login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dotaz č. 4888 | 2017-04-12 08:15:12 | kategorie 11
Dotaz
Tisk

Dobrý den,zhoršil se mi zdravotní stav a nemohu se vrátit na pracovní pozici,zaměstnavatel mě přijímal s postižením mam 2st ID,má povinnost mi nabídnout jinou pozici nebo mam narok na odstupné?Děkuji s pozdravem Janoušková

Odpověď - 2017-04-12 13:25:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zaměstnavatel by Vás měl převést na jinou pracovní pozici na základě Vámi předložených podkladů o změně zdravotního stavu a s tím související změně zdravotní způsobilosti k práci.

Odstupné Vám náleží v případě propuštění z pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, a stane-li se zaměstnanec nadbytečným. Při propuštění ze zdravotních důvodů, resp. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, nárok na odstupné nemáte.

Při výrazném zhoršení zdravotního stavu doporučujeme požádat o přehodnocení stupně ID. Mohlo by dojít k jeho navýšení na třetí stupeň.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4884 | 2017-04-07 14:45:48 | kategorie 11
Novela zákona měnící oblast zaměstnávání handicapovaných osob
Tisk

Dobrý den,  zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. 22.3. proběhla tisková zpráva, která je vyvěšená na portálu MPSV viz odkaz  ( http://www.mpsv.cz/files/clanky/29928/TZ_-_Novela_zakona_prinasi_novinky_pro_firmy_zamestnavajici_OZP.pdf ) o novele, která je přijatá vládou. Nevíte jaké změny jsou přesně navrhované? Popřípadě kde tyto informace získat a v jaké je to fázi, popřípadě navrhovaná účinnost?  Děkuji

 

Odpověď - 2017-04-10 13:50:38
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

změny byly uvedeny v článku, který jste zaslal v odkazu. Přesnější znění změn můžete nalézt v programech s právními předpisy (ASPI, Codexis, Legis, atd.). V případě, že k těmto programům nemáte přístup, můžete se podívat do Sbírky zákonů, které publikují veškeré novely, popř. navštivte stránky www.sbirka.cz.

Novely lze vyhledat také na stránkách Ministerstva vnitra ČR, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4883 | 2017-04-05 17:06:58 | kategorie 11
zkušební doba a nemoc a výpověď
Tisk

Dobrý den, já navazuji na dotaz, jež jste zodpověděli paní o pár dotazů níže,

cituji:"pracovní poměr může být ve zkušební době zrušen kdykoli a bez udání důvodu. Omezení tohoto propuštění je prvních 14 dnu pracovní neschopnosti, kdy Vás zaměstnavatel propustit nesmí. Zkušební doba se ovšem prodlužuje o dny v pracovní neschopnosti, resp. pracovní neschopnost se do této lhůty nezapočítává. Zaměstnavatel Vás tedy může propustit kdykoli po uplynutí prvních 14 dnů nemocenské. V opačném případě Váš pracovní poměr skončí uplynutím doby, tzn. 30.8.2017."

Jsem v podobné situaci, invalidní, 1.stupeň, od 1.prosince 2016 jsem zaměstnaná, od 15.února dosud nemocná, tudíž dle výše uvedeného stále ve zkušební době ano???

Zaměstnavateli prý zabírám místo a pak mi nabídne jiné, prý mám dát výpověď nebo mi dají oni?Co mám dělat?To bych pak měla problém s podporou, mám pravdu?Je mi 58 let. Když mi dají tu výpověď, budou mi platit nemocenské a jak to bude dál?

Děkuji za radu. Taky nejsem ráda na nemocenské. NK

Odpověď - 2017-04-06 09:13:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jednání zaměstnavatele nemůžeme posoudit. Ve zkušební době opravdu zatím stále jste. Rozhodne-li se s Vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr ve zkušební době, nemusí uvádět jiný důvod a Vy nemáte nárok na odstupné. V tuto chvíli se tedy podmínky případného rozvázání pracovního poměru nezmění s ohledem na toho, kdo jej ukončí.  Nebude ani rozhodné, zda půjde o výpověď nebo dohodu. Každopádně se musíte sama rozhodnout, zda se domluvíte na ukončení pracovního poměru, či v něm budete pokračovat.

Pokud jste v pracovní neschopnosti již od 15. února, v tuto chvíli Vám již vyplácí nemocenské dávky ČSSZ.

Problémy s podporou v nezaměstnanosti nejsou jisté. Záleží na tom, zda jste získala v rozhodném období (2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Pro osoby nad 55 let je podpůrčí doba pro výplatu podpory v nezaměstnanosti 11 měsíců.

Více informací o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4872 | 2017-03-30 19:09:57 | kategorie 11
Zaručená minimální mzda a je postihováno její neposkytnutí?
Tisk

Dobrý den,

pracujeme na základě pracovní smlouvy jako FAKTURANTKY (3. skupina?), přičemž jsme dostaly k podpisu nový platební výměr se stanovenou mzdou při 8 hodinách denně za 11 000 Kč. Všechny pracujeme na zkrácený úvazek, ve smlouvě máme 30 hodin, ale reálně pracujeme 24 a 20 hodin, údajně proto, aby nám nemuseli zvedat mzdy. Jde ale pouze o ústní dohodu, která při nahromadění práce neplatí.

1. Je zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% OZP povinen dodržovat zaručenou minimální mzdu a pokud ano, jak vyjednávat, aniž bychom přišly o práci?

2. Jaké výhody pro zaměstnavatele pramení z toho, že nám ve smlouvě vykazuje více hodin, než reálně pracujeme (pro nás je to ohrožující při dalších posudkovém řízení)?

3. Z jakého důvodu může mít takový zaměstnavatel obavy z návrhu, aby nám navýšil mzdy alespoň prostřednictvím stravenek - v čem by ho to mohlo ohrozit?

4. Okolo vánočních svátků si musíme povinně vybírat dovolenou, protože firma je zavřená, neměli by zdravotně postižení mít alespoň povinně mít 5 týdnů dovolené?

Nemáme žádné benefity, plat se nám několik let vůbec nezměnil, připadáme si jako nevolníci.

Děkujeme za odpověď 

Odpověď - 2017-04-03 15:00:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Vaše dotazy budeme zodpovídat postupně:

ad 1) Nezáleží na tom, koho zaměstnavatelé zaměstnávají, zákony musejí dodržovat všichni stejně. Vyjednávání je bohužel pouze ve Vaší kompetenci, nemůžeme Vám říci přesný návod. Pokud máte personalistu, doporučili bychom nejprve situaci projednat s ním, popř. jiným vedoucím.

ad 2) Výhody ohledně hodiny zaměstnavatel nemá, zohledňuje se pouze výše mzdy.

ad 3) Stravenky jsou pouze možným benefitem pro zaměstnance, nejsou nárokové a většinou jsou hrazeny z prostředků zaměstnavatele, nikdo mu na ně nepřispívá.

ad 4) Zaměstnavatel Vám může stanovit tzv. celozávodní dovolenou v maximální délce 14 dní s ohledem na provozní důvody. Ze zákona má zaměstnanec povinnost vybrat dovolenou v jedné části nejméně 14 dní vcelku. 5 týdnů dovolené je opět nenárokový benefit poskytovaný zaměstnavatelem a není nárokový.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4855 | 2017-03-06 12:45:15 | kategorie 11
Úleva pro zaměstnavatele
Tisk

Dobrý den, 

má na mě zaměstnavatel výhody, i když mě zaměstnává na DPČ či DPP? Či mě musí zaměstnávat jen na pracovní smlouvu? 

Děkuji,

M.

Odpověď - 2017-03-08 11:45:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

záleží na druhu výhod. Pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením s podílem více než 50 %, zákon hovoří pouze o pracovním poměru. Dohody se do tohoto podílů nezapočítávají. O plnění této povinnosti se můžete dozvědět na stránkách MPSV, popř. zde.

Také zaleží na druhu práce, např. u provozních zaměstnanců a pracovních asistentů se započítávají odpracované hodiny, smlouva se neposuzuje. Taktéž u chráněného pracovního místa, u kterého nejde o podlí větší než 50 % na druhu smlouvy nezáleží.

Jde-li o daňové výhody, ty jsou závislé na výši odměny a nezáleží na typu smlouvy.

Jedná-li se o jiné dotace, záleží na podmínkách přiznané dotace a smlouvy poskytovatele dotace se zaměstnavatelem.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4854 | 2017-03-05 19:43:48 | kategorie 11
nemoc, dávky
Tisk

Dobrý den.

Jsem invalida, prvý stupeň.

Nastoupila jsem do práce. Bohužel po 7 týdnech jsem znovu onemocněla a půjdu na operaci a léčení, prognoza 7 měsíců. Je pravděpodobné že mě zaměstnavatel propustí, jsem ve zkušební době. Mám od března neschopenku, kterou jsem řádně zaslala. Prosím o sdělení:

-může mi zaměstnavatel ukončit poměr jež mám do 30.8.2017 za nemocnou kolegyni i dříve a jak?

-pokud ano, co se bude započítávat pro úřad práce, když hned neseženu práci po dlouhé léčbě?

-počítá se co vše do délky zaměstnání pro úřad práce, tedy odpracovaná doba u stávajícího zaměstnavatele i nemocenská na tuto firmu?po kolika měsících zaměstnání (zaměstnání i nemocenské dávky) mám nárok na event.podporu?

-jaká je výše nemocenských dávek např. z 21000 hrubého v Kč?orientačně prosím.

 

Děkuji, nemám s tímto zkušenosti.

S pozdravem Milena

 

Odpověď - 2017-03-08 12:48:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pracovní poměr může být ve zkušební době zrušen kdykoli a bez udání důvodu. Omezení tohoto propuštění je prvních 14 dnu pracovní neschopnosti, kdy Vás zaměstnavatel propustit nesmí. Zkušební doba se ovšem prodlužuje o dny v pracovní neschopnosti, resp. pracovní neschopnost se do této lhůty nezapočítává. Zaměstnavatel Vás tedy může propustit kdykoli po uplynutí prvních 14 dnů nemocenské. V opačném případě Váš pracovní poměr skončí uplynutím doby, tzn. 30.8.2017.

Pro podporu v nezaměstnanosti se posuzuje, zda jste získala v rozhodném období (2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Do této lhůty lze započítat i náhradní dobu zaměstnání - trvání dočasné pracovní neschopnosti osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období.

Výši nemocenských dávek si můžeme orientačně spočítat na různých webových stránkách, stačí do vyhledávače zadat výpočet nemocenských dávek. Způsob počítání dávek lze nalézt také na stránkách MPSV.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4849 | 2017-02-24 20:24:35 | kategorie 11
daň z příjmu
Tisk

Dobrý den, potřeboval bych se vás zeptat. Mám invalidní důchod prvního stupně a potřebuju si vypočítat daň z příjmu za minulý rok, za dobu kde jsem pracoval na hlavní pracovní poměr potřebné doklady mám, jeden den jsem byl na nějaké brigádě, nevím jestli od tamtuď něco potřebuju, po jistou dobu jsem byl na úřadu práce, bez nároku na podporu, a nějakou dobu jen tak s oznámením u pojišťovny bez evidence na úp. Takže otázka jak mám vyplnit ta prazdná místa během roku tedy když jsem nepracoval a byl na úp a nebo ne a jestli potřebuju a je tedy nutné mít i ten jeden den na brigádě nějak zůčtovaný. A dále ješťě, u mého současného zaměstnavatele u kterého pracuju z minulého roku jsem neuvedl že jsem ozp, ale rád bych daňové zvýhodnění. Děkuji za odpově a přeji hezký den.

Odpověď - 2017-02-27 16:15:03
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

k výpočtu daně z příjmů potřebuje všechny uvedené doklady - potvrzení o příjmu, to se týká i brigády, kterou jste měl. Potřebuje potvrzení o evidenci na ÚP, včetně přesné doby evidence, čímž zaplníte prázdná místa.

V přiznání dani z příjmu za rok 2016 lze zohlednit OZP i bez zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavateli nahlásíte, že máte OZP, může na Vás zaměstnavatel získat příspěvek od státu. Dále Vám OZP zohledňuje v každé měsíční mzdě.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4846 | 2017-02-23 13:40:29 | kategorie 11
nařízená práce přesčas
Tisk

Mám invaliditu I.stupně.Pracovní dobu mám na 30.hodin týdně.

Chci se zeptat jestli mě zaměstnavatel může donutit pracovat přesčas.

Vím,že je 150 hod ročně může zaměstnavatel požadovat.

Vztahuje se toto i na nás invalidy? Můžu se nějak bránit? Děkuji

 

Odpověď - 2017-02-27 14:02:59
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon zakazuje práci přes čas pouze u těhotných žen, mladistvých a u osob pečující o dítě mladšího jednoho roku.

Zaměstnavatel může naříditi práci přes čas jen z vážných provozních důvodů. S práci přes čas musíte souhlasit. Pokud pracovat přes čas nemůžete, odmítněte a sdělte zaměstnavateli důvody.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4837 | 2017-02-14 09:20:28 | kategorie 11
pracovně právní
Tisk

Dobrý den

po pracovním úrazu s trvalými následky(nefunkční levá ruka) r.2010 mi byl přiznána invalidita 1.stupně ,zaměstnavatel mě propustil a vyplácí mi tzv.rentu.Od úrazu až do dnes užívám kvůli silným neuropatickým bolestem opiody(palladone-SR 4mg) a jsem  v trvalém léčení ordinace bolesti.Na úřadu práce, kde jsem veden, mi jsou neustále nabízeny posty v ochrance nebo ostraze majetku.Já se ale vzhledem ke svému fyzickému hendikepu a zdravotnímu stavu se na takové pracovní zařazení necítím.Jak mám postupovat ? 

Odpověď - 2017-02-14 10:27:59
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud se na takovouto práci necítíte, proberte to s danou úřednicí. Sdělte ji, že s ohledem na Váš zdravotní stav není toto zařazení vhodné.

Pro hledání vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Vám mohou pomoci níže uvedené odkazy. 

  1. http://www.praceprozp.cz/
  2. http://ligavozick.skynet.cz/ip/prace.php
  3. http://www.agapo.cz/
  4. http://www.scmvd.cz/
  5. http://celsuz.cz/socialni-rehabilitace/
  6. http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx
  7. http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
  8. http://www.prace.cz/ozp/#utm_source=helpnet.cz&utm_medium=referral
  9. http://www.praceozp.cz/
S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4814 | 2017-01-17 09:20:29 | kategorie 11
tzv.sick days pro zdravotně postižené
Tisk

Dobrý den,dělám mistra zdravotně postiženým lidem / každý z nich má částečný invalidní důchod /.Domluvil jsem se s majitelem firmy na poskytování dvou pracovních dní za rok /tzv. sick days /,v případě,že by někdo z nich nemohl ze zdravotních důvodů přijít do práce.Bohužel paní účetní mu to rozmluvila,že když bere dotace na zdravotně postižené,tak jim nemůže volné dny dát,že by to neměla jak vykázat,protože kromě dovolené a příp. nemoci musí být pořád v práci.Já si myslím,že nemá pravdu a že na volné dny nárok mají.Můžete mně na to,prosím,odpovědět?

Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď - 2017-01-18 12:37:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

nejprve musím vyvrátit, že zmíněné "sick days" jsou nárokovatelné. Nejsou. Jde o benefit zaměstnavatele pro své zaměstnance. Tento benefit, včetně rozsahu poskytovaného volna, je určen vnitřní směrnicí zaměstnavatele - kolektivní smlouvou případně i jiným interním předpisem. V legislativě toto poskytované volno oporu nemá.

Dále musím rozporovat názor paní účetní ohledně dotace. Dotace se čerpá bez ohledu na stanovené benefity zaměstnavatele. Dotace jsou vázány na dané pracovní místo, popř. na konkrétní osobu, formou příspěvku na mzdu. Toto nemá vliv na nemocenskou, dovolenou, ani na benefity poskytující zaměstnavatelem. Jinou věcí je, že paní účetní neumí tyto dny zaúčtovat. Zde bych doporučovala přenastavit účetní program. Jelikož jsou tzv. "sick days" velmi populární, většina účetních programů by na ně měla být nastavena. Případně je možné si zavolat na podporu daného programu a tyto informace si zjistit.

Doporučujeme tedy probrat celou záležitost opětovně se zaměstnavatelem.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.