login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Dotaz č. 5252 | 2018-04-24 17:45:10 | kategorie 11
nemoc ve zkušební době
Tisk

Dobrý den,

ráda bych se informovala,zda má zaměstnavatel,právo,na rozvázání,pracovního poměru,z důvodu,dlouhodobé nemoci,v trvání,cca 6 měsíců,včetně 2 měs.zkušební doby.Pobírám 1.st.ID

(Nemoc počala,již 25 den,pracovního poměru,ve zkušební době)

Můj zaměstnavatel,zaměstnává,výhradně,OZP,a invalidní osoby.

proto se táži,,zda má důvod,,se mnou,ukončit pracovní poměr,,když je seznámen,,s mou zdravotní dokumentací,a častou nemocností..

Děkuji za vám za odpověď

Odpověď - 2018-04-26 10:23:46
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zaměstnavatel i zaměstnanec mohou ukončit pracovní poměr ve zkušební době kdykoli a bez udání důvodu.

Jelikož jste onemocněla ve zkušební době, je započtení této doby přerušeno dobou Vaší nemoci. Následně po nástupu do zaměstnání se opět začne počítat, resp. naváže se.

Váš zaměstnavatel tedy do ukončení pracovního poměru důvod uvádět nemusel.

Posoudit důvody, pro které s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr, bohužel bez podkladů nelze. Ze zdravotních důvodů je výpověď možná, ale je nutné mít k tomuto posedek o zdravotním stavu. Konkrétní výpovědní důvody jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
 
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5242 | 2018-04-13 12:11:45 | kategorie 11
zaměstnání OZP
Tisk

Dobrý den, rád bych zaměstnal OZP. K výkonu této práce považuji za nutné delší školení, které bych rád prováděl osobně. Nevím si rady, jak zajistit situaci, kdy si nemohu dovolit platit mzdu a související náklady, dokud zaměstnanec nebude dostatečně svou prací přispívat k zisku. Je v takovém případě možné čerpat nějakou podporu? Něco jsem v souvislosti se zamestnanim OZP četl, ale byla tam podmínka delší dobu toho člověka nepropustit. Já ale předem s jistotou nevím, jestli se zaměstnanec osvědčí, jestli bude podnikání fungovat... Napadlo me, jestli by to nevyřešilo založení S.R.O., které by se v případě neúspěchu zrušilo. Zrušil by se tím i závazek pracovníka dále zaměstnávat? Nebo je účinné argumentovat tím, že pracovníka nechci propustit, ale musím, když na sebe nevydělá, podnikání nefunguje? Má na podmínky nějaké podpory vliv, že jsem také OZP? Pokud bych OZP zaměstnal na zkrácený úvazek a on práci nestihl, musím mu zaplatit navíc čas, který stráví doděláním toho, co během pracovní doby nestihl? Rád bych samozřejmě pracovníka ocenil štědřeji, ale dokud na to nevydělá, není to technicky možné.

Děkuji.

Zdravím.

Odpověď - 2018-04-18 13:47:24
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

velmi dobře si zvažte, zda zaměstnávání OZP je pro Vás opravdu vhodné. Vaše návrhy a zaměstnávání jsou velmi nestandardní a úřad práce není povinen vyhovět všem zaměstnavatelům žádající o dotace na zaměstnávání OZP.

Pokud nechcete, resp. nevíte, zda se daný zaměstnanec osvědčí, můžete požádat o zřízení chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo není vázáno na konkrétní osobu, ale na obsazení pozice osobou se zdravotním postižením. Dohody na dotace na konkrétní pracovníky s ZP jsou většinou uzavírány na dobu určitou.

Jelikož se podmínky zaměstnávání OZP nedávno změnily, doporučujeme kontaktovat s Vaším dotazem konkrétní úřad práce. Ten je kompetentní s Vámi situaci podrobněji probrat a poradit v tom, jakým způsobem lze žádat o zřízení chráněného pracovního místa pro OZP, případně jaké další nástroje aktivní politiky Vám, jako zaměstnavateli, mohou nabídnout. 

Je velice pravděpodobné, že v případě zřízení a následného zrušení jakékoli společnosti s ručením omezeným z Vámi uváděného důvodu, bude následně úřad práce poskytnuté dotace chtít vrátit.

S pozdravem Jitka Nosková, DiS.
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5240 | 2018-04-12 12:49:12 | kategorie 11
OZP a DPČ a DPP
Tisk

Hezký den. Mohli byste mi objasnit rozdíly, kdybych nastoupila na dohodu, jaký je mezi nimi rozdíl, co obnáší a co je výhodnější?Děkuji. Chci pracovat na 4-5 hodin. Jsem invalida 1.stupně.

Odpověď - 2018-04-16 12:53:15
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Dohoda o provedení práce (DPP)

Na základě této dohody můžete odpracovat max. 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele (pokud byste měla u jednoho zaměstnavatele více DPP, ty se sčítají a nesmí vám dát více jak uvedených 300 hodin za rok).

Pokud uvedená odměna za práci nepřesahuje částku 10.000,- Kč za měsíc nemusí za vás zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální pojištění.  Částka se pouze zdaní 15% srážkovou daní. Pokud by to byl Váš jediný příjem, musela byste si za sebe zaplatit zdravotní a sociální pojištění.

Za osoby, které pobírají jakýkoli ID, platí zdravotní pojištění stát, tedy v tomto případě byste si musela doplatit pouze sociální pojištění, aby Vám nechyběly doby pojištění pro výpočet starobního důchodu.

Dohoda o pracovní činnosti: (DPČ)

Rozsah práce nesmí v průměru přesáhnout polovinu max. týdenní doby. Tedy na DPČ můžete pracovat maximálně 20 hodin týdně po celou dobu trvání dohody.

Zdanění odměny se řídí výší Vašeho výdělku a jako v normálním pracovním poměru se z něj odvádí zdravotní a sociální pojištění.

Obě dohody se týkají prací mimo pracovní poměr. Nemáte např. nárok na příplatky za přesčasy, dovolenou, cestovní náhrady nebo odstupné. Obě dohody mohou být kdykoliv předčasně vypovězeny jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Při výpovědi je nutné dodržet patnáctidenní výpovědní lhůtu.

V obou dohodách musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Na dohody si není možné přivydělávat při evidenci na ÚP. Tedy alespoň pokud chcete v evidenci zůstat. Přivýdělky na dohody jsou považovány za kolidující zaměstnání.

Bohužel nemohu posoudit, která z dohod je pro Vás lepší. Pokud plánujete pracovat pravidelně každý den, asi se vyplatí více dohoda o pracovní činnosti. Pokud by byla Vaše práce jen nárazová více se vyplatí DPP. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5237 | 2018-04-10 16:35:44 | kategorie 11
stravenky a poloviční úvazek OZP
Tisk

Dobrý den, prosím vás, mohli byste mi poradit. Jsem OZP a chci nastoupit do práce na méně hodin. Abych dostala stravenky, na kolik hodin je třeba sjednat úvazek? Děkuji, moc mi pomůže. Zdravím.

Odpověď - 2018-04-11 12:06:23
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

stravenky jsou nenárokovým benefitem poskytovaným zaměstnavatelem svým zaměstnancům. Podmínky přidělování stravenek, pokud je tento benefit zaveden, je pouze na rozhodnutí zaměstnavatele. Nejde tedy jednoznačně říci, k jaké výši úvazku se váže případné přidělování stravenek.

Doporučujeme se obrátit přímo na zaměstnavatele, popř. jeho personálního pracovníka, ti budou schopni Váš dotaz lépe zodpovědět.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5225 | 2018-04-06 13:20:26 | kategorie 11
Zodpovědnost za sluchově postiženého zaměstnance na služební cestě
Tisk

Dobrý den,

mám dotaz týkající se sluchově postižených. Mám v práci kolegu, který je sluchově postižený, má nosit naslouchátko, ale odmítá ho nosit. On často jezdí autem na služební cesty třeba i na druhý konec republiky (je zaměstnaný jako obchodní zástupce), ale nemá v autě za sklem tu značku pro sluchově postižené. Je i dost nezodpovědný a náš ředitel už si na něj dává větší pozor. Zajímalo by mě, zda zaměstnavatel za něj nese nějakou zodpovědnost, pokud toho kolegu upozorní, že má nosit naslouchadlo a mít značku v autě, jenže ten kolega ho nerespektuje a způsobí při služební cestě nehodu. Stačí v takovém případě mít od zaměstnance písemný doklad, že jezdí bez naslouchadla a značky na vlastní riziko nebo takový doklad nemá žádný význam? Pokud by takový zaměstnanec způsobil při služební cestě nehodu, tak i přesto, že byl zaměstnavatelem upozorněný, aby nosil sluchadlo a měl značku v autě, dokonce má na něj zaměstnavatel doklad o tom, že zaměstnanec jede na vlastní riziko, nese za něj zodpovědnost zaměstnavatel nebo si za to zaměstnanec zodpovídá sám? Předem děkuji za odpověď. 

 

Odpověď - 2018-04-10 10:30:26
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud Váš kolega nenosí naslouchadlo, je to jen jeho rozhodnutí a nikdo ho nemůže k používání pomůcky nosit. Co se týče průkazu, opět jde o jeho rozhodnutí, zda jej používá či nikoli. Průkaz poskytuje výhody jeho držiteli, povinnost jeho užívání není zákonem stanovena. Sluchově postižený řidič není větší hrozbou než jakýkoli jiný účastník dopravního provozu.

Problematika případné automobilové nehody má stejně tolik různých variant řešení jako možností způsobení nehody. Většina z nás není schopna předpovídat, co se v budoucnu stane, a zda vůbec bude mít Váš kolega nějakou nehodu. Pokud má zaměstnavatel obavu, měl by si toto upravit ve vnitřních směrnicích. Řešení případné odpovědnosti za automobilovou nehodu je na Policii ČR a také na pojišťovně, se kterou je uzavřena smlouva o pojištění vozidla.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5222 | 2018-04-05 13:25:17 | kategorie 11
Práce pro invalidu ve firmě www.gatebo.cz
Tisk

Dobrý den,

jsem invalidní 1. stupně od 01.04.2016 na základě posudku ze dne 01.08.2016. Rozhodnutím OSSZ ze dne 31.08.2016 se moje žádost na invalidní důchod zamítá.

V únoru 2018 jsem našla inzerát firmy www.gatebo.cz/ , že hledá invalidní pracovníky. Spojila jsem se s jejich personální pracovnicí, ale ta chtěla potvrzení OSSZ, že jsem stále invalidní. Takové potvrzení OSSZ nevydává a proto se mnou OSSZ sepsala novou žádost o invalidní důchod.

Posudkem LPS CSSZ ze dne 16.02.2018 moje invalidita 1.st. trvá. Ale personální pracovnice fy. Gatebo vyžaduje pro podepsání pracovní smlouvy potvrzení od OSSZ, že nepobírám invalidní důchod. Předložila jsem jí tedy již výše zmíněné rozhodnutí ze dne 31.08.2016 o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Toto rozhodnutí personální pracovnice fy. Gatebo neakceptuje a na podepsání pracovní smlouvy musím čekat až mi přijde nové rozhodnutí. Telefonickým dotazem mi bylo Důchodovým úřadem sděleno, že na vyřízení žádosti mají 3 měsíce a že rozhodnutí dostanu nejdříve na konci dubna.

Je postup perosonální pracovnice fy. Gatebo správný? Znamená to snad, že fa. Gatebo zaměstnává jen invalidní občany s nepřiznaným invalidním důchodem?

Osobně cítím zbytečné administrativní překážky pro zaměstnávání invalidních osob.

Odpověď - 2018-04-09 14:23:36
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel nemůžeme říci, jak tato společnost funguje. Pokud zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, zcela jistě má nárok na podporu zaměstnávání OZP od úřadu práce a další úlevy vyplývající z legislativy.

Potvrzení o důchodu potřebuje zaměstnavatel s ohledem na vyúčtování mzdy. Vesměs se tyto podklady nemusejí dokládat před uzavřením pracovní smlouvy. Dokládají se až s prohlášením poplatníka daně.

Pokud Vám přístup personální pracovnice přijde nestandartní a máte-li pochyby o nabízeném zaměstnání, zvažte hledání jiného místa.

V případě, že se rozhodnete hledat jinou práci, můžete využít níže uvedené webové stránky, které nabízení, popř. pomáhají nalézt práci pro OZP.

http://www.praceprozp.cz/

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir

https://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx

https://www.prace.cz/nabidky/ozp/#utm_source=helpnet.cz&utm_medium=referral

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5210 | 2018-03-24 20:00:44 | kategorie 11
Pracovní doba
Tisk

Dobrý den , jsem částečně invalidní a mám pracovní úvazek na 6 hodin. Nyní chce vedoucí abych dělala od 7 - 12h a pak od 17 - 19 h. Počítá se to jako 7 hodin když je to děléné ? Můžu to odmítnou když mám dělat jen 6 hodin ? Děkuji za odpověď .                

Odpověď - 2018-03-27 10:45:29
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

nejspíše jde opravdu o sedm hodin. Odmítnout samozřejmě můžete. Pokud s navrhovanou pracovní dobou nesouhlasíte, domluvte se s vedoucí na jiných dobách.

Každopádně rozhodující jsou údaje v pracovní smlouvě, popř. dohodě. Také by se měl spíše zohlednit týdenní fond pracovní doby. Ten je více určující, než hodiny denně. Dále je nutné brát ohled na Váš zdravotní stav, pokud není problém pracovat 5 hodin a následně další dvě.

V případě bližší konzultace se obraťte přímo na některou z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5208 | 2018-03-22 10:52:41 | kategorie 11
Zaměstnání OZP na jiném pracovišti
Tisk

Dobrý den, mám dotaz k zaměstnání OZP s ohledem na změny od r. 2018. Pokud zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % OZP, mě, jakožto poživatele ID, vyšle vykonat práci do jiné firmy (mzdu mi stále platí, mou práci si fakturuje), získá stejné příspěvky na zaměstnávání OZP dle par. 78 a ve stejné výši, jako kdybych pracovala na stálém pracovišti zaměstnavatele?

 

Děkuji za odpověď 

Odpověď - 2018-03-27 10:35:50
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

vše záleží na dohodě uzavřené mezi Vaším zaměstnavatelem a příslušným ÚP. Vysílání na jiné pracoviště by mělo být upraveno v pracovní smlouvě. Je nutné také zohlednit druh práce. U některých pracovních pozic se předpokládá, že budou vykonávány mimo pracoviště zaměstnavatele. 

Jedná-li se o zmiňovaný § 78 zákona o zaměstnanosti, příspěvky jsou stejné bez ohledu na místo výkonu práce. Zaměstnavatel ovšem nemůže žádat o příspěvek na zvýšené náklady zaměstnavatele.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5202 | 2018-03-13 13:38:03 | kategorie 11
zkrácená pracovní doba
Tisk

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli mám dle zákona nárok požadovat po svém zaměstnavateli poloviční pracovní úvazek (4 hodiny denně) v případě, že můj syn (7 let) je osobou zdravotně postiženou (vlastní průkaz ZTP). Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-03-15 10:58:15
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle zákona můžete po svém zaměstnavateli chtít upravit Váš pracovní úvazek dle Vašich potřeb. Především můžete využít § 241 v zákoníku práce (262/2006 Sb.)

 (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

(3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5201 | 2018-03-07 10:17:55 | kategorie 11
Ztp/p sleva na dane
Tisk

Dobrý den, chtela bych se zeptat na vraceni dane. Synovi je 18, zacal pobirat invalidni duchod 3.stupne Bude moci jeste manzel v roce 2019 zadat FU o vraceni dane - slevu na ztp/p na syna? Chodi na střední praktickou skolu, ale pobira jiz inv.duchod.Predem dekuji za odpoved

Odpověď - 2018-03-12 13:48:03
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož má syn přiznán invalidní důchod třetího stupně, nemůže manžel již uplatňovat slevu na dani.

Píšete, že manžel by slevu uplatňoval v roce 2019, synovi byl tedy nejspíše přiznán ID letos. ID se přiznává ke zpětnému datu, proto pozor na datum, ke kterému byl ID přiznán. Je totiž rozhodný pro uplatnění slevy, např. i za rok 2017 podávaný v letošním roce 2018.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.