login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6
Dotaz č. 4953 | 2017-07-07 14:29:03 | kategorie 12
bydlení
Tisk

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Jsem ve starobním důchodu a starám se o syna, který je invalidní důchodce III. stupně (duševně nemocen). Žijeme u mé dcery v Brně, která má malé dítě. Chtěli bychom se se synem odstěhovat, ale nevíme zda-li existují byty pro postižené nebo jiné pro postižené, kde bychom mohli spolu žít?. Kdybych zemřela, aby syn měl kde bydlet. Prosím o informaci, kam se obrátit nebo koho v Brně kontaktovat. Mockrát děkuji. 

Odpověď - 2017-07-11 12:22:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Doporučuji vám obrátit se na Práh jižní Morava, z.ú., kteří pracují s lidmi s duševním onemocněním. Dále bych vás odkázala na Diakonii Brno, která provozuje chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Určitě vám jedna z těchto organizací poradí, jak vaši současnou bytovou situaci řešit a jak ji řešit do budoucna.

 

Dále je možné podat si žádost o byt zvláštního určení na bytovém odboru MMB. Postup a kontakty najdete zde.  

Dále si můžete zažádat o městský byt. Žádost o městský byt si můžete podat na jakékoliv městské části v Brně dle jejich pravidel pro přidělování městských bytů. Žádosti můžete mít podány i ve více městských částech.

 

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se obrátit na naši brněnskou poradnu, kontakty najdete zde

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4940 | 2017-06-16 12:24:43 | kategorie 12
Nájem městského bytu
Tisk

Dobrý den, nájemní smlouva na byt města uzavřená v roce 1977 na babičku, babička je jako jediný nájemce, současně připsaná osoba je její dcera, dcera se vdala v roce 1984 a je na byt připsán manžel a dítě. Nájemce je pouze babička, my jsme jen nahlášení, že tu bydlíme. Babičce je přes 80 let, dlouhodobě se oni staráme. Když babička umře, nájem končí do dvou let po jeho přechodu a nový s námi město nemusí uzavřít, nebo uzavře,ale za nevýhodných podmínek, oproti staré smlouvě z roku 1977.

Otázky: 

  1. Může se dcera babičky a její manžel připsat ke staré nájmení smlouvě (asi dodatkem?) jako společní nájemci aniž by se musela uzavřít nová nájemní smlouva?

  1. Když byla nájemní smlouva uzavřena v roce 1977 podle starého občanského zákona, postupuje se podle starého občanského zákona, nebo podle nového platného teď, když se chceme jen připsat jako společní nájemci ke staré nájemní smlouvě?

  1. Jak máme postupovat, abychom o byt nepřišli. Je lepší připsat se jako nájemci za života babičky, nebo to nechat až po její smrti? 

  1. Musí s námi město uzavřít dodatek o společném nájmu ke staré nájemní smlouvě, když tam bydlíme tak dlouho? 

  1. Co máme dělat v případě, že město bude chtít uzavřít novou nájemní smlouvu a nebude chtít uzavřít dodatek? V případě v budoucnu zamýšleného prodeje bytů městem, bychom přišli o malou slevu z ceny bytu, kterou určují dle délky nájmu, když uzavřeme novou nájemní smlouvu. 

  1. Musíme přistoupit na dodatek k nájmu či novou nájemní smlouvu tak, jak jí město napíše, když řeknou jestli tu chcete bydlet tak podepište, nebo běžte pryč, nebo je možné a běžné doplnit něco do nové nájemní smluvy či dodatku? 

  1. A v případě nové nájemní smlouvy doplní například i to, že už tam bydlíme 40 let od roku 1977 a nejsme noví nájemníci, ikdyž jsme donuceni uzavřít novou nájemní smlouvu? 

Velice děkuji za odpovědi.

Odpověď - 2017-06-21 11:50:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

město Brno má jasně stanoveny pravidla pro přidělování obecních bytů, včetně přechodů nájemních smluv. Jak jste uvedl, nájem přejde po úmrtí nájemce na členy jeho domácnosti. U rodinných příslušníků se smlouva prodlužuje automaticky na dva roky, u ostatních členů domácnosti záleží na rozhodnutí města o případném prodloužení smlouvy. Každopádně město již neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ale na dobu určitou dva roky s možností prodloužení opět na dva roky.

Je absolutně mylný předpoklad, že město bude postupovat dle podmínek nájmů z roku 1977. Nájemní smlouvy, včetně jakýchkoli dodatků jsou upraveny dle aktuálně platné legislativy.

Přistoupení k současné nájemní smlouvě je lepší variantou forma dodatku.

K podpisu nové smlouvy Vás nikdo nemůže donutit, a vše je na vzájemné dohodě mezi vlastníkem bytu a nájemcem. Je ovšem nutné přihlížet ke schváleným pokynům města, resp. k Pravidlům pronájmů bytů, které jsou zveřejněny na stránkách města, nahlédnout můžete také zde. Podmínky prodeje bytů naleznete zde.

Co se týče kupní ceny bytu, ta je stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá, případná odchylka se pak musí zdůvodnit. Nelze tedy říci, že délka nájemní smlouvy bude pro určení kupní ceny rozhodná. Toto je ovšem opět v pravomoci města a nelze jeho postup s určitostí předpovídat.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4820 | 2017-01-27 14:55:34 | kategorie 12
Bydlení
Tisk

Dobrý den

ráda bych se zeptala, co znamená: byt zvláštního určení.

Dále: Bydlím na vesnici v obecních bytech, kde jsou byty zvláštního určení.

Před rokem došlo k zateblení paneláku a vyměnám oken.

Ráda bych se zeptala, jestli obec v takovém případě má právo, zvednout najemné třeba o 2000 tisíce? mám smlouvu na neurčito. Jak v tom to případě postupovat? děkuji za odpověd

Odpověď - 2017-01-31 10:39:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

byty zvláštního určení jsou obecní byty, které jsou určeny především pro občany, kteří pobírají starobní důchod a pro občany, kteří jsou invalidní a jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, zdravotní stav a věk jim umožňuje vést relativně samostatný život ve vhodných podmínkách. Byty bývají většinou v domech s pečovatelskou službou.

Ke zvyšování nájemného většinou dochází po dohodě s nájemce v souvislosti např. se stavebními úpravami. Jedná-li se o stavební úpravy, s majitelem se na zvýšení nájemného nedohodnete, může majitel zvýšit nájem o 3,5 procent ročně. Pokud se dohodne většina nájemců až o 10 procent.

Obecně platí, že majitel může přiměřeně zvyšovat nájemné. Maximální zvýšení nájemného upravuje zákon.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4810 | 2017-01-10 19:46:51 | kategorie 12
Posudek při změně trvalého bydliště
Tisk

Dobrý den,

4 roky mám uznán Invalidní důchod 1.stupně na středně těžkou depresy. Léčim se již skoro 20.let.  Ale před 4 roky se situace dramaticky zhoršila, byla jsem i hospitalizována. Poté jsem se přestěhovala z Plzně, kde jsem dlouho žila, do Olomouce. Mám ale nadále trvalé bydliště v Plzni, i když je s tím spojeno velké množství komplikací (Úřad práce - nemohu zde žádat, musím do Plzně, což je průšvih, protože kde na to vzít jet na otočku, kde přespat atd.?, nemohu volit atd.).

Důvod? Všichni známí, kteří mají také Invalidní důchody (vozíčkáři, paraplegik, těžká onemocnění páteře, onkologické léčení apod.) a hlavně lékaři (obvodní, závodní a všichni ostatní)mě odrazují od změny bydliště, protože je známo, že Olomouc i Ostrava jsou pověstné odebíráním Invalidních důchodů. Existují nějaké Vaše zkušenosti s tímto problémem? Jak to v praxi funguje a na co mám právo?

Žiji sama, v pronajatém bytě a chodim pracovat na 4.h do firmy, která má sociální podnikání a nemohu si dovolit přijít o peníze. A 8-hodinovky dělat nemohu. To jsem dělala asi 15 let ve všemožných provozech - noční, dvanáctky, týdny střídání směn, dny střídání směn a jsem tam, kde jsem. :-(

Děkuji za Vaši odpověď.

Poprvé se mi dostal do rukou časopis MOSTY a jsem nadšená z toho, jak jste aktivní v pomoci pro nás všechny. Plánuji si časopis objednat. Je tam tolik užitečných informací!

Díky MOC za Vaše úsilí pomáhat nám!

 

 

Odpověď - 2017-01-11 12:38:28
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

na Váš dotaz bohužel nemáme odpověď. Posudkoví lékaři mají všichni stejný postup při přiznávání invalidity, kritériem je zdravotní stav posuzovaného. Jiné zkušenosti nemáme, nemůžeme tedy situaci objektivně posoudit.

Co se týče jednání s úřady, lze dle správního řádu (§ 131 odst. 5) požádat o postoupení žádosti z důvodu vhodnosti. V praxi to znamená, že písemnou žádosti zažádáte o převedení pod úřad práce do Olomouce z důvodu vhodnosti. V žádosti uvedete důvodu, pro které postoupení žádáte.

Řešit převedení pod jiného lékaře si musíte sama, je Vaše právo zvolit si svého lékaře.

Volit lze také v jiném místě, než máte trvalé bydliště. Stačí zajít na úřad a "přihlásit" se jako volič v daném obvodu. Toto ovšem nelze u místních a krajský voleb.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4796 | 2016-12-29 19:01:23 | kategorie 12
vystěhování ZTP/P z důvodů prodeje
Tisk

Dobrý den,

obrátila se na nás rodina s žádostí o radu. Manželé žijí s 19letou dcerou. Dcera pobírá plný invalidní důchod + příspěvek na péči. Vzhledem k mentálnímu hendikepu má stanoveného opratrovníka. Dceři byl přiznán průkaz ZTP/P.  Existuje v ČR  právní ochrana řešící zajištění adekvátního náhradního bydlení pro rodinu s takto postiženým členem??? Rodina přijde zřejmě v dohledné době o byt, na který čerpala hypotéku a nezvládla ji splatit. Kam se mohou obrátit o pomoc?

 

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2016-12-30 09:26:51
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

žádná právní ochrana pro tuto rodinu neexistuje. Nesplácení úvěru na bydlení neznamená, že má rodina automaticky nárok na jiné bydlení, když o to své příjde, Doporučuji obrátit se na obec, ve které má rodina trvalý pobyt a řešit danou situaci s místním sociálním odborem, případně podat žádost o obecní byt. Pokud obec nepřidělí rodině obecní byt, musí hledat komerční podnájem nebo pronájem, případně hledat volná místa na ubytovnách.

Zdravotní postižení dítěte nemá v celé situaci žádný vliv.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4768 | 2016-11-24 14:08:17 | kategorie 12
Daň z nabytí nemovitých věcí
Tisk

Dobrý den, 

chtěl jsem se zeptat zda je v rámci legislativy MFČR nějak ošetřena případná úleva (nebo úplné osvobození) na dani z povinnosti Daně z nabytí nemovitých věcí pro ZTP a invalidní.

Já i přítelkyně jsme oba částečně invalidní (invalidita 1.stupně) a přítelkyně je navíc držitelkou průkazu ZTP.

Předesílám, že byt není upraven bezbariérově a ani nemá žádné jiné obdobné vybavení. 

Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den

 

Odpověď - 2016-11-25 08:46:17
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

žádná úleva se na vás nevztahuje. Musíte platit i domovní daň.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4561 | 2016-05-02 13:51:57 | kategorie 12
Sociální bydlení
Tisk

Dobrý den

Prosím o radu.Bydlím v pronájmu mám postiženého syna III. stupně ,sama mám I. stuopeń invalidníhního důchodu a dceru 11 let..Majitel mě upozorňuje,že má na byt lidi<kteří by mu platili více.Já bohužel si to nemohu dovolit a nabízené pronájmy jsou pro mě drahé.

V Jičíně jsem se ptala a podle jejich směrnic nesplńuji podmínku v tom ,že jsem neměla nebo nemám trvalý byt v Jičíně. Jinak jejich podmínky splňuji.
 Je možné?že by město Jičín mohlo udělat výjimku?

Chci se zeptat jestli se někam mohu obrátit s tímto problémem kde by mě mohli pomoci abych nezůastala na ulici. Děkuji

Odpověď - 2016-05-03 09:13:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

doporučuji změnu trvalého bydliště do Jičína a poté ihned podejte žádost o městský byt. Pokud změna trvalého pobytu nenímožná, je třeba jednat s obecním úřadem, kde máte nyní trvalý pobyt, aby vám pomohl s hledáním nového bydlení. Pomoci vám mohou úředníci ze sociálního odboru města, případně z pověřené obce s rozšířenou působností. 

 

Sociální bydlení ještě neexistuje, ale města mají byty a ty přidělují sociálně slabším rodinám. Nevím, zda pobíráte nějaké dávky na bydlení ale je možné požádat o příspěvek na bydlení a to na ÚP, oddělení dávek státní sociální podpory. Pokud náklady na bydlení přesahují 30% příjmu všch osob, které mají v bytě trvalý pobyt, je možné získat tuto dávku. Pokud v bytě nemáte trvalý pobyt, podejte žádost o dávku přípsěvek na bydlení,o kterou se žádá na ÚP. oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi. Je třeba ale žádat i o dávku příspěvek na živobytí.

 

S vyřízením dávek vám mohou pomoci úředníci sociálního odboru obce, případně se obraťte na místní charitu.

 

V případě podrobnější konzultace se ještě ozvěte.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4556 | 2016-04-27 20:24:44 | kategorie 12
bytová otázka
Tisk

Přeji dobrý den,

ráda bych se informovala, proč některé byty města šly, jdou do privatizace a konkrétně třeba náš ne. Proč některé domy město privatizuje a jiné ne?

A prosím, jaká je v ČR maximální částka za m2 v nájemním bytě? a minimální? a dle čeho se o částce rozhoduje? Kdy může město cenu za m2 nájemního bytu "zdražit"?

Je nějaká sleva, pokud je některý člen domácnosti invalidní?

Děkuji za Váš čas a budu ráda za odpověď. Hana

Odpověď - 2016-05-02 10:47:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

již několik let je v ČR deregulované nájemné, tzn., že nejsou dány žádné stropy nájmu a cena může být neomezeně vysoká či nízká. Pokud byt vlastní město či městká část, rozhodují o nájmu zastupitelé města nebo městské části. Pokud tedy chcete znát bližší informace, je třeba  se obrátit na bytový odbor města či městských částí. Zastupitelé rozhodutí také o tom, kiteré byty se budou privtizovat a které ne. Záleží tedy na místních politicích a úřednících z bytového odboru, kteří politikům připravují podklady pro hlasování.

 

Pokud náklady na bydlení přesahují 35% příjmu všech osob, které mají v bytě trvalý pobyt (v Praze), je možné žádat na úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, o příspěvek na bydlení.

Pokud tedy vaše náklady na bydlení přesahují 35% příjmu, ihned podejte žádost o příspěvek na byclení, žádat můžte i za obodobí 3 měsíce zpětně. Vždy dokládádte příjmy a výdaje za bydlení za poslední uzavřené kalendářní čtvrtletí, tedy nyní za leden až březen 2016.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4555 | 2016-04-27 20:19:07 | kategorie 12
bydlení-nájemní byt-smlouva-žádost o info
Tisk

Dobrý den,

jsme dvě kamarádky, které máme děti (dospělé) s rozt.sklerozou. Obě obýváme nájemní byty města. Smlouva je psaná pouze na nás. Jistě chápete, že jako rodiče máme strach o budoucnost dětí. Vzhledem k tomu, že jsme i čas byly s nimi doma pro jejich komfort, příjmy nebyly nikdy extra. Zatěžuje nás myšlenka, jak jednou, až nebudeme, bude naše dítě zajištěno s bydlením. Jak to je dle platných zákonů?co musí dítě, resp. dospělý ale nemocný člověk udělat, pokud bychom zemřely?aby mělo jak bydlet, tedy ve stávajícím bytě...Přecházel by potom nájem na něj?Samozřejmě jsou naše děti trvale hlášeny v našich bytech a prokazatelně zde i bydlí.

Byly bychom rády, pokud byste nám objasnily. Děkujeme za jasnou odpověď, jsme se srdečným pozdravem, Hana

Odpověď - 2016-05-02 12:22:48
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bylo by vhodné domluvit se s majitelem bytu (obcí či městem) o nové nájemní smlouvě, kde budou dva nájemníci, případně přechod nájmu na dítě.

Pokud zemře nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, pak přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt.

Upozorňuji, že toto se týká nájmů bytů obecně. Pokud jde o byt zvláštního určení, pak nájem končí se smrtí osoby, pro kterou byl byt určen a pečující osoba si bydlení musí vyřešit sama.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4549 | 2016-04-25 14:57:50 | kategorie 12
obecní byt=byt města
Tisk

Dobrý den,

doplńuji tedy že se nejedná o byt zvláštního určení-je klasický obecní byt.

Jak je tedy v tomto případě, pokud se nedohodnu, že nájemní smlouva bude na mě a dceru a něco se mi stane, jednou zemřu, nechají dceru v bytě bydlet dál?

Kde je ukotveno v zákoně, prosím?

Děkuji Vám.

M.

 

Dobrý den,

obýváme obecní byt. Já i dcera máme neurologické onemocnění, RS. Nájemní smlouva je psaná na mě. Kdyby se se mnou něco stalo, zemřela bych, co by bylo s mou dcerou (35 let), myslím v návaznosti na obecní byt. Co byste mi poradili, nechtěla bych, aby dcera skončila na ulici. Co říká zákon a jsou tam nějaké vyjímky? Děkujeme za jakoukoliv radu. Pěkné jaro. M.

Odpověď - 2016-04-25 12:54:23
Aktualizace -
Tisk

Dobrý den,

bylo by vhodné domluvit se s majitelem bytu (obcí či městem) o nové nájemní smlouvě, kde budou dva nájemníci.

Pokud zemře nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, pak přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt.

Upozorňuji, že toto se týká nájmů bytů obecně. Nepíšete, zda jde o byt zvláštního určení. V tomto případě nájem končí se smrtí osoby, pro kterou byl byt určen.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Odpověď - 2016-04-27 09:42:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud tedy nejde o byt zvláštního určení, pak platí původní odpověď. 

Pokud zemřete, nájem přechází na dceru za předpokladu, že s Vámi v bytě žije a nemá vlastní byt ani jinou nemovitost k bydlení. Takto je to upraveno zákonem, nemusíte se bát.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.