login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Dotaz č. 5061 | 2017-10-11 18:03:44 | kategorie 11
nároky při doprovodu postižené dospělé osoby
Tisk

Dobrý den, máme dospělou dceru, která má stupeň ZTP/P, 24 hod. péči, navštěvuje denní stacionář pro zdravotně a tělesně postižené a je zbavena svéprávnosti. Já matka jsem ustanovena soudem jako opatrovník. Zajímalo by mě, zda-li mám nárok na nějaké placené  volno - např. denní dojíždění do stacionáře a další - prostě vše co se týká zajištění osoby naší dcery. Jde mi o to, zda-li toto musím v práci napracovávat nebo ze zákona jsou k dispozici nějaké dny, a pokud ano, zda-li se tyto dny nechají čerpat i po  hodinách. Dojíždíme do stacionáře denně. 

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-10-12 12:37:15
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

překážky v práci upravuje zákoník práce a prováděcí vyhláška č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruhy a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Tato vyhláška upravuje doprovod dítěte do denního stacionáře takto:

"Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce."

Zaměstnavatel je tedy povinen Vás z tohoto důvodu omluvit pouze 6 dní a to jen jednoho z rodinných příslušníků. Můžete se tedy prostřídat. V případě, že Vám budou chybět hodiny nad rámec 6 dní, musíte si chybějící hodiny opravdu nadpracovat. Jako opatrovníkovi Vám neplynou v pracovním poměru žádné výhody z opatrovnictví. 

Pokud Vám nevyhovuje pracovní doba, můžete zaměstnavatele požádat o snížení pracovní doby z ohledem na péči o postiženou dceru. Zaměstnavatel je Vám ovšem povinen vyhovět pouze případě, že o dceru převážně sama dlouhodobě pečuje, dcera je osobou, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) a nebrání-li tomu provozní důvody.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5035 | 2017-09-21 13:06:04 | kategorie 11
příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM
Tisk

 rekapitulace    k  Dotaz č: 5032

Dobrý den ,

 jsme osoby se zdravotním postižením zaměstnávané ve společnosti na zřízených pracovních místech od 23.6.2014 . Dnes tj. 19.9.2017 byla společnost upozorněna , že 23.6.2017 uběhly 3 roky od vymezení chpm a nebyla dosud podána žádost o prodloužení. Poslední příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM byl v plné výši přiznán a vyplacen za II.Q 2017.

Společnost nás zaměstnává jako OZP nadále i po datu 23.6.2017, vyplácí bezhotovostně mzdy, odvádí zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance i za zaměstnavatele, vč. daní z příjmů ze závislé činnosti. A jde o opomenutí ve věci podání žádosti o prodloužení .

Nečerpání příspěvků na podporu zaměstnávání OZP na CHPM (příspěvky na mzdy) je pro nás prakticky likvidační.

Můžete nám poradit jak postupovat aby bylo možno čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM i za III. a další čtvrtletí 2017 ?

Děkujeme za informaci

 

vaše odpověď:

 

Dobrý den,

pokud zaměstnavatel dále plní své povinnosti vůči zaměstnancům - vyplácí mzdy, není důvod se znepokojovat.

S ohledem na skutečnost, že máte k dispozici informace o čerpání příspěvků svého zaměstnavatele, doporučuji se na něj obrátit přímo a připomenout mu prodloužení žádosti na vymezená pracovní místa.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
 

 

Obrátili jsme se na našeho zaměstnavatele a ten obdržel v této věci vyjádření úp :  

Za třetí čtvrtletí nemáte vymezená místa, takže nemůžete žádat.  

Můžete nám poradit jak máme postupovat aby bylo možno čerpat příspěvek na mzdy za III. Čtvrtletí ? 

Se zvyšováním příspěvků na podporu zaměstnávání OZP na CHPM nám zaměstnavatel zvyšuje mzdy . Tím má vyšší náklady a nyní bez finanční podpory od úp se obáváme změn ve výplatách či snížení počtu nás zaměstnanců.

Odpověď - 2017-09-25 13:47:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

chápeme, že situace je velice nepříjemná, ale bohužel jako zaměstnanci s ní nejste oprávněni cokoli dělat. Je nutné si uvědomit, že pokud zaměstnavatel nepodnikne kroky z podání žádosti o vymezené chráněné pracovní místo, Vy ji za něj podat nemůžete.  

Jelikož Vám zaměstnavatel nadále řádně vyplácí mzdu, nemáte žádný právní důvod cokoli se zaměstnavatelem v tomto směru řešit.  

Zaměstnavatel by měl sám vstoupit do jednání s příslušným úřadem práce a situaci řešit. Čím dříve podá, a dle Vašich informací není jiná cesta, novou žádost o CHPM, tím dříve mu může být příspěvek znovu přiznán. Následně může podat žádost o zmírnění tvrdosti zákona o prominutí lhůty. Opět ale sděluji, toto musí řešit zaměstnavatel sám, nikoli jeho zaměstnanci.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5033 | 2017-09-19 19:34:03 | kategorie 11
Zvýšení, nebo snížení příspěvku na zaměstnávání OZP od ledna 2018?
Tisk

Vážení,

dočetl jsem se na Vašich stránkách o plánovaném zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP novelou zákona 435/2004

Nemohu dohledat přesné znění novely zákona. Z toho, co jsem ale našel že bylo navrženo senátem my vyplynulo, že dojde od 2018 ke snížení příspěvku. Vyplynulo mi totiž, že zvýšený příspěvek, který jsme dosud čerpali a žádali o něj spolu s příspěvkem na zaměstnávání OZP bude nyní nově dopočítáván do výše maximálně příspěvku na zaměstnávání OZP. Tzn. pokud jsme měli dosud příspěvek 9.500 + 2.800=12.300, tak nově budeme mít pouze 12.000. COž samo o sobě je snížení a v souvislosti se zvýšením zaručených mezd(nikdo v naší firmě minimální mzdu nebere, ale berou vyšší stupně zaručených mezd) je toto snížení ještě vyšší.

Pokud je to skutečně tak, pak by pro nás jediným řešením bylo snížit úvazky a co nejvíce prací automatizovat a optimalizovat. Ceny produktů na výstupech totiž nemůžeme zvyšovat a na vstupech ke snížení také nedojde. Zisky jsme zatím vesměs reinvestovali zpět do podniku, takže zde prostor pro navyšování platů také nevidím.

 

Odpověď - 2017-09-25 16:07:27
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

přesné znění novely lze v tuto chvíli dohledat pouze na stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu, resp. její schválené části.

Správně jste v Informacích našeho pana předsedy Mgr. Václava Krásy našel, že od 1.1.2018 bude příspěvek 12000,- Kč. Zvýšení této částky o mimořádné náklady, popř. další navýšení, bude jasnější až po komplexní aktualizaci zákona.  

Všechny vyhlášené zákony můžete sledovat na stránkách www.sbirka.cz.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5032 | 2017-09-19 17:40:50 | kategorie 11
příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM
Tisk

Dobrý den ,

 jsme osoby se zdravotním postižením zaměstnávané ve společnosti na zřízených pracovních místech od 23.6.2014 . Dnes tj. 19.9.2017 byla společnost upozorněna , že 23.6.2017 uběhly 3 roky od vymezení chpm a nebyla dosud podána žádost o prodloužení. Poslední příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM byl v plné výši přiznán a vyplacen za II.Q 2017.

Společnost nás zaměstnává jako OZP nadále i po datu 23.6.2017, vyplácí bezhotovostně mzdy, odvádí zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance i za zaměstnavatele, vč. daní z příjmů ze závislé činnosti. A jde o opomenutí ve věci podání žádosti o prodloužení .

 Nečerpání příspěvků na podporu zaměstnávání OZP na CHPM (příspěvky na mzdy) je pro nás prakticky likvidační.

 

Můžete nám poradit jak postupovat aby bylo možno čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM i za III. a další čtvrtletí 2017 ?

 

 

Děkujeme za informaci

Odpověď - 2017-09-21 11:18:17
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud zaměstnavatel dále plní své povinnosti vůči zaměstnancům - vyplácí mzdy, není důvod se znepokojovat.

S ohledem na skutečnost, že máte k dispozici informace o čerpání příspěvků svého zaměstnavatele, doporučuji se na něj obrátit přímo a připomenout mu prodloužení žádosti na vymezená pracovní místa.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5031 | 2017-09-19 06:31:17 | kategorie 11
pracovní příležitost
Tisk

Dobrý den,

mám syna,26 let, kterému v roce 2013 diagnostikovali RS. Je zatím bez jakéhokoliv omezení. V tomto roce dostudoval a hledá práci. Jakmile se zmíní, že má RS, nikdo ho nechce zaměstnat. Jaké má takový člověk vůbec možnosti ? Co má dělat ? Není OZP.  Děkuji

 

 

Odpověď - 2017-09-21 11:38:50
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Váš syn nemá povinnost na svou nemoc zaměstnavatele upozorňovat. A především pokud píšete, že jeho onemocnění ho v současné době nijak neomezuje.

Pokud by Váš syn práci získal a šel by na vstupní lékařskou prohlídku, je lékař vázán lékařským tajemstvím. a zaměstnavateli je povinnen sdělit pouze informace relevantní k pracovní pozici.

Pro více informací doporučuji kontaktovat některou z organizací podporujících lidi s roztroušenou sklerózou.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5027 | 2017-09-15 12:48:00 | kategorie 11
dotaz
Tisk

Dobrý den mám dotaz na rekvalifikační kurzy .Jsem ZTP a momentálně jsem na mateřské dovolené .Po skončení jsem bohužel bez práce a 1 stupeň invalidity mě a moji rodinu určitě neuživí .Chci se zeptat je možné už teď žádat o rekvalifikační kurzy ,abych se po ukončení mateřské dovolené mohl uplatnit na trhu práce.Jsem vyučen instalatér ,ale moje postižení mi určitě nedovolí tuto práci vykonávat.Prosím o radu jak a kde žádat o pomoc abych mohl svou situaci řešit teď a ne po ukončení mateřské dovolené.Děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-09-21 08:57:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v tomto případě doporučím, obrátit se na pobočku ÚP a zaregistrovat se jako zájemce o práci. Následně Vám bude poskytnuta nabídka rekvalifikačních kurzů. Pokud by Vám žádný kurz nenabídli, můžete si i nalézt kurz sám a požádat o jeho schválení

Principy a podmínky rekvalifikace jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v §108 - §110 a prováděcí vyhlášce MPSV ČR č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.

Více o rekvalifikacích se můžete dozvědět na stránkách MPSV, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5021 | 2017-09-11 11:24:54 | kategorie 11
Doplatek (renta)
Tisk

Dobrý den. Jsem státní zaměstnanec. Žádám Vás tímto o vysvětlení vyplácení \"náhrady za ztrátu na výdělku při převodu na jinou práci\" (renty) a jejím navyšování na základě vladních rozhodnutí. Při procentuálním navýšení dochází u mých bývalých kolegů k navýšení celkové mzdy, tedy pokud bral 20.000,-Kč navýšení je 10% je jeho nový plat navýšen o 2.000,-Kč, tedy na 22.000,-Kč. U mě však dochazí sice také k navýšení mzdy o deset procent, avšak o toto navýšení od zaměstnavatele (státu), mi pojišťovna Kooperativa vyplatí o dané navýšení méně takže můj plat spolu s rentou je prakticky stejný jak před navýšením. To znamená že pokud má mzda byla 11.000,-Kč a doplatek 9.000,-Kč, tedy celkem 20.000,-Kč, je po navýšení 10% má mzda 12.000,-Kč a doplatek od Kooperativy je o navýšení nižší, tedy 8.000,-Kč, je má mzda opět 20.000,-Kč i po vládním navýšení. Čísla jsem uvedl pouze orientační aby se to dobře počítalo. Faktická čísla mohu uvést, doplatek renty v lednu 2016 byl 14.600, doplatek renty v červnu 2017 mám 13.500,-Kč, tedy o 1.100,-menší. Tyto doplatky jsou cca měsíčním průměrem. Mí bývalí kolegové májí při každém navýšení mzdy větší mzdu, kdežto já mám mzdu navýšenou pouze minimálně tak, že prakticky pořád stejnou. Po několioka vládních nařízeních o zvyšování mzdy (cca za šest let) již nedosahuji průměrné mzdy mých kolegů, tak jak při převodu na jinou práci. Má mzda se za tuto dobu liší cca o 5.000,-Kč v můj neprospěch. Je toto správné? Předem Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den. 

Odpověď - 2017-09-14 08:27:28
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel renta není pevnou částkou, ale mění se v závislosti na konkrétním výdělku. Renta dorovnává rozdíl mezi současným výdělkem a průměrným výdělkem před vznikem újmy. V praxi to znamená, že čím vyšší je současný výdělek, tím menší je výše renty. Pokud následně dosáhnete vyššího výdělku, než jste měl před vznikem škody, renta se Vám může přestat vyplácet.    

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5016 | 2017-09-06 08:52:34 | kategorie 11
PÍSEK
Tisk

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda se uvažuje o navýšení příspěvku na Osobu zdravotně znevýhodněnou. Moje šéfová, mi stále vyhrožuje, že mě propustí, ani mi nepřidá, protože se jí prý vyplatí zaměstnat osobu s invalidním důchodem, neboť má na něj vyšší dávky a menší odvody. Pracuji tam již 7 let jako prodavačka a jsem unavená. Na mou práci nejsou žádné připomínky , jenom chce víc peněz. Poraďte . Děkuji Zemanová Písek

Odpověď - 2017-09-14 08:26:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

v současné době došlo k novelizaci zákona o zaměstnanosti, v rámci které dochází k navýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % OZP. Více si můžete přečíst v Informaci č. 66 - 2017 našeho pana předsedy Mgr. Václava Krásy, popř. Informace č. 62 - 2017.

Každopádně zaměstnavatelka Vás nemůže propustit pouze z důvodu nedostatečného příspěvku na Vaši mzdu. Zákoník práce podmínky propuštění jasně stanovuje v § 52. Důvod propuštění ze zaměstnání se musí uvádět na výpovědi.

 

Samozřejmě pokud se změnil Váš zdravotní stav, můžete si na ČSSZ podat žádost o přezkoumání zdravotního stavu a případně dosáhnout na ID.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5011 | 2017-08-27 17:21:25 | kategorie 11
Daňový odvod z výplaty
Tisk

Dobrý den,

 

chtěla jsem Vás poprosit o zodpovězení dotazu ohledně odvodu daní z mé výplaty.

Já jako opatrovník a pečující osoba mého 22 letého syna, jsem nastoupila do zaměstnání.

Chtěla bych se zeptat zdali abych neměla taka velké odvody z výplaty, jakoby bezdětná, není nový zákon zda bych mohla mít menší daně když je syn postižený. Podotýkám, že má důchod třetího stupně a průkaz ztp/p a žije se mnou v jedné domácnosti.

Vím že jsem četla, že když je manžel nebo manželka ztp / p, invalidní a postižený tak jsou manší odvody daní z výplaty a když je to syn tak se to nevztahuje ?

Mám tedy nějakou úlevu z daní nebo opravdu jsem vedena jako bezdětná?

 

Velice Vám děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-08-28 11:32:36
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

sleva na dani plynoucí z nároku manžela s přiznaným průkazem ZTP/P opravdu existuje. Uplatňuje se ovšem pouze v případě, že manžel nemá vlastní příjem.

Co se týče Vašeho syna, nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti je možná až do dovršení věku 26 let. Ovšem je nutné splnit i další podmínky.

Za výše uvedené vyživované dítě je považováno zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,14d)
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jelikož synovi byl přiznán ID třetího stupně, není možné toto zvýhodnění uplatňovat.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5000 | 2017-08-14 14:26:28 | kategorie 11
Zaměstnání ZTPP
Tisk

Dobrý den,

jsem držitelkou průkazu ZTPP a vyučuji v plném úvazku na ZŠ na prvním stupni malotřídní školy již 26 let. Jsem na vozíku přes 10 let.

Od května 2017 jsem ve sporu s vedením školy. Patrně potřebuje mé pracovní místo (mám trvalou smlouvu) a snaží se mne donutit odejít.

Potřebuji (prosím) vědět:

1. je možné mi přidělit učení TV, kterou jsem dosud z pochopitelných důvodů neučila.

2. je možné mne nutit doprovázet žáky na kurzy plavání, kam jezdíme autobusem. Doposud jsem nejezdila a vždy to šlo nějak zařídit.

3. je možné mít ve třídě \"k ruce\" osobního asistenta (nepedagogického), který by mi kopíroval texty, připravoval pomůcky atd.

 

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-08-17 09:45:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

začneme od poslední otázky. Nepedagogického asistenta mít můžete, ale nebude hrazen ze školných prostředků. Asistenti jsou přidělování žákům, aby se jim věnovali nad rámec povinností učitele.

Další povinnosti vyplývající z Vašeho úvazku záleží na Vaši pracovní smlouvě a Vašich zdravotních možnostech. Další otázkou spíše pro Vás je, zda máte lékařský posudek, který stanovuje Vaše možnosti a omezení pro práci. Mimo tento posudek ředitel nesmí přidělovat práci, kterou nezvládnete. Zákoník práce hovoří o přeložení na jinou práci jasně, musíte s ní souhlasit a musí být v souladu s Vašimi zdravotními možnostmi.

Co se týče požadovaného doprovodu na plavání, neměl by to být problém v případě, že ředitel zajistí bezbariérový autobus a do bazénu je umožněn bezbariérový přístup (myšleno hlavně do budovy bazénu).

Jelikož v posledních 10 letech nejspíše s Vaším úvazkem problém nebyl, ředitel nemůže namítat, že nezvládáte svou práci. 

Doporučila bych Vám obrátit se v případě pochybností na Státní úřad inspekce práce, který by Vám mohl Vaše dotazy lépe odpovědět. Bohužel školská problematika je trochu mimo náš obor a z Vámi poskytnutých informací nelze vydedukovat podmínky Vašeho úvazku.  

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.