login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Dotaz č. 5367 | 2018-09-23 09:56:56 | kategorie 10
ID s RS a o co mohu požádat a co obnáší (TP, ZTP, ZTP/P)
Tisk

Dobrý den,

 

mám roztr.sklerozu, dva roky ID 1. stupně, lze požádat o některou z průkazek a o jakou a jaké slevy poskytují průkazky?

 

Děkuji, Eva

Odpověď - 2018-09-24 15:09:48
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, o jaký typ průkazu OZP si můžete zažádat a jaké slevy průkazky poskytují?

O jaký typ průkazu OZP si můžete zažádat Vám nejsme schopni odpovědět. Váš zdravotní stav posuzuje lékařská posudková komise, na základě Vámi dodaných lékařských zpráv, a dle tohoto zhodnocení je následně určen konkrétní typ průkazu.

O průkaz si můžete zažádat na místně příslušném úřadu práce. Formulář, na jehož základě o průkaz žádate, si můžete vytisknout zde.

Níže Vám zasílám informace k jednotlivým průkazům a jejich výhody:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě

bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5343 | 2018-08-27 11:04:44 | kategorie 10
Průkaz OZP
Tisk

Dobrý den,

kam (na jaký úřad) je prosím nutné vrátit průkaz OZP v případě, že jeho držitel zemřel? Nemohu to nikde najít...

Děkuji za Vaši odpověď!

Odpověď - 2018-08-28 14:18:00
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, na jaký úřad vrátit průkaz OZP v případě, že jeho majitel zemřel?

V daném případě je především potřeba do 8 dní písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce změnu, k níž došlo.

Průkaz OZP se vrací do místa jeho vydání, tozn. na úřad práce místně příslušný. Pokud vlastnila daná osoba i parkovací průkaz, vrací se na sociální odbor městského úřadu místně příslušného.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5336 | 2018-08-21 11:20:13 | kategorie 10
evropský parkovací průkaz ZTP
Tisk

Dobrý den , v souvislosti s podáním žádosti o Registraci od osvobození placení DZ na Slovensku je kromě jiných dokladů požadován pro osobu držící průkaz ZTP , platný evropský průkaz ZTP.

Dotaz: Kdo tento průkaz vydává a za jakých podmínek ?

Děkuji

 

Odpověď - 2018-08-21 11:55:35
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za váš dotaz, kterým se ptáte, kde je možné získat evropský parkovací průkaz a za jakých podmínek. 

Parkovací průkazy jsou vydávány na základě přiznaného průkazu ZTP, ZTP/P na obecních úřadech s rozšířenou působností/ nejčastěji na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5334 | 2018-08-17 14:54:00 | kategorie 10
ZTP
Tisk

Dobrý den,k udělení půkazu ZTP jsou podle zákona nutné určité zdravotní indispozice , to bych bral .
Co je ovšem zajímavé,když si všímám všech těch co parkují před obchodnímy domy na ZTP průkazky , většinou starší manželé důchodci,podle vzhledu evidentně lépe situovaní a v néé zrovna levných autech , kteří evidentně nevykazují žádný ze zákona popisovaných důvodů k přiznání ZTP , jako je anatomické postižení obou končetin ,ztrátu jedné končetiny ,nebo jakékoliv viditelné problémy s pohybovým aparátem , natož aby šli o hůlce nebo berlích!! Díky vyššímu věku , nepatří ani k těm , co se o někoho starají v péči (rodiče,děti,atd) tím pádem je jasné že využívají ZTP jim samotným přiznané.
Začínám nabývat dojmu,že ZTP a na něj navázané výhody (příspěvek na pořízení automobilu až 200tis) dostávají hlavně ti , co to vůbec nepotřebují , nebo jsou všichni tito , hluší , slepí nebo mají astma,bronchitidu , a nebo jsem přehlídl že ho dostávají i srdcaři , a je to někde zakamuflované v tabulkách ?
Zkuste někdy pozorovat co převážně za lidi na stáních pro tělesně postižené před obch.centry parkuje, a bude vám jasné , že tady evidentně něco není v pořádku , jak to tedy je ?

Odpověď - 2018-08-20 13:36:33
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, kterým se nás ptáte na podmínky přiznání průkazek pro osoby se zdravotní postižením, a především pak na průkazky ZTP.

To, komu jsou průkazky přidělovány, je čistě věcí úřadu práce (speciálně odbor dávek pro osoby se zdravotním postižením) a posudkového lékaře, který spadá pod ČSSZ. Zde na Poradně NRZP Brno nejsme oprávněni vyjadřovat se k tomu, komu jsou průkazky ZTP přidělovány.

Všeobecně o průkazkách však můžeme říci následující:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Průkazky OZP se dále rozdělují na tři stupně – TP, ZTP a ZTP/P

Průkazka „TP“ je určena osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením (329/2011 Sb.) dále definuje, které zdravotní stavy jsou označeny jako podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,

b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,

c) podstatné omezení funkce dolní končetiny,

d) středně těžké omezení funkce dvou končetin,

e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,

f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,

g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,

h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,

i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,

j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,

k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

Průkazka „ZTP“ je určena osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením definuje co, znamená podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace a které zdravotní stavy lze považovat v této kategorii za relevantní:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,

b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,

c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,

d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,

e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,

f) těžké omezení funkce dvou končetin,

g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,

h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,

i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,

j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,

k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,

n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Průkazku „ZTP/P“ mohou získat osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Které zdravotní stavy, lze jmenovat jako zvlášť těžké funkční postižení, nám opět říká zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,

b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,

c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,

d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,

e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,

f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,

g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,

h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,

i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,

j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,

m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,

n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5329 | 2018-08-10 10:46:04 | kategorie 10
průkaz OZP-ZTP
Tisk

Dobrý den, zažádal jsem si o průkaz OZP - ZTP, z důvodu operace krční páteře -implantáty klícky ZERO-P (2 implantáty).  Dozvěděl jsem se, že již při jednom implantátu klícky ZERO-P ,mám nárok na ZTP trvale. Jinak jsem osoba v 2.stupni invalidity, pobírám  tudíž důchod 2.stupně. Jsem již z minula operován 2krát  bederního páteře. Mám  páteř s recidivujícími projevy. Přesto mi přišla zamítavá odpověď, s tím, že mám nárok na průkaz TP.  Chci podat odvolání a jaká je skutečnost vzhledem k uvedeným implantátům.

Děkuji, s pozdravem Jan Černilo.

     

Odpověď - 2018-08-14 10:15:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Děkujeme za váš dotaz. Ptáte se nás, jak je to s průkazkou ZTP s ohledem na vaše postižení – implantát klícky ZERO-P.  

Bohužel u nás nepracuje žádný lékař, který by vám kvalifikovaně odpověděl, zda vaše postižení indikuje nárok na přiznání průkazky ZTP, tuto skutečnost vám může sdělit pouze posudkový, odborný lékař.  

Dle zákona je průkaz ZTP určen osobám, které mají podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení a za ty lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,

b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,

c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,

d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,

e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,

f) těžké omezení funkce dvou končetin,

g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,

h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,

i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,

j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,

k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,

n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Doporučuji tedy k vašemu odvolání doložit relevantní lékařské zprávy, které budou jasně dokazovat, že vaše postižení odpovídá jednomu z výše zmíněných bodů.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5328 | 2018-08-09 14:12:06 | kategorie 10
Průkaz ZTP/P
Tisk

Dobrý den,

syn má průkazku ZTP/P s platností do 2025. Nyní stejně jako příspěvek na péči přiznán trvale ( již ve fázi odvolání) mu byla napadnuta, snížena na ZTP. V této chvíli sepisuji odvolání taktéž. Ráda bych věděla je nezbytně nutno v této fázi průkazku ZTP/P odevzdat a pořizovat novou ZTP na Úřadu práce ?

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-08-14 10:31:03
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Děkujeme za váš dotaz ohledně změny průkazky pro osoby se zdravotním postižením.

Z vašeho dotazu usuzuji, že vašemu synovi byla odebrána průkazka ZTP/P a přiznána pouze průkazka ZTP. Proti tomuto rozhodnutí v současné chvíli podáváte odvolání.

Zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením uvádí, že platnost průkazu OZP jako veřejná listina končí rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce o neplatnosti průkazu OZP v případě, že bylo rozhodnuto o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením nebo o zániku nároku na tento průkaz.

Tedy z toho plyne, že váš syn přišel novým rozhodnutím o výhody průkazu ZTP/P, měl by si požádat o vydání průkazu ZTP a měl by původní neplatnou průkazku ZTP/P vrátit úřadu.  Od kdy skončily vašemu synovi výhody průkazu ZTP/P byste měla mít uvedeno v rozhodnutí, kterým mu byla průkazka snížena na ZTP. 

Doporučuji vaši situaci konzultovat také přímo s úředníky na Úřadu práce, odboru dávek pro osoby se zdravotním postižením, kde o změně průkazky rozhodli. 

Pokud budete potřebovat další informace neváhejte se osobně obrátit na některou z našich poraden. Kontakty na jednotlivé poradny najdete na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5324 | 2018-07-31 15:29:11 | kategorie 10
parkovacích kartiček
Tisk

Dobrý den. Zajímalo by mě, zda má maminka / 87 roků/ nárok na parkovací kartičku i bez lékařského posudku. Odmítá jakoukoliv návštěvu lékaře. Vzhledem k tomu, že už špatně chodí, pomohlo by kdybych mohla zaparkovat na místě pro invalidy. Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-08-01 13:08:23
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za váš dotaz. Předpokládám, že se ptáte na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a možnost parkování na vyhrazených parkovacích místech pro invalidy. 

Tento průkaz můžete získat na základě příznání průkazu pro osoby se zdravotním postižením - typ ZTP, nebo ZTP/P.  Pokud není maminka držitelem některého z těchto průkazů, doporučujeme si o průkazku zažádat.

Žádost se podává na úřadu práce na oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením. Není potřeba, aby maminka, pro získání průkazky, musela absolvovat speciální vyšetření. Vše je odvozeno od lékařských zpráv, které její praktický lékař poskytne lékaři z posudkové služby, který o přiznání průkazky rozhoduje. Více o průkazkách OZP najdete na stránkách MPSV. 

Dále po přiznání průkazky je možné si požádat o parkovací průkaz na obecním úřadě. Tento je již vydán jen na základě průkazky OZP. 

 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5318 | 2018-07-20 10:09:32 | kategorie 10
průkaz ZTP
Tisk

Dobrý den,

mám průkazku ZTP. Chodím do bazénu - ve všech mám slevu jen v jednom průkazku

ZTP neuznávají. Můžete mi sdělit zda je ze zánona nařízeno, že na ZTP by měla být

uplatněna nějaká sleva nebo si cenu tvoří každý sám.

 

Děkuji 

Odpověď - 2018-07-23 14:20:58
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda je nároková sleva v bazénu v případě, kdy máte průkaz ZTP.

Taková sleva nároková není a záleží na provozovateli, zda nějakou slevu poskytne, či nikoliv.

Portál MPSV pak doslova říká, že držitel průkazu ZTP má nárok na:

"Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky.

Přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem).

Slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5308 | 2018-07-04 06:13:05 | kategorie 10
Platnost průkazu ZTP - legislativa
Tisk

Dobrý den, na jeden z předešlých dotazů ohledně vydávání nových průkazů ZTP jste odpověděli následující : "Situace, kdy žadateli vypršela platnost starého průkazu a nový průkaz ještě nebyl vyřízen, je celkem častá a bohužel legislativa toto období nijak neřeší. Kdo průkaz ZTP/P využívá např., jako uplatnění slevy ve mzdě, tam se nic neděje, protože i když je průkaz vydán později, většinou platnost navazuje na konec platnosti předchozí. Co se týká slev na vstupném, v dopravě, nebo při používání Parkovací karty, která je vázána na platnost průkazu, pak je mi líto, ale toto „vakuum“ není zákonem nijak řešeno. V době mezi koncem platnosti průkazu a vydáním průkazu nového Vám nezbude, než si všechno hradit stejně, jako když průkaz nemáte." 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno   
 
Protože je popisovaná situace u průkazů ZTP - nejen dle zde pokládaných dotazů - dosti častá, proč ještě nemáme legislativně ošetřeno toto mezidobí, kdy již neplatí stará půkazka a nová ještě není vydána?
 
Děkuji.
 
 
Odpověď - 2018-07-04 13:53:09
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, proč není legislativně ošetřeno mezidobí, kdy již není platný starý průkaz ZTP a není ještě vydán nový?

Bohužel, pracovníci poradny nejsou oprávněni vyjadřovat se k této situaci, která je dána legislativou. Pokud žádáte o vyjádření NRZP ČR k dané problematice, prosím, obraťte se na předsedu NRZP ČR Mgr. Václava Krásu. Kontakty naleznete na našich webových stránkách.

Lhůty k vyřízení nového průkazu se řídí správním řádem. Správní řízení trvá 30 dní, u odvolání dalších 30 dní. Lékařská posudková služba má na vyhotovení posudku 45 dní, i tuto lhůtu lze prodloužit. Obecně ovšem platí, že by lhůty neměly přesáhnout 105 dní (v případě složitějších posudku až 150 dní), což se v praxi, bohužel, často děje. 

V době, kdy je spis předán LPK, se přerušuje řízení a délka přerušení není nikde stanovena. Další obecnou pravdou je, že u nás pracuje málo posudkových lékařů, což vede k jejich velkému vytížení,  a tím i prodloužení lhůty vyřízení průkazu.

V případě, že jsou tyto lhůty již neúnosné, můžete podat stížnost na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

 

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5305 | 2018-06-29 13:27:50 | kategorie 10
Průkaz ZTP/P
Tisk
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem:
 
Dcera je držitelkou průkazu ZTP/P, jehož platnost končí 30.6.2018.
O nový průkaz jsme zažádali již v průběhu měsíce dubna, abychom předešli
jeho případnému pozdnímu vystavení.
Dnes, tj. 29.6.2018, ještě v této věci není vydáno rozhodnutí a jelikož
jen samotné vyrobení plastové karty trvá dle pracovníků ÚP cca 14 dní,
dostáváme se do stejné situace jako při předchozím posuzování:
stará průkazka ZTP/P nebude již platná a nová ještě nebude vydána.
 
Tedy by mne zajímalo:
1. Co můžeme jako klienti ÚP udělat pro to, abychom průkaz ZTP/P
     obdrželi včas?
2. Je možno požádat o proplacení nákladů vzniklých díky již neplatnému
     průkazu? (např. dálniční známka, parkovací poplatky, jízdné v MHD, vyhrazené
     parkovací místo, atd...)
3. Jak dlouhou  dobu má LPS na vydání rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu?
 
Děkuji za odpověď.
 
 
 
Odpověď - 2018-07-03 14:28:41
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, co je možné z Vaší strany učinit pro včasné obdržení průkazu ZTP/P; zdali je možné požádat o proplacení nákladů vzniklých na základě neplatného průkazu ZTP/P a dále jak dlouhá je lhůta LPK na vydání rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P?

Žádost o průkaz lze podat maximálně 60 dnů před skončením platnosti stávajícího průkazu. 

Co se týče lhůt, ty se řídí správním řádem. Správní řízení trvá 30 dní, u odvolání dalších 30 dní. Lékařská posudková služba má na vyhotovení posudku 45 dní, i tuto lhůtu lze prodloužit. Obecně ovšem platí, že by lhůty neměly přesáhnout 105 dní (v případě složitějších posudku až 150 dní), což se v praxi bohužel většinou děje. 

Bohužel v době, kdy je spis předán LPS se přerušuje řízení a délka přerušení není nikde stanovena. Další obecnou pravdou je, že u nás pracuje málo posudkových lékařů, což vede k jejich velkému vytížení.

V případě, že jsou tyto lhůty již neúnosné, můžete podat stížnosti na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.