login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3
Dotaz č. 5124 | 2017-12-30 11:10:54 | kategorie 14
Následná péče
Tisk

Dobrý den,

moje 18-letá dcera s kombinovaným zdravotním znevýhodněním bude v červnu končit povinnou školní docházku ve speciální škole. Bohužel, v našem městě není žádná následná péče, která by ji mohla přijmout. Nechceme zůstat doma, kde by byla izolovaná, navíc pracuji a své práce se nechci, a ani nemohu vzdát.

Obracím se proto o radu k Vám. Jaké jsou naše další možnosti? Jsme z Rakovníka ve Středočeském kraji. Děkuji.

Odpověď - 2018-01-10 15:56:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

záleží na tom, co Vy a dcera preferujete. Pokud by pro Vás byla zajímavá myšlenka dalšího vzdělávání, po základní škole speciální je možno pokračovat v navazujícím stupni vzdělávání na Praktických školách. Ucelený seznam škol, mezi nimiž lze nalézt i Praktické školy se nachází na stránkách Středočeského kraje. Pokud spíše řešíte otázku pobytového zařízení, můžete nějaké zkusit vybrat na základě Registru poskytovatelů sociálních služeb.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5014 | 2017-09-05 13:48:56 | kategorie 14
Vypouštění moči ze sáčku ve škole při vývodu z břicha
Tisk

Dobrý den,

situace je taková - do střední školy chodí student po úraze na vozíku, na zádech vozíku má batoh, v něm sáček s močí - má vývod z břicha, sáček nevydrží celé vyučování, je potřeba ho jednou za den vypustit, rodiče nemohou, jsou v práci, student to sám nezvládne. Má k ruce asistenta pedagoga.

 Otázky:

 

1) Může to dělat člověk bez zdravotnického vzdělání? Případně stačí nějaký zdravotní kurz (jaký) nebo musí být na to vystudovaná zdravotní sestra či zdravotnický asistent? Ptám se proto, že každý na to má jiný názor a nevím, kde v zákonech to najít, kdo má pravdu. Na kurzu Asistent pedagoga se učí, že to Asistent pedagoga dělat nesmí, pouze zdravotník. Psycholog z pedagogicko-psychologické poradny tvrdí, že to Asistent pedagoga dělat může. Pokud nemůže, kdo tedy?

 2) Pokud by to Asistent pedagoga dělat mohl - nemá to nikde ani mít právně nemůže v pracovní náplni. Jaká je cena, kterou by si za to mohl účtovat - a může vůbec vykonávat současně plný úvazek Asistenta pedagoga a Osobního asistenta pouze na tento úkon?

 

 Student a jeho rodina by to chtěli od Asistenta pedagoga a zadarmo, k tomuto rodinu ponouká i psycholožka. Ten to zase nemá ani nemůže mít v náplni práce a pokud by měl právně podloženo, že to vůbec dělat ze zákona smí, pak by to chtěl zaplatit od rodiny.

 

 

Nebo kam se obrátit pro radu?

Odpověď - 2017-09-11 09:51:15
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

1. Vypouštění sáčku s močí není dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví zdravotní výkon, může jej tedy provádět kdokoliv. Záleží tedy spíše na ochotě jednotlivce a domluvě s rodiči, kdo tento úkon bude provádět.

2. Dle vyjádření Ministerstva školství může asistent pedagoga dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, sáček s močí vynášet.

Vyhláška 27/2016 Sb. Hlavní činnosti asistenta pedagoga, bod d) uvádí, že mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga také spadá nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby.“

Částka za vylití sáčku s močí nikde, dle vyjádření ministerstva zdravotnictví, specifikována není. Pouze v zákoně o sociálních službách se můžete dočíst o ohodnocení práce osobního asistenta, která je 130 Kč za hodinu, ale to by musel mít žák svého osobního asistenta, který vykonává zcela odlišné práce než asistent pedagoga.

Pokud by asistent pedagoga chtěl být zároveň osobním asistentem, musel by mít osvědčení pracovníka v sociálních službách a nejspíše by tuto činnost musel vykonávat jako OSVČ. O rozsahu poskytované péče by pak musel mít s rodinou studenta uzavřenou smlouvu. 

MZ, MPSV, MŠMT se shodují pouze v tom, že by se rodina studenta, pedagog asistenta a škola měli sami domluvit, jak tuto situaci řešit.

Pro více informací ohledně sáčku na moč se prosím obraťte na Ministerstvo zdravotnictví.

Pro více informací ohledně náplně práce asistenta pedagoga se prosím obraťte na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Pro více informací ohledne osobního asistenta se obraťte na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4823 | 2017-01-29 16:25:39 | kategorie 14
Osobní asistent ve škole
Tisk

Dobrý den,

jsem studentka Speciální pedagogiky na VŠ a momentálně píšu diplomovou práci na téma osobní asistence u žáků na ZŠ. Setkávám se s názory, že některé školy podmiňují přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami tím, že rodiče zajistí/zaplatí osobního asistenta a školy se tak "zbaví" povinnosti financovat asitenta pedagoga.

1. Zajímalo by mě zda tuto mou zkušenost můžete potvrdit.

2. Máte zkušenost s fungováním osobního asistenta a asistenta pedagoga ve škole? Je nějaký metodický pokyn, jak práci obou asistentů skloubit ku prospěchu všem?

Děkuji za odpoveď

Odpověď - 2017-01-31 10:44:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

píšete na stránky, které poskytují pouze poradenské služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Bohužel žádné statistiky si neuchováváme, ani nevedeme.

Máte-li zájem o tyto informace, oslovte prosím MPSV, popř. Český statistický úřad.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4805 | 2017-01-05 19:44:52 | kategorie 14
dotaz
Tisk

Dobrý den.

Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši odpovedˇ.

Ve Vaší odpovědi se zminuje te o OA pedagoga,ale já jsem zapoměla uvést že jsem zaměstnancem společnosti která poskytuje soc.služby včetně OA.Chci se tedy ještě zeptat zda Vaše odpovedˇ platí i pro mě jako nepedagoga.

Ještě jednou děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpověď - 2017-01-06 08:41:14
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

z předchozího dotazu nebylo zřejmé, jste-li zaměstnanec sociální služby nebo osobní asistent hrazený krajem.

Je-li to tak, že jste zaměstnanec sociální služby, pak by měl být zaměstnavatel proti případným škodám či úrazům zaviněných zaměstnancem také pojištěni – to je třeba si zjistit. Bude-li zaměstnavatel proti škodám zaměstnanců pojištěn, pak platí, že byste měla mít konkrétní činnosti - fyzické přemisťování klientů po schodech – v náplni práce. V opačném případě půjde odpovědnost na Vás, že jste dělala něco, co jste neměla v náplni práce.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4804 | 2017-01-04 19:12:19 | kategorie 14
právo OZTP/P
Tisk

Dobrý den.Obracím se na Vás s žádostí o pomoc a radu.Jsem OA 17.letité slečny,která v lonskem školním roce nastoupila na střední školu.Musím uvést že slečna je na vozíčku.Problém spočívá v tom že škola pořídila schodolez ,i přes důrazné upozornění matky ještě před nástupem do školy že se na něm bojí,bála se i na základní škole,kde tato škola zařídila plošinu.Při přijetí nás ředitel ujištoval že i zde nebude plošina problém.Problém údajně nastal ,a tak škola pořídila schodolez a plošina k dnešnímu dnu není.Problém je ješté v  tom že škola slečnu přijala a má k tomu velmi laksní přístup.Rodičům nepodala žádné informace o tom proč nemůže být plošina instalována, a to za pomoci matky dostala od kraje peníze na zminovanou plošinu.

Já jako asistentka respektuji přání klientky,a  schodolez nepoužíváme.Bylo mi sděleno že schodolez si škola ponechá a to z důvodu možného pádu klientky-(slečnu denně tahám do prvniho patra školy) aby nenesla zodpovědnost ale já jakož to asistentka.

Můj dotaz spočívá v tom zda se i já ,nebo rodiče se můžeme nějak bránit při možném úrazu.

 

Odpověď - 2017-01-05 08:28:02
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

§  individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se okolnímu prostředí

§  individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky

§  pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti

§  pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou

§  pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka.

Konkrétní náplň práce - rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta pedagoga stanoví ředitel školy na základě podkladů a doporučení SPC, na základě skutečných potřeb žáka a na základě podmínek ve škole.

V oblasti vzdělávání je osobní asistent využíván rodiči především k dozoru a dopomoci při dopravě žáka do školy a ze školy včetně jeho převlékání, oblékání a přezouvání před zahájením a po ukončení výuky.

Na Vašem místě bych ošetřil dvě věc. V první řadě je třeba si pročíst náplň práce, kterou máte sepsanou s ředitelem školy. Nemáte-li v náplni práce uvedeno, že budete studentku fyzicky přemisťovat po schodech, pak v případě úrazu půjde vina na Vás, protože Vás k této činnosti nikdo nezaúkoloval. Pokud Vás ředitel školy k něčemu takovému pověří a bude to v náplni práce, měla by pro případ úrazu být škola pojištěná.

Rodiče studentky ji mohou samozřejmě proti úrazu pojistit v komerčních pojišťovnách, ale pak záleží na tom, na co konkrétně je pojistka sjednána.

 

Druhou věcí by mělo být slíbené zajištění schodišťové plošiny. Pokud, jak uvádíte, na plošinu přispěl kraj, pak příspěvek na plošinu byl zcela jistě účelově poskytnutý právě na plošinu. A to i včetně data, do kdy musí být plošina zprovozněna. V tom případě by ji měl pan ředitel do určitého data nechat nainstalovat. Bude-li mít ředitel k této záležitosti laxní přístup, obrátil bych se rovnou na krajský úřad, aby přiměl ředitele ke sjednání nápravy, kraj k tomu má patřičné kompetence. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4766 | 2016-11-17 07:58:10 | kategorie 14
dotaz
Tisk

Dobrý den,

jsem invalidní ve III. stupni, je mi 35, nemám jiný příjem než PID. Mám úspěšně ukončené gymnázium s maturitou. vš studium mi kvůli nemoci zrušili. měl
bych zájem pokusit se vystudovat ještě jinou střední školu, která by měla specifické zaměření, které mě zajímá
a které bych pak mohl potřebovat pro další vš studium.
Nevíte, zda takový postup (začít v mém věku studovat ještě jednu sš) právní předpisy umožňují?
Pokud ne prezenčně, tak aspoň dálkově nebo na individuální studijní plán.
Budou po mě chtít nějaké poplatky za studium další sš, školné?

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2016-11-18 08:26:49
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

i ve vašem věku můžete začít studovat jinou střední školu. Záleží na vašem rozhodnutí a zda splníte podmínky příjetí - např. přijímací zkoušky. Žádné školné neplatíte, pokud se ovšem nejedná o střední školu, kde platí školné všichni.

Výběr školy je na vás, je třeba podat včas přihlášku ke studiu.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4759 | 2016-11-09 19:40:53 | kategorie 14
dar na pedagogického asistenta
Tisk

Dobrý den,

zajímala by mne možnost cíleného finančního daru (odečitatelné položky z daní) na pedagogického asistenta pro sany kolegyně. Lze dát škole dar a podmínit ho využitím pro tento účel? Děkuji mnohokráte, s pozdravem XX

Odpověď - 2016-11-15 09:13:35
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

můžete poskytnout škole dar a získat pro sebe potvrzení o poskytnutí daru, dar může být zcela účelový, tedy i na osobní asistenci. Na podrobnostech se dohodněte s vedením školy.

Možnost odečitatelných položek ze základu daně upravuje zákon č. 586/1992 §15

§ 15

Nezdanitelná část základu daně

    (1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4j) , na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4703 | 2016-09-19 21:51:37 | kategorie 14
Pedagogický asistent
Tisk

Dobrý den, mám syna 6.let má cukrovku I.typu, v září nastoupil do první třídy.

Má či nemá nárok na asistenta pedagoga a za jakých podmínek, a kdo ho zřizuje?Paní ze SPC mi tvrdila, že nemá s vysvětlením toho, že na cukrovku to nepotřebuje, přitom nezná čísla, dala nám jen jakousi integrační zprávu.

Ale já tady všude čtu, že by nárok na asistenta alespoň v pevní třídě mít měl.

Tak jak to tedy je? Už si nevíme rady, manžel býva často na několik dní pracovně pryč, já jsem nastoupila do práce alespoň na půl úvazku, ale se školou je problém.

S pozdravem X.

Odpověď - 2016-09-20 08:16:03
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Speciálně pedagogická centra (SPC) mají při zajišťování podpůrných služeb asistenta pedagoga (AP) význam a úlohu spočívající v doporučení služby APvzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyjádření školského poradenského zařízení je nezbytné pro ředitele školy.

SPCnavrhují funkci AP především na základě § 6 odst. 4 písm. a) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Doporučení školského poradenského zařízení je poskytováno tak, aby vytvářelo vhodný podklad pro žádost ředitele školy o zřízení funkce AP.

Jedná se především o ustanovení týkající se zdůvodnění potřeby zřízení funkce AP a doporučené náplně práce AP. Vyjádření školského poradenského zařízení musí být v souladu s případnými podklady pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka.

Bez vyjádření školského poradenského zařízení nemůže ředitelství školy žádost o souhlas se zřízením funkce AP uplatňovat.

 

Z uvedeného je zřejmé, že bez doporučení SPC nemůže ředitel školy žádat o finanční prostředky na AP, kterého dle Vašeho názoru syn potřebuje. SPC mají v kompetenci určovat, kdo na AP má či nemá nárok, a pokud Vám ve SPC nezdůvodnili proč synovi AP neschvalují, žádejte písemně o zdůvodnění nebo se obráťe na jiné SPC.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4677 | 2016-08-30 09:03:03 | kategorie 14
Vzdělávací kurz
Tisk

Dobrý den pane Kráso,

prosím Vás o radu, jsem v invalidním důchodu I. stupně, jsem evidována na ÚP a mám možnost od září nastoupit do ZŠ jako asistentka pedagoga na zkrácený úvazek, což je pro to nejdůležitější, protože sehnat práci na zkrácený úvazek je nadlidský úkol. A 25.září mi končí podpora a už začínám být hodně nervózní z čeho budu žít.

Ale jde mi o to, že to si musím udělat vzdělávací kurz Studium pro asistenty pedagoga a ten stojí cca 6 800 Kč a ÚP ho neproplatí, protože to není rekvalifikační kurz, ale vzdělávací (podle mě slovíčkaření, poněvadž je to to samé, je to vzdělávání v jiném oboru,já mám vystudovanou hotelovou školu).

Škola kurz také neproplatí, protože na to nemá peníze a já také ne (je mi 56 let, jsem rozvedená a žiju sama). Nevíte zda se mohu obrátit ještě na nějakou jinou instituci, která by mi pomohla s proplacením kurzu?

 

Děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem

 

Odpověď - 2016-09-02 08:11:10
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pan předseda na E-poradně neodpovídá, a proto si dovolím na Váš dotaz odpovědět za něj.

V případě proplácení kurzů jsou skutečně jediné možnosti úhrady od Úřadu práce, a pokud jej Úřad práce nechce proplatit, nemáte jinou možnost, než si jej uhradit sama.

 

Snad jako poslední možnost bych zkusil oslovit nadace, které podporují vzdělávání např. nadace Sophia, nadace MCMP, nadace Karla Janečka, nadační fond Livie a Václava Klausových, případně jiné, které najdete na internetových stránkách.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4567 | 2016-05-06 11:57:06 | kategorie 14
musí dítě se ztp/p navštěvovat mš
Tisk

Vážená paní, pane,

obracím se na Vás s dotazem ,zda-li mé dítě ztp/p musí navštěvovat předškolní zařízení?

Já sama jsem učitelka mš a letos se mi podařilo umístit dítě a zaroven jsem měla možnost přes úřad práce u něj pracovat jako asistent, ale bohužel jsem v mš pracovala převážně jako učitelka a stávalo se,že jsem neměla možnost mu včas obstarat jídlo apod....když jsem to chtěla řešit s paní ředitelkou, bylo zle......

jsem z toho psychicky i fyzicky unavená, jsem v mš 8 hod. u dětí a tak zvažuji, zda-li by nebylo lepší řešení se dítěti věnovat pouze doma.Dítě je podle pedagogicko psychologické poradny nadpruměrně inteligentní, ale v září mu bude 6let a chtěla jsem se ujistit, zda-li je povinnost navštěvovat nějaké zařízení.dítěti je přiznán III.stupeň a prukaz ztp/p.....

 

 

 

Odpověď - 2016-05-08 22:47:02
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

školský zákon nerozlišuje děti na ty, které ne/mají průkaz ZTP/P, ale dle toho, jestli jsou zdravotně postižené, nebo ne. Školský zákon uvádí, že předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, což je Váš případ. Dále zákon říká, že o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Jsou-li zde jiné možnosti, je třeba se obrátit na Speciálně pedagogické centrum, které Vám poskytne rady, jak řešit situaci se vzděláváním postiženého dítěte.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.