login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Dotaz č. 4999 | 2017-08-14 10:19:23 | kategorie 5
chráněné místo
Tisk

Dobrý den, firma má dva zaměstnance jeden má uvazek 5 hodin a je bez zdravotního omezení, druhý má uvazek 6 hodin a má invalidní důchod I.stupně. Zaměstnavatel uplatnil možnost chráněného místa, které mu bylo přiznáno. Může uplatnit na toto chráněné místo a zaměstnance na něm odpočet na zdravotní pojištění ve výši 6814 kč a platit nižší odvod? Děkuji

Odpověď - 2017-08-16 12:41:33
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

u pracujících invalidních důchodců se o tuto částku náklady na zdravotní pojištění ponižují v případě, kdy zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.

Jinou oblastí jsou podmínky chráněného pracovního místa a příspěvek na CHPM, které vymezuje příslušný úřad práce na základě zákona o zaměstnanosti. Ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a ÚP je uvedeno jaké náklady příspěvek na CHPM pokrývá. Zbývající výpočty jsou v kompetenci mzdové účetní a každý zaměstnavatel (resp. mzdová účetní) by toto měla bez problému umět. Vše ovšem záleží na smlouvě zaměstnavatele a ÚP.

 

Domníváme se, že jste zaměstnavatelem výše zmíněných osob a Váš dotaz by neměl být zodpovězen, jelikož nespadáte do okruhu osob, kterým je naše poradenství poskytováno. Více informací o poskytovaných službách naleznete v "Pravidlech Poraden NRZP ČR".

V případě dalších dotazů ohledně zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu zaměstnavatele se prosím obraťte na úrad práce, ČSSZ, VZP, popř. na svou mzdovou účetní. Děkujeme.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4993 | 2017-08-08 13:05:34 | kategorie 5
práce- inv.důchod
Tisk

Dobrý den, 10 let jsem pobíral inv. důchod 3 stupně, od září 2016 mě ho snížili na 2 s tím, že mě již nebudou zvát ke komisy. Od března letošního roku jsem musel z finančních důvodů nastoupit do zaměstnání,s obtížema jsem sehnal práci,  pracuji na 8 hodin, na 2 směny. Jde mě o to, jestli mě ten inv. důchod nemohou sebrat, na zkácený úvazek jsem práci nesehnal. Děkuji za odpověd.

Odpověď - 2017-08-10 14:07:56
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

doba, kdy pobíráte důchod I. a II. stupně se vám nepočítá do doby pojištění pro nárok na starobní důchod a tudíž se předpokládá, že budete pracovat.

 

Výdělečná činnost při pobírání všech stupňů invalidního důchodu není zákonem omezena, co se týče výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru. Tudíž by posudkový lékař neměl hodnotit, jakou práci vykonáváte. A na základě toho vám případně snižovat stupeň invalidity. Pokud by k tomu došlo, máte právo proti tomu podat námitku (případně správní žalobu).  

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4974 | 2017-07-24 12:30:15 | kategorie 5
příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den, maminka vlastní průkaz ZTP/P a od r. 2013 pobírá Příspěvek na péči. Na základě zhoršení jejího zdravotního stavu jsme podali Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Od data podání uplynulo 33 dní a nic se neděje. Žádné sociální šetření u nás doma, ani přerušení řízení. Mohu se Vás zeptat, zda existuje  doba, do které by měl úřad začít konat. (př. řízení by mělo být uzavřeno do 30 dní, tato lhůta se dle předpokladů nedá stihnout, řízení se přeruší a po vyřešení překážek se řízení obnoví atd atd).

Děkuji za odpověď

 

Odpověď - 2017-07-25 08:50:59
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je lhůta pro vydání posudku pro účely posouzení stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči 45 dnů.

 

Samotný Úřad práce má pro vyřízení žádosti 30 dnů, a v odůvodněných případech + dalších 30 dnů. Pokud Úřad práce nepřeruší řízení, měla by žádost být vyřízena max. do 105 dnů. Nesplní-li Úřad práce tuto lhůtu, můžete se dle Správního řádu bránit proti nečinnosti u nadřízeného orgánu.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4960 | 2017-07-12 15:36:13 | kategorie 5
vdovský důchod
Tisk

Dobrý den

Měla bych dotaz ohledně vdovského důchodu. Moje sestra má již delší dobu přiznán vdovský důchod a stále ještě pracuje. Nyní je v nemocenském stavu a chtěla by vědět kdyby jí byl přiznán Čid nebo plný důchod zda by tímto pádem přišla o ten vdovský nebo by si musela vybrat buď invalidní nebo vdovský.

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-07-13 09:18:19
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle zákona o důchodovém pojištění náleží vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí uvedené doby jednoho roku má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a.            pečuje o nezaopatřené dítě,

b.            pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c.            pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d.            je invalidní ve třetím stupni, nebo

e.            dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Z uvedeného je zřejmé, že Vaše sestra buď pobírá vdovský důchod kratší dobu, než jeden rok, nebo splňuje některou z dalších uvedených podmínek.

V případě, že sestra získala jen I. nebo II. stupeň invalidity (částečné a plné důchody již neexistují), pak by o vdovský důchod přišla. Pokud by získala III. stupeň invalidity (dříve plný invalidní), pak by jí vdovský důchod zůstal.

Šla-li by sestra do starobního důchodu, musela by splnit podmínku uvedenou pod písm. e), aby jí nárok na vdovský důchod zůstal, kterou je třeba spočítat dle věku.

 

Pokud by sestra nesplnila uvedené podmínky, pak jí nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže splní některou z podmínek uvedených pod písm. a) – e) do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4958 | 2017-07-11 18:53:50 | kategorie 5
K dotazu č. 4943
Tisk

Dobrý večer, mám prosím dotaz k základní výměře důchodu, má činit 9 procent průměrné měsíční mzdy. Ta by podle těchto pravidel ale musela činit méně než je nyní. Prosím o vysvětlení. Pavel Janota

Odpověď - 2017-07-12 08:47:00
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, pane Janoto,

nejprve bych uvedl, že naše poradna poskytuje odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Váš dotaz do této kategorie nespadá, a potřebujete-li na něj odpověď, musíte se obrátit např. na MPSV, aby Vám výklad zákona poskytli.

 

I přesto se věc má takto. Dle Českého statistického úřadu ve 4. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 29 320 Kč. Z této částky je 9 % 2638,8 Kč. Od 1. 1. 2012 se dle zákona 220/2011 Sb. výše základní výměry mění vždy od počátku každého kalendářního roku a zaokrouhluje se na celé desetikoruny směrem nahoru.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4957 | 2017-07-11 17:41:33 | kategorie 5
MÁM PROBLÉMY Z OŠETŘENÍM
Tisk

DOBRÝ DEN,MÁM ROZTROUŠENOU SKLEROZU OD ROKU 1993.K TOMU SE PŘIDALI JINÉ ZDRAVOTNI PROBLÉMY,JSEM SVÉPRÁVNÁ.NYNÍ MNE UDĚLALI ZÁKROK NA LEVÉ NOZE(OSTRANĚNÍ NEHTU A BRADAVIC),KDYŽ SI ZAVOLÁM NA VÝSLEDEK Z HISTOLOGIE TAK MNE HO NEŘEKNOU A TO JSEM NA VOZÍKU.AUTO UŽ NEŘÍDÍM,MÁM ŠPATNÝ ZRAK.MOHU SE OBRÁTIT NA JINOU NEMOCNICI?NEVÍM ZDA MNE BUDOU CHTÍT OŠETŘIT? DĚKUJI MOC,S POZDRAVEM P.R.

Odpověď - 2017-07-13 11:29:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

lékař by vám měl dle zákona zajistit, abyste byla srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informována o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.

Nikde v zákoně se neuvádí, jakou formou vás má lékař informovat. Tedy je možné žádat informace i po telefonu. Zároveň s tím však je lékař vázán lékařským tajemstvím a nemůže vědět, s kým po telefonu hovoří, pokud si nestanovíte například nějaké „heslo“ pod kterým by vás jasně identifikoval.

Pokuste se domluvit s lékařem, za jakých podmínek vám informace o vyšetření může poskytnout po telefonu. Případně můžete někomu předat svou plnou moc, aby vám výsledky zajistil osobně u lékaře.

Obrátit se na jinou nemocnici určitě můžete. Máte právo si rozhodnout sama, kde se necháte vyšetřit.

Naše poradna se zabývá především sociálně právními otázka. Otázky z lékařského prostředí řešíme pouze okrajově. Pokud máte pocit, že váš lékař nejedná správně, či vás zajímá problematika více do hloubky, můžete se obrátit na Ombudsmana pro zdraví, který se zabývá zdravotnickým právem a zdravotnictvím všeobecně.  

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4952 | 2017-07-04 19:15:31 | kategorie 5
Nepřiznání dočasné invalidity onkologickému pacientu
Tisk

Dobrý podvečer,
byla jsem odeslána k Vám, s položeným dotazem sociálním pracovnicím z Prahy, kam jsem prostřednictvím \\\"onkoportal.cz\\\" přeposlala svůj dotaz ohledně nepřiznání invalidity onkologickému pacientu. Léčím se s rakovinou, loňský rok jsem podstoupila 2 operace a v závěru roku i následnou léčbu. Letošní rok mě čeká léčba další.
Z důvodu diagnózy a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu mi bylo mým obvodním lékařem, jež má k dispozici veškerou mou zdravotní dokumentaci, doporučeno podání žádosti o přiznání dočasné invalidity. Tato žádost mi však byla zamítnuta, neboť posuzující lékařku nezajímala má diagnóza ani zdravotní stav. A raději se namísto s FN Motol spojila s mou ošetřující endokrinoložkou, která nechápala důvod mé žádosti. Nádor nerozpoznala a na operaci jsem šla čistě z vlastní vůle. Tím pádem jsem si zachránila život. Ale dokrotka na mě při následujcí kontrole vyjela, s tím, co jsem si to dovolila a, že není důvod.
Proto se obracím s prosbou o Váš názor, endokrinoložka je ke mně od té doby velmi strohá a a obvodní lékař nechápe její počínání.
Z toho důvodu budu ráda za Vaši objektivní odpověď a doufám v pravdu objektivní názor!

Odpověď - 2017-07-10 10:39:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud, jak uvádíte, posudkovou lékařku nezajímal Váš zdravotní stav, je zcela legitimní si podat námitku proti rozhodnutí. V případě, že by ani odvolací orgán nebral Váš zdravotní stav v potaz, lze se bránit podáním správní žaloby k soudu. Kdo jiný by měl posuzovat zdravotní stav, když ne posudkový lékař, a to komplexně, nejen si „vybírat“, kterou diagnózu posoudí, a kterou ne.

Na druhou stranu je v kompetenci posudkového lékaře, které zdravotní dokumentace si pro posouzení Vašeho zdravotního stavu vyžádá. Může Vás dokonce poslat i k jinému specialistovy, než ke kterému chodíte, pokud se mu získané lékařské zprávy nejeví kompletní, nebo aktuální apod. To ovšem neznamená, že nebude posuzovat všechny diagnózy, kterými trpíte.

 

Jestli k Vám bude Vaše endokrinoložka nepříjemná, je Vaše právo si zvolit jiného lékaře. Lékařka Vás léčí a v případě žádosti o invalidní důchod je její povinností zaslat posudkové službě relevantní podklady pro posouzení. Jestli Vám bude nebo nebude přiznán invalidní důchod, je však zcela v kompetenci posudkového lékaře, který, jak jsem uvedl, musí žadatele posoudit a zdůvodnit všechna zdravotní postižení, kterými trpíte. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4943 | 2017-06-21 20:39:25 | kategorie 5
duchod
Tisk

Dobrý večer, mám dotaz ohledně zvýšení důchodů, není mi jasné procentní výměra o 4,4 ale jak se zvyšuje základní výměra také procentem nebo jak tedy. Děkuji moc. Každá koruna dobra. Hanuš Milan

Odpověď - 2017-06-27 13:08:57
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, pane Hanuši,

důchody se skládají ze dvou částí a to ze základní výměry, která činí 9 % průměrné měsíční mzdy. Nyní je to částka 2 550 Kč a jek je uvedeno, valorizuje se pouze tak, že se změní průměrná měsíční mzda.

 

Procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Pokud se budou valorizovat důchody, což avizuje předem Vláda ČR, pak se zvedá tato procentní sazba.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4935 | 2017-06-08 12:28:17 | kategorie 5
Přihlášení na UP
Tisk

Dobrý den jsem držitel invalidního dúchodu 3.stupně, po 13 letech jsem skončil v zaměstnání, můžu se přihlásit na UP,a mám nárok na podporu. Děkuji s pozdravem Petr Jurkovič

Odpověď - 2017-06-09 09:17:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, pane Jurkoviči,

v evidenci na Úřadu práce (ÚP) zcela jistě můžete být. Bude ale záležet na tom, jestli budete v evidenci zájemců nebo uchazečů o zaměstnání. I když to nevypadá, je v tom podstatný rozdíl. Budete-li v evidenci jako zájemce, pak na podporu nárok nemáte. Pokud Vás ÚP zařadí do evidence uchazečů, pak můžete pobírat i podporu v nezaměstnanosti. A v čem je háček?

Máte-li invalidní důchod III. stupně, tak i tento důchod lze přiznat na dva způsoby. Máte-li ID přiznán s dovětkem (bývá to uvedeno na rozhodnutí o přiznání ID), že můžete pracovat za zcela mimořádných podmínek, pak máte vyhráno a budete zaevidován jako uchazeč o zaměstnání.

Máte-li ID přiznán před rokem 2010, pak by v rozhodnutí muselo být uvedeno, že Vám byl ID přiznán dle zákona č. 155/1995 Sb., § 39, odst. 1, písm. b). Zde je podstatné to písmeno b), což v dnešním pohledu legislativy také znamená, že můžete pracovat za zcela mimořádných podmínek.

Bude-li toto v rozhodnutí uvedeno, pak musíte, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti splnit ještě druhou podmínku, že v posledních dvou letech jste odpracoval minimálně 12 měsíců, a tedy, že jste odváděl sociální pojištění respektive odvody na státní politiku zaměstnanosti.

 

Důležité je, co je uvedeno v rozhodnutí o přiznání ID. Pokud by byl nějaký problém, napište mi.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4934 | 2017-06-08 11:30:06 | kategorie 5
Invalidní důvod
Tisk

Dobrý den potřebovala bych poradit ohledně Invalidního důchodu.Před skoro třemi lety mi v Brně udělali vývod tenkého střeva,s touto vadou si nemůžu sehnat práci,jsem náchylná k infekcím střeva.Zažádala jsem si o důchod,komise v Třebíči mi to uznali,1.stupeň,ale Praha,kam to bylo zasláno mi to zamítla.Nevím co mám dělat,jak se odvolat a zda by to mělo smysl.Nemůžu do konce života být na sociálních dávkách které mi stejně nestačí,mám na měsíc na živobytí 2200,- a nežiju zrovna v přepychu.Musím snážet žití na ubytovně kde to pro mě není dobré z hygienických důvodů.Prosím poraďte mi co mám udělat abych ten důchod dostala.Děkuji za odpověď.Bajzáková

Odpověď - 2017-06-11 11:03:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, paní Bajzáková,

v naší poradně bohužel nepracuje žádný lékař, který by mohl posoudit Váš nárok na invalidní důchod. Moc také nerozumím tomu, že v Třebíči Vám uznali I. stupeň invalidity, ale Praha to zamítla. To by bylo potřeba dovysvětlit, o co konkrétně šlo.

Chápu, že s uvedeným postižením se práce hledá složitěji, ale doporučil bych Vám se obrátit na některé agentury podporovaného zaměstnávání v regionu, případně vyhledávat práci na některém z těchto odkazů:

http://www.praceprozp.cz/

http://ligavozick.skynet.cz/ip/prace.php

http://www.agapo.cz/

http://www.scmvd.cz/

http://celsuz.cz/socialni-rehabilitace/

http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir/#

http://www.prace.cz/ozp/#utm_source=helpnet.cz&utm_medium=referral

www.neziskovky.cz/burza/

 

www.tip-prace.cz/ozp

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.