login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Dotaz č. 5167 | 2018-01-30 12:20:50 | kategorie 2
Neprodloužení smlouvy o poskytování služeb
Tisk

Dobrý den, jsem opatrovníkem osoby s omezenou svéprávnosti. Opatrovanec aktuálně pobývá v domově pro osoby se zdravotním postižením, protože není schopný se řádně o svojí osobu celodenně starat. V tomto zařízení má smlouvu na dobu určitou s tím, že bylo domluveno možné další prodloužení. Bohužel klient v rámci svého postižení není plně schopen dodržovat pravidla domova a proto bylo sděleno, že mu smlouva nebude prodloužena. Opatrovanci byly obratem podány žádosti do jiných vhodných zařízení, ale čekací doby jsou všude bohužel velmi dlouhé. Je tedy velmi pravděpodobné, že do doby ukončení smlouvy, přes veškerou snahu, nebude zajištěno pro opatrovance nové zařízení. Může v tomto případě stávající zařízení "vyhodit" klienta na ulici? Opatrovanec nezvládne samostatné bydlení a nemá nikoho z rodiny, kdo by se o něj mohl postarat. Byla snaha se domluvit se stávajícím zařízením, ale toto striktně odmítá ponechat klienta ve svém zařízení do doby než bude volné jiné zařízení.

Za odpověď předem moc děkuji.

 

Odpověď - 2018-01-31 14:48:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

situace je trochu sporná, a bez podrobnější znalosti situace Vám nemůžeme zcela jasně odpovědět.

Zákon o sociálních službách v § 91 vymezuje podmínky, za kterých může poskytovatel služby odmítnout podepsat s uživatelem smlouvu. Těmito podmínkami jsou:

(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud
 
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V případě, že poskytovatel služby nechce prodloužit smlouvu z důvodu nerespektování vnitřních pravidel, musí mít o tomto nerespektování záznam. Také je otázkou, v jakém rozsahu jsou tato pravidla porušována, a dále, zda je to následkem onemocnění. Dalo se předpokládat, že v rámci postižení bude chování osoby předvídat?

Obecně platí, že jakákoli smlouva na dobu určitou, končí uplynutím doby. Její případné prodloužení je pouze na dohodě obou stran. Klienta zařízení "vyhodit" ovšem nesmí. K odstěhování jej musí vyzvat a následně, pokud se klient dobrovolně nevystěhuje, musí se záležitost řešit soudní cestou. Klient je samozřejmě povinen hradit poskytované služby.

Dále bych rozhodně doporučila pokračovat v hledání nové služby.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5161 | 2018-01-25 22:17:55 | kategorie 2
Odhlašování stravy v Domově pro seniory
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se informovat na to, jaký je právní pohled na povinnost poskytování celodenní stravy v domově pro seniory? Dědeček je v domově a občas si odhlašuje večeře, protože není zvyklý večer moc jíst. Teď přišel s tím, že prý se v domově uvažuje o tom, že si nebudou moci klienti odhlašovat jednotlivá jídla, pokud budou v domově přítomní. Prý je povinnost ze zákona poskytovat celodenní stravu a zajistit klientům nutriční hodnoty tím, že budou mít celodenní stravu a odeberou ji.

Je takové rozhodnutí v souladu s právem? Může organizace vyžadovat opravdu odebrání celodenní stravy? Nebo má dědeček právo si stravu odhlašovat a neplatit náklady na potraviny?

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Odpověď - 2018-01-31 14:29:34
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon o sociálních službách ve své vyhlášce 505/2006 Sb. v paragrafu 15 b) uvádí:

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

Tedy povinností domova pro seniory je zajistit klientům odpovídající stravu a to nejméně v rozsahu určeném zákonem. To, jak si dále upraví ve svých standardech a smlouvách s klienty odběr stravy je již čistě na zařízení a domluvě mezi klientem a zařízením.

Doporučuji tuto situaci konzultovat přímo se zařízením a vyjednat si dodatek smlouvy, kde bude odběr stravy Vašeho dědečka upraven smluvně.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5096 | 2017-11-21 21:34:10 | kategorie 2
dodatek smlouvy
Tisk

Chtěla bych se zeptat, jestli v pobytovém zařízení musím podepsat dodatek smlouvy se změnami. Mění se cena za jídlo a důvody výpovědi. A co se stane, když to nepodepíšu? Nemohou mě vystěhovat? V původní smlouvě o tom není nic uvedené, co se stane, když nepodepíšu dodatek, není to v důvodech k výpovědi. Děkuji.

Odpověď - 2017-11-22 15:49:10
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

k podepsání nové dohody Vás samozřejmě nemůže nikdo nutit. Zda je nová dohoda nutná, nemůžeme posoudit.

Poskytovatel ovšem má ze zákona nárok na zvýšení cen za poskytované služby, nesmí ovšem přikročit zákonem stanovenou mez. V případě ceny  za jídlo, v současné právní úpravě zákona o sociálních službách, se jedná o cenu 170 Kč denně za celodenní stravu.

Výše uvedené je ovšem pouze obecné. Bez prostudování konkrétní smlouvy a vnitřních předpisů, nemůžeme zcela jistě uvést, co v případě nepodepsání nové smlouvy nastane.

Pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, neváhejte se nám ozvat. Kontakty na naší poradnu najdete níže, případně na našich webových stránkách

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5084 | 2017-11-08 10:45:49 | kategorie 2
Nová dohoda
Tisk

Dobrý den,

využíváme službu Osobní asistence, kde máme smlouvu na dobu neurčitou. Poskytovatel nám nyní oznámil, že od roku 2018 bude nová dohoda, která má novou formu, novou přílohu a ve stávajících přílohách se změnil Ceník služby. Jsem povinna tuto novou dohodu podepsat, nebo mohu trvat na posyktování služby podle staré dohody (tzn. nepodepsat novou dohodu a její přílohy)? 

Odpověď - 2017-11-13 10:53:46
Aktualizace - 2017-11-22 15:42:47
Tisk

Dobrý den, 

k podepsání nové dohody Vás samozřejmě nemůže nikdo nutit. Zda je nová dohoda nutná, nemůžeme posoudit.

Poskytovatel ovšem má ze zákona nárok na zvýšení cen za poskytované služby, nesmí ovšem přikročit zákonem stanovenou mez. U Vámi uváděné osobní asistence maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Je tedy zcela možné, že pokud nepodepíšete novou dohodu, poskytovatel Vám nechá podepsat dodatkem zvýšení ceny. V případě, že nesouhlas s navýšením ceny, je dle smlouvy o poskytování služby a vnitřních předpisů poskytovatele, důvod pro vypovězení smlouvy, může Vám poskytovatel smlouvu vypovědět.

Výše uvedené je ovšem pouze obecné. Bez prostudování konkrétní smlouvy a vnitřních předpisů, nemůžeme zcela jistě uvést, že uvedené možnosti nastanou.

 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5076 | 2017-11-02 07:00:43 | kategorie 2
Smlouva
Tisk

Dobrý den,

zajímalo by mne, zda poskytovatel sociální služby může místo klienta, který nerozumí obsahu smlouvy, ale není omezen a nemá opatrovníka uzavřít smlouvu o poskytnutí soc. služby s tzv. "objednatelem" služby, tedy s někým s příbuzných rodiny, který službu i hradí?

Dále poprosím o vysvětlení kdo je oprávněn podepisovat dodatky u smluv, když je opatrovníkem obec a dodatky nemůže podepisovat?

Děkuji za odpověď

 

Odpověď - 2017-11-08 15:40:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel tato varianta není možná. Pokud je osoba zcela svéprávná a nemá zákonného opatrovníka, ani nepověřila někoho plnou mocí k jednání, není možné jednat jejím jménem.

V daném případě je nejdůležitější otázkou, proč klient nerozumí smlouvě. Mnoho lidí bez jakéhokoli omezení smlouvám nerozumí, a přesto je podepisuje.

Pokud klient není jakkoli omezen a nemá zákonného zástupce, je nutné mu obsah smlouvy vysvětlit pro něj srozumitelným způsobem. Následně ji může podepsat. Nezvládne-li se podepsat, musí vyjádřit svůj souhlas před dvěma svědky, případně nechat ověřit svou vůli dvěma svědky a notářem.

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více. Jde o tzv. nápomoc při rozhodování. Podpůrce se smluvně zavazuje k pomoci podporovaného při právním a jiném jednání. Smlouva musí být schválena soudem. Bydlí-li spolu podpůrce a podporovaným alespoň tři roky, mohou využít tzv. zastoupení členem domácnosti. I k tomuto zastoupení je nutné schválení soudem.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, vysvětlení není zcela jednoduché a "správnou" odpověď ovlivňuje mnoho proměnných. Obecně ovšem platí, že vše závisí na podmínkách opatrovnictví stanovené v rozhodnutí o opatrovnictví. Opatrovník každopádně nemůže zavazovat opatrovance k plnění delší než tři roky, v opačném případě je nutný souhlas soudu. Další podmínky, kdy může rozhodovat pouze opatrovník bez souhlasu soudu, jsou stanoveny (mimo uvedené rozhodnutí) v občanském zákoníku. Doporučuji prostudovat ustanovení o zastoupení (§ 426 a násl., resp. § 457 a násl.). 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4983 | 2017-08-01 10:46:07 | kategorie 2
\\
Tisk

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně stanovení \"sankcí\" za neodebrání nasmlouvané služby. Syn bude odebírat službu Osobní asistence, kdy budeme plánovat její rozsah. POskytovatel má ve smlouvě sjednáno, že nasmlouvanou službu je potřeba - pokud nebudeme moci či chtít čerpat - odhlásit min 24. hodin předem. V případě pozdního odhlášení asistence, tj. méně než oněch 24 hodin, jsme povinni uhradit 25% z celkového rozsahu plánované asistence a v případě, kdy už asistent vyrazí na domluvenou asitenci, tak hradíme službu v plné výši.

Je takto nastavená smlouva se sankcema legitimní?

Díky za odpověď

 

Odpověď - 2017-08-04 10:07:36
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Takto nastavená smlouva je opravdu legitimní. Smlouva o sociální službě, by měla obsahovat ustanovení, kde se řeší otázka nevyužití nasmlouvaných služeb. Obsahovat by měla ustanovení upravující jednak odhlašování těchto úkonů uživatelem, jednak způsob vracení úhrady. V případě, který zmiňujete, mají vratky charakter jistého druhu „storno“ poplatků.

 

Tyto „storno poplatky“ se zpravidla stanovují na určitý časový úsek a mají nahradit poskytovateli služeb ztrátu vzniklou kombinací nevyužití dopředu nasmlouvané služby a nemožnosti v krátkém časovém úseku nabídnout službu jinému zájemci. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4910 | 2017-05-09 11:05:59 | kategorie 2
služby-péče o nemocného ležícího pacienta
Tisk

Dobrý den, máme zajištěnou službu-péči o ležícího, dementního strýčka. Nyní po nás chtějí plnou moc od strýčka, viz text, citace, protože smlouvu bude podepisovat druhý bratr. Strýček je svéprávný, ale s demencí, nemluví, nechápe, nepíše. Co máme dělat, jak postupovat prosím Vás?Děkujeme.

Cituji:

" Plnou mocí=zmocnění k právním úkonům - zákon vyžaduje, aby smlouva byla uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem přímo (nelze jí sjednat ve prospěch uživatele s třetí stranou).V případě, že uživatel nemůže vyjádřit vůli svým podpisem a je svéprávný, tak za něj jedná někdo z jeho okolí na základ uživatelem vystavené plné moci-kdo bude smlouvu podepisovat, je nutné předložit plnou moc a nám dát její ověřenou kopii".

Odpověď - 2017-05-10 11:36:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v podstatě jste si odpověděla na svůj dotaz v druhé části svého dotazu.

K jednání za jinou osobu, která nebyla omezení ve svéprávnost, je nutná plná moc, popř. doložení jiného dokladu, který by Vás opravňoval za příbuzného jednat.

Pokud plnou moc nemáte, je možné ji "nahradit" dvěmi svědky, notářským zápisem, atd. Toto je ovšem možné, pouze v případě, že příbuzný je schopen projevit vůli.

V opačném případě bude nutné zahájit řízení o omezení svéprávnosti. Toto řízení je možné pouze v případě, kdy nelze použít podpůrčí opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat - předběžné prohlášení, zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování. Zastoupení členem domácnosti a nápomoc při rozhodování jsou instituty vyžadující schválení soudu, neomezují však člověka ve svéprávnosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4909 | 2017-05-09 10:19:46 | kategorie 2
Peg krmení, dodatek k dotazu
Tisk

Dobrý den,

děkuji za odpověď, mně by ještě zajímalo, jaké organizace, kam se mám obrátit, kdo může krmit takto nemocnou osobu, STRÝCE, přes PEG.

Děkuji Nela

*****************************************************************

Dobrý den, prosím o informaci, které organizace poskytují krmení přes PEG, strýc je ležící a bude takto krmen a chceme mu zajistit, aby byl doma. Jak je zpoplatněno? Děkujeme. Nela

Odpověď - 2017-05-09 09:37:46
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den, Nelo.

 

Výživu PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) si můžete objednat přes lékárnu. Který druh výživy a množství, vám předepíše lékař. Tato výživa je buď zcela, nebo z velké části hrazena pojišťovnou. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Odpověď - 2017-05-10 11:36:24
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

můžete se obrátit na kteroukoli terénní službu, která poskytuje i péči o postiženého formou krmení přes PEG. Organizaci si můžete vyhledat přes Registr poskytovatelů sociálních služeb. Ceníky naleznete na příslušných stránkách poskytovatelů.

Jelikož máte dotazů ohledně Vaší situace více, doporučuji obrátit se přímo do poradny, abychom Vám mohli pomoci komplexně. Kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4900 | 2017-05-04 10:54:18 | kategorie 2
úhrada sociálních služeb denního stacionáře
Tisk

Dobrý den,

mám dotaz ohledně úhrad ve službě denního stacionáře. Jedná se poskytnutí služby klientovi, který se pohybuje pomocí vozíku, potřebuje pomoc při oblékání, hygieně, při přesunu např. z vozíku na postel apod., při  přípravě jídla (ohřátí, nakrájení...odebrání nádobí). Má velmi lehké mentální postižení. Nechodí již do žádné školy, nenašel uplatnění na trhu práce. Do stacionáře chodí zejména proto, že chce být ve společnosti vrstevníků, nechce trávit čas o samotě, chce hrát bocciu, účastnit se kulturních akcí a pracovně výchovných činností. Je mu 28 let. Do stacionáře chce chodit  5 dnů v týdnu na cca 6 hodin denně. Podle mého předpokladu využití těchto činností je v součtu zhruba  2 až 2 a půl hodiny denně. 20 min. pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, 1 hodina boccie 1 x týdně, 1 týdně návštěva nějaké kultury, ikdyž to je asi příliš mnoho, protože v dopoledních hodinách není tak velká možnost kultury na malém městě, 1 hodina denně pracovně výchovné činnosti. Domnívám se, úhrada za službu nude počítána jako úhrada za skutečně spotřebovaný čas za tyto sjednané úkony. Zbytek času strávený ve stacionáři nebude nijak účtován, protože v ten čas se mu nebude věnovat žádný pracovník, nebude na žádné terapii, prostě bude např. jíst, povídat si, nebo jen tak využívat prostor stacionáře ke trávení volného času např. poslechem hudby, účastí na nějaké oslavě narozenin jiného klienta, povídáním si, hraním společenských her apod. Je můj požadavek takto legitimní. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-05-05 11:25:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den.

 

Legitimní to bude v případě, že se na druhu a rozsahu poskytování služeb domluví stacionář a klient dle jeho individuálních potřeb a dle podmínek, které má stanovený stacionář. Tedy pokud bude klient s navrhovaným řešením souhlasit, a v tomto znění s ním poskytovatel služby uzavře i smlouvu o poskytování sociální služby, mělo by to být zcela v pořádku. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4891 | 2017-04-18 10:04:45 | kategorie 2
Služby pro zdravotně postižené
Tisk

Můj syn navštěvuje v místě svého bydliště Denní stacionář.V souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006Sb. jeden pracovník Denního stacionáře provádí ve skupině 3 klientů např.výchovně vzdělávací a aktivizační činnost v délce 60 minut.Je správné každému klientovi započítat v souladu s výše uvedenou vyhláškou délku terapie  60 minut ,nebo je správné při této skupinové (3 klienti) terapii čas terapie podělit (jeden klient 20min.)?  

Druhým mým dotazem je,zda-li každé minutě stávené v Denním stacionáři musí být přiřazena nějaká činnost plynoucí z prováděcí vyhlášky 505/2009 Sb. ?

Předem děkuji za zodpovězení mých dotazů.   

Odpověď - 2017-04-18 12:23:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, kolik času z dané hodiny terapie je věnováno jednomu klientovi. Dle inspekce sociálních služeb zaleží především na smlouvě, jak je nastavená, a pak dle toho, jestli do hodinové terapie vstupuje i nějaký jiný pracovník, jestli se terapeut věnuje všem současně, nebo každému jednotlivě apod.

Pokud by šlo o terapii, kde je pouze jeden pracovník, který se věnuje všem třem klientům současně, pak by se měl čas rozpočítávat, tedy každý klient by vyčerpal pouze 20 minut. Ale znovu zdůrazňuji, je třeba vycházet ze smlouvy a z toho, jak konkrétní terapie probíhá.

 

V případě druhého dotazu je to totožné, opět se vychází ze smlouvy. Smlouvy poskytovatelů jsou nastaveny různě, s časovými intervaly po 10, 15, 20 minutách, a dle toho se zapisují činnosti klienta. Obávám se, že minutové intervaly jsou z praktického hlediska nereálné, ale pokud by je měl stacionář takto nastaven ve smlouvě, musí je zaznamenávat. Pokud by klient v daném časovém intervalu neměl žádnou činnost, poskytovatel si jej nemůže nechat uhradit. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.