login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Dotaz č. 4944 | 2017-06-22 06:23:55 | kategorie 11
Dotaz
Tisk

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Jsem pacientka s RS. Od července 2015 jsem zaměstnaná jako OZZ. Letos jsem se bohužel dostala do takového stavu, že je pro mě jediná možnost transplantace kostní dřeně. Toto jsem oznámila zaměstnavateli s tím že bych již v listopadu ,2017 mohla znovu nastoupit. Telefonicky 29.5. 2017 mi oznámili, že již pro mě nemají práci a že k 31.5.2017 končím. Výpověď jsem nepodala i když mě k tomu zaměstnavatel nutí. Jak se mám prosím zachovat. Od 1.5.2017 mám podepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Děkuji 

Odpověď - 2017-06-22 11:15:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud pro Vás zaměstnavatel již nemá práci, měl by Vám zaslat výpověď z pracovního poměru. Na základě této výpovědi dané zaměstnavatelem budete mít nárok na odstupné. Jeho výše je závislá na odpracovaných letech.

Důvody proč po Vás zaměstnavatel žádá výpověď z Vaší strany jsou dva. Prvním je, že v případě podání výpovědi z Vaší strany nemáte nárok na odstupné. Druhý důvod je závislý na pracovní neschopnosti. V době pracovní neschopnosti Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď, resp. může, ale výpovědní lhůta začne běžet až po ukončení neschopnosti.

Ještě poznámka - jelikož neuvádíte typ smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, popř. dohoda o provedení práce), výše uvedené informace se vztahují na pracovní smlouvu. U dohod je právní úprava odlišná.

V případě bližší konzultace se ozvěte do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4933 | 2017-06-07 20:29:39 | kategorie 11
Doprovod k lekari
Tisk

Mam maminku s prukazem ZTP.Pracuji na trismennem provozu a nekdy potrebuji maminku doprovodit k lekari.Vetsinou se domluvim a smenu si vymenim Ale uz se mi stalo;ze mi nechce vedouci vyhovet a smenu vymenit.Mam narok na doprovod sve maminky k lekari?Osetrovani clena rodiny?Jak postupovat?Dekuji za odpoved.

Odpověď - 2017-06-08 10:47:12
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., bodu č. 8 přílohy, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci máte nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

 

 

Dobu pracovního volna k doprovodu rodinného příslušníka omezuje nařízení vlády nezbytně nutnou dobou, maximálně pak 1 dnem. Může vzniknout pochybnost, zdali se onen jeden den vztahuje k nějakému období. Na rozdíl od doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení, u něhož je pracovní volno omezeno 6 pracovními dny v kalendářním roce, u doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření, ošetření nebo léčení obecně žádná relace zmíněného 1 dne (k týdnu, měsíci, roku) uvedena není. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4905 | 2017-05-06 10:57:07 | kategorie 11
ID 1.stupeň, práce, výpověď
Tisk

Dobrý den, ráda bych se informovala. Nastoupila jsem v 2-2017 do práce, mám i invalidní důchod. Záhy jsem onemocněla a jsem od té doby doma. Výpověď mi došla poštou a byla ve zkušební době. Od kdy se vy´pověď počítá? Komu mám zasílat pokračování pracovní neschopnosti, dál zaměstnavateli?i když už jsem výpověď obdržela?a kdo za mě platí nyní zdravotní a sociální?kdy se mám dostavit na úřad práce?děkuju za pomoc. ID mám 1.stupeň.

Odpověď - 2017-05-10 11:34:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz ovlivňuje více faktorů, než jste ve svém dotazu uvedla.

Obecně ovšem platí - výpověď, resp. výpovědní lhůta počíná běžet od následujícího měsíce, po kterém Vám byla výpověď doručena. Tedy pokud přišla např. 2.dubna, výpovědní lhůta běží od 1. května. Ve Vašem případě ovšem velmi záleží na důvodu výpovědi. Pokud došlo ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výpovědní lhůta neběží a platí datum ukončení z výpovědi. Zkušební doba je tři měsíce. Nemáte-li tento důvod ve výpovědi uveden, běží klasická tří měsíční lhůta. Vše tedy záleží na údajích ve výpovědi z pracovního poměru.

Podporu při pracovní neschopnosti za Vás prvních 14 dní nemoci hradí zaměstnavatel, poté ji vyplácí  ČSSZ. Pokračování PN můžete tedy zaslat na Vaši příslušnou OSSZ.

Změny se na úřadu práce nahlašují do osmi dnů. Aby Vám navazovalo pojištění, doporučuje se přihlásit se na ÚP do tří dnů ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, že nemáte "vycházky", můžete potřebné podklady zaslat na příslušný ÚP poštou, popř. předat na podatelnu ÚP. Přihlášením na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je za Vás hrazeno zdravotní pojištění. Sociální pojištění po dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4903 | 2017-05-05 07:47:25 | kategorie 11
dovolená pro pečující
Tisk

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda jako pečující osoba o syna s mentálním postižením mám ze zákona právo na delší dovolenou- vozím syna do zařízení daleko od bydliště a musím si na to brát dovolenou. Děkuji Anna Blažková

Odpověď - 2017-05-05 10:37:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, paní Blažková,

bohužel vás má odpověď nejspíše nepotěší. Ze zákona nevyplývá žádný nárok na delší dovolenou, která by vám, jako pečující osobě, náležela.

Ale při převozu vašeho syna do zařízení můžete využít možnosti, kterou dává Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. V bodě 8b) se dočtete, že máte nárok na pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

A dále máte dle Zákoníku práce (§ 241 bod 2, 262/2006 Sb.) možnost požádat zaměstnavatele, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu vaší týdenní pracovní doby, pokud pečujete o závislou osobu ve II. III., nebo IV. stupně závislosti. Zaměstnavatel je povinen vám vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4888 | 2017-04-12 08:15:12 | kategorie 11
Dotaz
Tisk

Dobrý den,zhoršil se mi zdravotní stav a nemohu se vrátit na pracovní pozici,zaměstnavatel mě přijímal s postižením mam 2st ID,má povinnost mi nabídnout jinou pozici nebo mam narok na odstupné?Děkuji s pozdravem Janoušková

Odpověď - 2017-04-12 13:25:40
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zaměstnavatel by Vás měl převést na jinou pracovní pozici na základě Vámi předložených podkladů o změně zdravotního stavu a s tím související změně zdravotní způsobilosti k práci.

Odstupné Vám náleží v případě propuštění z pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, a stane-li se zaměstnanec nadbytečným. Při propuštění ze zdravotních důvodů, resp. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, nárok na odstupné nemáte.

Při výrazném zhoršení zdravotního stavu doporučujeme požádat o přehodnocení stupně ID. Mohlo by dojít k jeho navýšení na třetí stupeň.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4884 | 2017-04-07 14:45:48 | kategorie 11
Novela zákona měnící oblast zaměstnávání handicapovaných osob
Tisk

Dobrý den,  zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. 22.3. proběhla tisková zpráva, která je vyvěšená na portálu MPSV viz odkaz  ( http://www.mpsv.cz/files/clanky/29928/TZ_-_Novela_zakona_prinasi_novinky_pro_firmy_zamestnavajici_OZP.pdf ) o novele, která je přijatá vládou. Nevíte jaké změny jsou přesně navrhované? Popřípadě kde tyto informace získat a v jaké je to fázi, popřípadě navrhovaná účinnost?  Děkuji

 

Odpověď - 2017-04-10 13:50:38
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

změny byly uvedeny v článku, který jste zaslal v odkazu. Přesnější znění změn můžete nalézt v programech s právními předpisy (ASPI, Codexis, Legis, atd.). V případě, že k těmto programům nemáte přístup, můžete se podívat do Sbírky zákonů, které publikují veškeré novely, popř. navštivte stránky www.sbirka.cz.

Novely lze vyhledat také na stránkách Ministerstva vnitra ČR, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4883 | 2017-04-05 17:06:58 | kategorie 11
zkušební doba a nemoc a výpověď
Tisk

Dobrý den, já navazuji na dotaz, jež jste zodpověděli paní o pár dotazů níže,

cituji:"pracovní poměr může být ve zkušební době zrušen kdykoli a bez udání důvodu. Omezení tohoto propuštění je prvních 14 dnu pracovní neschopnosti, kdy Vás zaměstnavatel propustit nesmí. Zkušební doba se ovšem prodlužuje o dny v pracovní neschopnosti, resp. pracovní neschopnost se do této lhůty nezapočítává. Zaměstnavatel Vás tedy může propustit kdykoli po uplynutí prvních 14 dnů nemocenské. V opačném případě Váš pracovní poměr skončí uplynutím doby, tzn. 30.8.2017."

Jsem v podobné situaci, invalidní, 1.stupeň, od 1.prosince 2016 jsem zaměstnaná, od 15.února dosud nemocná, tudíž dle výše uvedeného stále ve zkušební době ano???

Zaměstnavateli prý zabírám místo a pak mi nabídne jiné, prý mám dát výpověď nebo mi dají oni?Co mám dělat?To bych pak měla problém s podporou, mám pravdu?Je mi 58 let. Když mi dají tu výpověď, budou mi platit nemocenské a jak to bude dál?

Děkuji za radu. Taky nejsem ráda na nemocenské. NK

Odpověď - 2017-04-06 09:13:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jednání zaměstnavatele nemůžeme posoudit. Ve zkušební době opravdu zatím stále jste. Rozhodne-li se s Vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr ve zkušební době, nemusí uvádět jiný důvod a Vy nemáte nárok na odstupné. V tuto chvíli se tedy podmínky případného rozvázání pracovního poměru nezmění s ohledem na toho, kdo jej ukončí.  Nebude ani rozhodné, zda půjde o výpověď nebo dohodu. Každopádně se musíte sama rozhodnout, zda se domluvíte na ukončení pracovního poměru, či v něm budete pokračovat.

Pokud jste v pracovní neschopnosti již od 15. února, v tuto chvíli Vám již vyplácí nemocenské dávky ČSSZ.

Problémy s podporou v nezaměstnanosti nejsou jisté. Záleží na tom, zda jste získala v rozhodném období (2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Pro osoby nad 55 let je podpůrčí doba pro výplatu podpory v nezaměstnanosti 11 měsíců.

Více informací o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4872 | 2017-03-30 19:09:57 | kategorie 11
Zaručená minimální mzda a je postihováno její neposkytnutí?
Tisk

Dobrý den,

pracujeme na základě pracovní smlouvy jako FAKTURANTKY (3. skupina?), přičemž jsme dostaly k podpisu nový platební výměr se stanovenou mzdou při 8 hodinách denně za 11 000 Kč. Všechny pracujeme na zkrácený úvazek, ve smlouvě máme 30 hodin, ale reálně pracujeme 24 a 20 hodin, údajně proto, aby nám nemuseli zvedat mzdy. Jde ale pouze o ústní dohodu, která při nahromadění práce neplatí.

1. Je zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% OZP povinen dodržovat zaručenou minimální mzdu a pokud ano, jak vyjednávat, aniž bychom přišly o práci?

2. Jaké výhody pro zaměstnavatele pramení z toho, že nám ve smlouvě vykazuje více hodin, než reálně pracujeme (pro nás je to ohrožující při dalších posudkovém řízení)?

3. Z jakého důvodu může mít takový zaměstnavatel obavy z návrhu, aby nám navýšil mzdy alespoň prostřednictvím stravenek - v čem by ho to mohlo ohrozit?

4. Okolo vánočních svátků si musíme povinně vybírat dovolenou, protože firma je zavřená, neměli by zdravotně postižení mít alespoň povinně mít 5 týdnů dovolené?

Nemáme žádné benefity, plat se nám několik let vůbec nezměnil, připadáme si jako nevolníci.

Děkujeme za odpověď 

Odpověď - 2017-04-03 15:00:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Vaše dotazy budeme zodpovídat postupně:

ad 1) Nezáleží na tom, koho zaměstnavatelé zaměstnávají, zákony musejí dodržovat všichni stejně. Vyjednávání je bohužel pouze ve Vaší kompetenci, nemůžeme Vám říci přesný návod. Pokud máte personalistu, doporučili bychom nejprve situaci projednat s ním, popř. jiným vedoucím.

ad 2) Výhody ohledně hodiny zaměstnavatel nemá, zohledňuje se pouze výše mzdy.

ad 3) Stravenky jsou pouze možným benefitem pro zaměstnance, nejsou nárokové a většinou jsou hrazeny z prostředků zaměstnavatele, nikdo mu na ně nepřispívá.

ad 4) Zaměstnavatel Vám může stanovit tzv. celozávodní dovolenou v maximální délce 14 dní s ohledem na provozní důvody. Ze zákona má zaměstnanec povinnost vybrat dovolenou v jedné části nejméně 14 dní vcelku. 5 týdnů dovolené je opět nenárokový benefit poskytovaný zaměstnavatelem a není nárokový.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4855 | 2017-03-06 12:45:15 | kategorie 11
Úleva pro zaměstnavatele
Tisk

Dobrý den, 

má na mě zaměstnavatel výhody, i když mě zaměstnává na DPČ či DPP? Či mě musí zaměstnávat jen na pracovní smlouvu? 

Děkuji,

M.

Odpověď - 2017-03-08 11:45:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

záleží na druhu výhod. Pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením s podílem více než 50 %, zákon hovoří pouze o pracovním poměru. Dohody se do tohoto podílů nezapočítávají. O plnění této povinnosti se můžete dozvědět na stránkách MPSV, popř. zde.

Také zaleží na druhu práce, např. u provozních zaměstnanců a pracovních asistentů se započítávají odpracované hodiny, smlouva se neposuzuje. Taktéž u chráněného pracovního místa, u kterého nejde o podlí větší než 50 % na druhu smlouvy nezáleží.

Jde-li o daňové výhody, ty jsou závislé na výši odměny a nezáleží na typu smlouvy.

Jedná-li se o jiné dotace, záleží na podmínkách přiznané dotace a smlouvy poskytovatele dotace se zaměstnavatelem.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4854 | 2017-03-05 19:43:48 | kategorie 11
nemoc, dávky
Tisk

Dobrý den.

Jsem invalida, prvý stupeň.

Nastoupila jsem do práce. Bohužel po 7 týdnech jsem znovu onemocněla a půjdu na operaci a léčení, prognoza 7 měsíců. Je pravděpodobné že mě zaměstnavatel propustí, jsem ve zkušební době. Mám od března neschopenku, kterou jsem řádně zaslala. Prosím o sdělení:

-může mi zaměstnavatel ukončit poměr jež mám do 30.8.2017 za nemocnou kolegyni i dříve a jak?

-pokud ano, co se bude započítávat pro úřad práce, když hned neseženu práci po dlouhé léčbě?

-počítá se co vše do délky zaměstnání pro úřad práce, tedy odpracovaná doba u stávajícího zaměstnavatele i nemocenská na tuto firmu?po kolika měsících zaměstnání (zaměstnání i nemocenské dávky) mám nárok na event.podporu?

-jaká je výše nemocenských dávek např. z 21000 hrubého v Kč?orientačně prosím.

 

Děkuji, nemám s tímto zkušenosti.

S pozdravem Milena

 

Odpověď - 2017-03-08 12:48:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pracovní poměr může být ve zkušební době zrušen kdykoli a bez udání důvodu. Omezení tohoto propuštění je prvních 14 dnu pracovní neschopnosti, kdy Vás zaměstnavatel propustit nesmí. Zkušební doba se ovšem prodlužuje o dny v pracovní neschopnosti, resp. pracovní neschopnost se do této lhůty nezapočítává. Zaměstnavatel Vás tedy může propustit kdykoli po uplynutí prvních 14 dnů nemocenské. V opačném případě Váš pracovní poměr skončí uplynutím doby, tzn. 30.8.2017.

Pro podporu v nezaměstnanosti se posuzuje, zda jste získala v rozhodném období (2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Do této lhůty lze započítat i náhradní dobu zaměstnání - trvání dočasné pracovní neschopnosti osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období.

Výši nemocenských dávek si můžeme orientačně spočítat na různých webových stránkách, stačí do vyhledávače zadat výpočet nemocenských dávek. Způsob počítání dávek lze nalézt také na stránkách MPSV.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.