login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dotaz č. 5364 | 2018-09-20 21:25:41 | kategorie 4
pomoc při rozhodování
Tisk

Dobrý den,

náš plnoletý syn s DMO, IV.stupeň inval., naprůměrně inteligentní, s kombinovanými vadami zraku, řeči, pohybu včetně jemné motoriky, na vozíku,není schopen samostatného podpisu. Narážíme na problém podepisování smluv v soc.službě, na poště... Potřebuje text upravit pro vlastní čtení nebo ho předčítat, je závislý na pomoci jiné osoby. Jaká je možnost tyto smlouvy uzavírat (ústně?), jak postupovat v těchto případech?

Děkuji

Odpověď - 2018-09-26 11:48:22
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, který se týká pomoci při rozhodování.

Záležitosti kolem pomoci při rozhodování upravuje nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. Konkrétně §45 - §54. Konkrétně Vás se pak pravděpodobně bude nejvíce týkat část "Zastoupení členem domácnosti" tedy §49 - §54

Pro vznik zastoupení je třeba souhlas soudu. Je tedy nutné podat Návrh na schválení zastoupení k příslušnému soudu I. instance (městský, okresní).

Pokud by byl problém jen na poště, lze na kterékoliv poště zřídit Zmocněnku, která by jejího držitele opravňovala k přebírání korespondence.

Budete-li chtít pomoci s vypracováním návrhu na vznik zastoupení, doporučuji, obrátit se osobně na některou z našich poraden, jejich adresář naleznete zde. Na některých poradnách jsou k dispozici i právníci, kteří Vám rádi poradí.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5359 | 2018-09-18 10:50:53 | kategorie 4
přístup k domu
Tisk

Dobrý den v roce 2009 jsem koupila rodiiný dům příjezd po cestě přes obecní pozemek, V roce 2011 obec prováděla úpravy komunikace a před mym pzemkem vznikl příkop hloubka 70 cm šířka 4,70 m neudělali přemostění ani propustek.Žádala jsem obec o nápravu a nemají se k činnosti odmítají cokoli udělat s tím že si mám zažádat o povolení obce a přemostění vybudovat na vlastní náklady. Mám právo aby obec vyřešila?

Odpověď - 2018-09-19 11:28:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ohledně cesty k domu.

Jak jsem již popsal níže v dotazu č. 5354, doporučuji, obrátit se osobně na některou z našich poraden, na kterých je k dispozici i právník. Případně můžete využít některou z právních poraden. Zde naleznete seznam našich poraden.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5355 | 2018-09-15 14:20:10 | kategorie 4
Dědictví
Tisk

Dobrý den,

zajímáme se o možnost zabezpečení se vzájemně s manželem oba ID. Manžel má syna z prvního manželství s kterým se nestýká má však obavu že kdyby zemřel budu mít problémy ohledně dědictví. Eventuelně bude požadovat prodej našeho domu, který jsem koupila ještě před uzavřením manželství avšak splácíme a renovujeme ze společných peněz jak je možné tomuto zabránit?

Odpověď - 2018-09-19 11:11:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, jak je možné zabránit tomu, aby se manželův syn z bývalého svazku, nestal dědicem domu, který jste zakoupila Vy před uzavřením manželství, ale splácíte ho a renovujete ze společných peněz?

Dle § 1642 nového Obč. zákoníka je syn tzv. neopominutelným dědicem a z pozůstalosti mu náleží povinný podíl. 

Pokud manžel uzavře závěť a tento syn je jediným dítětem, které by dědilo, bude synovi náležet 1/4 ze společných investic do nemovitosti (tj. z částky, kterou splácíte a z níž dům renovujete).

Další variantou je uzavření Dědické smlouvy. Manžel se synem uzavře dohodu na částku, která bude synovi v případě úmrtí manžela náležet; či se dohodnou jinak.

V případě další konzultace doporučuji obrátit se na nějakou advokátní kancelář, která Vám poskytne právní servis v průběhu řízení.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5354 | 2018-09-15 14:14:08 | kategorie 4
přístup k domu
Tisk

Pěkný den, můj dotaz se týká přístupu k domu. Koupila jsem rodiný dům a přístupová cesta byla po obecním pozemku (ostatní komunikace). Obec později prováděla údržbu a vznikl na konci této cesty příkop 70 cm hluboký a 4,70 m na šířku čímž vnikla překážka není nyní možný vjezd na pozemek. Obec se brání nápravě například vybudováním propustu (přemostěním) s odkazem na to že si máme požádat o povolení a vybudovat si cestu sami pozemek je obecní.

Jak máme postupovat? domnívám se že obec by měla zřídit nápravu pokud zrušila původní přístup a vjezd. Na pozemek není možné nyní přijet autem. Jsem vlastníkem průkazu ZTP a oba s manželem jsme invalidní.

Mohu doložit fotografie původního stavu.

Odpověď - 2018-09-19 12:35:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ohledně příjezdové cesty k domu.

Tato problematika je relativně složitá a záleží na mnoha okolnostech. Důležité je vědět, v jakém právním stavu se věc nachází. Máte-li třeba k příjezdové cestě sjednánu tzv. služebnost cesty neboli věcné břemeno, to se zapisuje do katastru nemovitostí.

V každém případě doporučuji osobní konzultaci třeba na některé z našich poboček, jejich seznam naleznete zde. Na některých našich pobočkách je k dispozici právník, který by Vám mohl poskytnout bližší informace. Případně můžete využít některou z právních poraden. Řada z nich je bezplatných.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5353 | 2018-09-14 17:26:54 | kategorie 4
schválení lékař. zákroku na opatrovaném
Tisk

Dobrý den. Prosím potřebuji vědět, zda potřebuje příslušné odd. nemocnice souhlas opatrovníka před plánovaným oper.zákrokem na dospělém nesvéprávném opatrovaném . Pokud ano a nemocnice toto neučinila, je možno toto trestně stíhat?

Odpověď - 2018-09-19 14:12:46
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz, kdy se nás ptáte, zda nemocnice potřebuje souhlas opatrovníka osoby omezené ve svých právech k plánovanému operačnímu zákroku.

V případě, kdy se jedná o plánovaný zákrok je souhlas opatrovníka a jeho uvědomění o stavu věci, nutné. Jiné by to bylo v případě akutního zákroku.

Je možné se proti tomuto bránit například stížností na vedení nemocnice (případně pak ke zřizovateli) pro pochybení zaměstnanců, kteří vás jako opatrovníka měli upozornit a spravit o zdravotním stavu vašeho opatrovance.  

V případě potřeby je možné oslovit osobně některou z našich poraden a konzultovat váš případ přímo s právníkem. Právní poradenství v současné chvíli poskytují naše poradny v Praze, Olomouci a Pardubicích. Kontakty najdete na našich stránkách.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5352 | 2018-09-14 08:31:10 | kategorie 4
Zbavení svéprávnosti
Tisk

Dobrý den.Chtela bych vás poprosit o radu.Moje dcera je ve 4 skupině postižení a bere důchod 3 stupeň. V 18 ti letech jsme zažádali o zbavení svépravnosti.Tahlo se to doteď.Dceri už je 20 a vcera nám poslali ze to předávají jinému panu doktorovi.Tenkrat jsme mysleli že je to povinné.Nevite jestli se to dá jen  změnit  na určitou svepravnost.A taky když bude zbavená svepravnosti co to vlastně bude pro nás znamenat.Musi potom chodit na nejake kontroly,nebo k nám bude docházet nějaká sociálka na kontroly?A taky musime dokládat nějaké učty.A jak je to z zdravotním pojistenim?S dcerou jsem doma já a stát za me platí pojisteni.Opatrovnika by ale dělal manžel.Je to kvůli tomu, že se od dcery nemůžu vzdalit a tak všechno co se týká vyřizování na uradech zařizuje manžel.Za koho by potom bylo pojisteni zdravotni zaplacene?Omlouvam  se za tolik otázek,ale bohuzel se v tom vubec nevýznamné.Predem děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-09-19 12:48:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz, kterým se nás ptáte, co to znamená omezení svéprávnosti a na povinnosti opatrovníka. Také se nás ptáte, jak to bude s placením zdravotního pojištění.

V současné době již nelze osobu zbavit svéprávnosti. Dle nového občanského zákoníku lze osobu pouze omezit ve svéprávnosti. Dále uvádí občanský zákoník některé další podpůrné opatření při právním jednání  - Předběžné prohlášení, Nápomoc při rozhodování, Zastoupení členem domácnosti.

Omezit svéprávnost člověka je možné podle ustanovení §55 – 65 občanského zákoníku, je-li to v jeho zájmu, a pokud nepostačí mírnější opatření.

Omezení svéprávnosti je možné na základě podání „Návrhu na zahájení řízení o svéprávnosti a o ustanovení opatrovníka“, k příslušnému okresnímu soudu, ve kterém má posuzovaná osoba bydliště. V Návrhu uvádíme strany „navrhovatel“ a „posuzovaný“, v obou případech uvedeme jména, data narození, bydliště, dále navrhovatel uvádí vztah k posuzované osobě. Také uvádím osobu, která bude jmenována do funkce opatrovníka během řízení o omezení. Tato osoba by neměla být shodná s osobou navrhovatele.

Návrh na zahájení řízení o svéprávnosti a o ustanovení opatrovníka je možné si vyhledat na stránkách https://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=185&j=195&k=1862&d=319451.

Veškeré informace o zdravotním stavu je notné podložit příslušnými lékařskými zprávami.

Úkolem opatrovníka  je udržovat s opatrovaným spojení, zajímat se o něj, dbát o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy. Opatrovník zastupuje opatrovaného v tom právním jednání, které podle rozhodnutí soudu není schopen činit. Rozsah práv a povinností opatrovníka stanoví soud. I lidé omezení na svéprávnosti mohou samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života a nepotřebují k tomu svolení opatrovníka.

Opatrovník by měl znát potřeby opatrovaného, jeho názory, poměry, ve kterých žije, a respektovat jeho vůli v té míře, v jaké se nepříčí jeho zájmu. Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, musí mu vysvětlit srozumitelně povahu a následky rozhodnutí a maximálně zohlednit jeho přání. Pokud je však přání opatrovaného v rozporu s jeho zájmem, musí opatrovník zvolit postup, který je v zájmu opatrovaného.

Na činnost opatrovníka dohlíží soud, který ho ustanovil. Soud se zajímá zejména o správu majetku vykonávanou opatrovníkem a činí v tomto směru nutná a vhodná opatření. Soud může opatrovníkovi uložit, aby podával pravidelné zprávy o své činnosti.

Opatrovník musí nakládat s majetkem opatrovaného vždy v zájmu opatrovaného. Musí proto znát jeho potřeby, přání, názory, poměry, ve kterých žije, a respektovat jeho vůli v té míře, v jaké se nepříčí jeho zájmu, tj. snažit se maximálně zohlednit jeho přání.

Opatrovník má za povinnost jednou ročně soudu předkládat zprávu opatrovníka. Ve zprávě o činnosti opatrovník uvede přehled o nakládání s majetkem opatrovance, zdravotní stav opatrovance, jak opatrovanec bydlí, další podstatné okolnosti, které jsou uloženy soudem.

Za opatrovníka není hrazeno zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je hrazeno pouze za první pečující osobu, která pečuje o člověka, kterému byl přiznán příspěvek na péči ve II., III. a IV. stupni. Tedy je na vašem uvážení, kdo z vás se stane opatrovníkem dcery a kdo bude její první pečující osoba. 

V případě potřeby doporučuji osobní konuzultaci v některé z našich poraden. Kontakty najdete na našich stránkách. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5346 | 2018-09-03 00:04:30 | kategorie 4
Občanský průkaz
Tisk

Chci se jen informovat ,jak zažádat o první občanský průkaz pro mého syna který má diagnostikovanou středně těžkou mentální retardaci a neumí pořádně číst ani psát. Jak by to mělo na úřadě probíhat.Děkuji za odpovědˇ.

Odpověď - 2018-09-07 09:26:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jak zažádat o občanský průkaz pro Vašeho syna s mentálním postižením.

Do jisté míry záleží na tom, kolik je Vašemu synovi let, protože obecně platí, že za osobu mladší 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.

Dále pak platí, že za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Pro bližší informace doporučuji, obrátit se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5345 | 2018-08-30 13:53:44 | kategorie 4
Zvyseni alimentu - soucasna manzelk v ID II. Stupne
Tisk

Dobry den,

Rada bych se Vas zeptala na nasi nastalou zivotni situaci. Manzel obdrzel predvolani k soudu o zvyseni vyzivneho na sveho nezletileho syna. Manzelovi bylo po rozvodu stankveno vyzivne na 3000 Kc mesicne. pred tremi lety jsme se s manzelem vzali. Ja pobiram invalidni duchod II. stupne jehoz vyse je 4 500 Kc a jsem vedena na urade prace, manzel pracuje na plny uvazek s prumernou mzdou 19 000 Kc cisteho. Bude se v soudnim rizeni zapocitavat i muj prijem? A mame sanci, ze vyzivne zvyseno nebude? A zustane v teto vysi. Dekuju za odpoved.

Odpověď - 2018-09-03 10:58:50
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali bude v rámci soudního řízení o navýšení výživného na syna Vašeho manžela započítáván i Váš příjem?

 Výše výživného je značně individuální a záleží na mnoha faktorech:

 a) oprávněné potřeby a náklady na výživu a vzdělání dětí

 b) výše příjmů manžela

 c) celková finanční situace rodiny matky

 d) celkový přístup soudce, který o věci rozhoduje

 Podle Předpisu  89/2012 Sb. nového Očanského zákona - § 913 jsou pro určení rozsahu výživného j rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

 Soud může k Vašemu příjmu přihlížet. Nejsme schopni Vám sdělit, zdali bude, či nebude výživné navýšeno. Toto je na rozhodnutí soudce, který bude o dané záležitosti rozhodovat.

 

 

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5341 | 2018-08-23 21:37:06 | kategorie 4
Pronásledování osobou částečně omezenou v právních úkonech
Tisk

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou co dělat,když mne pronásleduje mentálně postižená osoba,která je navíc i psychicky nemocná. Navíc je i omezena k právním úkonům. Děkuji

Odpověď - 2018-08-28 10:39:08
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, co dělat v případě pronásledování osobou s mentálním postižením.

Jak píšete, osoba má omezenou způsobilost k právním úkonům. Z toho lze usuzovat, že daná osoba má ustanoveného opatrovníka. Ze všeho nejdříve bych se tedy zkusil obrátit právě na opatrovníka s žádostí, zda může opatrované osobě zabránit ve Vašem pronásledování.

Pokud by takový postup nebyl úspěšný, můžete se také obráti na policii, která by následně měla podniknout další kroky.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5332 | 2018-08-14 22:40:30 | kategorie 4
Příspěvek na motorové vozidlo
Tisk

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o informaci, zda mohou o příspěvek na pořízení motorového vozidla žádat skutečně jen osoby s těžkou poruchou nosného aparátu. Jsem osoba se zdravotním postižením, ale mé onemocnění je jiného charakteru (těžká forma astma bronchiale). Používám průkaz ZTP a jsem nucena poměrně často (několikrát do měsíce) navštěvovat své lékaře (i 50 km daleko). Vzhledem k častým dušnostem je to pro mě mnohdy velice obtížné, dušnost se zhoršuje fyzickou námahou, chladem, horkem, změnami teplot, vydýchaným vzduchem v dopravních prostředcích a přítomností alergenů. Motorové vozidlo by mi situaci značně usnadnilo. Myslíte, že bych na tuto možnost mohla také nějak dosáhnout? Co bych pro to mohla a měla udělat? Předem Vám děkuji za jakoukoliv informaci a radu. PK

Odpověď - 2018-08-15 14:54:51
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Věřte, že Vaši situaci chápeme, avšak příslušný zákon hovoří bohužel vcelku jasně.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Váš stav tedy zřejmě těmto kritériím neodpovídá. Můžete však zkusit řešit celou situaci individuálně na pobočce úřadu práce. Tam se žádost o příspěvek podává, třeba Vám budou schopni poradit cestu, jak o příspěvek úspěšně požádat

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.