login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Dotaz č. 4876 | 2017-04-03 11:10:41 | kategorie 5
Péče o osobu blízkou
Tisk

Dobrý den,

pečuji o svého otce, kterému je nyní 89 let. Táta je ve II.stupni závislosti.

Já sám jsem odešel do předčasného důchodu ke dni 1.12.2015.

Zajímalo by mne, zda touto péčí si mohu nějak vylepšit svůj stávající důchod, respektive nějak ho procentuelně vylepšit. Nejde o nic fatálního, nejdůležitější je, že mohu tátovi pravidelně pomáhat. Nicméně pokud by zde taková zákonná norma byla, bylo by škoda jí nevyužít.

Za odpověď předem děkuji 

Odpověď - 2017-04-05 14:20:56
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel vás nejspíše naše odpověď nepotěší.  Důchod vám může zvýšit pouze zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost, z nichž zaměstnavatel nebo vy sám odvádíte sociální pojištění.  Z péče o vašeho otce vám neplyne příjem z výdělečné činnosti, díky které byste si důchod mohl navýšit.

S pozdravem Jitka Nosková, DiS.
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4874 | 2017-04-02 10:51:59 | kategorie 5
ID odebrání
Tisk

Dobrý den.

Je mi 27 let. Pobíral jsem 1/2 roku ID 1.stupně. Nedávno jsem navštívil komisi a o ID jsem přišel - dle MUDr jsem zdravý a na ID už nemám nárok, zároveň s ID MUDr na komisi doporučila ukončit mou pracovní neschopnost. Mám velký výhřez na krční páteři, dva malé na bederní a 2 tarlovovy cysty také na bederní páteři. Nevydržím dlouho stát, ohýbat se, sedět, motá se mi hlava, brní mě ruce i nohy, jsem slabý a nedokážu si představit jít takhle pracovat.  Měl jsem před operací krční páteře, z které nakonec sešlo z důvodu čekání jestli výhřez nezačne sám ustupovat. Po třech měsících po plánované, ale neuskutečněné operace jsem byl na kontrolní MRI krční páteře, kde se prokázalo, že výhřez se skutečně zmenšil, ale jen nepatrně. Dle slov MUDr operatéra, už to na operaci není. Mám dělaná různá vyšetření z nichž se neprokázal jiný problém či nemoc krom postižení páteře uvedená výše. Potřeboval bych pomoci se sepsáním odvolání proti odebrání ID, které mi už přišlo a běží mi 30ti denní lhůta. Dále bych rád věděl jestli se do bodů ID započítává i vzdělání a povolání, které jsem vykonával a jestli se body můžou i sčítat za různá onemocnění. Bohužel do poradny se nemám jak dostat, v blízkosti žádná není. Velmi Vám děkuji

Odpověď - 2017-04-04 08:40:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

při odebrání či snížení invalidity se nepíše odvolání, ale námitka, se kterou Vám samozřejmě můžeme pomoci. Vzhledem k tomu, že k nám do poradny máte daleko, a budete chtít s námitkou pomoci, bylo by potřeba nám naskenovat rozhodnutí o odebrání ID, posudek o invaliditě, případně i zdravotní zprávy prokazujících jiná onemocnění.

V případě přiznání ID se nemoci, respektive poklesy pracovní schopnosti nesčítají, ale dělá se to tak, že posudkový lékař vezme nejzávažnější onemocnění a přiřadí mu procentní pokles pracovní schopností, a za další onemocnění může přičíst max. 10 procentních bodů. Může, ale nemusí, je to zcela v kompetenci a na zvážení posudkového lékaře. Samotné vzdělání se nijak procentuálně nehodnotí, ale pokud byste nemohl vykonávat své původní povolání, může Vám být pokles pracovní schopnosti navýšen o 10 procentních bodů.

Je zde uvedeno, že posudkový lékař může navýšit pokles pracovních schopností o 10 procentních bodů, a to dvakrát, lze to pouze jednou, záleží na tom, jak to posudkový lékař zváží.

 

Podklady pro námitku můžete poslat na mail poradnabrno@nrzp.cz

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4850 | 2017-02-28 12:36:45 | kategorie 5
Ošetřovné u handicapovaného
Tisk

Dobrý den. Pečuji o syna školního věku (4.st.PnP), nejsem zaměstnaná. Syn onemocněl, po pár dnech jsem onemocněla i já (oba jsme doma). Nezvládám o něj pečovat (potřebuji k lékaři, jsem unavená z horečky). Může si manžel vzít OČR na syna? Děkuji

Odpověď - 2017-03-01 12:33:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

manžel může mít OČR. Bude pečovat o dítě mladší 10 let, protože fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, a proto nemůže o dítě pečovat.

Manžel by nemohl pečovat za předpokladu, že:

a) příslušníci (vojáci z povolání, bezpečnostní sbory atd.),
 
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 
c) domáčtí zaměstnanci,
 
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
 
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
 
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
 
h) zahraniční zaměstnanci,
 
i) členové kolektivních orgánů právnické osoby.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4847 | 2017-02-24 09:14:40 | kategorie 5
Musím brát ADP kvůli invalidnímu důchodu?
Tisk

Dobrý den, mám neurotické onemocnění a PTSD následkem dětství. Nikoho ani sebe neohrožuji. Nejsem schopen chodit do práce, proto usiluji o částečný ID. Z okolí však vnímám, že se předpokládá, že se budu cpát ADP, ideálně po celý život. Dvoje jsem již chvíli zkoušel, ale nijak nepomáhaly, naopak jsem zažíval jen silné vedlejší účinky. Proto jsem detailně patrál na internetě a zjistil jsem, jak jsou ADP škodlivá. Viz např.: http://www.margit.cz/antidepresanty-skodi/ Pro tyto poznatky nejsem schopen ADP už žádná nikdy brát, jenže budu muset hrát, že je beru. Jsem přesvědčen, že mé přiznání se by VELICE umenšilo mou šanci důchod dostat. Protože by tvrdili by, že nejsem ochoten se léčit. Ale já přirozeně chci se léčit, jinými (tedy ne škodlivými) způsoby, např. chodím na psychoterapii, vzdělávám se. Je to celé postavené  s těmi ADP na hlavu, tak nevím, co dělat...Děkuji za pomoc!

Odpověď - 2017-02-27 11:55:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon o důchodovém pojištění se provádí vyhláškou č. 359/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška obsahuje, kromě obecných ustanovení přílohu, podle kterých lékař referátu lékařské posudkové služby určí u konkrétního pojištěnce pokles pracovní schopnosti.

Uvedená právní norma je pro posuzujícího lékaře závazná a týká se vždy současného zdravotního stavu a zejména funkčních postižení. Právní norma, ani metodika lékařské posudkové služby ČSSZ nepřipouštějí spekulace o tom, jaký by byl zdravotní stav pojištěnce, kdyby se léčil jinak, kdyby více dodržoval životosprávu nebo kdyby podstoupil operaci, či jinou léčbu. Posuzující lékař nečiní takové závěry a není v jeho pravomoci doporučovat ošetřujícímu lékaři nebo posuzovanému léčebné postupy. Pokud tak posuzující lékař činí nad rámec své působnosti, nemůže své předpoklady a doporučení promítat do posouzení zdravotního stavu pojištěnce. Odmítnutí léčby, nemůže být samo o sobě důvodem k oduznání invalidity.

 

Měl byste svému odbornému lékaři sdělit, jaké výhrady máte vůči současné léčbě a požadovat, abyste dostal léčbu či léky, které nebudou škodlivé. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4845 | 2017-02-23 13:32:56 | kategorie 5
vzácné onemocnění
Tisk

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat při odvolání proti nepřiznání ID.

Trpím vzácnou chorobou, jsem po několika operacích břicha s trvalými následky a komplikacemi, které mi snižují kvalitu života, ale hlavně značně můj pracovní potenciál.

Lékařka mi řekla, že jsem na ID mladá (36) a v tabulkách moje choroba není, tak ani dost dobře neví "na co to má napasovat". 

Dnes mi došlo rozhodnutí o nepřiznání ID, budu se odvolávat. Znamená to, že člověk pokud jeho choroba vypadla z tabulek, nebo se tam nevyskyruje nemůže na ID nikdy dosáhnout?

Za odpověď předem Děkuji

Jsem s  pozdravem M

Odpověď - 2017-02-24 08:04:58
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

invalidní důchod lze přiznat od 18 (v určitých případech i před 18tým rokem) do 65 let věku. Proč se lékař vymlouvá na Váš nízký věk nevím, ale buď neví, že Vám může být invalidní důchod přiznán nebo nechce. Jiné možnosti mě nenapadají.

Co se týká Vaší diagnózy, která není uvedena v prováděcí vyhlášce zákona o důchodovém pojištění, pak hned § 1 uvádí, že

Pokud zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, není uvedeno v příloze, stanoví se procentní míra poklesu pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.

Stačí tedy jen vyhledat postižení, které je svým dopadem srovnatelné s Vašim postižením, a dle toho Vás posoudit.

Pokud lékař (jestli ošetřující nebo posudkový nevím) neví, jak Vás posoudit, pak odvolací orgán by toto vědět měl.

 

Pokud budete potřebovat pomoc s vypracováním námitky (odvolání se u invalidních důchodu nepíše), můžete se obrátit na naši poradnu.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4832 | 2017-02-07 13:35:05 | kategorie 5
Kolik hodin musím být doma s osobou při prvním stupni?
Tisk

Dobrý den,

mám otce po mrtvici, většinu věcí v domácnosti nezvládá. Nenakoupí si, neuvaří, nezatopí, špatně chodí, v podstatě ani nevychází z domu (máme do domu schody a ty on jen velmi těžko vyjde). Musím mu pomáhat do a z vany, pomáhat s oblékáním apod. Bohužel nám uznali jen 1. stupeň závislosti na pomoci druhé osoby a pobíráme jen 880 Kč. Kvůli otci jsem dala v práci výpověď a jsem na úřadu práce, ale z 880 Kč nemohu opravdu žít! Bydlím s otcem sama. Co mám tedy dělat? Pokud půjdu do zaměstnání, nebude se mít kdo o otce starat a po práci nevím jak, když se otec sám ani neoblékne! A o příspěvek nástupem do práce, předpokládám, přijdu. Chci se zeptat, co se očekává, že budu dělat při takto nízkém příspěvku? Předpákládá se, že budu s otcem doma jen za tak málo peněz? Nebo že normálně mohu chodit do práce a o otce se starat po práci (i když to by bylo časově nepředstavitelně náročné), nebo jak se mám tedy zachovat, aby bylo o otce postaráno, já měla z čeho žít a neporušili jsme zákon? Děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-02-08 08:55:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon o sociálních službách nikde nestanovuje, kolik hodin musí pečující osoba trávit péči o postiženého. Je ale logické, že čím vyšší stupeň závislosti, tím větší rozsah péče je zapotřebí. Má-li otec přiznán I. stupeň závislosti, pak nezvládá dle posudku tři až čtyři základní životní potřeby. Pokud otci zajistíte základní životní potřeby, které nezvládá, můžete bez obav chodit do zaměstnání. Tím mám na mysli péči ve smyslu oblékání, obouvání , příprava stravy apod. Pokud by měl otec např. psychické postižení a hrozila by ve Vaší nepřítomnosti újma na zdraví či majetku, je potřeba zajistit péči o otce jinou osobou. Od toho dostává otec (ne Vy) příspěvek na péči, aby si z něj uhradil potřebné služby. Najdete-li si zaměstnání a nebudete péči o otce zvládat, může otci pomáhat buď registrovaný poskytovatel sociálních služeb, nebo kterákoli jiná důvěryhodná osoba.

 

Při péči o postiženého, zejména jedná-li se o osobu s přiznaným I. nebo II. stupněm závislosti, je logické, že pečující osoba krom péče, bude i zaměstnána. Navíc, jedná-li se pouze o I. stupeň závislosti, jako ve Vašem případě, pracovat byste měla, protože péče o otce se Vám nezapočítává pro nárok na důchod. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4831 | 2017-02-07 12:53:12 | kategorie 5
cestovní pojištění
Tisk

Dobrý den,

dcera (ZTP) by měla se školou odjet na zahraniční studijní stáž. Můžete mi, prosím, poradit, jak vybrat cestovní připojištění? U všech pojišťoven jsme našli různé zdravotní výluky, především mi jde o podmínku, že se pojištění netýká zdravotní péče v zahraničí, která souvisí s onemocněním, které existovalo už před počátkem cesty. Znamená to, že případné onemocnění budeme muset léčbu hradit ze svého?

Děkuji předem za odpověď.

 

Odpověď - 2017-02-08 13:42:07
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel tyto dotazy je třeba směřovat konkrétním pojišťovnám a na vše se doptat. Neznáme podmínky jednotlivých pojišťoven a nabízeného druhu pojištění. Nemůžeme Vám tedy sdělit a vysvětlit, co přesně znamenají. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4829 | 2017-02-06 11:33:47 | kategorie 5
rodičovský příspěvek
Tisk

ráda bych se s Vámi poradila ohledně své nemocenské a rodičovské.

Od 1. května 2016 jsem zaměstnaná na plný úvazek (mám smlouvu na dobu neurčitou). Dne 2.12. se mi narodil syn a od 1.11. jsem byla na nemocenské v souvislosti s rizikovým těhotenstvím a to trvalo až do porodu do toho 2.12. 2016. Od 2.12. se mi nemocenská změnila na nemocenskou v souvislosti s porodem do konce šestinedělí. Nemocenskou ale stále ukončenou nemám pro další zdravotní problémy. Chtěla jsem se Vás zeptat, zda-li můžu zůstat na nemocenské (která může tvrvat ještě dlouho) a o rodičovský příspěvek si zažádat až po ukončení nemocenské? Na mateřskou nemám nárok, protože jsem neměla odpracovaných těch 270 dní (od toho 1.5.2016).
Snad jsem to napsala srozumitelně, děkuji moc za radu, nikde mi moc nechtějí poradit a vlastně ani asi neví jak se to řeší a jestli to lze.

Děkuji moc za radu, s pozdravem Radka

Odpověď - 2017-02-08 16:26:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle informací z ČSSZ dávek nemocenského pojištění je to tak, že nemocenská související s porodem končí nejpozději 6 týdnů po porodu. Pokud ošetřující lékař nazná, že máte jinou nemoc, pro kterou lze vypsat pracovní neschopnost, pak můžete být v pracovní neschopnosti i nadále.

 

O rodičovský příspěvek tedy můžete žádat i později. Kdy bude nejvhodnější jít na rodičovský příspěvek se poradte na oddělení dávek státní sociální podpory. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4828 | 2017-02-01 13:07:05 | kategorie 5
důchod po ukončení povinné školní docházky
Tisk

Dobrý den,

moje dcera , která je ve IV. stupni závislosti, ZTP/P, ukončí 30.6.2017 povinnou školní docházku a bude jí 17 let. Vzhledem k jejímu kombinovanému postižení zřejmě nenajde pokračování vzdělávání - nejsou místa - a tedy se ptám. Jak to bude s ní dál? Nikdo mi není schopen odpovědět.

Zásahem změny zákona o školách došlo k tomu, že u dětí od roku narození 2000, ačkoliv byly jakkoliv postižené, byl povolen pouze jednoroční odklad školní docházky. Školní docházka je maximálně desetiletá a tedy povinnou školní docházku ukončí v 17 letech.

Bylo mi řečeno, že nárok na plný invalidní důchod má až v 18 letech. Kdo tedy bude platit za ni zdravotní a důchodové pojištění až do jejích 18 let?

Proč v zákoně je napsáno, že o důchod invalidní lze žádat od 18 let a od ukončení povinné školní docházky.

Mohu tedy pro dceru požádat o důchod a tedy zajistit její poištění státem ihned po ukončení škoní docházky - tedy po 30.6.2017?

Nebo se má hlásit na úřadu práce a "hledat" práci? Je nevidomá autistka a mentální retardací.

Někde něco nefunguje.....alespoň mi nikdo neumí z úřadů, které se tím zabývají, odpovědět.

Snad zjistíte, co mám tedy udělat. Jsem sama v důchodu a pečuji o dcdru.Platit dobrovolné pojištění se mi tedy nechce (neměla bych na to a ještě na stacionář).

Díky předem za radu

Odpověď - 2017-02-06 09:33:02
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pro přiznání invalidního důchodu před 18 rokem věku je podstatné to, zda dítě ukončilo povinnou školní docházku nebo ne. Pokud Vaše dcera plní povinnou školní docházku, není účastna důchodového pojištění a nemůže jí být přiznán invalidní důchod. Pokud dítě, které není účastno důchodového pojištění (tzn. plní povinnou školní docházku) je uznáno invalidním kdykoliv před 18 rokem věku, nelze důchod přiznat dříve než od 18 let věku (ustanovení §42 zákona o důchodovém pojištění).

Podstatné pro přiznání invalidního důchodu před 18 rokem dítěte je zda k datu vzniku invalidity (tzn. k datu, kdy posudkový lékař stanovil, že dítě je invalidní) je splněna podmínka potřebné doby důchodového pojištění (ustanovení §40 zákona o důchodovém pojištění).

 

Bude-li mít dcera ukončenou povinnou školní docházku a nebude dále studovat na střední škole, měla by získat dobu pojištění méně než 1 rok. K tomu jí stačí být v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce třeba jen jeden den, pak si může požádat o důchod na ČSSZ.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4824 | 2017-01-30 13:22:57 | kategorie 5
Přepočet důchodu
Tisk

 

Kdy mám prosím zažádat o přepočet starobního důchodu ?

 

Pokud nezažádán o přepočet bude mi 03.07.2016 vyměřen starobní důchod v současné výši invalidního ?

 

Jsem přesvědčen, že po přepočtení ve vztahu k prac. poměrům během ID mi bude starobní důchod zvýšen.

 

Dat.narození 02.07.2015

 

Studium od 1967 do 1970

 

První zaměstnání od 02.07.1970

 

Pak povinná vojenská služba a zpět zaměstnán

 

Od 27.05. 2002 do 02.07.2002 dopočtená doba ( úraz )

 

Plný Invalidní důchod od 03.07.2002

 

Od 01.06.2006 stále pracuji jako ID

 

Odpověď - 2017-02-01 10:21:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož jste uvedl datum narození 2015, nelze říci, kdy máte nárok na odchod do starobního důchodu. V každém případě zákon o důchodovém pojištění v § 61a uvádí:

Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.

Starobní důchod, na který vznikl nárok, náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod.

 

Pokud jste tedy dosáhl důchodového věku, můžete si o přepočet důchodu požádat.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.