login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Dotaz č. 5308 | 2018-07-04 06:13:05 | kategorie 10
Platnost průkazu ZTP - legislativa
Tisk

Dobrý den, na jeden z předešlých dotazů ohledně vydávání nových průkazů ZTP jste odpověděli následující : "Situace, kdy žadateli vypršela platnost starého průkazu a nový průkaz ještě nebyl vyřízen, je celkem častá a bohužel legislativa toto období nijak neřeší. Kdo průkaz ZTP/P využívá např., jako uplatnění slevy ve mzdě, tam se nic neděje, protože i když je průkaz vydán později, většinou platnost navazuje na konec platnosti předchozí. Co se týká slev na vstupném, v dopravě, nebo při používání Parkovací karty, která je vázána na platnost průkazu, pak je mi líto, ale toto „vakuum“ není zákonem nijak řešeno. V době mezi koncem platnosti průkazu a vydáním průkazu nového Vám nezbude, než si všechno hradit stejně, jako když průkaz nemáte." 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno   
 
Protože je popisovaná situace u průkazů ZTP - nejen dle zde pokládaných dotazů - dosti častá, proč ještě nemáme legislativně ošetřeno toto mezidobí, kdy již neplatí stará půkazka a nová ještě není vydána?
 
Děkuji.
 
 
Odpověď - 2018-07-04 13:53:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, proč není legislativně ošetřeno mezidobí, kdy již není platný starý průkaz ZTP a není ještě vydán nový?

Bohužel, pracovníci poradny nejsou oprávněni vyjadřovat se k této situaci, která je dána legislativou. Pokud žádáte o vyjádření NRZP ČR k dané problematice, prosím, obraťte se na předsedu NRZP ČR Mgr. Václava Krásu. Kontakty naleznete na našich webových stránkách.

Lhůty k vyřízení nového průkazu se řídí správním řádem. Správní řízení trvá 30 dní, u odvolání dalších 30 dní. Lékařská posudková služba má na vyhotovení posudku 45 dní, i tuto lhůtu lze prodloužit. Obecně ovšem platí, že by lhůty neměly přesáhnout 105 dní (v případě složitějších posudku až 150 dní), což se v praxi, bohužel, často děje. 

V době, kdy je spis předán LPK, se přerušuje řízení a délka přerušení není nikde stanovena. Další obecnou pravdou je, že u nás pracuje málo posudkových lékařů, což vede k jejich velkému vytížení,  a tím i prodloužení lhůty vyřízení průkazu.

V případě, že jsou tyto lhůty již neúnosné, můžete podat stížnost na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5305 | 2018-06-29 13:27:50 | kategorie 10
Průkaz ZTP/P
Tisk
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem:
 
Dcera je držitelkou průkazu ZTP/P, jehož platnost končí 30.6.2018.
O nový průkaz jsme zažádali již v průběhu měsíce dubna, abychom předešli
jeho případnému pozdnímu vystavení.
Dnes, tj. 29.6.2018, ještě v této věci není vydáno rozhodnutí a jelikož
jen samotné vyrobení plastové karty trvá dle pracovníků ÚP cca 14 dní,
dostáváme se do stejné situace jako při předchozím posuzování:
stará průkazka ZTP/P nebude již platná a nová ještě nebude vydána.
 
Tedy by mne zajímalo:
1. Co můžeme jako klienti ÚP udělat pro to, abychom průkaz ZTP/P
     obdrželi včas?
2. Je možno požádat o proplacení nákladů vzniklých díky již neplatnému
     průkazu? (např. dálniční známka, parkovací poplatky, jízdné v MHD, vyhrazené
     parkovací místo, atd...)
3. Jak dlouhou  dobu má LPS na vydání rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu?
 
Děkuji za odpověď.
 
 
 
Odpověď - 2018-07-03 14:28:41
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, co je možné z Vaší strany učinit pro včasné obdržení průkazu ZTP/P; zdali je možné požádat o proplacení nákladů vzniklých na základě neplatného průkazu ZTP/P a dále jak dlouhá je lhůta LPK na vydání rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P?

Žádost o průkaz lze podat maximálně 60 dnů před skončením platnosti stávajícího průkazu. 

Co se týče lhůt, ty se řídí správním řádem. Správní řízení trvá 30 dní, u odvolání dalších 30 dní. Lékařská posudková služba má na vyhotovení posudku 45 dní, i tuto lhůtu lze prodloužit. Obecně ovšem platí, že by lhůty neměly přesáhnout 105 dní (v případě složitějších posudku až 150 dní), což se v praxi bohužel většinou děje. 

Bohužel v době, kdy je spis předán LPS se přerušuje řízení a délka přerušení není nikde stanovena. Další obecnou pravdou je, že u nás pracuje málo posudkových lékařů, což vede k jejich velkému vytížení.

V případě, že jsou tyto lhůty již neúnosné, můžete podat stížnosti na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5299 | 2018-06-27 11:07:50 | kategorie 10
Průkaz ZTP
Tisk

Dobrý den

Mám dotaz ohledně možnosti využití průkazu ZTP v Itálii, kam se mi letos podaří vycestovat s cestovní kanceláří. Vzhledem k tomu, že ke svému přesunu po destinaci budu muset využívat místní dopravy a tamních slušeb autobusů, ptám se, jestli je možnost slevy na jízdném tak jako v ČR. Pokud ano, co pro to musím udělat. Děkuji za odpověď a zároveñ prosím o zaslání odpovědi mailem, neboť opravdu nejsem počítačový génius a nejsem si vůbec jistá, zda se mi podaří tyto stránky ještě jednou najít a pokud ano, netuším, kde hledat odpověď.

Děkuji, hezký den Marie

Odpověď - 2018-06-28 12:09:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, ptáte se, zda je možné v zahraničí využívat průkaz ZTP.

Bohužel tyto průkazy nemají mezinárodní platnost a výhody s nimi spojené lze tak využít pouze na území ČR. Jiná situace je v případě parkovacího průkazu (tzv. "kartička vozíčkáře") Ten platí v celé Evropě, protože je harmonizován v rámci evropského práva. To však pro průkazy ZTP neplatí.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5270 | 2018-05-16 14:33:59 | kategorie 10
šance na průkaz ZTP/P?
Tisk

Dobrý den. Již delší dobu jsem odkázán na invalidní vozík s nutným doprovodem. Počátkem letošního roku jsem žádal o zvýšení současného průkazu ZTP na ZTP/P. V té době jsem měl pouze diagnozu svalová myopatie na základě dlouhodobé kortikoidní léčby, nesamostatný s nutným doprovodem. Posudkový lékař žádost zamítl s tím, že na tento průkaz nesplňují podmínky ani všichni vozíčkáři nebo ležáci. Nepomohlo ani odvolání. Nyní mi byla přiznána postupně progredující těžká paréza DKK. Vím, že zde zřejmě nepracuje posudkový lékař, ale chtěl bych znát váš názor, zda bych mohl s diagnozou postupně progredující těžká paréza DKK(funkčně paraplegie), konečně splnit podmínky pro přiznání pro mne tak důležitého průkazu ZTP/P. V diagnozách pro přiznávání průkazu OZP jsem toto nenašel. Pouze jsem tuto diagnozu viděl v podmínkách pro přiznání příspěvku na osobní automobil, ale ten momentálně nevyužiji. Pokud bych měl podmínky konečně splnit, kdy o zvýšení průkazu požádat? Těžká paréza(funkčně paraplegie) mi byla indikována až v březnu tohoto roku. Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-05-21 14:32:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz. Ptáte se nás na náš názor, zda vám bude přiznána průkazka ZTP/P, pokud se vám stále horší váš zdravotní stav a kdy je vhodná doba na podání žádosti o změně průkazky OZP.

Máte pravdu, nepracuje u nás žádný posudkový lékař, ale pokud se váš zdravotní stav horší, je možné, že posudkový lékař váš zdravotní stav vyhodnotí jako zvlášť závažný s nutností průvodce a tedy vám přizná průkazku ZTP/P.

 Co se týče otázky, kdy požádat, tak v případě, kdy se Váš stav zhoršil, bych doporučoval, požádat bez zbytečného odkladu. Případně ve chvíli, kdy budete moci zhoršení stavu doložit novými lékařskými zprávami.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5267 | 2018-05-12 18:27:19 | kategorie 10
Průkazka
Tisk

Dobrý den, V nemocnici my ztratili průkaz ztp/p. Jak dlouho trvá výroba a  vyřizení nové průkazký ztp/p.? Děkuji za odpověd 

Odpověď - 2018-05-16 14:54:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Vaš dotaz.

V takovém případě úřad vydá průkaz v nejkratším možném termínu, který je v tu chvíli možný. Takový průkaz má i původní dobu platnosti.

Protože vydání průkazu může nějakou dobu trvat, vydá Vám úřad doklad o ztrátě, kterým se v případě potřeby můžete prokázat.

Pokud Vám byl průkaz ztracen, máte povinnost o tom ÚP informovat do 8 dnů od zjištění ztráty.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5258 | 2018-04-30 12:29:56 | kategorie 10
Přiznání průkazu ZTP
Tisk

Dobrý den, 

byl mi zamitnut požadavek na získání průkazu ZTP, ráda bych se proto zeptala zda-li má cenu se odvolávat. V posudku na přiznání invalidního důchodu je uvedeno, že " jde o dlouhodobě  nepříznivý zdravotní stav" ; mé diagnozy jsou: dědičná dystrofie sítnice, cystoidní makulární edém při v.s. OPL retinopatie pigmenosa, oboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 10stupňů od bodu fixace. Ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. se uvádí, že nárok na získání ZTP mají osoby se zdravotním stavem, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace a to mimo jiné i 

"k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena"

Vzhledem k tomu, že mé postižení odpovídá uvedenému postižení, domnívám se, že bych měla na průkaz ZTP nárok. Mám nějakou šanci s odvoláním na tuto vyhlášku? 

Moc děkuji za odpověď, přeji pěkný den.

 

Odpověď - 2018-05-03 09:52:50
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož u nás nepracuje žádný lékař, nemůžeme posoudit Váš zdravotní stav.

Přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se posuzuje dle Vámi uvedené legislativy. Odpovídá-li tedy Váš zdravotní stav daným kritériím, rozhodně odvolání podejte.

Odvolání můžete podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. V odvolání popište důvody, pro které s rozhodnutím nesouhlasíte, a dále doložte odvolání novými lékařskými zprávami. Můžete přímo argumentovat, že Váš zdravotní stav odpovídá uvedenému písmenu. Opět by ale toto mělo být uvedeno v lékařské zprávě. 

V případě, že budu potřebovat pomoc se sepsáním odvolání ozvěte přímo do některé z naších poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5256 | 2018-04-27 11:45:11 | kategorie 10
Průkaz ZTP
Tisk

Vážení přátelé.

Rozhodl jsem se napsat ve věci mé manželky,která podala žádost o přiznání průkazu ZTP,kvůli zhoršení zdravotního stavu,ale opětovně ji byl přiznán jen průkaz ZP.

Tento průkaz je však pro ni zcela bezcenný,jelikož se pohybuje jen pomocí vodícího vozíku a i to na velmi krátkou trasu (cca 10m),protože trpí bolestmi páteře,dolních končetin,které ji vypovídají službu a v neposlední řadě i kvůli onemocnění CHOPN,takže i tato nemoc ji brání v mobilitě a jsem rád,když mi manželka pomalu dokráčí k automobilu při převozu k lékařům.

Proto jsme byli velmi překvapeni necitlivým rozhodnutím Úřadu práce České republiky,krajské pobočky v Ostravě,který naši žádost posouzením od stolu zamítl.

Máme zato,že by (není to jistě povinnost) se mohli dotyční pracovníci fyzicky přesvědčit o skutečném reálném stavu mé manželky a jistě by přišli k jinému závěru.

V příloze č.4 , na přidělení ZTP jsme našli u bodu č.1, c g a k ,jsme našli podmínky,které se na manželku víceméně vztahují.

Jsem zástupcem manžeky v tomto jednání a pevně věřím v lidskost při zkoumání nároků mojí manželky.

S poděkováním a úctou František Salajka

P.S.Manželka byla několik týdnů s těmito nemocemi hospitalizována v nemocnici Havířov.

 

Odpověď - 2018-05-03 09:51:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud se zdravotní stav manželky výrazně zhoršil a změna průkazu Vám nebyla přiznána, doporučujeme rozhodně podat odvolání.

Odvolání můžete podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. V odvolání popište důvody, pro které s rozhodnutím nesouhlasíte, a dále doložte odvolání novými lékařskými zprávami. V případě, že budete potřebovat pomoc se sepsáním odvolání ozvěte přímo do některé z naších poraden, kontakty naleznete zde.

S ohledem na zdravotní stav manželky doporučujeme dále zvážit, nemáte-li již příspěvek vyřízen, žádost o příspěvek na péči. Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby v závislosti na zvládání deseti základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Formulář žádosti naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5251 | 2018-04-22 17:11:34 | kategorie 10
Stížnost
Tisk

    Dobrý den,

                         mám problém a prosím o radu. Je mi 68 let. Celoživotní pacient s CHOPN IV B. Od roku 2007 - 2010 jsem měl řádně přidělen průkaz ZTP. V roce 2010 mi tento průkaz na politické zadání tehdejších vládních úředníků průkaz sebrali! Od toho roku, rok co rok jsem opakovaně o tento průkaz žádal, vždy bez úspěšně. 

Až letos v březnu 2018, mi ho přiklepli: přiznává nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem " ZTP" ode dne 01.01.2017 trvale. 

Já si zažádal se zpětnou platnosti o náhradu na mobilitu za ušlé roky + náhradu za nákup každoroční úhrady za dálniční známku.( držitel ZTP a ZTPP nemusí známku kupovat!) Kdyby mi tento průkaz neprávem neodobrali,  nemusel bych já o nic žádat. Bylo mi zamítnuto. Nepřiznali mi ani zpětně, to co je napsáno úředně od 01.01.2017 na mobilitu !  Což dle zdravého selského rozumu, já nechápu. 

Prosím poraďte, mají pravdu, nebo já? V příloze zasílám kopii dopisu olomouckého vyjádření. 

Hezký den přeji 

22.04.2018

Odpověď - 2018-04-25 14:58:14
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

opravdu není možné proplatit zpětně uvedené náhrady. Nárok na příspěvek na mobilitu je plně vázán na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Pokud tedy není průkaz přiznán, není možné vymáhat příspěvek na mobilitu. Nárok na výplatu příspěvku je posuzován ode dne podání žádosti. Nelze přiznat příspěvek zpětně.

Současné přiznání průkazu může znamenat změnu zdravotního stavu oproti minulým letům.

Co se týče Vámi uváděné přílohy, bohužel jsme ji nikde nedohledali, ani po konzultaci s ostatními poradnami NRZP.

V případě, že s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete ve stanovené lhůtě podat odvolání. V odvolání uvedete číslo rozhodnutí, proti kterému se odvoláváte. Dále uvedete důvody, pro které s rozhodnutím nesouhlasíte.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5212 | 2018-03-27 15:06:40 | kategorie 10
Zvýšení slevy na veřejné dopravě pro držetele ZTP, ZTP/P
Tisk

Dobrý den,

zajímalo, by mě, zda se nechystá také zvýšení slev na veřejnou dopravu (mezi město) také u držetelu průkazů ZTP nebo ZTP/P, když stát právě. zavádí poměrně vysoké slevy pro studenty a seniory.

Dále by mě zajímalo, zda se např. na půdě evropské komise pracuje na jednotných  (evropských) průkazech ZTP nebo ZT/P, přičemž slevy např. na veř. dopravu by platíly v celé EU nebo alespoň v Shengenském prostoru. Nebo zda se o tom  alespoň uvažuje. Děkuji.

 

Odpověď - 2018-03-29 14:33:03
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v tuto chvíli nemáme o možnosti zvýšení slev na MHD pro držitele průkazu OZP žádné informace.

Co se týče uplatnění slev na průkazy OZP v rámci EU, tak slevy jsou platné pouze na území ČR a pokud víme, tak o případné harmonizaci s právem EU a následným rozšíření platnosti slev na území ostatních států se neuvažuje.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5211 | 2018-03-26 19:59:22 | kategorie 10
zdravotní posudek a ZTP/P
Tisk

Dobrý den,obracím se na Vás s dvěma dotazy, jeden se týká průkazu ZTP/P - synovi končí 31.3.2018 platnost, proto jsem raději žádost o novou průkazku řešila už koncem ledna, nicméně úřednice tvrdila, že platnost je až do konce dubna a tudíž tam nechala žádost ležet, až jsem ji upozornila, že to tak není, začala vše zařizovat, bohužel je 26.3.2018 a pořád nic - mám slevy na ZTP/P včetně daní u zaměstnavatele, bohužel se zřejmě nestihnu prokázat novou průkazkou a slevy zaniknou, což je nepříjemné - je to dost peněz, na toto mi úřednice sdělila, že poskytovatelům slev mám ukázat dopis z úřadu, že je přerušeno řízení a to prý stačí k tomu, aby mi to nevzali, zdá se mi to poněkud divné a ani účetní se na to netvářila, z tohoto plyne má otázka, jak to řešit??? Druhá otázka je na šetření v rámci posudku, které rovněž končí svou platnost, šetření mělo proběhnout 12.3.2018, ale bohužel syn je hospitalizován v nemocnici, momentálně v umělém spánku a intubovaný, zajímá mě, až se probudí, zda nemůže proběhnout šetření v nemocnici, svým způsobem není doma jiný než  kdekoliv jinde, jo to človíček s DMO - kvadruspastik - zcela imobilní...obávám se totiž, že vše pak bude zase souviset i příspěvkem na péči...Děkuji za případné rady, s přáním pohodových dnů Jana

Odpověď - 2018-03-29 14:31:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápu, Vaši situaci, prozatimní řešení, které Vám úřednice navrhla je opravdu neobvyklé, ale v tuto chvíli mne také jiné nenapadá. A bohužel bude záležet na ochotě protistrany, zda Vám dopis o přerušení řízení přijme jako relevantní doklad do té doby, než budete mít průkazku novou, či nikoliv.

Pokud došlo k prodlení z důvodu liknavosti úřednice, můžete na její postup samozřejmě podat stížnost.

Co se týče sociálního šetření v nemocnici, od 1. 8. 2016 zákon umožňuje provést sociální šetření i ve zdravotnických zařízeních a přiznat tak příspěvek na péči mnohem dříve. Tato skutečnost však platí pouze v případě, že žadatel písemně doloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.