login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Dotaz č. 5302 | 2018-06-27 20:06:10 | kategorie 1
PÉČE
Tisk

Péče : DOTAZ :NENÍ TO ĚNJAK PROTI PRÁNÍ..DNES A DENNĚ SE V PRÁCI SETKÁM ŽE SI LIDÉ OBJEDNÁVAJÍ SLŽBU DO 18 LET PAK DIVNÝM ZÁKONEM NEMOHOU.JE JIM ODEJMUT 3- STUPEŇ

 ODVOLÁNÍ ATD K NIČEMU NEVEDE ..ti lidi se předce po 18 letech neosamostatnili.. o tolik aby jim byl brán stupeň 3 ..tito lidi se bojí, že skončí v ústavech

já pracoval ve skupině mladých kde 4 lidi se odvolávali. rok ..a prostě není šance

pOKUD O ĚN PEČUJE JEN STRÝC, NEBO VZDÁLENÝ příbuzný.. ta čásrka. je pak dost rozhodující

nbýt s někým měsíc za pár stovek je i ponižující a člověk péči chce dát. ale .

Petr Blaha DiS

Odpověď - 2018-06-28 15:42:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, pane Blaha, 

děkujeme za váš dotaz. Bohužel z vašeho dotazu mi není zcela zřejmé na co se ptáte. Předpokládám, že vám jde o příspěvek na péči a jeho přehodocení při dovršení 18tého roku věku, ale i přesto vás požádám o upřesnění dotazu, abychom vám mohli co nejlépe odpovědět. 

Je také možné ke konzultaci vaší situace navštívit osobně některou z našich poraden. Kontakty na jednotlivé poradny najdete na našich stránkách

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5277 | 2018-05-24 20:46:06 | kategorie 1
zvýšení příspěvku na péči
Tisk

Dobrý den 

Pokud :Vláda dnes svým usnesením návrh zákona odmítla s tím, že se jedná o nesystémovou záležitost myslím tím zvýšení příspěvku na péči ve IV stupni. Je ještě nějaká šance, že přesto schválen bude?

Jaký bude nyní postup? Děkuji

Odpověď - 2018-05-28 15:18:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

na poradně NRZP nejsme oprávněni vyjadřovat se k tomu, zda bude projednávaná legislativa schválena a případně, jak bude ve schvalovacím procesu pokračováno. K této problematice vydává náš pan předseda Mgr. Václav Krása pravidelné informace, které najdete na našich stránkách. A které doporučuji sledovat.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5273 | 2018-05-22 12:07:13 | kategorie 1
Péče o osobu blízkou
Tisk

Dobrý den, pečuji o osobu blízkou, mám 12ti letého postiženého synka - IV. stupeň závislosti. Nyní by byla diagonstikovaná roztroušená skleróza. Vůbec nevím, jak dále postupovat, zda by šlo "převést" tuto roli pečovatele tedy na manžela a já sama si mám zažádat o invalidní důchod. Můžete prosím poradit, takto mailem a nebo mám někam zajít osobně? Moc Vám předem děkuji za Váš čas. S pozdravem Marcela Dostálová.

Odpověď - 2018-05-23 13:53:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ve Vašem případě, kdy se staráte o syna s těžkým postižením a byla Vám diagnostikována roztroušená skleroza, bych opravdu doporučil, nahlásit Úřadu práce změnu pečující osoby. Změna se nahlašuje prostřednictvím formuláře "Oznámení o poskytovateli pomoci". Následně si můžete podat žádost o invalidní důchod a v případě potřeby také žádost o příspěvek na péči.

Pokud by pro Vás bylo lepší, řešit celou věc osobně, můžete se obrátit na některou z našich poraden. Jejich seznam naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5263 | 2018-05-08 12:38:55 | kategorie 1
ztráta sluchu
Tisk

Dobrý den,

můj otec má 75 let, 2x denně si aplikuje inzulín. Věkem i vlivem cukrovky ho postihla ztráta 60% sluchu v obou uších. Chci se zeptat, zda má kvůli ztrátě sluchu nárok na příspěvek na péči, popř. jestli VZP hradí  nějaký typ naslouchátek v plné výši.

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-05-09 13:49:35
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby v závislosti na zvládání deseti základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Formulář žádosti naleznete zde.

Naslouchadla jsou hrazeny z veřejného zdravotnictví, tedy pojišťovna by Vám jej měla proplatit. Je vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem, které naslouchadlo je pro tatínka vhodné. Následně Vám lékař vystaví poukaz na pomůcku hrazenou zdravotní pojišťovnou. Můžete také nahlédnout do katalogu zdravotních pomůcek, u kteréhokoli prodejce zdravotních pomůcek.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5262 | 2018-05-07 21:09:26 | kategorie 1
invalidní důchod
Tisk

Dobrý den,

syn je invalidní od miminka a má přiznaný invalidní důchod od 18 let a to v druhém stupni. Dnes mu byl zaslán posudek o invaliditě, kde lékař synovi snížil stupeň invalidity na první stupeň, a to z důvodu, že syn je zaměstnaný a proto mu z 50% snižuje na 40%. 

Zajímavé je, že v předchozím posudku z roku 2014 mu tentýž posudkový lékař ohodnotil míru poklesu o 60%! Jak tedy může vycházet z 50%?

Prosím o radu, opravdu může posudkový lékař snížit stupeň invalidního důchodu jen na základě toho, že je syn zaměstnaný na plný úvazek a vystudoval vysokou školu? Syn pracuje ve státní správě a právě toto zaměstnání získal na základě invalidity druhého stupně a v zaměstnání mu vycházejí vstříc ohledně jeho zdravotního stavu, který se od mládí nemění a nikdy nezmění. Přijde mi to hrozně vůči těmto lidem nespravedlivé. 

V posudku není ani zmínka o odvolání.

Děkuji za odpověď

 

Odpověď - 2018-05-09 16:57:08
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud Vám zatím přišel pouze posudek, můžete se k němu vyjádřit. Odvolání se podává až proti výslednému rozhodnutí. Toto rozhodnutí bude vydáno právě na základě posudku.

Pokud s rozhodnutím nebudete souhlasit, můžete se proti němu odvolat. Pravdou také je, že posudkoví lékaři ve svých posudcích zohledňují, na jak velký úvazek je posuzovaný schopen pracovat. Při dlouhodobém postižení se totiž předpokládá, že se dotyčný postupně adaptoval na svůj zdravotní stav a pokud je tento předpoklad ještě podpořen tím, že Váš syn pracuje na plný úvazek, může to být pro posudkového lékaře signál ke snížení stupně invalidity.

Pokud dáváte přednost raději osobnímu kontaktu, můžete nás kontaktovat v jedné z našich poboček. Jejich adresář naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5261 | 2018-05-03 19:50:16 | kategorie 1
příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den,

moje maminka má zažádáno o příspěvek na péči. V současné době je žádost u posudkového lékaře PSSZ. Jaká je zákonná lhůta pro posouzení lékařem a kam se obrátit v případě překročení této lhůty?

Děkuji

Odpověď - 2018-05-09 13:56:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

posudkový lékař má na posouzení zdravotního stavu žadatele 45 dnů. V případě, že jde o složitější případ, popř. se dokládají další lékařské zprávy či se dělají potřebná vyšetření, může se lhůta ještě prodloužit o dalších 30 dnů.

V době předání podkladů lékařské posudkové službě se řízení o příspěvku přerušuje. Doba přerušení není zákonem upravena.

Chcete-li znát podrobnosti o stavu řízení, doporučuji obrátit se na úřednici, která Vaši žádost vyřizuje.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5249 | 2018-04-17 08:35:17 | kategorie 1
příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den 

Manželce byl snížen příspěvek na péči , Budu se odvolávat , jsem veden jako opatrovník pro správní řízení , neb manželka není kvůli zdrav,stavu schopna toto učinit. 

Chtěl bych se zeptat , je-li vhodné při odvolání  krom faktických zdravotních důvodů  a životních potřeb proč se odvolávám , se  zmínit  i o tom , že kvůli soustavné péči a pomoci manželce , nejsem schopen chodit do zaměstnání , protože ji musím být  téměř neustále k dispozici. Tudíž příspěvek na péči  plus manželčin invalidní důchod , je jediným zdrojem rodiných příjmů . 

Děkuji  předem za informaci jak se zachovat a co napsat do odvolání . 

Odpověď - 2018-04-18 13:48:28
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

tuto skutečnost zmínit samozřejmě můžete a nemyslím si, že by jste tím něco zkazil. Ale relevance takové informace pro samotné rozhodování je sporná. Příspěvek je totiž dávkou, která náleží Vaší paní a ona si může vybrat jinou pečující osobu, může jich být i více a tím ona může rozdělit časovou zátěž, která je nyní kladena na Vás.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5233 | 2018-04-09 14:39:19 | kategorie 1
dotaz k příspěvku na péči
Tisk

Dobrý den,

syn je zaměstnán, snacha pobírá příspěvek na péči syna ve věku 11-ti let, kterému je přiznán 4.st.zdravotního postižení. V současné době je snacha hospitalizovaná v nemocnici, kde ji byla diagnotikována nemoc - roztroušená skleróza. Vzhledem k této okolnosti si syn nechal vystavit od lékaře takzv. ošetřovačku na syna, na dobu 9-ti.dnů. Údajně v tomto případě, kdyby ošetřovačku syn uplatnil, tak by přišli o příspěvek na péči. Jelikož se jedná o existenční problém, prosím o radu, jak a co by měl syn udělat, aby jim příspěvek nebyl vzat, nebo krácen? Dále, jak postupovat v případě onemocnění snachy, zda je možnost ze zákona na pracovní volno k jejímu oštření, ošetření syna,nebo podobné úlevy v jeho zaměstnání?  

Za Vaši informaci děkuji a přeji pěkný den,

 

                                                                                        M.Č.

Odpověď - 2018-04-11 14:03:54
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

příspěvek na péči a ošetřovné se navzájem nevylučují. Tyto dávky jsou upraveny jiným zákonem. Ošetřovné si lze vzít v případech, které jsou uvedeny v zákoně 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění:

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo

2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Příspěvek na péči je upraven zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., který nikterak čerpání ošetřovného a výplatu příspěvku neupravuje. Tedy Váš syn si na syna může vzít ošetřovné. Na výplatu příspěvku na péči tato skutečnost vliv mít nebude.

Váš syn si může vzít ošetřovné také na svou ženu. Ošetřovné nelze uplatnit v době hospitalizace. Nejprve by mělo dojít k vyčerpání ošetřovného na syna a následně si může vzít na ženu. V současné chvíli je možné čerpat pouze 9 dní ošetřovného. Následně na den ošetřovné přerušit a vzít si ošetřovné další.

Péče o postiženého syna uvedeným způsobem není v současné době nejlepším způsobem a není možné jej využívat dlouhodobě. Je nutné brát ohled na snížení příjmů, které Vašemu synovi plynou ze zaměstnání a případných dávek nemocenského pojištění.

Pokud, jak píšete, pobírá rodina Vašeho syna příspěvek na péči ve 4. stupni, tedy předpokládám, že vnuk potřebuje celodenní péči. Bylo by potřeba tuto situaci řešit buď novou pečující osobou, než bude Vaše snacha na tom zdravotně lépe. Případně lze z příspěvku na péči si zaplatit pomoc některé ze sociálních služeb ve Vašem okolí. Sociální službu můžete vyhledat v Registru sociálních služeb.

Váš syn může v některých případech využít nařízení vlády 590/2006 Sb., které stanovuje některé osobní překážky v práci na straně zaměstnavatele, kdy si zaměstnanec může vzít volno. Podmínky a případy, kdy to tak lze se dočtete zde. Opět to ovšem není vhodné dlouhodobé řešení.

V případě, že se stav Vaší snachy nebude lepšit, bude možné od 1. června 2018 využít novou dávku ze systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné. Opatření je koncipováno jako pokrytí doby, která následuje po propuštění z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci. Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu.  Nárok na dlouhodobé ošetřovné (dávku po dobu péče) bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácím prostředí nemůže vykonávat žádné zaměstnání, jde-li o zaměstnance, nebo nemůže osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou. O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude vznikat v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

Danou situaci by bylo nejlépe řešit osobně. Doporučujeme tedy obrátit se přímo na některou z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5209 | 2018-03-22 14:26:10 | kategorie 1
rada ohledně příspěvků ZTP
Tisk

dobrý den,

moc vás prosím radu a odpověd na mou otázku.před pěti lety(2012) jsem byl uznán plně invalidním III.stupně, průkaz ZTP/P - průkaz mi byl vystaven na dobu 5 let a byl mi přiznan příspěvek na péči ve II.stupni závislosti-osoba nad 18 let (osoba pečující je moje maminka)

nyní po 5 letech před uplynutím platnosti ZTP/P(2017) jsem tedy zažádal znovu o tento prúkaz,po púlročním čekání(5.3.2018) jsem dostal vyrozumění´Rozhodnutí´o přiznání nároku na průkaz OZP označený symbolem ZTP s platností od 1.72017 - již natrvalo :posudkový závěr označil typ postižení takto:těžké omezení funkce dvou končetin - podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace na ůrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace.

vlastně ůplne stejný závěr,jak při přiznání udělení průkazu před 5 lety,ale tentokrát mi nebyl přiznán prúkaz s označením ZTP/P ale pouze ZTP,přitom ve všech zdravotních posudkách co jsem nyní k žádosti podával bylo uvedeno, že došlo ještě k velkému zhoršení mého zdrav.stavu a všechny posudky byli od stejných lékařú jak minule(jsem u nich stále v  trvalé péči).tak tomu naprosto!!!! opravdu nerozumím,jak je to možné,že mi to snížili pouze na průkaz ZTP a to mě ani nevyzvali před nějakou komisi a nechtěli mi vidět.!!mám velmi těžké  funkční postižení pohyblivosti,(jsem vlastně ležák nebo sedák)a jsem naprosto závislý na své mamince.která o mě 24 h denně musí pečovat.

bohužel ani invalidní dúchod mi nebyl přiznán,jelikož jsem nesplnil zákonem stanovenou lhútu odpracovaných let(neuznali mi 6 let školu v zahraničí)a pak,když jsem onemocněl,tak jsem dlouho o nic stát nezažádal ani o příspěvky,sociální dávky apod..jelikož jsem pořád věřil,že se uzdravím a finančně mi pomáhali rodiče..což nyní již není možné,jelikož jsou v důchodu a berou opravdu velmi malý dúchod..

moje otázka tedy je prosím Vás - zůstane nám příspěvek na péči (4400kč),nebo ho odeberou,jelikož jsem již nyní nepochopitelně!!!nedostal průkaz ZTP/P(s dopomocí)?

a byl bych odkázán na pouze jedinou dávku, což je hmotná nouze ve výši 3410Kč,a nebo i na tento průkaz ZTP mám stále nárok na tento příspěvek na péči?a mohu aspon částečně dústojně?! přežívat?jelikož jen léky mi stojí kolem 5000kč měsíčně.(bohužel nehradí pojištovna)

velmi si cením Vaší porady a předem mockrát děkuji

s úctou

Tomáš 

Odpověď - 2018-03-27 10:35:33
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den Tomáši,

je nám opravdu líto, že nejste spokojen s výsledkem rozhodnutí o průkazu OZP. V tomto případě se nabízí možnost odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pokud jste lhůtu již nestihl, můžete podat novou žádost o přehodnocení průkazu. Máte-li průkaz ZTP přiznán od 1.7., počkala bych na podání žádosti až po tomto datu.

Příspěvek na péči se posuzuje dle zcela jiných kritérii a také v jiné právní úpravě. Je upraven zákonem o sociálních službách a provádějícími předpisy, a posuzuje se zdravotní stav v návaznosti na zvládání deseti základních životních potřeb. U příspěvku se navíc provádí sociální šetření v domácnosti.

Průkaz osob se zdravotním postižením je upraven zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a posuzují se zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

Ještě rada k sociálnímu pojištění. Jelikož Vám chybí doba pojištění na ID a nejspíše s ohledem na svůj zdravotní stav nepracujete, měl byste si hradit dobrovolné sociální pojištění. Pokud budete pojištění hradit, můžete mít v budoucnu na výplatu ID nárok. Totéž platí u starobního důchodu. V případě, že by Vám chyběly doby pojištění, starobní důchod by Vám byl sice přiznán, ale bez nároku na jeho výplatu.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5204 | 2018-03-19 08:25:41 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můj syn je diabetik I.typu, podali jsme si žádost o příspěvek na péči, uznali nám (péče o zdraví, osobní aktivity), tak jsme se odvolali a poukázali na nutnost dohledu u dodržování diety, měření výměných jednotek a skladby stravy atd. Přesto nám příspěvek neuznali, že pokud se syn nají, alespoň lžící, nemá nárok na uznání potřeby stravování. Dodržování dietního režimu se nezohledňuje. Chtěla bych znát váš názor, zda mám zkusit podat novou žádost. Jsem v klubu diamaminek a vím, že některé děti to mají uznané i do věku 18-ti let , se stejnou diagnózou. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-03-22 11:19:11
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

novou žádost zkusit podat samozřejmě můžete. Děti s diabetem jsou téměř vždy, pokud jim je příspěvek přiznán, zařazováni do prvního stupně závislosti.

Samotné přiznání příspěvku záleží na mnoha faktorech (věk dítěte, druh cukrovky, způsob léčby, četnost měření atd.)

Doporučuji také žádost podložit aktuálním vyjádřením diabetologa.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.