login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Dotaz č. 5312 | 2018-07-16 13:39:00 | kategorie 5
Invalidní důchod
Tisk

Dobrý den,

jsem 47 letá pacientka s diagnozou idiopatická plicní arteriální hypertenze NYHA III.

Dle revizního lékaře mám II stupeň invalidity.

Prosím o radu jak postupovat při odvolání na toto rozhodnutí, jak se bránit ,popřípadě co je vhodné udělat aby  byl přiznán celý invalidní důchod.Myslím že nejen já ale všichni važně nemocní lidé by se neměli doprošovat toho na co by měli mít automaticky nárok.

K tomu souvisí druhý dotaz loni na podzim jsem si podala žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením byl mi přiznán pouze průkaz TP.Když jsem se informovala co to znamená , tak mám volné místo v autobuse.Proto jsem se odvolala přidala aktuální lěkařské zprávy a napsala osobní dopis s popisem nemoci ,Bohužel jen potvrdili rozhodnutí revizního lékaře.proto jsem v červnu podala žádost novou s informací o zhoršení zdravotního stavu .Můj dotaz :jak se bránit?

Můj třetí dotaz:V tuto chvíli jsem ještě v pracovní neschopnosti.Za pár dní se vracím do práce .pokud zaměstnavatel není schopen mě zaměstnat mám nárok na nějaké odstupné ? A pokud mě zaměstná a já vzhledem své nemoci nebudu schopná tuto práci vykonávat mám nárok na odstupné ?

Čtvrtý dotaz:Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? Musím se hlásit na pracovní úřad a být vedená jako nezaměstnaná i když mám II stupeň invalidity a mám nárok na podporu v nezaměstnanosti ?Jsou vůbec schopni mi práci nabídnout když jsem ráda že přejdu po bytě a o nějaké sebemenší námaze nemůže být ani řeč

Múj poslední dotaz se týká sociálních dávek. Mám vůbec na něco nárok , když mám pracujícího manžela a dvougenerační dům , kde v patře nad námí žije dcera s přítelem taktéž pracující ? 

                                                                       Děkuji moc za odpovědi

Dotaz č. 5311 | 2018-07-13 10:13:24 | kategorie 5
INVALIDNÍ DŮCHOD
Tisk

Dobrý den, v lonském roce mi byla diagnostikována rakovina prsu ,následně operace a v současné době ontenzivní léčba .hormonální .Podala jsem si žádost o invalid důchod.Důchod mi byl zamítnut se slovy posudkoví lékařky Kárové Most .Cituji do slova její větu.Vy jste si zažádala o invalidní důchod....To že nemáte prso a máte rakovinu není důvod pro to ...aby Vám stát vyplácel dávky .Tečka .Mám  zdr postiženého syna Autista  STMR synovi snížili tentýž rok péči ze třetího na druhý stupen ,místo abych se léčila začala jsem bojovat s úřady .Celý život jsem tvrdě pracovala ve zdravotnictví ,,paradox že?Mě nezabije rakovina mě zabije systém .MÁM PŘESTO V ÚMYSLU BOJOVAt ,na chování Posudkové si budu stěžovat dám vše k soudu ,Jsem připravena zveřejnit vše i v médiích .Jak se stát stará a pomáhá těm nejslabším .Můj dotaz zní .Je normální aby v 21 století se takto czacházelo s nemocnými lidmi? Jste schopni mě a synovi pomoct?Děkuji za Váš čas a odpověd .

Odpověď - 2018-07-16 15:25:22
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se nás, jak postupovat v situaci, kdy Vám byl zamítnut invalidní důchod, o nějž jste si žádala, a jak postupovat v případě snížení stupně příspěvku na péči u syna?

U rozhodnutí o zamítnutí invalidního důchodu lze podat do 30 dní od obdržení námitku.U rozhodnutí o snížení stupně příspěvku na péči lze do 15-ti dní od obdržení podat odvolání.

Pokud již obě tyto lhůty uplynuly, můžete si znovu o invalidní důchod zažádat a nechat si přehodnotit zdravotní stav. K tomu doporučuji doložit všechny nejnovější lékařské zprávy.

U příspěvku na péči máte možnost znovu podat na místně příslušném úřadu práce Žádost o změnu příspěvku na péči.

Je také možné ke konzultaci vaší situace navštívit osobně některou z našich poraden. Kontakty na jednotlivé poradny naleznete na našich stránkách.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5309 | 2018-07-09 13:31:46 | kategorie 5
OZP
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na invalidní důchod. Mám vystudovanou vysokou školu a nyní pracuju jako OSVČ tři roky. Platím si pouze důchodové připojištění. Moje lékařka mi říká, ať ID zkusím, že zdravotní stav by na něj byl, ale já si myslím, že na něj nemám nárok. 

Děkuji za odpověď,

Tereza 

Odpověď - 2018-07-11 10:37:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali máte nárok na invalidní důchod za podmínky, že máte vystudovánu VŠ, nyní 3 roky pracujete jako OSVČ a platíte si pouze důchodové připojištění?

O invalidní důchod si můžete zažádat na příslušné správě sociálního zabezpečení. Následně LPK posoudí Váš zdravotní stav a stanoví, o kolik u Vás došlo k poklesu pracovní schopnosti.

Podle zákona č. 155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění, § 39

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. 

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

 

Z Vašeho dotazu není znám konkrétní věk a ani skutečnost, zdali jste si hradila sociální pojištění. Pokud sociální pojištění hrazeno nebylo, nevzniká Vám nárok na výplatu důchodu. V případě, že hrazeno bylo, zasílám Vám níže informaci, jaká je potřebná doba pojištění - dle zákona k nároku na výplatu důchodu.

 

Dle § 40

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku 

a) do 20 let méně než jeden rok, 

b) od 20 let do 22 let jeden rok, 

c) od 22 let do 24 let dva roky, 

d) od 24 let do 26 let tři roky, 

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 

f) nad 28 let pět roků. 

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky. 

 

Přesné informace Vám sdělí místně příslušná správa sociálního zabezpečení.

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5307 | 2018-07-03 10:14:29 | kategorie 5
Invalidita z mládí
Tisk

obrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně invalidity z mládí. Mám 17 letou dceru s mentálním postižením, která letos ukončila základní povinnou docházku a od září 2018 nastupuje do prvního ročníku na Praktickou školu dvouletou. 18 let jí bude v květnu 2019. Prosím, kdy může žádat o invalidní důchod z mládí? A je překážkou pro uznání tohoto důchodu to, že dcera bude studovat tuto střední školu? Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď - 2018-07-03 14:34:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, kdy si může dcera zažádat o invalidní důchod z mládí a zdali je překážkou pro uznání tohoto důchodu skutečnost, že bude dcera studovat střední školu?

O tzv. důchod z mládí lze nejdříve zažádat po ukončení povinné školní docházky - tuto podmínku Vaše dcera splňuje - příp. po dosažení 18-ti let.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění umožňuje přiznání invalidního důchodu před 18 rokem věku, a to dle § 42 odst. 3:

"Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok."

Výpočet ID se pak stanoví podle odst. 2. Požádat o ID je v takových případech možné od 15. roku věku.

Studium střední školy není překážkou pro uznání tohoto typu důchodu.

 

Pro bližší informace se, prosím, obraťte na nejbližší ČSSZ ve Vašem okolí. 

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5292 | 2018-06-18 18:45:27 | kategorie 5
dlouhodobé ošetřovné
Tisk

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu žádat o dlouhodobé ošetřovné i po přiznání příspěvku na péči 4. stupeň. Staráme se celá rodina o maminku, 3 roky leží, diagnoza Alzheimer. Já dcera pracuji na zkrácený úvazek, ale do nároku na starobní důchod  mi  zbývá ještě 7 let. Pokud rozvážu pracovní poměr, práci již těžko najdu. 

Děkuji za Vaši odpověď Helena

Odpověď - 2018-06-20 16:34:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ve kterém se ptáte, zda je možné pobírat dlouhodobé ošetřovné na maminku, která pobírá příspěvek na péči ve 4. stupni.

Samotné pobírání příspěvku na péči není překážkou pro žádost o dlouhodobé ošetřovné.

Pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je třeba splnit několik zákonných podmínek.

Ošetřovaná osoba musí být hospitalizovaná nejméně 7 dní v nemocnici s předpokladem, že i po propuštění z nemocnice bude potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na dobu minimálně 1 měsíc.

Žadatel pak musí být osobou, která dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání anebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na rozdíl od krátkodobých nemocenských dávek ty dlouhodobé podporují i OSVČ. V každém případě je ale třeba mít splněnou požadovanou účast na nemocenském pojištění, která činí u zaměstnanců minimálně 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících a u OSVČ minimálně 3 měsíce.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, je nutné doložit vyplněnou žádost v podobě tiskopisu, který dostanete od lékaře lůžkového zařízení, který ošetřuje nemocnou osobu. Právě ten žádost potvrdí a podepíše. Tiskopis musí obsahovat i podpis ošetřované osoby, která dá právě podpisem jasně najevo, že s ošetřováním souhlasí. Vše poté bude odesláno na OSSZ dle místa trvalého bydliště.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5289 | 2018-06-15 12:20:46 | kategorie 5
Délka týdenní pracovní doby pro OZP
Tisk

Je pravda, že OZP v prvním stupni invalidy nesmí pracovat 40 hodin týdně, ale méně, jinak přijde o tento statut. Je to někde řešeno.

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-06-19 12:21:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz ohledně pracovní doby u lidí s invalidním důchodem.

Neexistuje legislativní opatření, které by upravovalo počet odpracovaných hodin, ani neexistuje nařízení, které by omezovalo příjem invalidních důchodců. Omezením je zde pouze váš zdravotní stav. Jestliže Vaše práce odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu, tak můžete pracovat i na plný úvazek.

Osoby, které pracují a zároveň pobírají invalidní důchod, by měli pamatovat na to, že práce, kterou dělají, musí být v souladu s jejich zdravotním stavem. Zdravotní stav každého, kdo pobírá ID, je individuální a nelze tedy paušalizovat, kolik hodin může odpracovat osoba s ID.

Samozřejmě se může stát, že pokud vykonáváte pracovní činnost, která neodpovídá vašemu zdravotnímu stavu, a vy jí bez problému zvládáte, může být posouzení zdravotního stavu z takového důvodu přehodnoceno a může v takovém případně nastat i přehodnocení stupně invalidního důchodu. Avšak situace je opět individuální a k pracovní činnosti může být přihlédnuto, ale i nemusí.

Pokud si nejste jistý, jak velkou pracovní zátěž při svém postižení zvládnete, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5255 | 2018-04-26 19:03:09 | kategorie 5
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý deň,

som štátnym občanom Slovenskej republiky, ale už 11 rokov trvalo bývam z dovodu sobáša tu v Česku. Mám preukaz ZTP/P, momentálne pracujem, poberám plný invalidný dochodok zo Slovenska (priznaný v r. 1988) aj z Česka. Vzhľadom k postihnutiu poberám "příspěvek na péči". Poisťovňu mám českú VZP.

V príspevku (Černé ovce) o mužovi zo Slovenska žijúcom trvale v ČR ako ja bolo uvedené, že mi ÚP može tento príspevok vziať ako jemu. Alebo sa to týka len osob, ktoré nepracujú?

Ak už nebudem v zamestnaneckom pomere, može byť aj naďalej mojou hlavnou poisťovňou česká VZP alebo sa musím vrátiť pod Slovenskú?

Na Slovensku sa zdržujem len pár dní do roka.

Ďakujem pekne za odpoveď.

S pozdravom  :-)

Odpověď - 2018-04-30 15:00:51
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

tato problematika je relativně složitá. To vyplývá i z dílu Černých ovcí, na který odkazujete. Potřeboval bych od Vás tím pádem vědět více informací, třeba zda máte žlutou, nebo modrou průkazku pojišťovny? Rád bych Vás požádal, zda bychom se mohli spojit přímo, abychom situaci rozebrali. Můžete mi napsat třeba email na poradnabrno@nrzp.cz , případně se můžeme potkat osobně v naší poradně. Mě osobně najdete na poradně v Brně. Můžete se obrátit i na kteroukoliv jinou pobočku, kde Vám pomohou kolegové. Adresář našich poboček naleznete zde

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5253 | 2018-04-25 21:14:46 | kategorie 5
Invalidní důchod
Tisk

Dobrý den, mám 16 ti letou dceru, od narození má DMO, průkaz ZTP/ P, pobírá 3 stupeň příspěvků na péči. Nyní studuje Obchodní akademii s maturitou, obor je na 5 let. Mám dotaz: je možné, aby dcera již nyní pobírala invalidní důchod a zároveň k tomu i příspěvek na péči, i když jí není ještě 18 let? Dcera tvrdí, že to někteří její spolužáci takto pobírají. Prosím o odpověď. 

Děkuji s pozdravem Stříbrná

Odpověď - 2018-04-30 14:50:18
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění umožňuje přiznání invalidního důchodu před 18 rokem věku, a to dle § 42 odst. 3, výpočet ID se pak stanoví podle odst. 2. Požádat o ID je v takových případech možné od 15. roku věku.

Přiznání ID nemá následně vliv na pobírání příspěvku na péči.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5243 | 2018-04-14 15:38:25 | kategorie 5
Stiznost na Mdr.jozefa Balika
Tisk

Dobry den jsem po 7 tydnovem komatu a mam dlouhodobe zhorseni zdravotni stav ponevac mam nasledkom primarni nemoci vazne zdravotni obtize.mam invaliditu cislo 1 a poberam mesicne 1400 korun duchodu a jsem samozivitelka a mam 2 skolopovinne deti s kterymi jsem sama.pan Mudr. Balik mne poslal doporucenou postou posudek o invalidite anyz by mne pozval na posudkovu komisii a ve svem posudku uvedl citujem:"Pani Lucia Dudascikova je schopna soustavne vydelecne cinnosti v obmedzenem rozsahu ponevac se jedna o mladou pacientku.Ale kdo zamestna pacientku po 7 tydnovem komatu a jinych pridruzenych nemocich?S pozdravem a pranim hezkeho dne. Lucia Dudascikova.

Odpověď - 2018-04-16 13:03:42
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o ID, můžete podat námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Do námitek uveďte důvody nesouhlasu a nejlépe doložte dalšími lékařskými zprávami.

Námitka musí obsahovat: - Údaj o tom, proti kterému rozhodnutí podáváte námitku a číslo jednací tohoto rozhodnutí. - Dále uvedete, s čím v rozhodnutí nesouhlasíte, v čem je rozhodnutí nesprávné. - Svá tvrzení nejlépe doložte potřebnými doklady (lékařskými zprávami). Tuto námitku zašlete České správě sociálního zabezpečení.

Je nutné upozornit, že u osob, které pobírají ID v prvním či druhém stupni, se předpokládá, že budou i nadále pracovat a využívat svůj "zbytkový" potenciál k výkonu práce. Toto souvisí také s tím, že za tyto osoby není hrazeno sociální pojištění. Můžete se tedy následně stát, že u přepočtu na starobní důchod chybějí doby pojištění.

V případě, že se rozhodnete hledat zaměstnání, můžete využít níže uvedené webové stránky, které nabízení, popř. pomáhají nalézt práci pro OZP.

http://www.praceprozp.cz/

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir

https://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx

https://www.prace.cz/nabidky/ozp/#utm_source=helpnet.cz&utm_medium=referral

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5239 | 2018-04-12 07:35:10 | kategorie 5
Ukončení ivalidního důchodu 3. stupně
Tisk

Dobrý den,

prosím měla bych dotaz. Manžel byl ze zdravotních důvodu rok nemocný, poté mu byl příznán invalidní důchod 3. stupně na jeden rok, z důvodu čekaní na operaci.
Rok uplynul, k operaci nedošlo z důvodu kapacity zdravotního ústavu. Co má nyní podniknout? Přihlásit se na ÚP, nebo zažádat u obvodní lékařky o nemocenskou?
Prosím, mohli by jste nám poradit, nevíme co dělat.
Moc děkuji
Hedvika Prokopová
Odpověď - 2018-04-16 13:36:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

invalidní důchod většinou sám o sobě nezanikne. Po uplynutí doby trvání posudku o invaliditě dochází k přeposouzení zdravotního stavu. Teprve na jeho základě je ID odebrán, ponechán, popř. změněn. Pokud se manželův zdravotní stav nezměnil, není nejspíše důvod k odebrání ID.

Obraťte se tedy na příslušnou OSSZ a dotazujte se na stav řízení. V případě, že řízení o ID nebylo zahájeno z moci úřední, můžete Vy sami požádat o jeho přehodnocení. Opět jen nutné řešit s OSSZ.

Co se týče ostatních otázek, z Vámi uvedených informací bohužel nelze vyvozovat konkrétní odpovědi k situaci. Bylo by možné lepší obrátit se přímo do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.