login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Dotaz č. 5186 | 2018-02-24 11:17:09 | kategorie 10
ZTP
Tisk

Dobrý den,

skončila mi platnost průkazu ZTP, požádal jsem o nový. Žádost zamítnuta, přestože se můj zdravotní stav podstatně zhoršil a odvolání také zamítnuto. Je možné podat zdarma správní žalobu proti rozhodnutí? Děkuji.

Odpověď - 2018-02-26 11:40:39
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

správní žaloba v těchto případech není zpoplatněna. SŽ se podává u příslušného krajského soudu do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí v odvolacím řízení.

Příslušnost soudu můžete zjistit v  příloze č. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, kde jsou vyjmenovány jednotlivé krajské soudy a okresní soudy patřící územně do jejich obvodů. Nahlédnout do zákona můžete přes webové stránky www.portal.gov.cz

Podrobnosti o podobě správní žaloby naleznete např. na stránkách Nejvyššího správního soudu, případně také na stránkách Veřejného ochránce práv.

V případě potřeby je možné konzultovat správní žalobu v některé z našich poraden,  kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5184 | 2018-02-23 17:46:37 | kategorie 10
nárok na průkaz ZTP
Tisk

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat,jestli má moje maminka s diagnózou

Alzheimerova choroba strředně těžkého stupně a CHOPN 2.stupeň

nárok na průkaz ZTP?Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-02-26 11:39:46
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel nejsme schopni posoudit, zda má Vaše maminka na průkaz osoby se zdravotním postižením nárok.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Posudková kritéria a zdravotní stavy umožňující přiznání průkazu jsou upraveny zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a prováděcí vyhláškou.

Podrobnosti o průkazu naleznete na stránkách MPSV, o zdravotních stavech na našich stránkách.

Rozhodně si ovšem o průkaz maminka zažádat může. Bude třeba jen aktuálních lékařských zpráv. Žádost se podává u příslušného úřadu práce, formulář žádosti naleznete zde. Úřad následně, dle vyjádření posudkových lékařů, rozhodne o případném přiznání průkazu.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5152 | 2018-01-20 11:27:21 | kategorie 10
průkaz ztp/p
Tisk

Dobrý den,můj dotaz se týká vyřízení průkazu ZTP/P pro maminku.9 měsíců jsme čelali na vyřízení příspěvku na péči  kde je vyžadováno posouzení lékaře české správy soc.zabezpečení.Příspěvek nám byl přiznán a nyní máme opět čekat prý až 8 měsíců v podstatě na totéž,protože když jsem zažádala mamince o průkaz ZTP/P opět to musí posoudit posudkový lékař.Opravdu si v naší republice připadám jako v babánové republice. Proč se musí dělat posuzování zdlouhavě znovu,když mám v ruce rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ,které je vydáno po posouzení špatného zdravotního stavu žadatele.Potom má být dostatek posudkových lékařů,když se dělá vše opakovaně.Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-01-22 14:32:25
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápeme Vaše rozpoložení, bohužel se v obou případech posuzují jiná kritéria. Jde o odlišná řízení, která nelze sloučit, také s ohledem na rozdílnou legislativní úpravu.

U příspěvku na péči je upraven zákonem o sociálních službách a provádějícími předpisy, a posuzuje se zdravotní stav v návaznosti na zvládání deseti základních životních potřeb

Průkaz osob se zdravotním postižením je upraven zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a posuzují se zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5151 | 2018-01-20 00:19:16 | kategorie 10
příspěvek na kompenzační pomůcku
Tisk

Dobrý den. Dlouhodobě se léčím s onemocněním srdce. Nyní se k tomuto onemocnění přidružila i neschopnost pohybu - jsem odkázána na invalidní vozík s nutnou pomocí. Odborným lékařem jsem byla odeslána na ústavní rehabilitační oddělení, kde jsem pobyla několik dnů. Zde mi byl kromě rehabilitační péče proveden i svalový test. Dle obdrženého svalového testu mám kyčle, koleno,kotník, prsty 3. článek a palec hodnocen ve stupni 1-2, výjimečně( pouze 1x) se zde vyskytuje i 3. stupeň. Zbývající části těla jsou ohodnoceny ve stupni 3.  V závěrečné diagnóze je kromě jiného uvedeno i ztráta mobility a soběstačnosti. Můžu to chápat tak, že konečně splňuji podmínky pro přiznání pro mne důležitého průkazu ZTP/P a zároveň i na příspěvek na automobil? Do provedení tohoto testu mi byla ze strany ÚP(veškerá žádost o jakýkoliv příspěvek na kompenzační pomůcku včetně průkazu ZTP/P) pokaždé zamítnuta s tím, že se na onemocnění srdce nedá nic přiznat. Nebo se i nadále bude vycházet z hlavní diagnózy, tedy ze srdečních problémů a stále nemám na nic nárok? Nějak se totiž začínám ztrácet v privilegovaných diagnózach. Mám šanci v současně době u příspěvku uspět? Nechci zbytečně podávat další žádost, na to už v současné době nemám sílu. Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-01-22 14:55:03
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož se Váš zdravotní stav natolik změnil, že máte v závěru lékařské zprávy uvedenou ztrátu mobility a soběstačnosti, rozhodně si o průkaz OZP požádejte. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením naleznete zde.

Stejně tak můžete podat žádost na příspěvek na motorové vozidlo. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla naleznete zde.

Dále zvažte, pokud již nemáte, žádost o příspěvek na péči. Příspěvek na péči je určen osobám, které s ohledem na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí poskytovanou pomoc. Více o příspěvku na péči na stránkách MPSV, popř. zde.

V uvedených řízeních je naopak Vaše onemocnění srdce přidružené onemocnění a primárně se bude dokládat ztráta mobility a soběstačnosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5147 | 2018-01-18 13:04:07 | kategorie 10
invalidní důchod
Tisk

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jak je to s výší invalidního důchodu, který mi byl přiznán po střední škole, tudíž nemám nic odpracované, a nikdo mi není schopný říct ani orientační částku, kterou budu pobírat s invalidním důchodem II. stupně.

Ještě mám doraz ohledně průkazu ZTP, který mi byl taktéž znovu priznán jestli i tam je nějaká částka nebo nikoli.

Děkuji.

Odpověď - 2018-01-22 14:49:08
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

výpočet dávky, byť orientační, bohužel nemůžeme poskytnout. Doporučuji obrátit se na ČSSZ, kde Vám k výši důchodu sdělí bližší informace.

Z přiznání průkazu ZTP žádná částka přímo nevyplývá. Průkaz ZTP poskytuje jeho držiteli tyto výhody:

   - Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky

    - Přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

    - Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

    - Slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

Kromě výše uvedeného vzniká držiteli průkazu ZTP také nárok na pořízení parkovacího průkazu, na výplatu příspěvku na mobilitu, požádá-li o něj, dále je osvobozen od povinnosti nákupu dálniční známky.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5143 | 2018-01-16 08:30:57 | kategorie 10
ZTP vs. TP
Tisk
Dobrý den.
Děkuji za odpověď na dotazy č. 5127 | 2018-01-08 13:29:11.
A) Doplňující otázka k bodu 4 a 5:
Chtěl jsem vědět, jestli Váš spolek v čele s panem Krásou činíte aktivně nějaké kroky k nápravě; jakou je apelování, navrhování, jednání se zákonodárci, ministerstvem či dalšími kompetentními osobami, kteří by mohli iniciovat změnu. (Co vím, je že návrh zákona může dávat vláda, senát, skupina min. 10 poslanců a kraje. Ale nevím jestli je tento postup nějak  zjednodušen při navrhování změn. Nebo je nožné iniciaciovat změny formou petice? Či jsou nějaké jiné reálné možnosti?)
 
Komentář:
Myslím si, že Váš spolek má váhu a renomé. Navíc ho zastupuje spousty odborníků, včetně právníků a osob znalých politických a zákonodárných procesů, ale především znalých potřeb občanů s TP a ZTP atd. Máte nejvíce zkušeností, a další spolky, organizace či jednotlivci by se rozhodně připojili k apelování a dalším aktivitám vedoucím k žádoucím a pozitivním změnám vedoucím k rozšíření výhod TP. Je potřeba jednat, což jak jsem vyrozuměl uznáváte. A jak jste se vyjádřili, změny v podmínkách úlev pro ZP by byly třeba, protože nyní je situace nevyvážená. Mnozí měli do nedávna ZTP a nyní masově MPSV přiznává pouze TP. Avšak zdravotní stav a omezení se dotčených jednotlivců nemění a jsou tímto dost znevýhodněni až dalo by se říci perzekvováni. Určitě se rádi přidají k případné petici. Sám se rád v dané věci budu angažovat.
 
B) Můžete prosím zveřejnit jaké byly podmínky pro přiznání TP a ZTP před poslední změnou v roce 2014? Mnohým byl na tomto základě odebrán status ZTP a přiznán touze TP. Mohli bychom tak porovnat za jakých podmínek nám byl dříve přiznán status ZTP a proč máme teď pouze TP, které má minimální výhody a nápomocný nám v životě skoro není. Tudíž se pro většinu tento status stává skoro bezcenným a pro státní správu tak nadbytečnou agendou.
 
Děkuji za odpovědi.
S pozdravem
Petr D.
Odpověď - 2018-01-17 13:34:08
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

náš pan předseda Mgr. Václav Krása opravdu aktivně činí kroky k úpravám v legislativní oblasti. Lze předpokládat, že tyto aktivity se budou týkat také průkazů OZP. Legislativní řízení je ovšem velmi zdlouhavé a není možné říci, kdy přesně a pokud vůbec, k výraznějším změnám dojde.

Co se týče Vaši prosby o zveřejnění stavu před rokem 2014 a porovnání se současnou úpravou, není v tuto chvíli zcela vhodné. Jelikož jde o změnu, která proběhla již před více než čtyřmi lety, mohlo by toto zveřejnění nové žadatele o průkaz zbytečně přivádět v omyl. Tato komparace byla na našich stránkách uveřejněna v době, kdy docházelo k přechodu posuzovaných kritérii za nové. Nyní jsou uveřejněny pouze aktuální informace.

Žadatelé o přiznání průkazu OZP by měli vycházet z aktuální legislativní úpravy, nikoli řešit legislativu starou, tedy neplatnou. V případě Vašeho osobního zájmu se ozvěte přímo do poradny. My Vám následně můžeme posudkové kritéria před rokem 2014 vyhledat a zaslat na Váš soukromý e-mail. Kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5133 | 2018-01-10 17:09:23 | kategorie 10
Průkaz ztp -doba na vyřízení apod.
Tisk

Dobrý den.Žádala jsem za nezletilého syna před skončením platnosti průkazu ztp v listopadu 2016 o nové posouzení .V květnu 2017 přišel posudek,že syn na průkaz mim.výhod nemá nárok i když se jeho zdravotní stav nezměnil od vydání minulého průkazu ztp.V červnu jsem včas podala odvolání.Je leden 2018,přesto ještě nebylo v odvolání rozhodnuto.Jak dlouho může trvat doba než musí být v odvolání o průkazu ztp  rozhodnuto? A musí být syn pozván k odvolací posudkové komisi? A jak dlouho se musí čekat na vyřízení odvolání na rozhodnutí na přísp.na péči o osobu blízkou?

Odpověď - 2018-01-11 12:14:24
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

od roku 2014 se změnily posudkové kritéria pro přiznávaní průkazu. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením naleznete zde

Co se týče lhůt, ty se řídí správním řádem. Správní řízení trvá 30, u odvolání dalších 30. Lékařská posudková služba má na vyhotovení posudku 45 dní, i tato lhůta lze prodloužit. Obecně ovšem platí, že by lhůty neměly přesáhnout 105 dní (v případě složitějších posudku až 150 dní), což se v praxi bohužel většinou děje. 

Bohužel v době, kdy je spis předán LPS se přerušuje řízení a délka přerušení není nikde stanovena. Další obecnou pravdou je, že u nás pracuje málo posudkových lékařů, což vede k jejich velkému vytížení.

V případě, že jsou tyto lhůty již neúnosné, můžete podat stížnosti na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

Účast na řízení není povinná. Záleží hlavně na lékařských zprávách. Jsou-li dostatečné, není třeba účastníka k jednání zvát. Na přítomnosti u jednání ovšem můžete trvat a pak je LPS povinna Vás pozvat.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5127 | 2018-01-08 13:29:11 | kategorie 10
ZTP vs. TP
Tisk

Dobrý den.

Od úrazu pánve v roce 2008 jsem byl několikrát uznán ZTP. Nicméně minulý rok mi byl přiznám pouze status TP. Odvolal jsem se a bohužel bylo potvrzeno pouze TP.

Avšak status TP má oproti ZTP mizivé úlevy, které jsou v praxi každého dne téměř pominutelné (možnost si nechat uvolnit místo k sezení či na některých úřadech požádat o přednost) je pro mě (a nejen pro mě!) velmi zanedbatelná výhoda. Od úrazu a přiznání invalidního důchodu prvního stupně jsem začal studovat v Praze na Univerzitě Karlově, což je od domova sto kilometrů. Auto bylo pro mě nutné pouze v akutních případech a na delší cesty mě řízení spíše zatěžovalo. Tudíž jsem si zvykl cestovat hromadnou dopravou a na delší cesty vlakem (kde nejméně vyhovující spojení je autobusem – vzhledem k mým zdravotním potížím). V tomto případě byla pro mne ZTP karta velkou úlevou. Při denním studiu a aktuálním zdravotním stavu, mám malou schopnost běžného pracovního poměru, a to dle mých potřeb a požadavků. Musím si vystačit tudíž s málem. Avšak přiznání TP bez jakékoli výhody slev na veřejnou dopravu je pro mne zatěžující až neúnosné.

 

Na tomto základě mám několik dotazů:

1)    Kdy byla stanovena poslední změn podmínek na přiznání TP a ZTP?

2)    Na jakém základě jsou poskytovány výhody ZTP a TP? (Je to zákonem, vyhláškou, nařízením, dohodou, územ …?))

3)    Kde jsou tudíž tyto výhody deklarovány?

4)    Kdo může tyto podmínky měnit a stanovovat?

5)    Je vyvíjena nějaká snaha změnit podmínky výhod pro TP, aby byl zúžen propastný rozdíl oproti ZTP?

 

Myslím si, že rozdíl mezi TP a ZTP je propastný a přitom podmínky přiznaní TP nejsou o nic více triviálnější než pro uznání ZTP.

Mé přesvědčení je, že by bylo potřeba něco změnit a přiznat větší výhodu pro TP, jako je například alespoň sleva na veřejnou dopravu, a to třeba na úrovni důchodců (např. nad sedmdesát let). Těm jsou obecně a široce přiznávány výhody pro jejich omezenou mobilitu, která je srovnatelná s omezením občanů se statusem TP.

Dále mám za to, že stát by měl podporovat (a alespoň deklarativně podporuje) veřejnou dopravu a snažit se omezit dopravu automobilovou, která je nejen zatěžující pro životní prostředí v mnoha ohledech, ale omezovat tím i zvyšující se náklady na dopravní infrastrukturu.

 

Jaký je Váš postoj k této problematice?

 

Děkuji

S pozdravem Petr D.

 

 

Odpověď - 2018-01-10 15:57:21
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápu Vaši situaci, průkazy TP mají opravdu o poznání méně výhod, ale takové je bohužel odstupňování v rámci zákona.

Pro větší přehlednost odpovím popořadě.

1) Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. Poslední novelizace vyhlášky má číslo 408/2017 Sb. A účinnosti nabyla 1. 1. 2018.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb. upravuje některé nároky držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením. Poslední a nyní účinná novela zákona nese číslo 301/2017 Sb. Novela je účinná od 1. 1. 2018.

2) Nároky držitelů průkazu následně upravují také další předpisy, např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

3) Výhody jsou tedy definovány výše zmíněnými právními předpisy, pokud jde o rozdíly , mezi průkazy TP a ZTP, situace je následující:

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

4) Vzhledem k tomu, že výhody jsou definovány právním řádem, změny jsou v kompetenci zákonodárné moci ČR.

5) Další informace o plánovaných změnách, co se týče výhod pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P nám v tuto chvíli nejsou známy.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5122 | 2017-12-27 22:59:38 | kategorie 10
ZTP - odvolání
Tisk

Dobrý večer , 

v lednu jsem si požádal z důvodu konce platnosti průkazu ZTP o nový - prodloužit platnost nelze - po 7 měsících mi přišlo Rozhodnutí že mi vydávají průkaz TP , proti tomuto jsem se ihned odvolal . prosím o informaci zda na mou žádost mohu být osobně přítomen před lékařskou posudkovou komisí až bude věc projednávat - nevěřím totiž že se schází komise , tým lékařů odborníků , mám zprávy že vše v podstatě vyřizuje jediný člověk znalý pouze paragrafů a dle těchto určuje zařazení do skupin TP,ZTP,ZTP/P ... 

Prosím i o informaci - když bych nemohl být přímo účasten při posuzování LPK -     zda se budu moci seznámit s posudkem LPK ještě před tím než mi od MPSV přijde konečné Rozhodnutí , případně ho ještě napadnout , upravit a vzhledem i k časové délce období řízení téměř 1 rok od žádosti předložit i nové odborné lékařské zprávy jelikož zdravotní stav se nelepší , naopak .   Děkuji za odpověď .

Odpověď - 2018-01-08 14:14:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

rozhodně můžete požádat o osobní účast na jednání. A to v prvním stupni i při odvolacím řízení. V případě odvolacího řízení se tato skutečnost uvádí přímo do odvolání.

Pokud se neúčastníte řízení, můžete kdykoli nahlédnout do spisu k řízení. Dále také máte možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí, o tomto Vás většinou úřad informuje a vyzve Vás k nahlédnutí.

Během řízení také můžete kdykoli dokládat nové skutečnosti, tedy i nové lékařské zprávy.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5117 | 2017-12-21 16:10:30 | kategorie 10
Průkaz ZTP a parkovací průkaz
Tisk

Dobrý den,

15. 3. 2017 jsem si zažádala o nový průkaz ZTP, platnost starého vypršela 31. 3. Je to už 9 měsíců a dosud nemám žádnou odpověď. Bez průkazu ZTP si nemohu požádat o parkovací průkaz ani o příspěvek na benzín. Navštěvuji pravidelně nemocnici Motol, kde bez parkovacího průkazu nemohu parkovat na místě pro tělesně postižené. Něktrá vyšetření trvají celé dopoledne a bez parkovacího průkazu platim vysoké částky za parkovaní.  Chtěla bych se zeptat, jestli se mohu někde informovat, jak dlouho ještě bude trvat vyřizování průkazu ZTP? Na úřadu práce jsem se ptala už 2x, řekli mi, že nemají možnost tuto situaci ovlivnit.

 

Děkluji za informaci.

Odpověď - 2018-01-08 14:13:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

lhůta řízení je až 60 dnů (30 + 30), v případě složitosti řízení a zjišťování rozhodných skutečností. Posudkový lékař má na vydání posudku 45 (také možno prodloužit). V době, kdy úřad předává podklady LPS, se řízení přerušuje a následně po návratu posudku se řízení opět obnoví. V případě přerušení řízení se může lhůta ještě dále prodloužit, o přerušení řízení Vás ovšem úřad musí informovat.

Pokud chcete znát podrobnosti o průběhu řízení, popř. si nejste jisti jeho fází, zavolejte si přímo na příslušný úřad a doptejte se. Úřednice sice délku neovlivní, ale mohla by Vám sdělit, proč je délka již nad rámec obvyklé lhůty.

Jelikož řízení trvá nad rámec obvyklé lhůty, můžete podat stížnosti na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.