login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dotaz č. 5049 | 2017-10-04 22:44:15 | kategorie 4
Opatrovník - žádost k soudu k povolení uzavřít pracovní smlouvu
Tisk

Dobrý den .  Prosím o radu  kde bych mohl najít vzor žádosti k soudu , že opatrovník smí uzavřít pracovní smlouvu ,za osobu nesvéprávnou 

 

 Děkuji Zdeněk

Odpověď - 2017-10-05 11:13:12
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

různé vzory je možné nalézt, mimo jiné, na stránkách www.justice.cz, přes vyhledávač v pravém horním rohu, popř. také zde.

Každopádně se spíše podívejte do rozhodnutí o omezení svéprávnosti, zda podání žádosti je nutné. Ve většině případech totiž stačí spolupodpis opatrovníka, nikoli souhlas soud. Také ovšem záleží na podmínkách stanovených ve smlouvě a potenciálním zaměstnavatelem.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5023 | 2017-09-12 18:26:13 | kategorie 4
Zbavení svéprávnosti
Tisk

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na zbavení svéprávnosti. Může o ni požádat ošetřující lékař? Jedná se o pacientku s psychickými problémy ohodnocené jako těžké. A jak je to potom s opatrovníkem? Dostane veřejného nebo si pacientka může vybrat? V rodině to nikdo být nemůže, vzhledem k tomu,že rodina ji týrá.

 

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-09-14 08:21:34
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zbavení svéprávnosti není dle platné legislativy již možné. Člověka lze pouze omezit ve svéprávnosti a to za předpokladu, že nelze využít jedno z podpůrčích opatření. Žádost o omezení může podat jak posuzovaná osoba tak jí zvolený zástupce, popř. jiný navrhovatel, a je nutné ji podložit lékařskými zprávami. Posuzovaná osoba musí se svým zástupcem či opatrovníkem souhlasit. Bez jejího souhlasu není možné zvolit osobu opatrovníka. V případě, že daná osoba nenavrhne nikoho sama, může být veřejným opatrovníkem ustanoveno město, popř. obec.

Před posuzováním omezení svéprávnosti je nutné řešit možnosti podporující osobu neschopnou samostatně jednat v právních záležitostech. Těmito možnosti jsou podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat před omezením svéprávnosti - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování.

Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je možné, pouze v případě, že nelze využít uvedených opatření.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5017 | 2017-09-07 12:44:35 | kategorie 4
zamítnutá reklamace
Tisk

Dobrý den, prostřednictvím einternetového obchodu jsem zakoupila obuv, která při prvním dešti změnila barvu a vhled. Reklamace byla zamítnuta z důvodu přemokření. Jak mám používat boty, když začne pršet a prostě zmoknou. Návod k botám žádný přiložen nebyl. Mám nějakou možnost se bránit?

Odpověď - 2017-09-11 11:39:48
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

možností máte několik. Můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, popř. na organizace zabývající se ochranou spotřebitele. Zamítnutou reklamaci můžete řešit prostřednictvím mimosoudního řešení sporu nebo soudní cestou. Informace o právech spotřebitele, včetně rad o postupu při reklamaci, můžete nalézt zde.

Je vhodné upozornit, že k řešení sporu budete potřebovat písemné podklady - vyjádření o zamítnutí reklamace a jeho důvody, podklady ke komunikaci s prodejcem, atd. Je možné, že budete muset nechat zhotovit znalecký posudek. Oprávněnost reklamace může posoudit pouze příslušný znalec. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4962 | 2017-07-13 09:18:10 | kategorie 4
zbavení svéprávnosti
Tisk

Dobrý den. Moje dcera má 19 let.Je autistka Má bipolární afektivní poruchu .A stredne težkou mentální rdtardaci.Je ve 4 skupině postižení. Má příspěvek na péči a pobírá dúchod.Chtéla jsem se zeptat jestli je naší povinností ji zbavit svéprávnosti, nebo ji můžeme nechat svepravnou. Samozrejme je po celý den se mnou a s manželem.Není ani v žádném stacionáři a z důvodu depresí nezvládá být ani mezi cizími lidmi . Předem děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-07-13 11:51:49
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zbavit dle platné právní úpravy již nelze. Dceru můžete pouze omezit ve svéprávnosti. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti je zcela na Vás a dceři. Každopádně pokud je schopna si vyřizovat sama např. žádosti o příspěvky atd., není nutné ji omezovat. 

Je ovšem vhodné zvážit podpůrné opatření zastoupení členem domácnosti, které schvaluje soud a Vám umožňuje za dceru vyřídit právní záležitosti. Nejedná se o omezení svéprávnosti, pouze o podporu při rozhodování o právních úkonech.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4931 | 2017-06-05 09:35:15 | kategorie 4
Opatrovnictví
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda mohu zažádat o opatrovnictví před dosažením 18-ti let mé dcery s postižením. Pokud ano, jak dlouho předem mohu žádost podat.

Děkuji,

Odpověď - 2017-06-05 15:15:48
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

obecně je možné žádat i před dosažením zletilosti, vše ovšem záleží na zdravotním stavu posuzované osoby, resp. na možnosti změny zdravotního stavu ke zlepšení. Některé řízení o omezení svéprávnosti mohou trvat i několik měsíců s ohledem na vytíženost příslušného osudu.

Před posuzováním omezení svéprávnosti je nutné řešit možnosti podporující osobu neschopnou samostatně jednat v právních záležitostech. Těmito možnosti jsou podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat před omezením svéprávnosti - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování.

Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je možné, pouze v případě, že nelze využít uvedených opatření.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4921 | 2017-05-17 17:17:17 | kategorie 4
opatrovnictví
Tisk

Dobrý den,okr.soudem jsem byla ustanovena opatrovnicí mé mentálně postižené dcery,která je umístěna v Domově pro zdravotně postižené s celoročním pobytem.Letos poprvé mám zaslat soudu zprávu opatrovníka o celkovém stavu opatrovance a o jeho hospodaření s majetkem,mimochodem vše doposud vyřizovala velmi ochotná sociální pracovnice domova,já dostala vždy pouze roční vyúčtování.Nikde jsem nenašla žádný vzor,jak by měla tato zpráva vypadat nebo co všechno by měla obsahovat.Vyučtování má být k soudu odesláno do 30.6.Poradíte mi prosím?Velmi děkuji.

Odpověď - 2017-05-18 09:39:21
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož dcera pobývá v Domově je pro Vás vyhotovení zprávy pro soud velice jednoduchá.  Roční vyúčtování by Vám Domov měl zaslat i nyní, a tento výpis Vám v podstatě bude sloužit jako zpráva pro soud. Dále tyto údaje doplníte o další náklady, které platíte z "dceřiných peněz", např. z důchodu. Mezi tyto náklady patří např. odpady, pojištění, spoření, atd., pokud nic z toho z dceřiných peněz nehradíte do vyúčtování to neuvádíte. 

Co se týče celkového stavu dcery, popíšete případnou změnu zdravotního stavu, popř. že stav je nezměněn, a doložíte lékařské zprávy.

Vzor k výše uvedenému není, stačí popsat vlastními slovy, není třeba hledat složitosti.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4910 | 2017-05-09 11:05:59 | kategorie 4
služby-péče o nemocného ležícího pacienta
Tisk

Dobrý den, máme zajištěnou službu-péči o ležícího, dementního strýčka. Nyní po nás chtějí plnou moc od strýčka, viz text, citace, protože smlouvu bude podepisovat druhý bratr. Strýček je svéprávný, ale s demencí, nemluví, nechápe, nepíše. Co máme dělat, jak postupovat prosím Vás?Děkujeme.

Cituji:

" Plnou mocí=zmocnění k právním úkonům - zákon vyžaduje, aby smlouva byla uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem přímo (nelze jí sjednat ve prospěch uživatele s třetí stranou).V případě, že uživatel nemůže vyjádřit vůli svým podpisem a je svéprávný, tak za něj jedná někdo z jeho okolí na základ uživatelem vystavené plné moci-kdo bude smlouvu podepisovat, je nutné předložit plnou moc a nám dát její ověřenou kopii".

Odpověď - 2017-05-10 11:36:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v podstatě jste si odpověděla na svůj dotaz v druhé části svého dotazu.

K jednání za jinou osobu, která nebyla omezení ve svéprávnost, je nutná plná moc, popř. doložení jiného dokladu, který by Vás opravňoval za příbuzného jednat.

Pokud plnou moc nemáte, je možné ji "nahradit" dvěmi svědky, notářským zápisem, atd. Toto je ovšem možné, pouze v případě, že příbuzný je schopen projevit vůli.

V opačném případě bude nutné zahájit řízení o omezení svéprávnosti. Toto řízení je možné pouze v případě, kdy nelze použít podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování. Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4908 | 2017-05-09 08:04:04 | kategorie 4
Opatrovnictví
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda mohu podat žádost o opatrovnictví před 18. rokem dcery, pokud ano s jak velkým předstihem tuto žádost mohu podat? A také bych se ráda zeptatla s jak velkým předstihem mohu podat žádost o omezení svépravnosti?

Předem děkuji za odpověď,

Odpověď - 2017-05-10 11:35:00
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

nejspíše se ptáte ve dvou otázkách na tutéž věc. Do osmnácti let dítěte jste jako rodič zákonným zástupcem dítěte, tedy dalo by se říci opatrovníkem. Po dosažení věku 18 let je nutné řešit možnosti podporující osobu neschopnou samostatně jednat v právních záležitostech. Těmito možnosti jsou podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat před omezením svéprávnosti - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování.

Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je možné, pouze v případě, že nelze využít uvedených opatření.

Obecně je možné žádat i před dosažením zletilosti, vše ovšem záleží na zdravotním stavu posuzované osoby, resp. na možnosti změny zdravotního stavu ke zlepšení. Některé řízení o omezení svéprávnosti mohou trvat i několik měsíců s ohledem na vytíženost příslušného osudu.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4879 | 2017-04-04 12:19:54 | kategorie 4
omezení právní způsobilosti
Tisk

Dobrý den,

klient s omezenou právní způsobilostí, jehož opatrovníkem je město, odsouhlasil po telefonu nějakou výhodnou smlouvu na telekomunikační služby. Po jednání s operátorem nám bylo sděleno, že smlouva bude od dnešního data neplatná, nicméně dlužnou částku za služby, které nečerpal, bude muset zpětně uhradit, jedná se o částku řádově do třech tisíc Kč. Má tedy zákonnou povinnost částku uhradit nebo byla smlouva neplatná a nic by hradit neměl?

 

Odpověď - 2017-04-05 14:15:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

smlouva je neplatná. Je nutné doložit, že klient je omezen a v jakém rozsahu. Uhradit je třeba to, co již bylo "spotřebováno". Služby, které nečerpal, společnosti tedy nevznikla škoda, není nutné hradit.

Doporučuji tuto situaci řešit soudní cestou, protože společnost se nejspíše nebude chtít domluvit. Každopádně je vhodné najít si právní zastoupení a celou situaci s ním projednat, včetně předložení všech podkladů. Případně je možné se obrátit na organizaci na ochranu spotřebitele, která by mohla vyvinout aktivit bez soudního řízení.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4867 | 2017-03-24 10:13:08 | kategorie 4
Výměna vozíku
Tisk
Dobrý den,
mám klienta, který je na vozíčku a rád by se Vás zeptal, když měl 2x poruchu tlumiče na elektrickém vozíku, je možné vyměnit elektrický vozík i po třetí poruše stejného tlumiče? Ten vozík je celkem poruchový.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
 
 
 
Odpověď - 2017-03-27 12:43:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

možné to samozřejmě je. Pokud je ovšem poruchový pouze jeden a ten samý tlumič, jde jednoznačně o závadu na vyměněném tlumiči, nikoli na celém vozíku. Není tedy jasné, zda by Vám vyměnili celý vozík. Pokud je těchto závad více, a nejsou způsobeny opotřebením, je možné nárokovat výměnu celého vozíku.

V případě sporu s prodávajícím doporučuji obrátit se na organizaci zabývající se ochranou spotřebitele. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách České obchodní inspekce.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.