login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dotaz č. 4962 | 2017-07-13 09:18:10 | kategorie 4
zbavení svéprávnosti
Tisk

Dobrý den. Moje dcera má 19 let.Je autistka Má bipolární afektivní poruchu .A stredne težkou mentální rdtardaci.Je ve 4 skupině postižení. Má příspěvek na péči a pobírá dúchod.Chtéla jsem se zeptat jestli je naší povinností ji zbavit svéprávnosti, nebo ji můžeme nechat svepravnou. Samozrejme je po celý den se mnou a s manželem.Není ani v žádném stacionáři a z důvodu depresí nezvládá být ani mezi cizími lidmi . Předem děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-07-13 11:51:49
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zbavit dle platné právní úpravy již nelze. Dceru můžete pouze omezit ve svéprávnosti. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti je zcela na Vás a dceři. Každopádně pokud je schopna si vyřizovat sama např. žádosti o příspěvky atd., není nutné ji omezovat. 

Je ovšem vhodné zvážit podpůrné opatření zastoupení členem domácnosti, které schvaluje soud a Vám umožňuje za dceru vyřídit právní záležitosti. Nejedná se o omezení svéprávnosti, pouze o podporu při rozhodování o právních úkonech.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4931 | 2017-06-05 09:35:15 | kategorie 4
Opatrovnictví
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda mohu zažádat o opatrovnictví před dosažením 18-ti let mé dcery s postižením. Pokud ano, jak dlouho předem mohu žádost podat.

Děkuji,

Odpověď - 2017-06-05 15:15:48
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

obecně je možné žádat i před dosažením zletilosti, vše ovšem záleží na zdravotním stavu posuzované osoby, resp. na možnosti změny zdravotního stavu ke zlepšení. Některé řízení o omezení svéprávnosti mohou trvat i několik měsíců s ohledem na vytíženost příslušného osudu.

Před posuzováním omezení svéprávnosti je nutné řešit možnosti podporující osobu neschopnou samostatně jednat v právních záležitostech. Těmito možnosti jsou podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat před omezením svéprávnosti - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování.

Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je možné, pouze v případě, že nelze využít uvedených opatření.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4921 | 2017-05-17 17:17:17 | kategorie 4
opatrovnictví
Tisk

Dobrý den,okr.soudem jsem byla ustanovena opatrovnicí mé mentálně postižené dcery,která je umístěna v Domově pro zdravotně postižené s celoročním pobytem.Letos poprvé mám zaslat soudu zprávu opatrovníka o celkovém stavu opatrovance a o jeho hospodaření s majetkem,mimochodem vše doposud vyřizovala velmi ochotná sociální pracovnice domova,já dostala vždy pouze roční vyúčtování.Nikde jsem nenašla žádný vzor,jak by měla tato zpráva vypadat nebo co všechno by měla obsahovat.Vyučtování má být k soudu odesláno do 30.6.Poradíte mi prosím?Velmi děkuji.

Odpověď - 2017-05-18 09:39:21
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož dcera pobývá v Domově je pro Vás vyhotovení zprávy pro soud velice jednoduchá.  Roční vyúčtování by Vám Domov měl zaslat i nyní, a tento výpis Vám v podstatě bude sloužit jako zpráva pro soud. Dále tyto údaje doplníte o další náklady, které platíte z "dceřiných peněz", např. z důchodu. Mezi tyto náklady patří např. odpady, pojištění, spoření, atd., pokud nic z toho z dceřiných peněz nehradíte do vyúčtování to neuvádíte. 

Co se týče celkového stavu dcery, popíšete případnou změnu zdravotního stavu, popř. že stav je nezměněn, a doložíte lékařské zprávy.

Vzor k výše uvedenému není, stačí popsat vlastními slovy, není třeba hledat složitosti.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4910 | 2017-05-09 11:05:59 | kategorie 4
služby-péče o nemocného ležícího pacienta
Tisk

Dobrý den, máme zajištěnou službu-péči o ležícího, dementního strýčka. Nyní po nás chtějí plnou moc od strýčka, viz text, citace, protože smlouvu bude podepisovat druhý bratr. Strýček je svéprávný, ale s demencí, nemluví, nechápe, nepíše. Co máme dělat, jak postupovat prosím Vás?Děkujeme.

Cituji:

" Plnou mocí=zmocnění k právním úkonům - zákon vyžaduje, aby smlouva byla uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem přímo (nelze jí sjednat ve prospěch uživatele s třetí stranou).V případě, že uživatel nemůže vyjádřit vůli svým podpisem a je svéprávný, tak za něj jedná někdo z jeho okolí na základ uživatelem vystavené plné moci-kdo bude smlouvu podepisovat, je nutné předložit plnou moc a nám dát její ověřenou kopii".

Odpověď - 2017-05-10 11:36:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v podstatě jste si odpověděla na svůj dotaz v druhé části svého dotazu.

K jednání za jinou osobu, která nebyla omezení ve svéprávnost, je nutná plná moc, popř. doložení jiného dokladu, který by Vás opravňoval za příbuzného jednat.

Pokud plnou moc nemáte, je možné ji "nahradit" dvěmi svědky, notářským zápisem, atd. Toto je ovšem možné, pouze v případě, že příbuzný je schopen projevit vůli.

V opačném případě bude nutné zahájit řízení o omezení svéprávnosti. Toto řízení je možné pouze v případě, kdy nelze použít podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování. Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4908 | 2017-05-09 08:04:04 | kategorie 4
Opatrovnictví
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda mohu podat žádost o opatrovnictví před 18. rokem dcery, pokud ano s jak velkým předstihem tuto žádost mohu podat? A také bych se ráda zeptatla s jak velkým předstihem mohu podat žádost o omezení svépravnosti?

Předem děkuji za odpověď,

Odpověď - 2017-05-10 11:35:00
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

nejspíše se ptáte ve dvou otázkách na tutéž věc. Do osmnácti let dítěte jste jako rodič zákonným zástupcem dítěte, tedy dalo by se říci opatrovníkem. Po dosažení věku 18 let je nutné řešit možnosti podporující osobu neschopnou samostatně jednat v právních záležitostech. Těmito možnosti jsou podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat před omezením svéprávnosti - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování.

Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je možné, pouze v případě, že nelze využít uvedených opatření.

Obecně je možné žádat i před dosažením zletilosti, vše ovšem záleží na zdravotním stavu posuzované osoby, resp. na možnosti změny zdravotního stavu ke zlepšení. Některé řízení o omezení svéprávnosti mohou trvat i několik měsíců s ohledem na vytíženost příslušného osudu.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4879 | 2017-04-04 12:19:54 | kategorie 4
omezení právní způsobilosti
Tisk

Dobrý den,

klient s omezenou právní způsobilostí, jehož opatrovníkem je město, odsouhlasil po telefonu nějakou výhodnou smlouvu na telekomunikační služby. Po jednání s operátorem nám bylo sděleno, že smlouva bude od dnešního data neplatná, nicméně dlužnou částku za služby, které nečerpal, bude muset zpětně uhradit, jedná se o částku řádově do třech tisíc Kč. Má tedy zákonnou povinnost částku uhradit nebo byla smlouva neplatná a nic by hradit neměl?

 

Odpověď - 2017-04-05 14:15:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

smlouva je neplatná. Je nutné doložit, že klient je omezen a v jakém rozsahu. Uhradit je třeba to, co již bylo "spotřebováno". Služby, které nečerpal, společnosti tedy nevznikla škoda, není nutné hradit.

Doporučuji tuto situaci řešit soudní cestou, protože společnost se nejspíše nebude chtít domluvit. Každopádně je vhodné najít si právní zastoupení a celou situaci s ním projednat, včetně předložení všech podkladů. Případně je možné se obrátit na organizaci na ochranu spotřebitele, která by mohla vyvinout aktivit bez soudního řízení.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4867 | 2017-03-24 10:13:08 | kategorie 4
Výměna vozíku
Tisk
Dobrý den,
mám klienta, který je na vozíčku a rád by se Vás zeptal, když měl 2x poruchu tlumiče na elektrickém vozíku, je možné vyměnit elektrický vozík i po třetí poruše stejného tlumiče? Ten vozík je celkem poruchový.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
 
 
 
Odpověď - 2017-03-27 12:43:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

možné to samozřejmě je. Pokud je ovšem poruchový pouze jeden a ten samý tlumič, jde jednoznačně o závadu na vyměněném tlumiči, nikoli na celém vozíku. Není tedy jasné, zda by Vám vyměnili celý vozík. Pokud je těchto závad více, a nejsou způsobeny opotřebením, je možné nárokovat výměnu celého vozíku.

V případě sporu s prodávajícím doporučuji obrátit se na organizaci zabývající se ochranou spotřebitele. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách České obchodní inspekce.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4864 | 2017-03-22 19:20:26 | kategorie 4
Újma na zdraví užíváním psychotropních omamných látek
Tisk

Dobrý den,

syn od 15 let (dnes je mu 20) užíval omamné psychotropní látky, stal se závislým. Do studií několika škol nechodil, odmítal se učit. Takto se choval i jako dospělý – plnoletý. Podstoupil několik hospitalizací pro akutní předávkování alkoholem a drogami. Drogami, alkoholem, které užíval i jako dospělý si zničil zdraví. Nedbal žádných varování o škodlivosti těchto látek od lékařů i rodiny. Jako dospělý po odchodu z učení, se zaevidoval na úřadu práce. Po měsíci, po registraci na ÚP, požádal o invalidní důchod. Odhlásil se z úřadu práce a zažádal na sociálce o invalidní důchod. Byl mu přiznán. Dnes mě žaluje o výživné. Je mi z toho zle, jen co si vzpomenu, jak se choval. Neskutečná vulgarita, krádeže, nezájem o učení, ničení výbavy domácnosti. Denně vykouří i dvě krabičky cigaret a je posedlý financováním hazardních sázkových her.  Má nárok na invaliditu, když újmu na zdraví si způsobil a dále způsobuje svým naprosto nezodpovědným chováním? Takovéto chování ČSSZ nebere při udělování invalidity v úvahu? Je na místě, abych se proti žalobě o výživné bránil? Děkuji.

Odpověď - 2017-03-23 09:27:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

ČSSZ posuzuje aktuální zdravotní stav, nikoli důvody jeho vzniku.

Co se týče výživného, zcela jistě můžete tyto skutečnosti během soudního jednání uvést. Dále můžete vyjasnit současné vztahy mezi Vámi a synem, např. četnost návštěv, atd.

Soud bude zkoumat potřeby syna a je schopnost - neschopnost se sám živit. Rozsah výživného se stanovuje s ohledem na majetkové poměry, odůvodněné potřeby a možnosti Vás i syna. 

Každopádně bych Vám doporučila najít si právní zastoupení, aby Vám v této věci pomohli.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4863 | 2017-03-21 18:24:50 | kategorie 4
jednání operátora Datel mobil
Tisk

Dobrý večer, vím že se tady řeší závažnější věci, ale nevím si rady. Můj operátor Datel mobil skončil dne 28. 2. 2017 svoji činnost přislíbili, že mi vrátí co jsem neprovolala z kreditu. Do dnešního dne nic. Jsem v důchodu a bojím se že o peníze přijdu. Co mám dělat. Kratochvílová

Odpověď - 2017-03-22 13:30:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

operátora vyzvěte k vyplacení zbývajícího kreditu písemnou cestou.

Rozhodně si zjistěte důvod ukončení činnosti. V případě insolvenčního řízení je nutné přihlásit svou pohledávku u příslušného insolvenčního správce.

Předpokládám ovšem, že vyplacení všech zbývajících pohledávek bude společnosti nějakou dobu trvat. Je tedy vhodné se na tyto lhůty informovat.

V případě, že s Vámi společnost komunikovat nebude, doporučuji obrátit se na některou z organizací na ochranu spotřebitele, některé kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4848 | 2017-02-24 12:32:14 | kategorie 4
Poskytnutí úvěru na osobu zbavenou svéprávnosti
Tisk

Dobrý den,

kupujeme pro zletilou dceru (zbavenou svéprávnosti) auto a chtěli jsme využít nabídky prodejce na financování. S ohledem, na to že na pořízení je spokytnut příspěvek od státu musí být dcera i majitelkou auta. Poskytovatel úvěru mi oznámil, že je třeba rozhodnutí soudu, že úvěr je ve prospěch postižené osoby. Nestačí pouze podpis opatrovníka na úvěrové smlouvy?

Děkuji

Odpověď - 2017-02-27 14:03:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

poskytovatel má pravdu. Pokud osobu omezenou ve svéprávnosti zavazujete k trvajícímu nebo opakovatelnému plnění na delší než tři roky, je nutný souhlas soudu. Taktéž se zohledňuje nabytí majetku, zde potřebujete minimálně souhlas opatrovnické rady, pokud není soud:

a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,
 
b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou, nebo
 
c) přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených v písmenu a) nebo b),

Další jednání, ke kterému je nutný souhlas soudu, nezáleží na existenci opatrovnické rady:

a) zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu blízké,
 
b) nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit,
 
c) nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,
 
d) uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než tři roky,
 
e) odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo
 
f) zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.