login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Dotaz č. 4938 | 2017-06-10 12:56:53 | kategorie 10
Průkaz ZTP
Tisk

Dobrý den,

trpím alkoholovou polyneuropatii a ptám se Vás tedy,zdali mám pro tuto chorobu nárok na přiznání karty ZTP?

Stačí k tomuto zpráva psychiatra,nebo potřebuji zprávu z neurologie?

Děkuji za odpověď,s pozdravem.

Odpověď - 2017-06-11 11:25:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v naší poradně nepracuje žádný lékař, který by mohl posoudit Váš nárok na průkaz ZTP. Podáte-li si žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením, uvádíte zde i lékaře, které navštěvujete. Doporučuji uvést jak lékaře z psychiatrie tak neurologie. Posudkový lékař Vás následně zařadí pod některou z diagnóz, na které se průkaz přiznává.

Jelikož ve výčtu diagnóz není Vaše postižení konkrétně uvedeno, bude záležet na tom, s jakým z uvedených postižení bude to Vaše postižení svým dopadem nejvíce srovnatelné.

 

 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4937 | 2017-06-10 10:18:07 | kategorie 10
výhody ZTP/P a parkovací karta v EU
Tisk

Dobrý den,

co je vše potřeba udělat-zařídit osobě, která je držitelem průkazu ZTP/P a hodlá být spolujezdcem ve vozidle na dovolenou v zahraničí (předpoklad Bulharsko), jak velký rozsah úlev a výhod má v souvislosti s provozem, parkováním a poplatky na silnicích EU (ev.celé Evropy) toto vozidlo? Děkuji.

Odpověď - 2017-06-11 11:17:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

mimo Českou republiku si musí i český občan v zahraničí platit dálniční známky i mýtné. Zde žádné úlevy nejsou. Jedete-li kamkoli do zahraničí, je třeba vědět, že každá země má svá pravidla i své výhody a úlevy pro zdravotně postižené. Podívejte se na stránky Ústředního automotoklubu (http://www.uamk.cz/informace/mezinarodni-turisticke-informace),  kde si pod jednotlivými vlajkami/zeměmi najdete pod Dopravními předpisy informace pro zdravotně postižené. Pro podrobnější informace se prosím obracejte přímo na ÚAMK.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4929 | 2017-05-30 13:25:35 | kategorie 10
Vyhrazené parkování
Tisk

Dobrý den, obracím se na Vás  s prosbou ,jak postupovat ve věci vyhrazeného parkování.

Podal  jsem žádost o vyhrazené parkování  na Radu města.   Zdůvodu postižení syna.Syn má těžké psychické postižení ( těžký autismus, myelinizace mozku, Těžká mentální retardace a agresivní afekty, nekomunikuje a ani se neorientuje, má velmi zkrácené achylovy šlachy,takže mu byla přiznaná i mobilita) nemůže zůstat bez dozoru. Silné afekty u něj vyvolává vystoupení z auta a delší cesta domů z parkoviště. Má státem uznaný 4.stupeń závislosti a kartu ZTP/P.  Rada města nám žádost o vyhrazené parkovní zamítla . Bez udání důvodu i bez poučení jak se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Jediné co jsme se zatím dozvěděli z emailové komunikace s jedním členem městské rady ( Starosta města) je cituji : " O přidělení místa rozhoduje Rada města jako kolektivní orgán a starosta v tomto případě má opravdu pouze 1 hlas a tím zásadnějším důvodem je rozhodnutí Rady velice zpřísnit kritéria pro přidělení místa. Sokolov je již totiž opravdu zavalen vyhrazenými místy a to i přesto, že „normálních“ parkovacích míst je obrovský nedostatek. Také z oblasti Heyrovského jsme často adresáty stesků, že zde není kde zaparkovat a každé vyhrazené parkování situaci ještě zhorší. Směr, kterým se chceme ubírat je ten, že vyhrazené místo by mělo být přiděleno tomu, kdo sám řídí a je např. na vozíku. Situace, kdy pro postiženého může někdo dojet a zastavit před vchodem na dobu potřebnou pro jeho nastoupení, či vystoupení, již nebude posuzována jako vysoce akutní. Věřte, že v žádném případě tímto rozhodnutím nechceme jakkoliv zlehčovat životní situaci do které jste se dostali, to opravdu ne, nicméně jsme museli reagovat na fakt, že za poslední roky těchto vyhrazených míst neúměrně přibylo.

Prosím Vás o radu, jak dál postupovat. Víme,že ze zákona nárok na místo není,ale  náš syn toto místo opravdu potřebuje. Děkuji

 

 

Odpověď - 2017-05-31 16:08:15
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

zcela chápu Váš problém, ale hned v úvodu musím uvést, že na vyhrazené parkovací stání opravdu není ze zákona nárok. Ne proto, že by ta možnost nebyla, ale proto, že podmínky pro přiznání vyhrazeného parkovacího stání si stanovuje obec (v případě města, městská část). Pokud, jako ve Vašem případě to má obec nastaveno tak, že postižená osoba musí i sama řídit, aby splnila podmínky pro přiznání parkovacího stání, nezbývá, že zkusit toto „nastavení“ podmínek (je to obecní vyhláška) změnit. To lze jedině tak, že budete kontaktovat starostu, obce, radní či zastupitele, a budete se snažit je přesvědčit, že se podmínky mají z toho a toho důvodu změnit. Když na to přistoupí a obec si schválí (obecní vyhláškou) jiné, příznivější podmínky, pak se do okruhu osob, které mají vyhrazené parkovací stání, dostane více osob. To samozřejmě může mít zase negativní dopady u osob zdravých, které nebudou mít kde parkovat a budou si stěžovat na nedostatek míst, ale také na moc míst pro zdravotně postižené. Opět to bude obec, která bude muset najít nějaký kompromis, samozřejmě bude-li chtít. Nebo to obec nechá tak, jak to je, a Vy parkovací místo pro syna nezískáte. Je to tedy na ochotě obce, jak se k danému problému postaví.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4928 | 2017-05-29 22:57:40 | kategorie 10
ZTP/P průkaz
Tisk

Dobrý den, jsem držitelkou plného invalidního důchodu - loni přezkoumámní se závěrem: trvalá platnost bez nutnosti dalšího prozkoumávání. Sociální šetření - trvalá platnost. V době přiznání invalidního důchodu mě byl vydán průkaz ZTP/P jen do 7(2017. Ani ne před rokem byl přezkum, kam jsem dokládala lékařské nálezy. Nyní na průkaz ZTP/P chtějí opět lékařské zprávy. Nejsem díky svému zdravotnímu stavu toto znovu zajišťovat. Nestačí závěr z přešetřováníinvalidního důchodu?

Průkaz stejně nevyužívám. Co se stane, když jej nebudu vyřizovat?

Děkuji

Odpověď - 2017-05-30 12:19:05
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

řízení o invalidním důchodu a řízení o přiznání některého z průkazů OZP (ZP, ZTP, ZTP/P) jsou zcela odlišná řízení a každé z nich, má svá pravidla a také se zde posuzuje odlišně zdravotní stav.

Průkazky OZP vám přiznávají státem garantované výhody a to především v oblasti dopravy. Pokud těchto výhod nechcete využívat, není vaší povinností o tuto průkazku žádat a být držitelem zmíněné průkazky ZTP/P. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4917 | 2017-05-14 05:25:39 | kategorie 10
osvobození od daně z nemovitých věcí ZTP a ZTP/P
Tisk

Dobrý den,  

můžete mi poradit zda jako  osoba se ZTP   příp. ZTP/P  jsem osvobozen od placení  daně z nemovitých věcí  ( bytová jednotka v osobním vlastnictví ).

 

Děkuji 

Odpověď - 2017-05-15 11:54:01
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je od daně ze staveb osvobozena osoba, která vlastní obytný dům nebo byt a je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. A zároveň je příjemcem příspěvku na živobytí, nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí. 

Dále jsou od této daně osvobozeny stavby pro individuání rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí a jsou držiteli karty ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP/P. 

S pozdravem Jitka Nosková, DiS.
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4881 | 2017-04-05 16:00:50 | kategorie 10
Průkaz ZTP
Tisk

 

Dobrý den, žádám Vás o radu v souvislosti s vydáváním průkazu osoby se zdravotním postižením. Pracuji s klientem, kterému již bylo doručeno rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz ZTP. Klientova situace (zdravotní i sociální) je nyní špatná, je pro něj velmi složité a hlavně náročné dostavit se osobně na úřad práce za účelem výroby průkazu.

 

Námi zamýšlený postup: na úřadu práce klientovi vyzvedneme podklady pro vydání průkazu, tento dokument klient doma podepíše, přiloží se fotografie a takto se dokument vrátí na úřad práce, který následně může dát průkaz do výroby. K oběma úkonům (vyzvednutí podkladů a následně jejich doložení s podpisem a fotografií) byla sepsána plná moc. Při jednání na úřadu práce nám bylo vydání podkladů pro výrobu průkazu odepřeno s odůvodněním, že tento úkon si musí občan vyřídit sám a musí se k tomu osobně dostavit na úřad práce.

 

Je možné výrobu průkazu vyřídit na základě plné moci (případně jiným způsobem) nebo je nezbytně nutné, aby se občan na úřad práce dostavil?

 

Děkuji

 

Odpověď - 2017-04-06 13:01:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

žádost o vydání průkazu OZP si můžete sami stáhnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp), tuto žádost vyplňte a zašlete raději doporučeně na adresu příslušného úřadu práce dle místa trvalého bydliště vašeho klienta. Žádost můžete doručit také na podatelnu příslušného ÚP.

Ve věci podávání žádosti a vyzvednutí průkazu může jednat za žadatele také zmocněnec, kterému žadatel udělí plnou moc k zastupování v řízení o žádosti a k vyzvednutí průkazu OZP na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

 

Dle zákona je ÚP povinen plnou moc přijmout, případně sdělit z jakého důvodu jí přijmout nechce. Pokuste se s ÚP domluvit, zda není možnost využít terénní služby, která by za pánem přišla do místa bydliště, případně ať sami navrhnou, jakým dalším způsobem můžou Vašemu klientovi vyjít v této záležitosti vstříc.

 

S pozdravem Jitka Nosková, DiS.
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4875 | 2017-04-03 08:55:35 | kategorie 10
dotaz
Tisk

Dobrý den, mám dotaz, mému kamarádovi se stala tato věc. Odjel do Krajské nemocnice v Liberci autem má ZTP a zaparkoval . V nemocnici mu řekli, že musí ihned být hospitalizován. Zůstal v nemocnici 8 dnů. Při odchodu mu dali účtenku na 9 300 Kč za parkování. Zůstal v šoku, protože nebyl před tím na nic upozorněn. Trochu se s nimi pohádal a oni mu to snížili na 500 Kč. Můj dotaz zní, je možné aby se účtovalo takové velké parkovné když má ZTP

Odpověď - 2017-04-03 15:01:38
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápeme, že situace byla pro pána nepříjemná. Bohužel průkazy OZP neopravňují jejich držitele k bezplatnému parkování, ale pouze k parkování na vyhrazeném místě. Poplatky za parkování jsou čistě v režii vlastníka, správce, parkoviště.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4873 | 2017-03-31 14:38:34 | kategorie 10
Průkaz ZTP
Tisk

Dobrý den,

Máme syna 4 roky nesedí nechodí diagnoza DMO. Kvardo levostranná.

Přiznán máme průkaz ZTP nyní na necelé 3 roky.

Zapoměli jsme se odvolat abychom měli ZTP/P.

Máme nyní možnost podat novou žádost?

Malý nechodí nesedí používá pouze pravou ručku uchopí malý piškot sám se nenají neobleče nic stále na plenách.

Máme možnost na dosáhnutí průkazu ZTP/P ?

 

Děkuji

Odpověď - 2017-04-03 15:01:23
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

budete muset podat novou žádost a následně se nezapomeňte odvolat.

Zda má syn na průkaz ZTP/P nárok, posoudit nemůžeme, nejsme lékaři. Uznávané diagnózy naleznete zde.

V případě bližší konzultace, popř. pomoci se sepsáním odvolání, se ozvěte přímo do některé z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4861 | 2017-03-20 19:42:40 | kategorie 10
ZTP - vjezd,parkování
Tisk

Dobrý den

jsem invalida 3.stupně, držitel průkazu  ZTP  a parkovací karty O1 . Ze zdravotních důvodů jsem musel navštívit svého obvodního lékaře a se svým automobilem označeným kartou O1 jsem zaparkoval své auto u polikliniky tak abych neblokoval jiné řidiče . Po vyšetření u lékaře a návratu k autu jsem měl za oknem auta lístek o Městské policie , že jsem se dopustil dopravního přestupku. Jel jsem na MP ,kde jsem strážníkům vysvětloval  ,že jsem byl u lékaře a že mám označení O1  , Bylo mi řečeno , že jsem porušil zákaz vjezdu a údajně blokoval silnici , když byl ležící pacient převážen sanitkou . Dále se mnou o MP nehodlala o ničem jednat a trvala na mém dopravním přestupku .  Jelikož jsem nechtěl uznat své jakékoliv zavinění ,trval jsem na svém stanovisku ,byl jsem sepsán zápis -podání vysvětlení a vše bylo postoupeno k vyřešení odb.dopravy magistrátu . 

Na uvedené komunikaci je zákaz vjezdu  značka B 1 s dodatkovou tabulkou E 12 /s výjimkou parkovací karta polikliniky/

Jaké je řešení dané situace ?

Odpověď - 2017-03-22 13:17:01
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bude záležet na znění dodatkové tabulky. Pokud nebyl vjezd časově omezen, zákon jste neporušil.

Co se týče blokování silnice, záleží na níže uvedených bodech:

Řidič smí zastavit a stát jen 
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo, 
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou" musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

Dále řidič nesmí zastavit a stát: 
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, 
b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, 
c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, 
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace, 
e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, 
f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor, 
g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi, 
h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce", 
i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty, 
j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu, 
k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, 
l) na mostě,
m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor, 
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, 
o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno, 
p) na tramvajovém pásu, 
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci, 
s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
 
 (2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
 
 (3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.
 
 (4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu" je zakázáno stání.
 
 (5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
 
 (6) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí8a). Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

V přestupkovém řízení musíte doložit průkaz, který Vás opravňuje ke vjezdu do zákazu a dále prokázat návštěvu lékaře, popř. její nutnost.

Městská policie by měla na druhou stranu prokázat, že jste porušení dopravních předpisů opravdu porušil.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4860 | 2017-03-15 16:22:08 | kategorie 10
obnovení průkazu ZTP-P
Tisk

Ukončení platnosti průkazu ZTP-P bylo 31.12.2016. Ač bylo včas - už v říjnu zažádáno o pokračování této výhody, pracovník v Pelhřimově sdělil, že není možno zahájit vyřizování ihned, ale až po skončení platnosti - v lednu 2017. Takže již třetí měsíc nemohu užívat slevy v dopravě, nemám platnou značku na autě atd... Před myslím třemi lety obdobně u známého, to se ale omlouvalo přechodným obdobím při změnách legislativy. ??? Nechápu.

Odpověď - 2017-03-21 19:59:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

zcela chápu Vaše obtíže, ale bohužel věc se má tak, žádost o prodloužení průkazu pro osoby se zdravotním postižením lze podávat cca 2-3 měsíce před vypršením platnosti. To ale neznamená, že žádost musí být vyřízena do konce platnosti průkazu. Situace, kdy žadateli vypršela platnost starého průkazu a nový průkaz ještě nebyl vyřízen, je celkem častá a bohužel legislativa toto období nijak neřeší. Kdo průkaz ZTP/P využívá např., jako uplatnění slevy ve mzdě, tam se nic neděje, protože i když je průkaz vydán později, většinou platnost navazuje na konec platnosti předchozí. Co se týká slev na vstupném, v dopravě, nebo při používání Parkovací karty, která je vázána na platnost průkazu, pak je mi líto, ale toto „vakuum“ není zákonem nijak řešeno. V době mezi koncem platnosti průkazu a vydáním průkazu nového Vám nezbude, než si všechno hradit stejně, jako když průkaz nemáte. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.