login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Dotaz č. 5199 | 2018-03-06 15:20:58 | kategorie 1
Stížnost na průtahy v řízení na péči o osobu blízkou
Tisk

Dobrý den,

prosím o radu nebo pomoc při jednání s  MPSV v Ústí nad Labem.
 Žádala jsem o péči pro maminku, již v roce 2016.
Dne 8.6.2017 nám přišlo sdělení,  že se moc omlouvají, ale že ze závažných provozních důvodů nebude možno zařadit náš případ k jednání posudkové komisi ve stanovené lhůtě.
Dále bylo zděleno, že naše žádost bude neprodleně zařazena k projednání a budeme informováni o dalším postupu.
Uplynulo dalších 9 měsíců nic se neděje.
Maminka se den ode dne horší, posouzení jejího zdravotního stavu před touto žádostí byl jiný, než dnes. Musela jsem zanechat práce a celodenně se o ní starám.
 Nevidím už jinou možnost nápravy než si stěžovat a zjišťovat další cesty jak postupovat, ale nevím kde a jak.
Poradíte mi?

 

Odpověď - 2018-03-12 08:59:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

rozhodně bych ještě doporučila znovu obrátit se na úřad a zeptat se na průběh řízení.

A Jelikož řízení trvá nad rámec obvyklé lhůty, můžete podat stížnosti na nečinnost úřadu, popř. na průtahy v řízení. Také můžete žádat o náhradu škody v souvislosti s nevydáním rozhodnutí v zákonné lhůtě. Stížnosti se podávají k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti.

Žádost by měla obsahovat kontaktní údaje o Vás a řízení - tedy číslo jednací, vůči komu je stížnost adresována, atd. Dále kontaktní údaje na ÚP. V textu popíšete k čemu došlo - tedy, že žádost byla podána dne, k přerušení došlo dne, atd, čímž je zřejmé, že došlo k nečinnosti úřadu. Dále ve stížnosti uvedete, že prodlevou v řízení došlo k újmě, popíšete situaci, např. finanční tíseň způsobená nepřiznáním dávky; 
hrozící úmrtí žadatele, kterému by pak nemusela být přiznána dávka;
nutnost dělat úsporná opatření v domácnosti; stresovost spojená s nekonáním úřadu; atd.

Dále stížnost doplníte o podpis a datum, kdy stížnost sepisujete.

V případě bližší konzultace se obraťte na některou z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5189 | 2018-02-27 13:28:10 | kategorie 1
příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den.Opakovaně žádáme o zvýšení příspěvku na péči z 3. na 4.stupeň.Syn má DMOaporuchu osobnosti.V r.2012 byl PK uznán do 4.stupně,ale bylo nám ze sociálky zděleno,že jde o omyl.Při dalším pokusu o zvýšení příspěvku se stejným postižením,nám žádost opět zamítli.Tak se ptám kde je ptavda a jak se zachovat dál.Syn potřebuje 24hod.péči,takže manžel nemůže do práce.Já jej fyzicky nezvládám.Nikdo z úředníků není ochoten nad tím ani přemýšlet.Pořád dokola tvrdí,že ví kde je a kolikátého je.To sice ví,ale není schopen života v reálném životě.Už nevíme jak jim to máme vysvětlit.Takže veškerá péče je jak fyzického charakteru,tak i mentálního.Za odpověď předem děkuji.Jílková

Odpověď - 2018-02-28 15:05:38
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, paní Jílková,

chápu, že situace, ve které jste, je složitá a náročná. Bohužel u nás nepracuje žádný posudkový ani jiný lékař, který by posoudil, na který stupeň příspěvku na péči má Váš syn nárok.

Příspěvek na péči se posuzuje dle zvládání 10 základních životních potřeb. Tyto potřeby se hodnotí na základě sociálního šetření a dále zdravotního stavu, který posuzuje posudkový lékař.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolaní a dále můžete podat správní žalobu.

Správní žalobu můžete podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu (v tomto případě Úřadu práce) proti němuž není možné již podat žádný řádný opravný prostředek (odvolání).

Pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, kontaktujte některou z našich poraden, kontakty na jednotlivé pobočky naleznete na našich webových stránkách.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5178 | 2018-02-11 17:52:39 | kategorie 1
přispěvek na péči
Tisk

Dobrý den,chtěl bych se zeptat za jakou dobu se prodlužuje přispěvek na péči. 

Dospělé osoby? Děkuji za odpověd 

Odpověď - 2018-02-19 14:31:31
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

vše záleží na posudku Lékařské posudkové služby a rozhodnutí o příspěvku. V rozhodnutí je vždy doba přiznání uvedena. Taktéž to platí u prodloužení příspěvku, vše záleží na posouzení zdravotního stavu a rozhodnutí lékaře.

S ohledem na technické problémy na webových stránkách naší E-poradny, můžeme zodpovědět Váš dotaz až nyní. Velmi se omlouváme za případné problémy způsobené delší prodlevou v naší odpovědi. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5171 | 2018-02-08 10:30:13 | kategorie 1
příspěvek na péči
Tisk

Hezký den - 

Manželka má přiznaný příspěvek na péči 3 stupně . V brzku bude končit doba na kterou jí byl přiznán  a tak se chci optat .Musí žádat o prodloužení , nebo se ozve úřad práce  a sám provede šetření /  s posudky lékařů, osob.návštěva atd./ jestli vyplácet příspěvek nadále? 

Děkuji za odpověd 

Odpověď - 2018-02-09 12:40:49
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pakliže Vám končí platnost posudku, tak jeho přeposouzení se zahajuje automaticky z moci úřední. Bližší informace o příspěvku na péči naleznete zde. Pokud máte obavu, zda vše proběhne plynule a nedojde třeba k pozastavení výplaty příspěvku, doporučuji kontaktovat Vám místně příslušnou pobočku Úřadu práce.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5163 | 2018-01-26 22:30:59 | kategorie 1
péče o osoby bez PNP
Tisk

Dobrý den,

pečuji jako asistent sociálních služeb o 2 osoby, 1. má PNP 2. stupně, 2. osoba měla žádost podanou 1 rok, mám sepsané smlouvy o poskytování služeb, u 2. s tím, že žádost byla ke dni nástupu asistenta podána (počítali jsme s tím, že PNP bude přiznán, podstatné zhoršení zdr. stavu).

Nyní jí nebyl příspěvěk přiznán, rodina nechce podávat odvolání, ani dále s úřady jednat, nicméně chtějí, abych o osobu dále pečovala. Jak mám tedy dále postupovat? Zařizovat si OSVČ nebudu, docházím na cca 1/2 - 1 hodinu denně, platba cca 800,- -1.000,- Kč za měsíc. 

Pobírám invalidní důchod 2. stupně.

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-01-31 14:51:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

nejspíše by bylo nejvýhodnější, sepsat smlouvu o poskytování pomoci ve smyslu zákona 108/2006 Sb. Protože zákon vysloveně nezakazuje sepsání takové smlouvy, i pokud opečovávaný nepobírá příspěvek na péči.

V takovém případě však příjem z této činnosti zřejmě nebude osvobozen od daně z příjmu..

Celá situace je velmi neobvyklá, určitě bych doporučil, ještě jednou zvážit možnost podání odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na péči.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5159 | 2018-01-24 16:36:05 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den, 

minulý týden nám přišlo rozhodnutí u syna, že mu byl přiznám nárok na průkaz ZTP/P.

Dneska nám bylo doručeno rozhodnutí ohledně příspěvku na péčí. Synovi byl přiznám pouze první stupeň, což je 3300,- 

A já nějak nedokážu pochopit ten rozdíl,  když u jednoho máme určený třetí stupeň a u druhého pouze první. 

Syn má nizkofunkcni autismus. Syn je na mě plně závislí. Vše mám podloženo lékařskými zprávami. Je to tím,  že je mu pouze 2,5 let a je možnost zlepšení nebo protože pobiram ještě přídavky na péči. ... 

Děkuji za odpověď. 

Odpověď - 2018-01-25 10:28:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

legislativní úprava je u žádostí o průkaz OZP a na příspěvek na péči zcela rozdílná.

Průkaz osob se zdravotním postižením je upraven zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a posuzují se zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

Příspěvek na péči je upraven zákonem o sociálních službách a provádějícími předpisy, a posuzuje se zdravotní stav v návaznosti na zvládání deseti základních životních potřeb. U dětí se zvládání základních životních potřeb posuzuje v závislosti i na jejich věk.V praxi to znamená, že pokud osoba do 18 let věku nemá z důvodu nízkého věku (nikoli zdravotního stavu) a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje ještě vyvinout schopnost zvládat některou ze ZŽP nebo některou aktivitu, není pro účely posuzování stupně závislosti považována za osobu, která je neschopna ZŽP zvládat.

Přiznaný první stupeň se tedy opravdu odvíjí od synova nízkého věku. Jakmile bude starší, bude mu zcela jistě přiznán i vyšší stupeň závislosti.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5156 | 2018-01-22 18:55:56 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den, byla mi u dcery diagnotikovana cukrovka typu 1. Dceri je 6 let, bude si pichat inzulin, chtela bych se optat mohu si zazadat o nejaky prispevek na péči ? Děkuji .

Odpověď - 2018-01-25 10:44:45
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

můžete samozřejmě zkusit podat žádost o příspěvek na péči. Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.

 Další informace o příspěvku na péči naleznete zde.

Diabetické děti jsou většinou zařazovány do prvního stupně závislosti.

Posouzení by se mělo odvíjet od věku dítěte a od druhu léčby. Vliv na posuzování má například počet píchnutí inzulinu denně, počet měření glykemie z prstíku, měření ketolátek, přepichování setu u pumpičky a další léčebné úkony jsou zahrnovány pod jeden úkon – péče o zdraví.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5155 | 2018-01-22 18:11:47 | kategorie 1
Zrušení příspěvku na péči
Tisk

Dobrý den,synovy 15.let.byl odejmut stupeň závislosti protože kromě péči o zdraví a osobní aktivitu vše zvládá.Syn má lehké mentální postižení(dolní pásmo)ve škole asistent atd.Je možné posuzovat mentální vývoj ke stupni závislosti?

Děkuji s pozdravem Dana

Odpověď - 2018-01-24 12:16:26
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

opravdu je to tak. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby.  

Tedy pokud osoba do 18 let věku nemá z důvodu nízkého věku (nikoli zdravotního stavu) a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje ještě vyvinutou schopnost zvládat některou ze základních životních potřeb nebo některou aktivitu, není pro účely posuzování stupně závislosti považována za osobu, která je neschopna základní životní potřebu zvládat.

Zákon hovoří o hodnocení tělesné struktury a tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže, a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností. Zjednodušeně řečeno se posuzuje vše, co ovlivňuje zvládání základních životních potřeb. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5144 | 2018-01-16 19:22:52 | kategorie 1
Odejmutí prispevku na péčí
Tisk

Syn 15let. zamitnuty 1. stupeň. Má lehkou mentalni retardaci IQ 52. Uznano ze potrebuje pouze pomoc v péči o zdravi (neurolog, ortoped, ocni, alergolog, nefrolog, kardiolog) Ve skole ma asistenci. Tim ze zvlada alespon 3. zakladni zivotni potreby nesplnuje stupeň zavislosti. Syn nemůže zustat úplně bez dozoru,dohledu..v zivotnich situaci, skoly, vyslovnosti, orientaci.atd. potrebuje pomoct. Navic vzika vetsi agrese pri mem jakemkoli nesouhlasu,vysvetlovani.. Zvazuji se odvolat.. Děkuji

Odpověď - 2018-01-17 09:29:50
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v případě nesouhlasu s rozhodnutím, můžete podat odvolání do 15 dnů od převzetí rozhodnutí prostřednictvím ÚP, který rozhodnutí vydal, ke krajské pobočce MPSV.

V odvolání napíšete důvody, pro které nesouhlasíte s rozhodnutím. Můžete rozepsat všechny základní životní potřeby, které syn nezvládá a potřebuje s nimi pomoci. K odvolání je vhodné přiložit aktuální lékařské zprávy, které nezvládání ZŽP prokazují a ÚP je neuznal.

Dále můžete požadovat osobní účast u jednání odvolací posudkové komise.

Pro podrobnější konzultaci se můžete obrátit na některou z našich poraden, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5140 | 2018-01-14 21:59:29 | kategorie 1
je příspěvek na péči příjem?
Tisk

Dobrý den, 

Uvádí se v žádosti o příspěvek na motorové vozidlo a zvláštní pomůcku (ruční ovládání pedálů) jako příjem i příspěvek na péči? Musím i po změně zákona přikládat k žádosti o to ruční ovládání i prokázání majetku? Žádám sám, nikdo další se mnou v domácnosti není.

děkuji

Odpověď - 2018-01-15 15:18:37
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

u žádostí podaných od 1.1.2018 se ruší prokazování majetku. Prokazování příjmu ovšem zůstává. Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima, se porovnává úhrn jejích započitatelných příjmů s částkou životního minima. Příspěvek na péči se nepovažuje za započitatelný příjem pro posuzování příjmů, je výhradně určen k úhradě poskytované péče. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.