login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dotaz č. 5271 | 2018-05-16 16:15:47 | kategorie 4
Zubní ošetření
Tisk

Muž 32 let omezený ve svéprávnosti má rozlámané zuby, byl objenán na ošetření pod celkovou narkózou prosinec 2018. Jinak jej nelze ošetřit, neboť ve své mentální retardaci odmítá otevřít ústa. Nyní ho začly zuby bolet. Opatrovník jej přivezl k jeho zubaři, ten mu sdělil (resp. opatrovníkovi sdělil), že stav chrupu je katastrofální. Přesto ošetření ponechal na prosinec 2018 a sdělil opatrovníkovi, aby pacientovi do té doby dával léky proti bolesti. Nic víc pro pacienta v bolesti neudělal. Jak proti tomuto postupu může opatrovník bojovat? Jak docílit, aby byl ošetřen dříve než v 12/2018? Vždyť trpí bolestí a dopovat ho léky ničí jeho játra, už tak jich bere spoustu. Děkuji za radu.

Odpověď - 2018-05-21 14:55:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Chápeme komplikovanost celé situace.

Bohužel, je obtížné, cokoliv radit takto zprostředkovaně. Doporučuji, aby se na nás obrátil přímo opatrovník, a nebo aby navštívil jednu z našich poraden, jejich seznam naleznete zde. Tam se budou moci naši kolegové věnovat opatrovníkovi i klientovi individuálně a snad nalezneme řešení.

Co mne v tuto chvíli napadá je, aby se opatrovník obrátil na zdravotní pojišťovnu klienta s žádostí o nalezení jiného lékaře, který by ho ošetřil dříve.

Také je možné celou situaci řešit s Ombudsmanem pro zdraví,  kteří poskytují poradenství a pomoc pacientůma. 

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5266 | 2018-05-11 21:59:48 | kategorie 4
elektrický invalidní vozík
Tisk

Pro venkovní pohyb pooužívám elektrický invalidní vozík. Na koho se mám obrátit o poskytnutí pomoci, dojde-li (přímo  v terénu) u vozíku k poruše? Vozík nejede, já nechodím. Ani česká, ani městská poicie v tomto případě prý k pomoci není kompetentní (vlastní zkušenost).

Odpověď - 2018-05-15 09:56:44
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za důvěru se kterou jste se na nás obrátil.

Ptáte se, na koho se máte obrátit, když se Vám v terénu porouchá elektrický vozík, protože podle Vaší osobní zkušenosti Policie není kompetentní Vám pomoci ve chvíli, kdy Vám přestane fungovat elektrický vozík.

Pokud jste v nouzi, tak Policie by Vám pomoc odepřít neměla, mohou si však na pomoc přizvat například hasiče, kteří mají výbavu pro manipulaci s těžkými břemeny (elektrický vozík).

Další možností je, kontaktovat výrobce vozíku, zda nemá ve Vaší blízkosti servisní centrum, které by Vám v dané chvíli pomohlo.

Případně se můžete zkusit obrátit na poskytovatele přepravní služby pro vozíčkáře, pokud takový poskytovatel v místě je.

Mohu také přidat osobní zkušenost, kdy mi přestal fungovat motor u mého elektrického vozíku, na zavolání přijeli dva strážníci městské policie a dotlačili mne domů, což byl zhruba kilometr.

Zřejmě se tedy záleží na individuálním posouzení Policie.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5250 | 2018-04-20 03:17:04 | kategorie 4
Finance
Tisk

Hezký den,

chci se pozeptat, když jsem člen kontrolní komise a budu mít zřízen transparentní účet u Fio banky jestli je mně dovoleno sbírat pomocí sponzorských darů či podobně finance. V případě spoznorských darů a podobně by byl plán případné finance na základě darovacích smluv mezi mnou a darovatelům a dále pomocí darovacích smluv darovat posťižené ženě. Nevím jestli je to možné a možná mě opravíte, protože daná žena má velice špatné zkušenosti a já se nabídl, že ji zdarma pomohu. Poprosím o případný právní rozklad dané věci. Je mi jasné, že je to nestandartní, ale chci pomáhat dokuď žiji a potom budu mít v případě úspěchu příjemně zážitky a pro mne osobně splnění sen a to pomáhat.Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-04-24 12:16:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

velmi děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši eporadnu. Avšak vzhledem ke komplexnosti problému bych si Vám dovolil nabídnout osobní jednání, můžeme se Vám věnovat na našich pobočkách, jejich seznam naleznete zde

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5248 | 2018-04-16 13:50:50 | kategorie 4
Žádost o výběr z účtu opatrovaného
Tisk

Dobrý den,

byla jsem nově jmenovaná opatrovníkem své postižené sestry. Bydlí v DSS, jsme s ní v pravidelném kontaktu. Při převzetí agendy jsem zjistila, že má sestra spořící účet, kde má dost peněz. Proto jsem se domluvila s mamkou, že spolu pojedeme na dovolenou k moři. Dovolenou jsem zaplatila a DSS požádala o proplacení dovolené (samozřejmě pouze za sestru, svoje si platíme). Odkázali mě však na povolení od soudu. Existuje částka, která je stanovaná např. zákonem, abych věděla, kdy musím žádat soud o uvolnění peněz? Jak mám nyní postupovat, mohu si někde stáhnout žádost?

Zároveň mě z DSS informovali, že doposud od soudu neobdrželi rozsudek o změně opatrovníka a chtějí souhlas i od mamky (původního opatrovníka). Rozsudek mám již 2 měsíce, postačí, když jim zašlu svou kopii?

Děkuji moc za odpověď.

Odpověď - 2018-04-18 13:46:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud jste opatrovníkem své sestry, zcela jistě jste i správcem jejího majetku a to včetně spořicího účtu. Není tedy zcela jasné, z jakého titulu jste žádala DSS o proplacení dovolené pro sestru.

Opatrovníkovi náleží běžná správa opatrovancova jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním zastoupeného schválení soudu.

Dále zákon stanuje úkony, které musí být schváleny soudem.

Neschválil-li to soud, nesmí opatrovník vyslovit souhlas se změnou osobního stavu opatrovance. Spravuje-li opatrovník opatrovancovo jmění, nesmí bez souhlasu soudu, nerozhodl-li soud o dalších omezeních: 
a) zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu blízké, 
b) nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit, 
c) nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos, 
d) uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než tři roky, 
e) odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo 
f) zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.
 
Bez zřetele na výše uvedené opatrovník nesmí, neschválil-li to soud, naložit s majetkem opatrovance, jedná-li se o 
a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětisetnásobku životního minima jednotlivce, 
b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu opatrovancova majetku, ledaže tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro opatrovance věcí zvláštní obliby, nebo 
c) přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených pod písmenem a) nebo b).

Stále ovšem platí, že musí jít o běžnou správu. Vše, co nespadá do běžné správy také podléhá schválení soudem, tedy i úhrada dovolené.

Pokud DSS nevystupovala jako účastník řízení, rozhodnutí o změně opatrovníka mu nebylo doručeno. Je tedy nutné předložit kopii rozhodnutí, na jehož základě nyní jednáte za svou sestru. V žádném případě jim nedávejte své rozhodnutí, ale pouze jeho kopii, popř. ověřenou kopii.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5241 | 2018-04-12 14:26:36 | kategorie 4
URGENTNÍ žádost o info
Tisk

Dobrý den.

 

Na cestě mimo město mě postihly nečekané zdravotní problémy. Měla jsem obavy, že jde o další infarkt a neměla funkční mobil. Jela jsem proto co nejrychleji s výstražnými světly k mému lékaři (mj. dle doporučení lékařů v rámci řešených zdr. problémů celoživotně – jsem invalidní 3 stupně), jež je poblíž v druhé obci na poliklinice. Za cedulí obec jsem vypnula výstražné světla a začala brzdit. Kousek za cedulí však měřila neoznačená hlídka PČR v civilním autě rychlost. Za cedulí mi tak vyfotili velkou okamžitou rychlost – více než o 50 navíc. V intravilánu jsem ale již jela 50, což by mělo být na záznamu PČR, kdy pak mě dojeli a jeli za mnou. Pro značnou rychlost v obci půjčené auto – tedy tím mě oznámili do komise. Jednala jsem dle nejlepšího vědomí i dle zkušeností, co se mi může stát a vyhodnotila jako stav krajní nouze s ohledem na mé zdravotní celoživotní problémy (jsem invalidní) a řešené problémy.  

Přítel, který je bohužel v zahraničí nyní, je záchranář a při školeních je vždy informují, že pro jízdu k zajištění požáru, hašení, zdraví, bezpečí, ... možno jet mimo předpisy: bez řidičáku, pod vlivem alkoholu (v míře umožňující řídit), rychleji než povoleno, bez STK, ... – tedy pouze tam, zpět již nikoli. Dle jakého předpisu, vyhlášky, podkladu, zákonu, ... je toto prosím možné? O co je možno se opřít v řízení?

Mám za to, že jsem jednala, jak nejlépe bylo možné a jinak bych nejednala ani dnes, nevím o lepším řešení v dané situaci. I přítel vždy říkal primárně řeš, ať jsi v pořádku a včas u lékaře. U lékaře vyšetřením vyloučili infarkt, nicméně ošetření bylo nutné, stejně jako podaná medikace i následná péče doma. Kdy včasný příjezd nezpůsobil mé další ochromění nebo něco horšího. Dle lékařů v rámci mých problémů mám při kolapsu - jeho počátku vždy hned co nejrychleji k lékaři k předejít značným problémům nebo fatálním následkům.

Jsem plně závislá na řidičáku – denní cesty k lékařům, rehabilitace, úřady, nákup, ......

 

Předem děkuji uctivě za pochopení i vstřícnou pomoc, odpověď obratem.

 

Odpověď - 2018-04-18 13:57:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

lidsky Vaši situaci chápu. Bohužel mi nepřísluší soudit, zda byl Váš postup správný a adekvátní. Případ krajní nouze, na který se odkazujete, je zakotven v zákoně č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) §28. Jestli však bude Vaše jednání posouzeno jako krajní nouze, to nemůžeme předjímat. Bude záležet na posouzení přestupkové komise.

Pokud bylo Vaše jednání způsobeno obavou o Váš zdravotní stav, bylo by vhodné Váš stav doložit například lékařskou zprávou.

Pro tuto chvíli bych doporučil, obrátit se na nějakou advokátní kancelář, která Vám poskytne právní servis v průběhu řízení.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5238 | 2018-04-10 23:44:07 | kategorie 4
Pomoc
Tisk

Hezký den.

tentokrát mám velice zapeklitou otázku a jelikož Vám věřím píši ji zde. Za prvé jsem členem spolku Andělská křídla a zastávám tam funkci člena kontrolní komise. A teď k jádru věci. Mám kamarádku a ta má asi 7 letého syna a je samoživitelkou a i ona i syn jsou postižení, ale nevím jak a teď to hlavní vím, že má hypotéku a dluhy cca 1.5 milionů a chci jí s tím pomoci se dostat z problémů. Problém je v tom, že má malé příjmy a nemůže zažádat o osobní bankot. Vím, že já sám jsem fyzická osoba a nic nemohu, ale například poslal jsem jí odkaz na webové stránky Andělských křídel z.s. a ty sdružuji duševně nemocné lidi ale pravděpodobně jí nezaujali. A napadla mě ďábelská myšlenka navést jí na NRZP ČR. Problémem je také to, že ona dáma chce zůstat v anonymitě a v žádném případě nechce jít do reportáže a podobné. Co vy mi v tomto případě poradíte?. Kdyby Vaše odpověď potřebovala vážně se zamyslet a poradit. Já osobně počkám a věřím v jiskřičku naděje. Předem velice děkuji.  

Odpověď - 2018-04-11 13:42:07
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

mohu Vás ujistit, že Poradny NRZP ČR nikdy nezveřejňují žádné údaje o svých klientech. Pokud bude paní chtít, může se na nás s důvěrou obrátit. Bude nejspíše i lepší jednat přímo s paní a pokusit se jí pomoci v její životní situaci bez prostředníka.

V případě zájmu se může paní obrátit na některou z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5215 | 2018-03-30 23:14:51 | kategorie 4
opatrovník
Tisk

Dobrý den manželka má svého bratra od mala v pečovatelském ústavu. Bude mu již 60 let. Opatrovníkem byla jeho matka. Nějaké peníze mu ústav ukládal na knížku a nebo na účet. Jak je možné, že mu jeho úspory které dosahovali vysoké částky vybraly a skončili vždy na účtu jeho druhé sestry které použila pro své účely. Matka zemřela a opatrovníkem se stala sestra které šli všechny peníze a máme podezření, že zase se snaží vybrat jeho úspory. Pečovatel by podle našeho názoru měl zpracovat jeho finance a ne je využívat ke svým účelům. Může moje manželka a setra pečovatele zabránit nějakým způsobem aby k tomu nedocházelo a aby mu vrátili zpět jeho úspory.Dá se zpětně zjistit o jaké částky se jednalo a kam se obrátit o pomoc. Byli by jsme moc vděčni za odpověď.

Odpověď - 2018-04-06 09:28:21
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

upřímně chápeme Vaše znepokojení. V této situaci záleží, kdo má disponibilní práva k účtu dotyčného, a to z pravidla bývá opatrovník. Částky, které byly z účtu vybírány nebo na něj naopak připsány, se dají zpětně dohledat na výpisech z účtu.

Opatrovník by opravdu měl s péči řádného hospodáře spravovat finance opatrovance a využívat je pouze pro opatrovance. Opatrovník si ovšem za své spravování financí může, pokud je toto sváleno soudem, vyplácet odměnu. Veškeré transakce s majetkem opatrovance je opatrovník povinen vykazovat a předkládat soudu jednou ročně. Z těchto výkazů by mělo být patrné pro jaké účely jsou finance použity.

Pokud máte pocit, že mohlo dojít k nějakému zneužití peněz, můžete se samozřejmě obrátit na soud s podmětem o prošetření financování. Dále také můžete požádat o změnu opatrovníka, popř. o schválení opatrovnické rady, která může na nakládání s financemi dohlížet.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5214 | 2018-03-29 16:26:26 | kategorie 4
Doprovod k lékaři
Tisk

Dobrý den, prosím o radu. Pravidelně doprovázím manželku k odborným lékařům. Je v PID a má přiznaný 2 stupeň  příspěvku na péči. Po každé kontrole zaměstnavatel kontaktuje její lékaře.  Dožaduje se u lékaře zda kontrola mojí ženy proběhla. Chce vědět přesný čas návštěvy a jak dlouho trvala. Zajímalo by mě zda zaměstnavatel již tímto chováním náhodou nepřekračujte své pravomoce. Vždy mám potvrzeno od lékaře nutnost doprovodu. Děkuji za odpověď.  Polášek 

Odpověď - 2018-04-05 11:47:38
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápu, že Vám je tato situace nepříjemná, ale přesně tak, jak píšete, máte vždy od lékaře potvrzení o nutnosti doprovodu a zaměstnavatel má právo si ověřit jeho pravdivost. Pokud tedy po lékaři nepožaduje žádné osobní údaje Vaší manželky, je vše v pořádku.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5188 | 2018-02-26 22:11:04 | kategorie 4
opatrovnictví
Tisk

Dobrý den, jdu k vám pro radu..
moje maminka má dg. alzheimerova choroba a již 2 rokem je v zařízení, pro takto nemocné lidi
je velmi mladá (ročník 1956) a tak to pro nás doma bylo hrozným šokem, ze začátku vůbec nebylo jasné, jestli se jedná o tuto diagnozu, lékaři byli na rozpacích..
nějaký čas to šlo aby mamka byla ještě ve svém byte ...
jednoho dne jsem se dověděla, ze mamka je v ústavu, moje sestra ji tam šoupla bez mého vědomí bez mého souhlasu,
myslim, že v té době vůbec nebyla v takovém stavu, aby to muselo dopadlo takto
ale moji sestru a švagra obtězovala, tak se ji proste zbavili..
navíc neustále mamku proti mne manipulovali, takže ke mne mamka nechtěla ani jezdit,
sestřiny výčitky se stále stupňovali, ikdyž o matku už vůbec neměla žádnou starost, jen byla ta, která byla v ústavu vedená jako kontaktní osoba a to byla pro ni \"děsná námaha\" ...
tak jsme se minule léto 2017 dohodly, že zajedu do Domova a nechám jako kontaktní osobu přepsat sebe, a budu vše vyřizovat já..
tak to šlo šlo asi půl roku.. žádné problémy, nic podstatného se nedělo..
zjistila jsem ovšem, že si sestra z mamčiného účtu vybírá velké částky peněz, téměř 10 tisíc každý měsíc a tak jsem ji nechala zablokovat, aby to už nemohla dělat...
v té době jsem také velice vážně uvazovala, ze bych nechala mamku převézt do jiného zařizení, protože mamka porad brečela, ze tam s ni nic nedělaji a že tam nechce být...
a taky to mam za ni 4 hodiny cesty tam a 4 h zpět, tak jsem ji chtěla mi bliž
ale vyšla jsem já blbá vstříc své sestře, která naléhala, ať mámu nechám tam kde je, ze prý tam je aspoň \"v přírodě\"...
velice, velice lituji ze jsem byla tak blba..

no a za par týdnů přišla další rána, sestra se mnou celou dobu tech pul roku vůbec nekomunikovala, až jednoho dne volám do zařízení kde mamka je...a ptám se na mamku .. a socialni pracovnice mi říká...že vlastně neví co mi může podávat ze informace,
ze jim právě přišel soudní rozsudek, kde se sestra nechala stanovit opatrovatelkou pro matku !!
zase z ničeho nic..bez mého vědomí
okamžitě mi došlo, proč k tomu došlo, zkusila jsem se dostat na mamky účet a samozřejmě, že mám já zablokovaný přístup a sestra si dál zase vybírá mamčiny peníze
říkala jsem si, no tak ať, hlavně, když sestra zajisti aby o mamku bylo dobře postaráno a hodně dlouhý čas jsem se za mámou nemohla dostat, až teď o vánocích,
a málem jsem se složila když jsem ji viděla, zanedbanou fyzicky i duševně, 
zuby má v tak hroznem stavu, že to nemohu ani vypovědět...
za 2 roky se stala inkontinentní protože nemá žádný pohyb, ale sestrám asi to vyhovuje, protože s ni nemají žádnou starost... a připadá mi, že je pro ně asi lepši aby ji vypadaly všechny zuby aby jim ubyla starost dalši

když jsem se chtěla zeptat na mamčin stav, na to jaky bere léky, a proč se tak zhoršila poslední dobou, sestra mi dost arogantně sdělila, že mi nemůže podávat žádné infomace
a nechtěla se se mnou dal bavit ...

chci se tedy zeptat je to opravdu tak, že mne nemůže a nemusí podávat žádné info o mojí matce?
přemýšlela jsem nad tím, že bych zkusila nějak napadnout rozhodnuti o opatrovnictví moji sestry, protože ji je evidentně jedno jak na tom máma je...nestará se vůbec o nic...nechala se stanovit opatrovníkem, jen aby disponovala matčinými penězi
a ani nevím jestli za ni jezdi..
co byste mi poradili...chtěla bych mamku odtamtud dostat, ale nevím jak...a je mi z toho hrozne..

a ještě poslední dotaz...když mám podezření o zanedbávání péče v tomto  \"ústavu\", kam se mám obrátit ? zabývá se tímto nějaký orgán...třeba jako ve škole se běžně kontroluje práce učitelů..tak jestli je něco takového i ve zdravotnictví

Ze vaši odpoved předem děkuji

Odpověď - 2018-02-28 15:25:37
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

sociální pracovnice opravdu nejsou povinny Vás informovat o stavu maminky, pokud takovýto souhlas neevidují.

Domníváte-li se, že sestra není vhodným opatrovníkem maminky, můžete požádat o změnu opatrovníka. V řízení by bylo vhodné doložit, že sestra nezvládá funkci opatrovníka a správce majetku maminky.

Kontrolu sociálního zařízení vykonávají inspektoři sociálních služeb. Prvotní podnět ke kontrole můžete podat i ke zřizovateli zařízení, většinou je to příslušný krajský úřad. Inspektoři sociálních služeb spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věci.

V případě bližší konzultace kontaktujte některou z našich poraden, kontakty na jednotlivé pobočky naleznete na našich webových stránkách, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5185 | 2018-02-24 00:42:38 | kategorie 4
než budu omezen na svéprávnosti
Tisk

Dobrý den, měl jsem autonehodu  před více jak 20 lety,jsem postižený v pln. inv.duch. ZTP. Vada řeči, špatný rukopis, kulhám, občas něco zapomenu, zapoměl jsem po nehodě trochu počítat ale kalkulačku a počítač ovládám. Dluhy nemám, žádné problémy nedělám.bydlím u mamy .Už 13let let mám přítelkyni kterou moje máma nenavidí ačkoliv jí nikdy neviděla, moje máma bohužel miluje mně - svého syna tzv. opičí láskou. Nyní je máma nemocná má cukrovku, přišla o nohu a nenavidí svět i mé sourozence, všem se mstí. Bohužel na sklonku svého života podala na sociálku že má po smrti o mě strach abych nebyl zneužit přítelkyní nebo sourozenci a sociálka aniž by mě viděla podala návrh abych byl omezen na svéprávnosti a byl mi určen  veřejný opatrovník . Já ale nechci veřejného opatrovníka a pokud tak jedině svou přítelkyni ,již jsem raději sepsal tzv. předběžné opatření o určení opatrovníka u notáře. Musí se jím soud řidit, může mou přitelkyni z nějakého důvodu soud za opatrovníka zamítnout ? Další věcí je že už jsem byl u psychyatra na vyšetření je to starý doktor z opatrnosti dá asi návrh abych směl disponovat jen s penězi do výše svého příjmu. Na smlouvy a větší věci za mě bude muset asi jednat opatrovník. Když to nebude přítelkyně tak to bude problém, budu musel jednat s cizím člověkem z úřadu co když mi nebude chtít dát třeba mé peníze co chci ,nevím proč by třeba měla potom věčně platit přítelkyně dovolenou ze svého za nás dva? A hlavně potřebuji vědět bude platná když ješte ted než bude soud a budu možná omezen na svéprávnosti udělám závět ? majetek ted nemám ale kdybych ho potom měl a byl už nesvépravný nebudu moc závět udělat a já nechci aby dědili po mě sourozenci podle zákona a matka. nedovedu si představit celý život budu mít přitelkyni bude se o mě starat a já jí pak nebudu moc nic odkázat a smlsnou to sourozenci který nemají o mě zájem? když ted ještě udělam závět že vše co po mé po smrti bude přítelkyně , bude to platné,nemůže to někdo napadnout ? Ted ještě svéprávný jsem  ale za pár měsíců asi bude vše jinak.Potřebuji jednat ted rychle než mě svépravnost omezí, prosím o pomoc rychle než proběhne soudní jednání. Na právníka bohužel nemám.

Odpověď - 2018-02-26 11:48:57
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

soud Vám nepřidělí opatrovníka, se kterým nebudete souhlasit. Při soudním řízení soud musí zjistit vůli osoby, která má být omezena. Tedy i Vy sám si můžete navrhnout opatrovníka. Veřejný opatrovník je v daném typu řízení ustanoven vždy, má zabránit případnému střetu zájmů. Většinou je ustanoven pouze na dobu řízení. Jmenováním nového opatrovníka povinnosti veřejného opatrovníka zanikají.

K omezení svéprávnosti se přistupuje až jako k poslednímu řešení. Před samotným omezením je nutné uvést důvody, pro které není vhodné využití podpůrného opatření. Mezi podpůrné opatření patří zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování. Obě varianty musí potvrdit soud. V těchto případech nejde o omezení svéprávnosti.

Závěť si sepsat samozřejmě můžete. V tomto případě ovšem doporučuji sepsat ji s úřední osobou. Aby v budoucnu nedošlo k možnému napadnutí Vaší závěti, můžete způsob sepsání závěti projednat také v řízení o opatrovnictví.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.