login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Dotaz č. 5000 | 2017-08-14 14:26:28 | kategorie 11
Zaměstnání ZTPP
Tisk

Dobrý den,

jsem držitelkou průkazu ZTPP a vyučuji v plném úvazku na ZŠ na prvním stupni malotřídní školy již 26 let. Jsem na vozíku přes 10 let.

Od května 2017 jsem ve sporu s vedením školy. Patrně potřebuje mé pracovní místo (mám trvalou smlouvu) a snaží se mne donutit odejít.

Potřebuji (prosím) vědět:

1. je možné mi přidělit učení TV, kterou jsem dosud z pochopitelných důvodů neučila.

2. je možné mne nutit doprovázet žáky na kurzy plavání, kam jezdíme autobusem. Doposud jsem nejezdila a vždy to šlo nějak zařídit.

3. je možné mít ve třídě \"k ruce\" osobního asistenta (nepedagogického), který by mi kopíroval texty, připravoval pomůcky atd.

 

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-08-17 09:45:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

začneme od poslední otázky. Nepedagogického asistenta mít můžete, ale nebude hrazen ze školných prostředků. Asistenti jsou přidělování žákům, aby se jim věnovali nad rámec povinností učitele.

Další povinnosti vyplývající z Vašeho úvazku záleží na Vaši pracovní smlouvě a Vašich zdravotních možnostech. Další otázkou spíše pro Vás je, zda máte lékařský posudek, který stanovuje Vaše možnosti a omezení pro práci. Mimo tento posudek ředitel nesmí přidělovat práci, kterou nezvládnete. Zákoník práce hovoří o přeložení na jinou práci jasně, musíte s ní souhlasit a musí být v souladu s Vašimi zdravotními možnostmi.

Co se týče požadovaného doprovodu na plavání, neměl by to být problém v případě, že ředitel zajistí bezbariérový autobus a do bazénu je umožněn bezbariérový přístup (myšleno hlavně do budovy bazénu).

Jelikož v posledních 10 letech nejspíše s Vaším úvazkem problém nebyl, ředitel nemůže namítat, že nezvládáte svou práci. 

Doporučila bych Vám obrátit se v případě pochybností na Státní úřad inspekce práce, který by Vám mohl Vaše dotazy lépe odpovědět. Bohužel školská problematika je trochu mimo náš obor a z Vámi poskytnutých informací nelze vydedukovat podmínky Vašeho úvazku.  

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4986 | 2017-08-03 11:22:01 | kategorie 11
Dovolená
Tisk

Dobry den,

chtel bych se zeptat, když jsem otec dítěte s postižením ZTP-P a v práci si musím brát hodne dovolene skrz vyjezdy k doktorum a do socialnich zarizeni.Mam tedy právo zazadat u zaměstnavatele o tech 6dni dovolené, ktere sem se tady docetl,když je jeste pritelkyne na materske dovolene a jestli tech 6 dni pocita do dovolene co mam za rok (20) a nebo je to jeste k tem 20 dnum dovolené navic...       děkuji..

Odpověď - 2017-08-04 09:28:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

nařízení vlády, kterým se upravují důležité osobní překážky v práci, stanovuje v bodě 8. okruh těchto překážek (viz dotaz č. 4933 z 7. 6. 2017). Nikde se zde však nemluví o dovolené, ale o náhradě mzdy při doprovodu rodinného příslušníka k lékaři. Uvedených 6 dnů, které jsou v odpovědi uvedeny, a které máte na mysli, nejsou nárokové, a lze je využít pouze v případě uvedených překážek v práci. Jako dovolenou ji tedy nárokovat nemůžete. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4982 | 2017-07-31 12:09:58 | kategorie 11
Zrušení místa, výpověď, odstupné.
Tisk

Dobrý den.

Jsem zaměstnancem Chráněných dílen víc jak 3 roky a smlouvu mám na dobu neurčitou. Během těchto let jsem prodělal 2 operace s následnou rehabilitací. S plánovanými opracemi jsem byl do CHD přijímán, zaměstnavatel byl srozuměn a neměl námitek. Operace byly provedeny vždy s ročním odstupem. Mezi tím jsem vykonával práci na své pozici + po dobu nemocenské jsem vždy pracoval z domu na PC.

Nyní jsem kvůli zhoršení zdr. stavu, od dubna letošního roku, opět na nemocenské. Dnes při odevzdávání "lístku na peníze", mi bylo vedoucí sděleno, že pokud se nevrátím do 1.září do práce, "bude moje pracovní pozice zrušena a můj návrat by tím byl velice komplikován". Argumentem byly mé operace a současná dlouhá nemoc(zatím bez dohledného konce neschopnosti).

Má zaměstnavatel(Chráněné dílny) právo na takovéto jednání a jaký by měl být další postup? V případě, že bude má pozice zrušena(tiskař), může mi být nabídnuta(podle slov vedoucí) "jakási pomocná práce", když mám ve smlouvě výslovně napsáno "grafik? Mám v případě výpovědi nárok na odstupné?

Děkuji za odpovědi.

P.S. Již delší dobu CHD neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou, ale jen na rok. Po uplynutí této doby dochází ve většině případů, k propuštění a nabírání dalších zaměstnanců.

Odpověď - 2017-08-02 12:58:18
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zaměstnavatel, a nezáleží na zaměstnání v chráněné dílně, musí respektovat zákoník práce a další legislativu. Dále musí respektovat podmínky případných dotací na pracovní pozice.

Zákoník práce hovoří o výpovědi ze strany zaměstnavatele a jejich důvodech zcela jasně. Není možné se od nich odchýlit.

Výpověď je tedy možná v těchto případech:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
 § 52:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, 

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, 

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, 

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Pokud tedy zaměstnavatel danou pozici zruší, zaměstnanec se stává nadbytečným a může jej propustit.

Co se týče převedení na jinou práci, s ohledem na zrušení pracovní pozice zaměstnavatel není povinen Vás převést.

Převedení na jinou práci upravuje opět zákoník práce v § 41. Ve zkratce jde o převedení v důsledku změny zdravotního stavu.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
 
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
 
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
 
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
 
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

Každopádně výše uvedené informace jsou velmi všeobecné. Není možné Vám sdělit konkrétní podobu řešení, v situaci může být mnoho proměnných. Např. dotace na chráněné pracovní místo je stanovena na tři roky. Pokud dotace není, popř. zaměstnavatel o dotaci přijde nebo ji neprodlouží, končí tím i daná pracovní pozice.

Co se týče "poznámky v PS", je čistě v režii zaměstnavatele doba pracovního poměru uzavřená se zaměstnancem. Zaměstnavatel není povinen, a nelze jej donutit, k uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Zákon toto omezuje pouze tím, že nelze mít smlouvy na dobu určitou delší než tři roky.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4971 | 2017-07-22 09:57:19 | kategorie 11
Práce
Tisk

Dobrý den,

Jaké všechny profese(zaměstnání) může vykonávat člověk OZP?

Odpověď - 2017-07-24 08:08:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

osoby se zdravotním postižením nemají, co se profese týká, žádná omezení. Mohou vykonávat jakákoli zaměstnání. Omezuje je pouze jejich zdravotní stav. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4964 | 2017-07-17 17:41:07 | kategorie 11
Zaměstnávání OZP
Tisk

Dobrý den,

chtěl bych se poradit - plánuji zaměstnat OZP pobírající částečný invalidní důchod. Která forma pracovní smlouvy je nejvýhodnější pro obě strany? DPP či DPČ? Jak je to s odvody soc. a zdrav. pojištění a daně?

Jsou jiné překážky či naopak výhody, které si pohládat při zaměstnávání osob pobírající částečný invalidní důchod?

Děkuji,

Odpověď - 2017-07-20 10:44:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Váš dotaz by měl spíše směřovat mzdové účetní. Každopádně jednotlivé výhody smluv si musíte posoudit sám, vše záleží na mnoho proměnných.

Obecně platí, že u DPČ se odvádí pojištění vždy, výše mzdy se nezohledňuje. Zaměstnání je možné v maximální rozsahu polovičního úvazku, tedy 20 hodin týdně. U DPP se neodvádí pojištění při odměně do 10000,- Kč. Zároveň není možné vykazovat u zaměstnanců více než 300 hodin za kalendářní rok. Obě smlouvy musí zohlednit zákonem stanovenou minimální mzdu.

Zaměstnanec s ČID by si měl vybírat zaměstnání, ze kterého se mu odvádí pojištění. V opačném případě se může stát, že mu bude chybět doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Dále uplatňuje slevu na dani plynoucí z ČID.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4944 | 2017-06-22 06:23:55 | kategorie 11
Dotaz
Tisk

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Jsem pacientka s RS. Od července 2015 jsem zaměstnaná jako OZZ. Letos jsem se bohužel dostala do takového stavu, že je pro mě jediná možnost transplantace kostní dřeně. Toto jsem oznámila zaměstnavateli s tím že bych již v listopadu ,2017 mohla znovu nastoupit. Telefonicky 29.5. 2017 mi oznámili, že již pro mě nemají práci a že k 31.5.2017 končím. Výpověď jsem nepodala i když mě k tomu zaměstnavatel nutí. Jak se mám prosím zachovat. Od 1.5.2017 mám podepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Děkuji 

Odpověď - 2017-06-22 11:15:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud pro Vás zaměstnavatel již nemá práci, měl by Vám zaslat výpověď z pracovního poměru. Na základě této výpovědi dané zaměstnavatelem budete mít nárok na odstupné. Jeho výše je závislá na odpracovaných letech.

Důvody proč po Vás zaměstnavatel žádá výpověď z Vaší strany jsou dva. Prvním je, že v případě podání výpovědi z Vaší strany nemáte nárok na odstupné. Druhý důvod je závislý na pracovní neschopnosti. V době pracovní neschopnosti Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď, resp. může, ale výpovědní lhůta začne běžet až po ukončení neschopnosti.

Ještě poznámka - jelikož neuvádíte typ smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, popř. dohoda o provedení práce), výše uvedené informace se vztahují na pracovní smlouvu. U dohod je právní úprava odlišná.

V případě bližší konzultace se ozvěte do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4933 | 2017-06-07 20:29:39 | kategorie 11
Doprovod k lekari
Tisk

Mam maminku s prukazem ZTP.Pracuji na trismennem provozu a nekdy potrebuji maminku doprovodit k lekari.Vetsinou se domluvim a smenu si vymenim Ale uz se mi stalo;ze mi nechce vedouci vyhovet a smenu vymenit.Mam narok na doprovod sve maminky k lekari?Osetrovani clena rodiny?Jak postupovat?Dekuji za odpoved.

Odpověď - 2017-06-08 10:47:12
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., bodu č. 8 přílohy, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci máte nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

 

 

Dobu pracovního volna k doprovodu rodinného příslušníka omezuje nařízení vlády nezbytně nutnou dobou, maximálně pak 1 dnem. Může vzniknout pochybnost, zdali se onen jeden den vztahuje k nějakému období. Na rozdíl od doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení, u něhož je pracovní volno omezeno 6 pracovními dny v kalendářním roce, u doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření, ošetření nebo léčení obecně žádná relace zmíněného 1 dne (k týdnu, měsíci, roku) uvedena není. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4905 | 2017-05-06 10:57:07 | kategorie 11
ID 1.stupeň, práce, výpověď
Tisk

Dobrý den, ráda bych se informovala. Nastoupila jsem v 2-2017 do práce, mám i invalidní důchod. Záhy jsem onemocněla a jsem od té doby doma. Výpověď mi došla poštou a byla ve zkušební době. Od kdy se vy´pověď počítá? Komu mám zasílat pokračování pracovní neschopnosti, dál zaměstnavateli?i když už jsem výpověď obdržela?a kdo za mě platí nyní zdravotní a sociální?kdy se mám dostavit na úřad práce?děkuju za pomoc. ID mám 1.stupeň.

Odpověď - 2017-05-10 11:34:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz ovlivňuje více faktorů, než jste ve svém dotazu uvedla.

Obecně ovšem platí - výpověď, resp. výpovědní lhůta počíná běžet od následujícího měsíce, po kterém Vám byla výpověď doručena. Tedy pokud přišla např. 2.dubna, výpovědní lhůta běží od 1. května. Ve Vašem případě ovšem velmi záleží na důvodu výpovědi. Pokud došlo ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výpovědní lhůta neběží a platí datum ukončení z výpovědi. Zkušební doba je tři měsíce. Nemáte-li tento důvod ve výpovědi uveden, běží klasická tří měsíční lhůta. Vše tedy záleží na údajích ve výpovědi z pracovního poměru.

Podporu při pracovní neschopnosti za Vás prvních 14 dní nemoci hradí zaměstnavatel, poté ji vyplácí  ČSSZ. Pokračování PN můžete tedy zaslat na Vaši příslušnou OSSZ.

Změny se na úřadu práce nahlašují do osmi dnů. Aby Vám navazovalo pojištění, doporučuje se přihlásit se na ÚP do tří dnů ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, že nemáte "vycházky", můžete potřebné podklady zaslat na příslušný ÚP poštou, popř. předat na podatelnu ÚP. Přihlášením na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je za Vás hrazeno zdravotní pojištění. Sociální pojištění po dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4903 | 2017-05-05 07:47:25 | kategorie 11
dovolená pro pečující
Tisk

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda jako pečující osoba o syna s mentálním postižením mám ze zákona právo na delší dovolenou- vozím syna do zařízení daleko od bydliště a musím si na to brát dovolenou. Děkuji Anna Blažková

Odpověď - 2017-05-05 10:37:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, paní Blažková,

bohužel vás má odpověď nejspíše nepotěší. Ze zákona nevyplývá žádný nárok na delší dovolenou, která by vám, jako pečující osobě, náležela.

Ale při převozu vašeho syna do zařízení můžete využít možnosti, kterou dává Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. V bodě 8b) se dočtete, že máte nárok na pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

A dále máte dle Zákoníku práce (§ 241 bod 2, 262/2006 Sb.) možnost požádat zaměstnavatele, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu vaší týdenní pracovní doby, pokud pečujete o závislou osobu ve II. III., nebo IV. stupně závislosti. Zaměstnavatel je povinen vám vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4888 | 2017-04-12 08:15:12 | kategorie 11
Dotaz
Tisk

Dobrý den,zhoršil se mi zdravotní stav a nemohu se vrátit na pracovní pozici,zaměstnavatel mě přijímal s postižením mam 2st ID,má povinnost mi nabídnout jinou pozici nebo mam narok na odstupné?Děkuji s pozdravem Janoušková

Odpověď - 2017-04-12 13:25:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zaměstnavatel by Vás měl převést na jinou pracovní pozici na základě Vámi předložených podkladů o změně zdravotního stavu a s tím související změně zdravotní způsobilosti k práci.

Odstupné Vám náleží v případě propuštění z pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, a stane-li se zaměstnanec nadbytečným. Při propuštění ze zdravotních důvodů, resp. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, nárok na odstupné nemáte.

Při výrazném zhoršení zdravotního stavu doporučujeme požádat o přehodnocení stupně ID. Mohlo by dojít k jeho navýšení na třetí stupeň.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.