login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

V období vánočních svátků a Nového roku nebudou vyřizovány dotazy e-poradny.
Došlé dotazy budou postupně zodpovězeny během měsíce ledna.
Děkujeme za pochopení.
Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Dotaz č. 5114 | 2017-12-13 12:00:17 | kategorie 10
ZTP/P
Tisk

Dobrý den,mám sluchově postiženou 16ti letou dceru,dcera má i další handicap,krátkodobá pamět,ADHD ,předčasná puberta.OSSZ v Mostě od července 20017projednávala její zdravotní stav a ted nám přišlo rozhodnutí,že nemá nárok na žádnou průkazku.No ale to snad není možné?Jen to,že je neslyšící tak snad má nárok na průkaz ZTP/P do svých 18ti let.Prosím o radu a jestli mám pravdu,že by průkazku ZTP/P měla mít do 18 let.Děkuji s pozdravem

 

 

Odpověď - 2017-12-13 14:38:04
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

vše záleží na lékařských zprávách a na posouzení zdravotního stavu dcery lékařem posudkové služby.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Přiznání různých stupňů průkazu nesouvisí s věkem postižené osoby (mimo podmínky, aby osoba byla starší jednoho roku).

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu OZP, naleznete zde.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o průkazu, podejte do 15 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nesouhlasu i s rozhodnutím v odvolacím řízení, můžete podat správní žalobu.

Pokud lhůta na odvolání již vypršela, můžete podat novou žádost o průkaz.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5110 | 2017-12-09 15:24:12 | kategorie 10
Průkazy OZP
Tisk

Dobrý den, je při nemoci CHOPN  III stupně možnost získat některý z průkazů OZP. Děkuji

Odpověď - 2017-12-11 10:49:33
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

vše záleží na lékařských zprávách a na posouzení Vašeho zdravotního stavu lékařem posudkové služby.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zdravotní stavy, které lze považovat na podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu OZP, naleznete zde. V případě, že Vaše onemocnění není ve výčtu uvedeno, posuzuje se srovnatelnost postižení.

Každopádně doporučuji probrat podání žádosti s ošetřujícím lékařem.

Žádost se podává na příslušném ÚP, oddělení Dávek pro osoby se zdravotním postižením. Formulář najdete na stránkách ÚP, popř. zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5108 | 2017-12-08 08:43:21 | kategorie 10
průkaz ZTP/P
Tisk

Dcera schizofrenie  ve II. stupni invalidity, 

letos  ji došla platnost ZTP/P průkazky, zažádaly jsme o prodložení tedy novou, byla  paní revizní doktorkou ač ji neviděla, zařazena pouze do TP průkazky, tedy přeskočila i ZTP průkazku. Píše , že je  pohyblivá tedy se asi na ni dívá jako na člověka vozíčkáře. Tito duševně nemocní to mají hrozně těžké, nikdo jim nepomáhá jak může doktorka revizní tak neobjektivně rozhoduje. Prosím, zda byste mi mohly poradit jak má dcera postupovat, protože si nedovede vyřídit.

Odpověď - 2017-12-11 10:48:42
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

výše přiznaného ID nesouvisí s řízením o průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o dvě zcela rozdílná řízení.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zdravotní stavy, které lze považovat na podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu OZP, naleznete zde.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o průkazu, podejte do 15 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nesouhlasu i s rozhodnutím v odvolacím řízení, můžete podat správní žalobu.

Pokud lhůta na odvolání již vypršela, můžete podat novou žádost o průkaz.

V případě bližší konzultace se ozvěte přímo do poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5106 | 2017-12-06 13:21:45 | kategorie 10
Doba posouzení
Tisk

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,od června 2017 čekáme na posouzení zdravotního stavu ohledně průkazu ZTP/P a PnP.Je to strašně dlouhá doba,mohu to nějak zaurgovat?Už jednou jsem volala na ČSSZ a bylo mi sděleno,že na posuzování je pouze jedna paní doktorka a že mám vydržet.Nevím,přijde mi to tak nějak nemožné-v dnešní době,takhle dlouho čekat?Není na vyřešení 90 dní?Děkuji za odpověd.

Odpověď - 2017-12-07 09:47:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápu, že čekání je pro Vás dlouhé. Situace je však následující: Lhůta na vydání rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P je 60 dnů. Řízení se přerušuje na dobu pro zpracování posudku ze strany lékařské posudkové služby OSSZ na 45 dnů, tu lze ze závažných důvodů ještě prodloužit o 30 dnů. Takže celková lhůta činí 105 dnů (v případě prodloužení doby 135 dnů).

Pokud jde o o příspěvek na péči, lhůta pro vydání rozhodnutí  činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů).

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5051 | 2017-10-08 13:24:39 | kategorie 10
šance na ZTP/P?
Tisk

Dobrý den. Z duvodu dlouhodobého těžkého postižení plic -adtma ve stupni OLA, CHOPN a kardioproblému nejsem schopna samostatného pohybu, taktéž potřebuji nutnou výpomoc při ostatní bězné čimnosti. Plicní lékař, kardiolog, internista, rehabilitační i neurolog mi v nálezech uvádějí dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, téžké omezení hybnosti již při mimimálním zatížení, odkázaná na invalidní vozík s nutným doprovodem. Náklady na tento pro mě nezbytný doprovod hradí.již několik let i zdravotní pojišt´ovna při mé každoroční lázeňské lečbě. Na źkladě stále se zhoršujícího se zdravotního stavu jsem na doporučení odborných lékaru požádala o prukaz ZTP/P. Jaké je však mé rozčarováni, když mi byl přiznáno pouze ZTP a nepomohlo mi ani odvolání. Toto nechápou při mém zdravotním stavu ani odborní lékaři. Bez pruvodce se totiž opravdu nikde sama nedostanu a ani se sama neobléknu. Jak je možné, že všichni odborní lékaři se shodnou, že je v mém případě doprovod nezbytný, ale pouze posudkář má jiný názor? I kdyby toto uvedl pouze jeden lékař, tak by měl posudkář přece z toho vycházet. Jak mám dále postupovat, abych konečně obdržela pro mě tak nezbytný ZTP/P? Děkuji.

Odpověď - 2017-10-11 12:20:27
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v tuto chvíli bychom Vám doporučili podat správní žalobu na nepřiznání průkazu ZTP/P. Žaloba se podává do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí v odvolacím řízení.

V případě, že lhůta na podání žaloby již uplynula, podejte novou žádost o změnu průkazu OZP. Následně, po opětovném nevyhovění, podání odvolání a rozhodnutí se stejným výsledkem, podejte správní žalobu.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda máte přiznán příspěvek na péči. Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Pokud nemáte, rozhodně si podejte žádost. Z přiznaného příspěvku totiž můžete částečně hradit doprovod.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4998 | 2017-08-11 11:37:28 | kategorie 10
průkaz ID
Tisk

Dobrý den,

je mi 60 roků, jsem v PID  lll. stupně 21 roků nikdy jsem nevyužil žádné úlevy invalidního důchodce, před 5 roky jsem se přestěhoval do Liberce kde je oproti mému bývalému bydlišti o hodně větší nájem (platím 50 procent ze svého důchodu), také mi přibylo více nemocí tím více platím za léky ...... takže bych byl rád pokud mám nárok na nějakou průkazku invalidního důchodce jelikož když chci jít na nějakou kulturní akci a chtěl bych slevu všude vyžadují průkaz Inv.důchodce.

Také bych byl rád kdyby jste mi poradily kde se v Liberci poradna pro inv.důchodce.

 

                                    

Odpověď - 2017-08-15 09:00:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Můžete si požádat o průkazku osoby se zdravotním postižením. Více informací o průkazkách najdete zde.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (tedy TP, ZTP, ZTP/P) má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivý stav pro přiznání některého z typů průkazu najdete zde.

Postup jak zažádat o průkaz OZP: Prvním krokem při vyřízení žádosti je vyplnění formuláře Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Tento formulář si můžete vyzvednout na Vašem úřadě práce, nebo stáhnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formulář dále odevzdáte na Úřadě práce v Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením. Následně bude Váš zdravotní stav posouzen posudkovým lékařem, který rozhodne, jaký typ průkazu Vám dle vašeho zdravotního stavu náleží.

 

Kontakty na liberecké organizace, které pomáhají lidem se zdravotním postižením, najdete v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4992 | 2017-08-08 08:33:41 | kategorie 10
přechod na starobní důchod
Tisk

Dobrý den,

tento rok dovrším věk 65 let. Všude čtu, že tímto dovršením věku přestávám být invalidní důchodce a stávám se důchodce starobní.

Mám roztroušenou sklerozu více jak 10 let, invalidní důchod III. stupně.

Znamená dovršení věku 65 let, že zároveň ztratím nárok na průkaz ZTP a příspěvek na bezmocnost?

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď - 2017-08-08 10:18:55
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

při dosažení 65 let věku, Vám výplata invalidního důchodu nezanikne, ale bude Vám automaticky změněna na důchod starobní.

 

Průkaz ZTP a příspěvek na péči Vám zůstanou i nadále. Změna důchodu je neovlivní.   

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4991 | 2017-08-07 21:50:18 | kategorie 10
Výměna ŘP
Tisk

Dobrý den,

dnes jsem si byla požádat o výměnu řidičského průkazu. Je mi 43 let.
Řidičský průkaz mám od roku 1993. Vždy s platností na 10 let. Vyměňovali mi ho v roce 2003. Bez problémů. Naposled mi ho vyměňovali v roce 2007, z důvodu výměny průkazu za evropský řidičský průkaz (evropská unie). Dnes jsem ho vyměňovala z důvodu končící platnosti (10 let).
Bylo zjištěno, že mám na řidičáku neplatný harmonizační kód (105). Úřednice nemohla zjistit z jakého důvodu mi ho přidělili. Říkala jsem, že mám sluchové postižení. V počítači nemohla dohledat lékařskou zprávu. Tak mě poslala k praktickému lékaři, aby mi ji vystavil. Musela jsem zaplatit 500Kč za nový posudek - jen se jednalo o potvrzení diagnózy - úplná hluchota.
Po návratu na úřad mi úřednice sdělila, že výměna ŘP a změna harmonizačního kódu bude problematická a bude to muset projít správním řízením. Po schválení (30ti denní lhůta) teprve bude možno podat žádost o nový ŘP, což je dalších 20 dní.
Po obvolání příslušných míst a informování se u kolegyně to nakonec dopadlo tak, že správní řízení půjde souběžně se žádostí a ŘP mi bude vydán ve lhůtě 20 dní.
Chtěla bych se zeptat, zda je tohle to oprávněné.
Na úřadě a u lékaře jsem strávila 3/4 dne. Také lékařský posudek, který mě stál 500Kč, jen kvůli tomu, že na úřadě v počítači neměli mou diagnozu.
Sluchové postižení mám od narození a při podávaní přihlášky do autoškoly jsem musela odevzdat lékařský posudek o způsobilosti s diagnózou, která mi byla následně vytištěna na ŘP. Nemohu za to, že se změnil za tu dobu harmonizační kód, nebo chybou úřadu mi byl vytištěný na ŘP jiný než měl.
Je možno, že úřední chybou nastalo toto nedopatření a následně byrokracií jsem si musela zbytečně vyřizovat nový posudek. Zdravotní stav je neměnný. Mám hluchotu.
Na úřadě jsem musela uhradit 50kč za vydání nového ŘP.
Zjistila jsem, že jako osoba těžce zdravotně postižená s průkazem II. stupně ZTP mám právo na osvobození poplatku. Jak je možné, že byl po mě vyžadován?

http://www.klarapomaha.cz/vyhody-pro-drzitele-prukazu-ztp/

položka 26.
od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č. 1)

Předem děkuji za informaci. Byla bych ráda, zda já jako zdravotně postižená se musím potýkat s tímto problémem, nebo je to jen chyba úřadu, který jsem musela odnést, jak finančně, tak i psychicky. A zda vůbec měli právo mě tomuto stresu vystavovat?

Odpověď - 2017-08-08 08:58:26
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz bych rozdělil na dvě části. Co se týká neplatného harmonizačního kódu, tak ten se odvíjí od technických požadavků na vozidlo, které musí vozidlo splňovat, a která souvisí s Vašim zdravotním postižením. Pokud úřednice po Vás chtěla nový lékařský posudek, měla k tomu jistě důvod. Jaký? Nelze předjímat, protože tyto informace nespadají pod agendu poradenství, které poskytujeme. Pro vysvětlení se prosím obracejte na úřad, který po Vás nové potvrzení požadoval.

 

Co se poplatku za vydání nového ŘP týká, pak máte pravdu, že dle sazebníku zákona 634/2004 Sb. (ne ale zákona č. 56/2001 Sb.) část II., položka 26, písm. h) je osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P od poplatku osvobozena. Pokud po Vás chtěli uhradit poplatek za vydání ŘP, pak neoprávněně a měla byste písemně zažádat o jeho navrácení. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4988 | 2017-08-06 22:48:39 | kategorie 10
Bezplatná jízda po dálnici s průkazem ZTP/P
Tisk

Dobrý den,

ráda bych se zeptala jak je to s jízdou po dálnici pokud přepravovaná osoba je držitelem průkazu ZTP/P, ale držitelem vozidla není tato osoba ani osoba jí blízká? Např. auto z půjčovny, případně služební auto se smlouvou k využívání pro osobní účely či prostě vypůjčené auto od známého. Ze zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vyplývá že:

§ 20a

Osvobození od zpoplatnění

h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu11f) držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká11g),


Takto by to tedy vypadalo, že osoba tělesně postižená s příslušným průkazem by nikdy nemohla využít bezplatnou jízdu po dálnici pokud ona sama či osoba blízká nevlastní osobní automobil. 

Děkuji mnohokrát za odpověď!

Odpověď - 2017-08-07 13:45:34
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož jste si na svůj dotaz sama odpověděla, můžeme Vám jen odpověď potvrdit.

V případě, že budete mít ještě jiný dotaz, na který budete chtít odpovědět, velmi rádi Vám jej zodpovíme.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4976 | 2017-07-24 19:14:41 | kategorie 10
Průkazy ZTP, ZTP/P TP
Tisk

Dobrý den,

jsem tělesně postižený po úrazu v ranném dětství (pravostranná hemiparéza). Od dětství jsem byl rodiči vychováván jako zdravý jedinec. Mám vystudovanou střední školu a pracuji ve firmě ne v žádné chráněné dílně a taky se snažím žít normálním životem. Vzhledem k mému viditelnému postižení, jsem v částečném invalidním důchodu a také jsem držitelem průkazu ZTP.  a nyní můj dotaz. Protože k mým zálibám a koníčkům patří mimo jiné cestování a lyžování.  Chci se proto zeptat Jaké výhody s touto kartou mám v cizině? Když chodím v cizině po památkách a vidí mě tak mi dají slevu to platí v lyžařských střediscích. Když jim předložím můj průkaz ZTP tak po mně chtějí procentuální postižení. Prý to mají tyto lidé vyznačeno v průkazu a od toho se odvíjí sleva za permanenku. Mám tím na mysli Alpská lyžařská střediska. Tak se chci ještě zeptat zda se dá něco takového u nás sehnat?

předem děkuji za dotazy a spozdravem

Odpověď - 2017-07-26 10:47:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

u nás procentuálně vyjadřujeme pouze to, nakolik poklesla pracovní schopnost člověka za účelem přiznání invalidního důchodu. A tyto procenta máte zapsaná v posudku o invaliditě. Jiné procentuální vyjádření u nás není.

Každý stát má svůj systém pro posuzování stupně zdravotního postižení a každý stát má své výhody, které se od toho odvozují. Výhody českých průkazek pro osoby se zdravotním postižením jsou platné pouze u nás v ČR a není žádná například evropská průkazka výhod. 

 

Jediné, co platí i pro více států je evropský parkovací průkaz (výhody parkovacího průkazu v jednotlivých státech najdete zde). Parkovací průkaz si můžete vyřídit na městském či obecním úřadě dle místa trvalého bydliště. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.