login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Dotaz č. 4947 | 2017-06-26 10:21:11 | kategorie 1
Nepřiznání příspěvku na péči
Tisk

Dobrý den,

Plzeňský úřad mému ročnímu synovi zamítl příspěvek na péči přesto, že splňuje všechny body, které se v jeho věku posuzují. Podali jsme proti rozhodnutí odvolání.

- Jaká je možnost další obrany, pokud úřad neuzná ani odvolání?

- Má smysl úřad žalovat za nepřiznání příspěvku, které vede k tomu, že se synovi nedostane příspěvek včas? Uspěl už někdo v takové(nebo podobné) žalobě?

Odpověď - 2017-06-28 09:47:17
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v případě nesouhlasu s rozhodnutím v odvolacím řízení, je možné podat správní žalobu, která se podává do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí v odvolacím řízení. Kdyby tyto žaloby neměly smysl, právní řád ČR by je neumožňoval. Rozhodnout se ovšem musíte sami.

V případě, že se rozhodnete správní žalobu nepodat, můžete znovu žádat o příspěvek na péči a celé řízení si zopakovat.

V případě potřeby Vám můžeme se sepsáním správní žaloby pomoci. Kontakty na jednotlivé poradny naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4945 | 2017-06-24 06:17:18 | kategorie 1
Pnp
Tisk

Dobrý den, prosim o radu. Před necelým rokem jsem podala odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na péči. Nyní jsem musela na žádost odvolací komise podstoupit jimi určené speciální velmi náročné  vyšetření. Když jsem žádala u tohoto lékaře zprávu o výsledku nebylo mi vyhověno. Řekl, že na lékařskou zprávu nemám nárok, protože si vyšetření vyžádala odvolací komise. Kde se mám obrátit, abych tento závěr z vyšetření viděla a dostala?Predem děkuji 

Odpověď - 2017-06-28 09:47:23
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

lékař by vám nález z vyšetření, i přesto, že bylo objednáno odvolací komisí, dát měl. Zažádejte znovu vašeho lékaře, aby vám zprávu vydal.

Případně doporučuji obrátit se na Ombudsmana pro zdraví, který se věnuje zdravotnickému právu. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4941 | 2017-06-18 18:03:38 | kategorie 1
Pečovatel
Tisk

Dobrý den,

 

rád bych se zeptal. V roce 2011-12 se u nás konalo kontrolní šetření pro navýšení příspěvku na péči mé matky. Úřednice při tomto šetření vyplňovala, že jsem se stal matčiným pečovatelem, vyplnil se i potřebný formulář. Považovali jsme toto jako skutečnost, že jsem pečovatelem a tudíž jsou veškeré formality vyřešeny. Během toho období jsem ukončil školu a stále zůstal s matkou o kterou dosavaď pečuji. Stala se, ale taková věc, že mi přišel papír od zdravotní pojišťovny, kdy mne upozornili na neplacené zdravotní pojištění a s tím spojený dluh, také mi není uznána doba péčet v rámci odpracovaných let pro důchod. Při dojití na ÚP sociálního odboru jsem se dozvěděl, že v tehdejší zprávě jsem zapsán, ale né jako pečovatel, ale jako účastník domácnosti, který s péči vypomáhá.

Rozhoduji se pro insolvenci, ale i tak mám stále pocit křivdy, proto se ptám o radu, jak mám postupovat? Opravdu mám jít do insolvence, nebo mám nějakou naději, na zpětné uznání? Jak se mohu v tomto směru bránit?

Odpověď - 2017-06-20 14:09:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel vás má odpověď příliš nepotěší. V zákoně o sociálních službách, který upravuje příspěvek na péči, stojí, že jako osoba pečující musíte na předepsaném formuláři do osmi dnů od rozhodné změny, potvrdit písemný souhlas s poskytováním pomoci oprávněné osobě. V případě, že tento formulář se souhlasem nemáte podepsaný, nejste brán jako osoba pečující a tedy nemáte nárok na placení zdravotního pojištění a nebude vám tato doba započítána pro výpočet důchodu.

Tento paragraf platí od roku 2008. V letech předchozích tato povinnost stanovena v zákoně nebyla. Je tedy otázkou, proč vás na tuto změnu úřednice/úředník na příslušném úřadě práce neupozornili. Ale bohužel to není jejich povinnost. Nemohu posoudit, jaký formulář s vámi úřednice sepisovala při sociálním šetření. Zmíněný souhlas to zřejmě nebyl.

 

To, zda si máte zažádat o insolvenci, musíte posoudit sám. U zdravotní pojišťovny si po splacení celkové dlužné částky můžete požádat o takzvané odstranění tvrdosti, kdy vám na základě této žádosti může zdravotní pojišťovna prominout penále, které vám vzniklo z neplacení zdravotního pojištění. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4936 | 2017-06-09 08:38:23 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den, 

ráda bych se zaptala, zda je možné si požádat o posouzení zdravotního stavu dítěte (pro příspěvek na péči) v jiném místě, než kde skutečně bydlíme a máme trvalé bydliště. Při minulém posuzování jsme zde nebyli spokojeni. Slyšela jsem, že to jde si podat žádost jinam.

Děkuji

Odpověď - 2017-06-12 16:05:41
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

správní řád opravdu umožňuje požádat o změnu příslušnosti správního orgánu a to z důvodu vhodnosti a v jiných odůvodněných případech, viz § 131 odst. 5) a 6) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

(5) Příslušný správní orgán může věc usnesením postoupit z důvodu vhodnosti i v jiných případech. Postupující správní orgán je povinen vyžádat si předchozí souhlas správního orgánu, jemuž má být věc postoupena. Předchozího souhlasu není třeba v případech, kdy má žadatel v územním obvodu správního orgánu, jemuž má být věc postoupena, místo trvalého pobytu nebo sídlo, popřípadě se v tomto územním obvodu zdržuje. V řízení o žádosti se tohoto ustanovení použije jen na požádání nebo se souhlasem žadatele.
 
 (6) Při změnách příslušnosti správní orgány dbají na to, aby k nim docházelo jen v důvodných případech a aby řízení pokud možno nezatěžovalo účastníky více, než kdyby ke změnám příslušnosti nedošlo.

Nespokojenost do této kategorie ovšem opravdu nespadá.  

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4930 | 2017-06-02 09:47:17 | kategorie 1
Příspěvek na péči ve IV. stupni od 01/2018
Tisk

Dobrý den,

pouze by mě zajímalo, v jaké fázi se nachází jednání o zvýšení příspěvku na péči pro IV. stupeň postižení od roku 2018. Bude zákon projednán, či nebude? Zatím neprošel ani 1. čtením? 

Děkuji

 

Odpověď - 2017-06-05 15:14:19
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

dle informací našeho pana předsedy Václava Krásy byla novela chválena v prvním čtení. Následující se uvidí. Sledujte tyto informace na webu NRZP ČR.

Informaci o novele naleznete v sekci aktuality na našem webu, popř. zde, další informace o novinkách naleznete zde. Můžete se také přihlásit k odběru novinek na Vámi zadaný e-mail.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4927 | 2017-05-29 13:12:32 | kategorie 1
příspěvek na péči o osobu blízkou
Tisk

Dobrý den, potřebuji zjistit, jak je to s nárokem na příspěvek na péči o osobu blízkou. Moje máma se dlouhodobě podrobovala onkologické léčbě. Po ukončení léčby z důvodu neúčinosti ji byla doporučena hospicová péče.

Rozhodli jsme se o mámu pečovat doma. Matčin stav se velice rychle zhoršil a od začátku května byla trvale upoutána na lůžko s komplexní péčí 24/7. Vyplněný formulář s žádosti o poskytnutí příspěvku jsem předal na ÚP Brno Křenová 5. května. Ten samý den jsme mámu přenesli na polohovací lůžko a týž den nás navštívila delegace z www.domacihospic.cz. Máma zemřela 17.5.

Můj dotaz: Vzniká nárok na příspěvek na péči i na poměrnou část měsíce? Sociální pracovník ÚP Brno nestihl zareagovat a provést místní šetření. Mámin stav je ovšem zanesen v lékařských zprávách.

Velice děkuji za pomoc.

Odpověď - 2017-05-30 11:44:23
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

nejspíše Vás má odpověď nepotěší. Bohužel, jak uvádíte, neproběhlo u Vás sociální šetření, a proto pro Vás platí § 26 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., kde se říká:  (2) Krajská pobočka Úřadu práce zastaví řízení o příspěvku, jestliže žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního šetření podle § 25 odst. 1. (3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 se nelze odvolat. Tedy nárok na příspěvek Vám nevznikne.

 

Nárok na příspěvek na péči byste měl v případě, kdy by u Vás sociální šetření proběhlo. Pak by pro Vás platil § 16 Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu, který říká, že pokud zemřel žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti fyzická nebo právnická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako osoba, která poskytuje žadateli o příspěvek pomoc. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4926 | 2017-05-25 10:54:45 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den,

obracím se na vás s tímto dotazem.

Pečuji celodenně o těžce postiženého syna,který pobírá příspěvek na péči ve stupni IV.

Pokud bude schválena novela zákona o soc. službách,dojde ke zvýšení ve stupni IV,podmínkou však bude péče o klienta v domácím prostředí.

O syna sice pečuji v domácím prostřední,ale 3x v týdnu syn navštěvuje na dopoledne  spolek pro zdravotně postižené,kde podstupuje rehabilitaci,sociální učení a učí se dalším dovednostem v rámci toho,co mu dovolí jeho zdravotní stav.Dále tuto službu pro syna využívám také proto,abych si odpočinul a nabral síly na další pečování.

Jak se tedy bude posuzovat péče v domácím prostředí?Bude moci syn toto zařízení navštěvovat ve výše uvedeném rozsahu,nebo bude muset být o syna pečováno striktně doma,bez možnosti si odpočinout?,aby vznikl nárok na zvýšení příspěvku na péči ve stupni IV.

                    děkuji za odpověď Zdenek 

Odpověď - 2017-05-26 07:53:37
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel v tuto chvíli nelze komentovat zákon, ani jeho výklad, který ještě nevstoupil v platnost.

Z toho, co píše, vyplývá, že o syna řádně pečujete a zároveň ho vozíte na rehabilitace a k dalším aktivitám, ke kterým Vy sám nemáte potřebnou kvalifikaci, Toto je naprosto v pořádku a není to v rozporu s péči, kterou mu poskytujete v domácím prostředí.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4914 | 2017-05-10 21:06:06 | kategorie 1
Zvýšení příspěvku na péči osoby blízké ve 4 stupni
Tisk

Dobrý den.

Vládní návrh na zvýšení příspěvku na péči o 6000Kč bude platit od roku 2018, nebo se nestihne projednat vládou nebo poslaneckou sněmovnou a z jakých důvodů?

Odpověď - 2017-05-12 09:59:20
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

za současné situace, která se děje ve vládě, nemůžeme vědět, zda navrhované změny budou schváleny.  Pokud se tak stane, změny budou platné od 1. ledna 2018. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4911 | 2017-05-09 17:15:31 | kategorie 1
příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den. Ke konci dubna 2017 nám byl schválen příspěvek na péči II. stupeň na dvouletého syna. Chtěla jsem se zeptat zda už bude vyplácen od května 2017?

Odpověď - 2017-05-10 11:37:08
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

příspěvek Vám bude vyplacen v nejbližším výplatním termínu. Zároveň Vám bude vyplacen také zpětně ke dni podání žádosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4906 | 2017-05-06 11:00:27 | kategorie 1
příspěvek na péči doplnění
Tisk

Prosím moc a o zvýšení příspěvku na péči se žádá nebo se navyšuje automaticky?

Viz můj dotaz:

"Dobrý den prosím vás byla nějaká novelizace ohledně příspěvku na peci a jaká částka je to při původní 12000 Kč a zvýšení se děje automaticky nebo na zadost? Nás strýc ma příspěvek a pečuje me o nej cela rodina.Dekujeme."

Děkuji.Nela

Odpověď - 2017-05-08 20:00:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobý den Nelo,

pokud byl původní příspěvek na péči 12 000 Kč, což je IV. a nejvyšší stupeň závislosti, pak po novelizaci zákona k 1. 9. 2016 byl tento příspěvek automaticky navýšen na 13 200 Kč. Momentálně nelze vyšší příspěvek na péči získat.

Ohledně dalšího zvyšování příspěvku na péči platí, co bylo uvedeno v odpovědi z 5. 5. 2017 - Další zvyšování příspěvku na péči již bylo v březnu 2017 schváleno Vládou ČR, ale ještě neprošlo celým procesem schvalování, tudíž ještě není v platnosti. Zde by se měl zvyšovat pouze IV stupeň závislosti v případě, že služba je poskytována v domácím prostředí, a to na 19 200 Kč.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.