login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Dotaz č. 4861 | 2017-03-20 19:42:40 | kategorie 10
ZTP - vjezd,parkování
Tisk

Dobrý den

jsem invalida 3.stupně, držitel průkazu  ZTP  a parkovací karty O1 . Ze zdravotních důvodů jsem musel navštívit svého obvodního lékaře a se svým automobilem označeným kartou O1 jsem zaparkoval své auto u polikliniky tak abych neblokoval jiné řidiče . Po vyšetření u lékaře a návratu k autu jsem měl za oknem auta lístek o Městské policie , že jsem se dopustil dopravního přestupku. Jel jsem na MP ,kde jsem strážníkům vysvětloval  ,že jsem byl u lékaře a že mám označení O1  , Bylo mi řečeno , že jsem porušil zákaz vjezdu a údajně blokoval silnici , když byl ležící pacient převážen sanitkou . Dále se mnou o MP nehodlala o ničem jednat a trvala na mém dopravním přestupku .  Jelikož jsem nechtěl uznat své jakékoliv zavinění ,trval jsem na svém stanovisku ,byl jsem sepsán zápis -podání vysvětlení a vše bylo postoupeno k vyřešení odb.dopravy magistrátu . 

Na uvedené komunikaci je zákaz vjezdu  značka B 1 s dodatkovou tabulkou E 12 /s výjimkou parkovací karta polikliniky/

Jaké je řešení dané situace ?

Odpověď - 2017-03-22 13:17:01
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bude záležet na znění dodatkové tabulky. Pokud nebyl vjezd časově omezen, zákon jste neporušil.

Co se týče blokování silnice, záleží na níže uvedených bodech:

Řidič smí zastavit a stát jen 
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo, 
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou" musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

Dále řidič nesmí zastavit a stát: 
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, 
b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, 
c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, 
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace, 
e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, 
f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor, 
g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi, 
h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce", 
i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty, 
j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu, 
k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, 
l) na mostě,
m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor, 
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, 
o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno, 
p) na tramvajovém pásu, 
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci, 
s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
 
 (2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
 
 (3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.
 
 (4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu" je zakázáno stání.
 
 (5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
 
 (6) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí8a). Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

V přestupkovém řízení musíte doložit průkaz, který Vás opravňuje ke vjezdu do zákazu a dále prokázat návštěvu lékaře, popř. její nutnost.

Městská policie by měla na druhou stranu prokázat, že jste porušení dopravních předpisů opravdu porušil.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4860 | 2017-03-15 16:22:08 | kategorie 10
obnovení průkazu ZTP-P
Tisk

Ukončení platnosti průkazu ZTP-P bylo 31.12.2016. Ač bylo včas - už v říjnu zažádáno o pokračování této výhody, pracovník v Pelhřimově sdělil, že není možno zahájit vyřizování ihned, ale až po skončení platnosti - v lednu 2017. Takže již třetí měsíc nemohu užívat slevy v dopravě, nemám platnou značku na autě atd... Před myslím třemi lety obdobně u známého, to se ale omlouvalo přechodným obdobím při změnách legislativy. ??? Nechápu.

Odpověď - 2017-03-21 19:59:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

zcela chápu Vaše obtíže, ale bohužel věc se má tak, žádost o prodloužení průkazu pro osoby se zdravotním postižením lze podávat cca 2-3 měsíce před vypršením platnosti. To ale neznamená, že žádost musí být vyřízena do konce platnosti průkazu. Situace, kdy žadateli vypršela platnost starého průkazu a nový průkaz ještě nebyl vyřízen, je celkem častá a bohužel legislativa toto období nijak neřeší. Kdo průkaz ZTP/P využívá např., jako uplatnění slevy ve mzdě, tam se nic neděje, protože i když je průkaz vydán později, většinou platnost navazuje na konec platnosti předchozí. Co se týká slev na vstupném, v dopravě, nebo při používání Parkovací karty, která je vázána na platnost průkazu, pak je mi líto, ale toto „vakuum“ není zákonem nijak řešeno. V době mezi koncem platnosti průkazu a vydáním průkazu nového Vám nezbude, než si všechno hradit stejně, jako když průkaz nemáte. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4856 | 2017-03-07 12:20:31 | kategorie 10
ZTP
Tisk

Dobrý den chtěla bych se zeptat mám dceru která ma kainesovu dysplazii a džirbertuv sindrom ma špatnou celou kostru a odumírají ji svali na celem těle.Žadala jsem o průkazku ZTP jednou mi byla přiznaná a tet kdýž jsem žadala znovu tak mi jí zamýtli přitom diagnoza je pořád stejna jako před tím ,tak se chci zeptat jestli teda nato nárok mam knebo nikoly.  děkuji 

Odpověď - 2017-03-08 11:45:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel nejsme lékaři a nemůžeme tedy posoudit zdravotní stav dcery. Zdravotní kritéria pro přiznání průkazu se změnila, nové si můžete přečíst zde. Dále mohou být zohledněny zdravotní stavy, které má srovnatelné funkční dopady. Toto by Vám ovšem mohl srovnat ošetřující lékař dcery, popř. jiný odborník.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o přiznání průkazu, můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. V případě nesouhlasu i s rozhodnutím v odvolacím řízení, můžete podat správní žalobu.

V případě, že Vám lhůta na odvolání již vypršela, můžete podat novou žádost o průkaz.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4840 | 2017-02-15 19:42:03 | kategorie 10
průvodce
Tisk

Dobrý den, mám asistenčního psa a průkaz ZTP/P. Musí být průvodcem vždy pes nebo si mohu určit, kdo mi dělá průvodce? Mám na mysli situaci, kdy mne doprovází i člověk. Ve vlaku jsem musela zaplatit za osobu, přestože jsem ji označila za průvodce a chtěla zaplatit přepravné za psa.

Odpověď - 2017-02-17 10:42:33
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v § 36 uvádí, že osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok, mimo jiné, na:

b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Jelikož se nejedná o vodícího psa, ale o psa asistenčního, který v zákonu o dávkách není zmíněn vůbec, lze říci, že držitel průkazu ZTP/P si může zvolit, kdo jej bude doprovázet.

Druhá stránka věci je, že vodící i asistenční pes mohou být, ale také nemusí, v chápání dopravce, považováno za jedno a totéž.

 

Zákon o dávkách uvedenou situaci neřeší, a proto je třeba se řídit přepravními podmínkami dopravce, případně si vyžádat stanovisko ministerstva dopravy.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4822 | 2017-01-27 16:15:48 | kategorie 10
rozšíření průkazu ZTP
Tisk

Peji hezký den,

vlastním průkaz ZTP pro ztrátu sluchu na dobu neurčitou a nyní vlivem chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie mám problémy s chůzí a stabilitou, takže na doporučení ošetřujícího lékaře jsem požádal o rozšíření stávajícího průkazu i na toto tělesné postižení k jehož doporučení vydal kladné stanovisko posudkový lékař, ale na úřadu práce mě sdělili, že mohu mít průkaz ZTP jen tzv. s uchem nebo s vozíkem, takže jen na jedno nebo druhé postižení.

Předem děkuji za odpověď jestli je informace úřadu práce pravdivá.

 

Odpověď - 2017-01-30 08:34:14
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

ono je to ještě trochu jinak, než jak Vám řekli na Úřadu práce. Zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením v § 34a, písm. h) uvádí:

Průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje 

h) označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, pokud osoba o označení průkazu tímto symbolem požádá při podání žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením nebo při podání žádosti o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Přečtete-li si citované písmeno důkladně, zjistíte, že znak vozíčkáře dle zákona na průkaz ani dát nelze, protože tuto možnost zákon neuvádí. Je-li osoba tělesně postižená, průkaz osoby se zdravotním postižením je bez znaku a automaticky je tím myšleno, že se jedná o tělesné postižení. Zákon uvádí pouze znak pro sluchově a zrakově postižené nebo osoby hluchoslepé. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4816 | 2017-01-18 10:39:25 | kategorie 10
Prodloužení karty ZTP
Tisk

Dobrý den, 

rád bych zeptal jak mám postupovat při prodloužení ZTP karty, když jsem obdržel posudek invalidity. Invalidita mi byla prodloužena.

Předem děkuji za odpověď.

 

S pozdravem

Tomáš Koreszka

Odpověď - 2017-01-19 10:32:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

posudek o invaliditě se vydává pro potřeby řízení o invalidním důchodu. Při řízení o průkaz OZP se vydává posudek o zdravotním stavu. Na základě vyhotovení posudku a následného doručení do zpět na ÚP. Poté jste vyzván k vyjádření se k podkladům. Po případném vyřízení Vašich vyjádření je Vám zasláno rozhodnutí o průkazu OZP.

V případě přehodnocení invalidity, a pokud nedošlo ke změně, ČSSZ většinou zasílá pouze posudek, nikoli samotné rozhodnutí. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4758 | 2016-11-09 18:41:02 | kategorie 10
příspěvek na automobil
Tisk

 

   9.11.2016

 

 

 

 

 

Vážený pane Krása.

 

 

 

Píšu Vám náš příběh jen proto aby úřední šiml pořádmě zařechtal a to tak aly to už konečně slyšeli ti co vedou tento stát.

 

 

 

Po naší svatbě jsem jezdil v ČSAD jako nákladní řidič manželka nastoupila na Geodézii náš celkový příjem činil asi 3000,-Kč.V roce 1976 jsem začal družstevně stavět byt.Můj život byl 220 hodin v práci za volantem a 160 hodin na stavbě měsíčně.Po dokončení bytu následovala stavba garáží (halových) a stavba zahradního domku .. Vté době jsme už měli tři děti a rodinná fifanční situace nás oba donutila chodit v sobotu na brigády do různých továren.Byt o velikosti 56 m2 nám začal být trochu těsný a proto jsme se rozhodli postavit si rodinný domek.V roce 1987 jsme se nastěhovali do vlastního domu na Lipnici . Na stavbu jsme měli tři půjčky od spořitelny a padla na stavbu garáž a zahradní domek.Jinak jsme celou stavbu prováděli svépomocí z našich platů.

 

V červnu 1996 jsme se při cestě do zaměstnání potkali se soupravou jedoucí do lesa pro klády a jehoš řidič nevlastnil řidičské oprávnění .Čelní srážka udělala moji ženu na invalidní vozík(diagnoza qvatroplegie)já měl jenom zlomeninu stehení kosti čtyř žeber a rozraženou hlavu.Státní aparát označil vyšetřovací spis titulem odloženo.A to nezvratitelně.Rozhodnutí vyšetřovatelů mě a moji ženu zbavilo veškeré možnosti na jakoukoliv obranu ale také na jakémkoli finančním kompenzování námi nezaviněné újmy na našem zdraví.

 

Ve stejné době spadl na Staroměstským Náměsti vánoční strom na brita který dostal 5 milionů a který dnes chodí.

 

Život nám ubíhal dál protože jsme si jej zařídili tak aby nám hendikep vadil co nejméně.Zřídil jsem krámek chovatelských a rybářských potřeb abych mohl každé tři hodiny zajet za ženou a postarat se o její potřeby a od státu jsem nepožadoval žádný příspěvěk na péči o postiženou manželku a ani jsem ji neodložil do žádného státního pečovatelského ústavu.Abych nemusel platit vysoké nájemné prodali jsme byt na koupi domu ve Světlé nad Sázavou do kterého jsem přestěhoval krámek a deset let jsem jej ještě měsíčními splátkami splácel .

 

Když moje žena potřebovala k lékaři chodil mi za pult prodávat zcela zadarmo kamarád. Za to mě stát (ÚP) udělil 15 000,-Kč pokutu.Tato částka se rovnala téměř měsíčnímu výdělku.

 

Letos manželka žádala pracovní úřad o příspěvek na vozidlo .Žádala po deseti letech .Ti co svoje peníze prokouřili , propili , projezdili na zahraniční dovolené nebo ti co celý život chodili každý měsíc k přepážce na pracovní úřad pro dotaci na bydlení,jídlo a jiné příspěvky dostanou příspěvěk ve výši až 200 000,-Kč. Mojí ženě za to že nekouříme nejezdíme do zahraničí na dovolenou , nepijem ,celý život odvádíme daně státu a šetříme což nám udělalo dobré rodinné zázemí se stát odvděčil částkou 20 000,-Kč.Naše tři děti řádně pracují a nejsou na pracovním úřadu. Za dvacet let jsem jenom já ušetřil zhruba 550 000Kč jenom za kouření za zahraniční dovolené 300 000,-Kč. Nikdy jsem od státu nepožadoval bydlení ani žádnou jinou pomoc . Státní úředníci za naši schopnost ušetřit peníze a dobře je investovat nás tvrdě trestaj.

 

Šanci na dobrou rodinou finanční činnost mají přece všichni z nás jenom někteří to nedovedou a mnozí nechtějí ti pak dostanou celou dávku.

 

Považuji postupy státních úředníků vůči nám ,slušným lidem kteří od státu nic nepožadovali, za diskriminační.

 

Popsal jsem Vám tři případy ve kterých se cítím od státu poškozený.Kdy už přestanou státní úředníci diskriminovat slušné občany tohoto státu.

 

 

 

PORAĎTE MI

 

 

 

 

 

Karel mažel dvacetileté vozíčkářky

 

Odpověď - 2016-11-10 09:12:29
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

chápu, že jste nespokolený s částkou, kterou ÚP přiznal vaší manželce na nákup motorového vozidla. ale bohužel problém je v tom, že příspěvek na auto se hodnotí podle zákona o hmotné nouzi a zkoumají se u žadatelů celkové sociální a majetkové poměry. Pan Krása jedná s MPSV o tom, aby došlo ke změně zákona, ale zatím změna zákona nebyla schválena. V případě úspor ÚP vyžaduje, aby byly použity na nákup pomůcky - auta

 

Jedinou možností je podat proti rozhodnutí odvolání a to do 15 dnů od převzetí rozhodnutí. Odvoláváte se prostřednictvím ÚP k MPSV. Se sepsáním odvolání vám můžeme v naší poradně pomoci. Nejdůležitější je dodržet lhůtu pro odvolání.

Kontakty na poradnu najdete zde.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4756 | 2016-11-08 18:56:40 | kategorie 10
Platba na dálnici na Slovensku.
Tisk

Vážení jsem invalida s průkazem ZTP/P a tudíž mám Evropskou parkovací kartičku -modrou která mi platí i pro  dálnici.

Mám otázku kterou mi nikdo nezodpověděl - Slovenští invalidé s průkazem a parkovací kartou mohou jezdit bez polatku na našich dánicích v ČR . Proč neplatí toto i vobráceně když jedu do SK musim platit a evidovat se ,skoušel jsem zregistrovat ZTP/P na stránkách provozovatelů dálnic na www:eznámka.sk a ty mi to neuznaj - tak tedy kde je chyba a co se stím dá dělat.

předem děkuji za info.

Odpověď - 2016-11-10 08:23:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

na Slovensku nejezdí držitelé průkazu ZTP a ZTP/P na dálnicích bezplatně. Mají tam jiný sociální systém. Ani v ČR není platný slověnský průkaz ZTP. Pokud jedete autem do zahraničí, musíte platit stejné poplatky jako každý jiný turista.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4745 | 2016-11-01 11:35:54 | kategorie 10
příspěvek na motorové vozidlo
Tisk

V roce 2009 jsme obdrželi příspěvek na motorové vozidlo, na postižené dítě v pěstounské péči, po jaké době mohu znovu požádat? Liší se tato doba v případě že žádost bude na druhé postižené dítě o které pečujeme?

Odpověď - 2016-11-01 12:16:21
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

příspěvek na auto byl do konce roku 2011 poskytován na dobu 5 let, tato doba tedy již uplynula a je proto možné žádat o příspěvek na auto na stejné dítě, případně můžete žádat o příspěvek na obě děti a koupit jedno auto. Podstatné je, že se změnila posudková kritéria pro nárok na příspěvek, a tak je třeba zjistit, zda děti splňují nárok po zdravotní stránce. Posudková kritéria najdete zde. Posuzuje se nejenom zdravotní stav, ale také celkové sociální a majetkové poměry rodiny. Od roku 2012 je příspěvek přiznán na dobu 10 let a jeho výše může být až 200 000 Kč. Záleží na četnosti a nutnosti dopravy a majetkových poměrech. 

 

Žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku motorové vozidlo se podává na ÚP, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením. Pokud bude příspěvek přiznán, děti se stanou majiteli vozu.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4744 | 2016-10-31 20:49:20 | kategorie 10
příspěvek na auto
Tisk

Dobrý den, mám  3 roky v pěstounské péči chlapečka s Downovým syndromen, Je mu 3,9měsíců,V Květnu tototo roku jsem žádádl o příspěvek na auto, prptože, každý měsíc s ním jezdím k lékařům, někdy to je i třikrát do měsíce. Chlapeček špatně chodí, všude ho vozím v kočárku, nezvládá chůzi do schodů  po nerovném terénu,má zrakové postižení, nosí brýle, v hromadných prostředcích je to pro něj velice stresující a toto vše podle lékařských zpráv dostala MPSV v Hradci králové a příspěvek na auto mi zamítli,a to v říjnu tototo roku ale chlapečka uznali ve 4.stupni postižení (ležící dítě)Důvod zamítnutí- chodítí dítě Můžete mi prosím pomoct, nevím kam se už obrátit. Děkuji

Odpověď - 2016-11-01 10:25:18
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

na příspěvek na auto má nárok dítě od tří let věku, které splňuje posudková kritéria, najdete je zde. Samotný downův syndrom nespadá do posudkových kritérií, ale mohlo by se jednat o těžkou mentální retardaci, případně o závažné pohybové postižení.

Je vhodné, aby lékařská zpráva od odoborného lékaře odpovídala posudkovým kritériím.

Pokud se domníváte, že má dítě na příspěvek nárok, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání dávky a to do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

Pokud už tato lhůta uplynula, je možné podat novou žádost a projít celým procesem posuzování znovu.

Výše příspěvku na péči nemá pro nárok na příspěvek na auto žádný vliv.

 

V případě podrobnější konzultace se ozvěte přímo do poradny, kontakty najdete zde.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.