login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Dotaz č. 4869 | 2017-03-26 17:37:46 | kategorie 1
odebrání příspěvku na péči
Tisk

dobrý den,mám dotaz,mému synovi 6 let byl přiznán příspěvek na péči v prvním stupni lehká závislost,kdy dle šstření pracovnice nezvládá tři body oblkání a obouvání,péče o zdraví a komunikace.Já jsem se proti tomuto rozhodnutí odvolala  u MPSV a žádala o zvýšení na druhý stupeň závislosti a to z toho důvodu, že syn nezvládá tělesnou hygienu a stravování,dle komise mi bylo sděleno, že syn nezvládá pouze dvě funkce a to komunikaci a péče o zddraví,kdy z tohoto důvodu mi nebylo vyhověno a navíc příspěvek na péči v prvním stupni mi byl odebrán. Lze se proti tomuto odvolat nebo za jakou dobu lze podat nový požadavek o příspěvek na péči?Dg.syna je ADHD a středně těžká mentální retardace.děkuji za odpověď

Odpověď - 2017-03-27 12:43:39
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

v tuto chvíli je vhodné podat správní žalobu. Správní žaloba se podává do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí v odvolacím řízení k příslušnému krajskému soudu dle místa bydliště.

Žaloba neposuzuje nárok na příspěvek, ale přezkoumává postup úřadu. Následně může rozhodnutí vrátit k novému projednání.

Do žaloby uveďte, že odvolací orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, což se ve Vašem případě stalo. Dále uveďte rozpory v hodnocení základních životních potřeb a tyto závěry podložte lékařskými zprávami.

Se sepsáním správním žaloby Vám můžeme pomoci.

V případě upřesnění se ozvěte přímo do některé naší poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4862 | 2017-03-20 20:21:57 | kategorie 1
Péče o dítě do 18 let ve IV. stupni
Tisk

Dobrý den,

dnes jsem náhodou narazila na příspěvek ,který informoval o možném zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni. Je toto jednání vlády pouze pro dospělé nad 18 let, nebo jde i o děti. A je pravděpodobné, že k tomuto zvýšení dojde? Také se chci zeptat,jestli se nezmění násobek životního minima rozhodný pro tuto dávku. Tedy z násobku 2 na násobek vyšší? Děkuji Bučková

Odpověď - 2017-03-21 22:53:05
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, paní Bučková,

 

je mi líto, ale tuto informaci nemůžeme vyvrátit, ani potvrdit. V naší poradně poskytujeme odborné sociální poradenství, podložené aktuálně platnou legislativou. Jaké změny v sociální oblasti jsou nevrženy, nebo které plánuje Vláda, nemůžeme předjímat.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4859 | 2017-03-15 08:30:26 | kategorie 1
příspěvek
Tisk

Dobrý den,

jsem držitelem průkazu ZTP/P pohybové ústrojí.Rád bych požádal o příspěvek na péči, pohybuji se pomocí francouzských holí.Jak mám postupovat a zda a kam mám žádat.Je mi 67 let a jsem starobní důchodce.

Děkuji za odpověď a krásný den.

Odpověď - 2017-03-15 11:55:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

příspěvek na péči je určen osobám, které s ohledem na dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku se pak hradí tato pomoc.

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušném úřadu práce, úsek dávek pro osoby se zdravotním postižením. Žádost můžete vypsat přímo na úřadu, popř. formulář žádosti naleznete také zde. V žádosti uvádíte osobu, která bude pečovat a dále ošetřujícího lékaře, který na výzvu zašle úřadu lékařskou zprávu.

Po podaní žádost úřad provede tzv. sociální šetření - úřednice přijde k Vám domu a zhodnotí zvládání základních životních potřeb v přirozeném prostředí. Poté je žádost předána posudkové komisi, která na základě lékařských zpráv od Vašich lékařů zhodnotí Váš zdravotní stav.

V případě bližšího upřesnění se ozvěte přímo do poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4853 | 2017-03-05 03:47:47 | kategorie 1
Příspěvek na péči o dítě s postižením
Tisk

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, komu připadá příspěvek na péči o dítě s postižením 2. stupně? Je určen matce nebo dítěti? A za jakým účelem se vyplácí? Jako \"odměnu\" matce, nebo je určen za zvýšené potřeby dítěte? Konkrétně pokud dítě potřebuje speciální masáže, boty, brýle aj. mají být hrazeny z tohoto příspěvku nebo nikoliv?

Děkuji mnohokrát za Vás čas a odpověď:-)

Odpověď - 2017-03-06 13:36:16
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

příspěvek na péči je vyplácen osobě, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, popř. jejímu zákonnému zástupci. Z příspěvku je hrazena péče o tuto osobu osobě, která pečuje, tzn. i Vám jako matce. Dále se z příspěvku může hradit pomoc poskytující se asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu.

Speciální masáže jsou již spíše nad rámec péče, záleží ovšem na zdravotním stavu dítěte. Boty, brýle a další věci nespadají do možné úhrady z příspěvku.

Jednoduše řečeno příspěvek na péči je určen na úhradu této péče, nikoli na pomůcky, popř. jiné věci denní spotřeby.

V případě bližšího upřesnění se ozvěte přímo do poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4852 | 2017-03-02 20:48:07 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den,měla bych dotaz ohledně příspěvku na péči,pečuji o dceru již od roku 1991.Má přiznán IV.stupenˇ,zároven je zbavena svéprávnosti.Jsem jako matka ustanovena jejím opatrovníkem a zajímalo by mě jestli je tento příspěvek na péči brán jako můj příjem nebo je příjmem mé postižené dcery.Dcera navštěvuje každý den stacionář a cena za poskytovanou sociální službu je přibližně ve výši příspěvku na péči což je 13200 kč.Letos jsme žádali o příspěvek na motorové vozidlo a tam jsem musela dle úřednice úřadu práce uvést jako můj příjem příspěvek na péči.Na druhé straně každý rok vyplnuji formulář Roční vyúčtování správy jmění opatrovníka a tam uvádím všechny příjmy mé dcery,což je důchod,příspěvek na péči,příspěvek na mobilitu a jiný příjem.Mám v tom trochu zmatek,čí vlastně je příspěvek na péči příjemmůj nebo dcery.

 

Odpověď - 2017-03-03 08:40:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů § 4, písm. i) je od daně osvobozena dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,

Příspěvek na péči je příspěvek pro oprávněnou osobu, což je Vaše dcera. Vy jste opatrovník a zároveň pečující osoba. Dcera nemůže příspěvek na péči využít jinak, než že si za něj uhradí potřebnou péči. Vy jako pečující osoba můžete přijatý příspěvek na péči spotřebovat dle vlastního uvážení.

 

To, že musíte do různých formulářů uvádět i příspěvek na péči, je dáno tím, že ne všichni jsou od daně z příjmů osvobozeni, pokud o někoho pečují. Vy jste osoba blízká, která od daně osvobozena je, a proto, i když příspěvek na péči do formulářů uvedete, neměl by být nijak započítán. 

 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4844 | 2017-02-23 09:43:32 | kategorie 1
Nárok na taxi
Tisk

Vážený pane předsedo,

 chci se zeptat, kde mohu pořádat o poskytnutí péče na taxi, jakož to osoba ZTP velmi špatně chodící a závislá na pomoci druhé osoby.? Bydlím v rómské lokalitě a 3x do měsíce naši spoluobčasné z rómské komuniky jezdí nakupovat taxíkem za peníze daň.poplatníků. Bylo mi to divné a tak jsem se sousedkou, které je též ZTP  romů zeptala, proč jezdí nakupovat taxíkem, když mají tolik aut u domu ? Šokem bylo, že nám s klidem odpověděli, že si musíme tuto službu požádat na úřadě a že oni tak jezdí nakupovat již třetím rokem. Jsme prý d....., kteří toho nevyužíváme. Na úřadě jsme ale nepochodili, tuto službu romům nám zapřeli. Takže jsem nabila dojmu, že v rámci diskrimiance nás ,,bílých" nemáme na tuto službu nárok. Bohužel vím, že tuto službu poskytují romům i na území České Lípy. Je to smutné, že veřejně nás takto úřady diskriminují. Děkuji za odpovědˇa radu.

 

 

Odpověď - 2017-02-24 11:28:39
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

jelikož pan předseda není odborný sociální poradce, na stránky e-poradny chodí jen sporadicky, proto si dovolím na Váš dotaz odpovědět za něj.

Můžu Vás ujistit, že neexistuje žádný příspěvek primárně určený k uhrazení taxislužby. Je zde samozřejmě několik možností, kterých mohou Vaši spoluobčané využívat a tvrdit, že dostávají příspěvek na taxi, ale skutečně jde o jiný příspěvek.

1.       U dávek pro osoby se zdravotním postižením může osoba, které byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P dostávat příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně. Pokud si z toho následně zaplatí taxi, pak mohou tvrdit, že je to příspěvek na taxi.

2.       U dávek pomoci v hmotné nouzi lze zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání až do výše 300 Kč u osoby, která prokáže, že má zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání nebo s výkonem veřejné služby, zejména náklady na dopravu, telefon a korespondenci.

3.       Některé obce v ČR poskytují svým zdravotně postiženým občanům a seniorům dopravní službu, když potřebují k lékaři, za kulturou, na návštěvy či na nákup apod., Pokud Vaši spoluobčané, nebo jen některý jejich rodinný příslušník, splní podmínky pro poskytnutí této dopravy, pak ji samozřejmě mohou využít. To, že tuto službu vykonává taxislužba, je pouze na dohodě mezi obcí a tím, kdo tuto službu provozuje.

 

V úvodu dotazu uvádíte, že chcete požádat o „poskytnutí péče na taxi“. Nevím, jestli jste nemyslela příspěvek na péči, který mohou dostat osoby, které potřebují pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb. O tento příspěvek se žádá na Úřadu práce a má čtyři stupně. Z příspěvku na péči lze ale hradit pouze péči, kterou Vám někdo poskytne, nelze z něj hradit taxi.  

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4836 | 2017-02-14 09:01:16 | kategorie 1
odebrani pnp
Tisk

Po dvou letech pobirani pnp 2stupně mě byl rozhodnutim pos.lekarem p.Károvou v Mostě odebran pnp 2stupně.Kdzž mi byl pred 2 lety priznan tak sem dosahoval 5bodu k ziskaní.Behem 2let se muj zdravotni stav zhorsil a k artroze kolen ktera dosahuje4 stupně u obou,dale ke zborceni 2plotenek se pridala artroza obou ramennich kloubu,vyrustky na krcni pateri,cukrovka,kolisavý krev.tlak,pohybuji se o berlich,bez pomoci manzelky nejsem schopen se sam vykoupat,nakoupit,uvarit,obleknout,zajit k lekari apod.ale rozhodnutim p.Karové jsem se zazračně uzdravil a dosahuji pouze 2 stupnu.Poradite mi co v teto situaci delat?Uvedena p Karová dela posudky pouze od stolu,pacienti ji vubec nezajimaji.    dekuji za pomoc Ježek

Odpověď - 2017-02-14 10:30:26
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

doporučuji podat proti rozhodnutí odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů, ode dne doručení. V odvolání popíšete důvody, proč s rozhodnutím nesouhlasíte, popř. můžete doložit novými lékařskými zprávami. Trvejte na osobní účasti u posudkové komise.

Pokud Vám lhůta na odvolání již uplynula, můžete podat novou žádost o PnP. 

S odvoláním Vám můžeme pomoci.

V případě upřesnění se ozvěte přímo do některé naší poradny, kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4806 | 2017-01-06 14:45:02 | kategorie 1
PnP a jeho zvýšení
Tisk

Dobrý den. V říjnu jsem se vrátila z KLP(dignoza V/5). Po celou dobu toho lázeňského pobytu mi byl přiznán plně hrazený průvodce (vše na účet zdravotní pojišťovny). Bez něho bych se velice stěží dostala nejen na procedury, ale i ven(stěží ujdu pouze několik kroků, jinak jsem odkázána na mechanický vozík, který však nejsem schopna pro těžké bronchospazma sama obsluhovat). Po návratu jsem si žádala o zvýšení PnP, dosud jsem měla přiznán pouze PnP 1. stupně na neurčito(přiznána - mobilita, péče o domácnost a hygiena). Jaké bylo mé překvapení, když mi byl tento příspěvek zamítnut s tím, že mi byla přiznána pouze mobilita a péče o domácnost. Nepomohlo ani odvolání. Je toto vůbec možné? Na jedné straně se bez průvodce neobejdu, zdravotní pojišťovna hradí jeho náklady po celou dobu mého pobytu v lázních a na druhé straně nemám nárok ani na PnP. Pro celkový těžký zdravotní stav mám ve všech lékařských nálezech poznámku ECCOG 2, NYHA IV, samostatná s nutnou pomocí, doprovod nutný. V současné době mi ted zůstal pouze ID 3. stupně a průkaz ZTP. Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-01-08 18:36:56
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

chápu Vaše zklamání, ale na posuzování příspěvku na péči, je třeba nahlížet jinak. Pokud jste dostala proplacenou komplexní lázeňskou péči, pak Vám ji předepsal odborný lékař a revizní lékař zdravotní pojišťovny ji schválil, protože jste lázně potřebovala pro udržení, zlepšení zdravotního stavu nebo rekonvalescenci.

Příspěvek na péči je sociální dávkou, tedy neproplácenou zdravotní pojišťovnou, a proto se posuzuje jiným způsobem. Zde nestačí aktuálně nepříznivý zdravotní stav. U příspěvku na péči se posuzuje ne/zvládání základních životních potřeb.

Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu.

Posudkový lékař v tomto případě posuzuje Váš zdravotní stav v souvislosti s možností ne/zvládat základní životní potřeby. Pakliže naznal, že většinu základních životních potřeb zvládáte i přes dané postižení, bylo to jeho rozhodnutí a v posudku o zdravotním stavu to měl zdůvodnit. Většinou se uvádí, že není příčinná souvislost mezi postižením a nezvládáním základní životní potřeby. Jestli to bylo správně nebo ne, nelze z našeho pohledu zhodnotit.

 

Jestliže jste už podávala odvolání, které bylo i tak zamítnuto, je třeba zvážit možnost podání správní žaloby v případě, že nebylo posouzeno všechno, co mělo být posouzeno (podává se do 2 měsíců od rozhodnutí), nebo zkusit podat žádost o přezkum na MPSV. Nemáte-li chuť se do těchto alternativ pouštět, můžete si podat novou žádost o zvýšení příspěvku na péči, kde podrobněji zdůvodníte a odbornými lékařskými zprávami doložíte, že zdravotní stav Vám nedovoluje konkrétní základní životní potřeby zvládat v přijatelném standardu.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4801 | 2017-01-03 06:48:59 | kategorie 1
Příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat. Moje dcera (necele 2 roky)ma významný zkratek leve stehenní kosti, navíc na stejné nozicce je špatná kyčel a s tou jde v únoru na operaci a ma nestabilní kolinko. Na zkratek a i kvuli kolinku nosi dcera ortoprotezu. Kazdy den jsme rehabilitovali.V loni v lete ji byl uznán prukaz TP. Žádali jsme o příspěvek na péči a bylo ji uznane jen 2 body. Mobilita a péče o zdraví. Oblekani a obouvani nam neuznali. Za chvili mi bude končit rodičovský příspěvek a dcera po operaci bude rehabilitovat dlouho a 7 týdnu bude mit sádru a potom ještě lázně. Po roce pujde opět na operaci kdy ji vytahnou vnitřní dlahy. Myslíte ze jak bude po operaci mohli by jsme znovu zažádat o příspěvek? Vim že mohu zůstat doma na pojišťovnu, ale bez prostředků doma zůstat nemohu a nikdo me nezamestna, když budu s dítětem na paragrafu pořád. Nebo si mam nechat od ortopeda napsat podrobnější zpravu o tom, co bude do budoucna. Děkuji za radu

Odpověď - 2017-01-04 09:28:02
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

 

z dotazu není zcela zřejné, zda jste podávala odvolání proti nepřiznání příspěvku na péči. Pokud ne, tak podejte novou žádost o PNP a v případě zamítnutí podejte odvolání ke krajské pobočce MPSV. S případným sepsáním odvolání vám můžeme pomoci u nás v poradně. Kontakt najdete zde.

 

Pokud se rozhodnete žádost o PNP podat, doložte dětskému lékaři novou zprávu od odborných lékařů, která by podpořila nezvládání více základních životních potřeb. Podklady pro posudkového lékaře vyplňuje pediatr, a tak s ním nezvládání ZŽP konzultujte.

S pozdravem Mgr. Eliška Škrancová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4798 | 2017-01-02 11:46:05 | kategorie 1
příspěvek na péči
Tisk

Dobrý den,
přečetla jsem si článek uvedený v časopise Gong 4-6 2016 od pana Mgr.V.Krásy o příspěvku na péči pro děti a sluchově postižené seniory.

Posílám odkaz:

http://www.gong.cz/prispevek-na-peci-pro-deti-a-seniory-s-poruchou-sluchu/2016/06/10

Dále jjsem nikde nenašla jestli byl tento zákon schválen. Pokud ano rozumím tomu tak, že i senioři s poruchou sluchu mají nárok na příspěvek na péči.

Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2017-01-03 07:50:15
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

novela zákona o sociálních službách byla schválena a platí od 1. 9. 2016. Od toho data se také zvyšoval příspěvek na péči o 10%.

 

Pravda ovšem je, že příspěvek na péči se stále posuzuje dle ne/zvládání základních životních potřeb, jak stanovuje příloha č. 1, vyhlášky 505/2006 Sb. Splní-li sluchově postižené děti či senioři podmínky pro přiznání příspěvku, mohou je samozřejmě získat – jedná se především o základní životní potřebu komunikace. Nutno však podotknout, že pro přiznání alespoň prvního stupně příspěvku na péči je stále zapotřebí nezvládat minimálně 3 základní životní potřeby.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.