně - všechny dostupné sociální služby musí být tzv. registrovány a registr je veřejně přístupný na tomto webu. Dle různorodých kritérií (vč. místního) je možné zde vyhledat potřebnou sociální službu.

 

Pokud hledáte spolek či sdružení, které by alespoň částečně ve Vašem regionu sdružovalo rodiny (osoby) s podobným postižením, tak se, prosím, obraťte na naši poradnu v Pardubicích, která o Vašem regionu a spolcích v něm bude mít větší přehled.

S pozdravem Mgr. Radka Pešlová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.